Niels Jensen

Niels Jensen

Niels Jensen har en fortid som efterretningsofficer i det danske forsvar under Den kolde Krig. Med udgangspunkt i den…

Læs mere
Book Niels

Niels Jensen har en fortid som efterretningsofficer i det danske forsvar under Den kolde Krig. Med udgangspunkt i den hemmelige russiske kortlægning af Danmark under Den kolde Krig – og tiden, der fulgte, har Niels udarbejdet et foredrag ”Ivan – og Putin – ved hvor du bor”. Han tilbyder dette foredrag til museer, biblioteker og foreninger – og har noteret en vis aktuel interesse.

Foredrag af Niels Jensen:

Foredrag 1: Stay-behind – Myter og fakta om NATO ́s Okkupationsberedskab under Den kolde Krig 1945 – 1990
De mange myter og manglende politiske udmeldinger om hemmelige NATO hære gav under Den kolde Krig anledning til mange avisskriverier og nedsættelse af undersøgelseskommissioner. Hvad var fakta – og hvad var myter om NATO ́s okkupationsberedskab i tilfælde af en sovjetrussisk besættelse af Danmark? Foredraget bygger på materiale frigivet af kilder i i USA, Østrig, Danmark og Israel, og giver svar på hvad der er myter og fakta – mest fakta. Fund af hemmelige skjulte våbendepoter i flere lande afslører planerne for det hemmelige okkupationsberedskab, der skulle aktiveres ved angreb mod Danmark fra Warszawapagten. Mit navn er Niels Jensen. Jeg har en fortid som taktisk efterretningsofficer i det danske forsvar – og som mangeårig dagbladsjournalist og forfatter.

Foredrag 2: Flugten over Østersøen – foredrag om de tusinder af DDR-borgere, der risikerede livet ved at flygte over Østersøen – og de få det lykkedes for…
I årene 1961-1989 forsøgte omkring 6000 borgere i Den socialistiske arbejder- og bondestat DDR at flygte fra det østtyske diktatur – via ”Den usynlige Mur” Østersøen. Det lykkedes kun for 594 – kun hver tiende nåede friheden i Vesttyskland via Østersøen og Danmark. Enten druknede de i Østersøen, blev skudt af soldaterne i den østtyske folkehær eller taget til fange og idømt 5 års fængsel for ”Republikflugt”. Deres tilbageværende familiemedlemmer i DDR blev angivet ved hjælp af journalister fra den danske avis Land og Folk og blev udsat for chikane og fængsling af de østtyske myndigheder. DDR-staten – Den socialistiske Arbejder- og Bondestat 1949-1990 var en videreførsel af Nazi-staten fra 1933-1945 og som denne baseret på undertrykkelse, terror og begunstigelse af en privilegeret overklasse. Virkemidlerne var overvågning, repressalier og chikane. Foredraget bygger bl.a. på beretninger fra overlevende flygtninge fra DDR, danske hjælpere og andet kildemateriale.

Foredrag 3: Prisen for Sønderjylland…. – foredrag om hvad det kostede Danmark at overtage Sønderjylland.
I 1920 overtog Kongeriget Danmark, fra kongeriget Preussen, ansvaret for Nordslesvig – det nuværende Sønderjylland. Det blev dyrt. Det kostede milliarder af nutidskroner. Nordslesvig var infrastrukturelt et fallitbo. Landsdelen var slidt ned af den preussiske fortyskningspolitik og 1. Verdenskrigs udpining af menneskelige og materielle ressourcer. Den danske Rigsdag måtte derfor tilsidesætte egne vedtagne principper og yde store økonomiske bidrag til genetablering af Sønderjyllands infrastruktur som jernbaner, veje, havne, elektricitetsforsyning, telefonnet og meget andet. Samtidigt øjnede kongerigske erhvervsfolk nye forretningsmuligheder. Resultaterne er synlige den dag i dag. Sønderjylland fik et fremtidssikret vejnet, havnene blev udbygget, elektricitetsforsyningen blev forbilledlig og staten overtog telefonnettet fordi de jyske telefonselskaber ikke kunne blive enige. Og utidssvarende og overflødige jernbaner blev afviklet og erstattet af rutebiler. Foredraget bygger på bogen ”Hjælpen til Sønderjylland 1920-1940” udgivet i april 2023 af Forlaget Frydenlund.

Foredrag 4: James Bond – den danske forbindelse – foredrag om den rigtige James Bond
Den virkelige britiske spion Sidney Reilly var forbilledet for den fiktive superspion og kvindebedårer James Bond. Den forhenværende Secret Service agent Ian Fleming, der skrev James Bond bøgerne, var under 2. Verdenskrig agent for den britiske Naval Intelligence Division og brugte mange af de agenter han mødte som forbilleder for den fiktive agent James Bond – herunder Storbritanniens mest legendariske superagent Sidney Reilly. Denne var under Den japansk-russiske krig i 1904-05 dobbeltagent for britiske Secret Intelligence Service (MI6) og den japanske flådes efterretningstjeneste under optakten til Den russisk-japanske Krig. Sidney Reilly var filialdirektør hos Det østasiatiske Kompagni(ØK) i den vigtige russiske flådehavn Port Arthur – og solgte de russiske forsvarsplaner til de britiske og japanske efterretningstjenester. I 1903 forsvandt Sidney Reilly til Amerika og var senere britisk spion i Tyskland under 1. Verdenskrig og involveret i flere farlige efterretningsoperationer mod kommunisterne i Rusland. Han forsøgte et modkup mod Lenin i 1921. I 1925 rejste han illegalt ind i Sovjetunionen, blev taget af Tjekaen – og likvideredes på Stalins ordre i 1925. Reilly blev dekoreret med Storbritanniens højeste militære orden Military Cross.

Niels Jensen har en fortid som efterretningsofficer i det danske forsvar og mangeårig journalist og foredragsholder. Det var Niels, der opdagede Sidney Reillys ageren som ØK direktør i japansk/britisk agent i Post Arthur i 1903, og at han stjal ØK´s penge i Fjernøsten ved at forsvinde til Japan. Foredraget bygger på en lang række engelske og danske kilder.

Foredrag 5: Kold krig – og gasudslip
Et foredrag om Østersøen som en sikkerhedstrussel mod Danmark – og den hemmelige krig.

”Danmarks öde är forvisso genom tiderna nära förkippat med dess geografisk och historisk givna position, i skäringspunkten mellan den europäiska kontinenten och den Atlantiska världen och som ”doorkeeper” vid dörren mellom Östersjön och Nordsjön.
Carl-Axel Gemzell, svensk historiker.

Danmarks beliggenhed som Østersøens Lås har gennem århundreder været – og er stadig et sikkerhedsproblem for kongeriget Danmark. Med englænderne, nederlænderne og amerikanerne i vest – og russerne, svenskerne, hansestæderne og tyskerne i øst – ligger Danmark i en udsat position.

Mit navn er Niels Jensen. Jeg har en fortid som taktisk efterretningsofficer i det danske forsvar og mangeårig journalist og forfatter. Med udgangspunkt i den historiske stadige trussel mod Danmark som ”dørvogter” ved de danske stræder Øresund, Storebælt og Lillebælt har jeg udarbejdet foredraget ”Kold krig – og gasudslip” – Østersøen som sikkerhedspolitisk brændpunkt.

Foredraget bygger på en del hidtil hemmelig holdt materiale fra Central Intelligence Agency, Forsvarets Efterretningstjeneste og kilder i Sverige og Baltikum.

Foredrag 6: Ivan – og Putin – ved hvor du bor

Foredrag om de østeuropæiske angrebsplaner mod Danmark og Danmarks geostrategiske position som ”prop” i adgangen til Østersøen.

De danske stræder – Øresund, Storebælt og Lillebælt – har gennem århundreder – og er stadig et sikkerhedsproblem for Danmark – ikke mindst i lyset af den igangværende konflikt i Østeuropa.

I forbindelse med foredraget medbringer han en lille udstilling af hemmelige russiske kort over jeres lokalområde, plancher, fotografier og efterretningsoversigter. Dette materiale har været klassificeret i mange år som FORTROLIGT, HEMMELIGT, YDERST HEMMELIGT og TOPSECRET. Materialet stammer fra Central Intelligence Agency, Forsvarets Efterretningstjeneste, kilder i Baltikum samt svenske og britiske kilder.

Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og debattere emner i relation til dagens situation.

Niels Jensen tilbyder at skrive en pressemeddelelse til den lokale avis til understøttelse af den lokale markedsføring af foredraget – og selvfølgelig med illustrationer.

Foredrag 7: For Dannebrogs Ære

Foredrag om de 200 danske Lejesoldater, der kæmpede mod russiske bolsjevikker i Baltikums frihedskamp 1919.

I det tidligere forår 1919 hvervedes der i København 200 danske lejesoldater af den estiske regering. De blev indsat – under det danske statsflag – Dannebrog som splitflag – i Estlands og Letlands kamp for at undgå russisk herredømme og tysk besættelse. Initiativet kom fra private danskere – meget mod den danske regerings vilje og i strid med gældende dansk lovgivning. Den 6. juni 1919 besatte de danske soldater i Dansk Baltisk Auxiliær Corps den lettiske by Jèkabpils ved Daugavafloden efter et opslidende felt tog gennem Estland og det nordlige Letland i kamp mod røde russiske styrker.

Hør om initiativerne, hvervningen og opstillingen af det danske korps, samt indsatsen mod de russiske bolsjevikker under Dannebrog. Syv af de danske lejesoldater faldt og flere såredes.

Foredrag med Niels Jensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

 

Russisk kamphelikopter Mil Mi-24 med NATO kodenavn HIND.

 

 

 

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular