Niels Birger Danielsen

Niels-Birger Danielsen

Niels-Birger Danielsen er Freelance-journalist og forfatter siden 2014 - fra 2022 med tilknytning til netmediet forsvarshistorien.dk. Foredrag af Niels-Birger…

Læs mere
Book Niels-Birger

Niels-Birger Danielsen er Freelance-journalist og forfatter siden 2014 – fra 2022 med tilknytning til netmediet forsvarshistorien.dk.

Foredrag af Niels-Birger Danielsen:

Foredrag 1: Oberstens datter – en pioner for ligestilling i forsvaret
To gravsten på kirkegården i Snesere på Sydsjælland minder om personer, der har forbindelse til et emne, der lige nu har landspolitisk relevans. Det drejer sig om værnepligt for kvinder – det sidste område i Forsvaret, hvor kvinder ikke har fuld, formel ligestilling. På den ene sten står navnet Else Martensen-Larsen (1911-96), der var korpschef for Kvindeligt Flyverkorps, der blev oprettet i 1953. Hun fik i 1962 grad af oberst, før kvinder i almindelighed overhovedet kunne få en officersuddannelse. Else Martensen-Larsen havde markante begreber om personlig og national ære med sig fra sit hjem, da hun var datter af oberst Svend B. Paludan-Müller (1885-1944), der er navnet på den anden gravsten. Han blev begravet i Snesere efter at være omkommet efter en tre timer lang ildkamp ved sin embedsbolig i Gråsten – ene mand mod en større tysk styrke. Kvindeligt Flyverkorps bestod af kvinder, der var ansat i eller virkede frivilligt for Flyvevåbnet, og korpset blev rost for sin høje militære kvalitet. Blandt de frivillige, der blev uddannet i korpset, var daværende kronprinsesse Margrethe, der sluttede som major. Historiker og journalist Niels-Birger Danielsen, der arbejder på netmediet forsvarshistorien.dk og har arbejdet med forsvarsstof i en årrække, udfolder i sit foredrag Else Martensen-Larsens store betydning for kvindernes ligestilling – og kommer også ind på, hvordan tingene har udviklet sig fra hendes tid op til i dag.
Else Martensen-Larsen var emnet for en podcast, som Nationalmuseet inviterede mig til at medvirke i i juni 2023. Hør podcast her.

Foredrag 2: Skæbnefællesskab – om Hvidsten-kvinderne og deres medfanger – og kvindernes rolle i frihedskampen i det hele taget
Efter henrettelsen af otte medlemmer af modstandsgruppen i Hvidsten den 29. juni 1944 stod de efterladte kvinder i en forfærdelig situation. Det er udgangspunktet, når filmen ‘Hvidstengruppen II – De efterladte’, der er instrueret af Anne-Grethe Bjarup Riis og har Bodil Jørgensen i hovedrollen, får premiere kort før jul. Begivenhederne udgør afsættet for foredraget. Efter en kort introduktion om den berømte gruppe vil Niels-Birger Danielsen fokusere på Hvidsten-kvindernes medfanger i tyske tugthuse – Monica Wichfeld, Pie Baastrup Thomsen og Grete Jensen – samt de tre søstre Else, Grethe og Benthe Ulrich, der var var logiværinder for faldskærmsagenter i Bruunsgade i Aarhus. Netop kvindernes rolle indgår med vægt i Modstand, Danielsens samlede fremstilling af frihedskampen i fire bind, hvoraf sidste bind udkom i april i år.

Foredrag 3: Modstanden 1940-1945 – en definerende faktor for dansk identitet
Frihedskampen under den tyske besættelse fik Danmark med blandt grundlæggerne af FN i 1945, selv om ’vi’ længe havde samarbejdet med Nazityskland. Den forsigtige neutralitet og småstatspolitik i perioden 1864-1940 blev efter krigen afløst af en rolle som alliancepartner og en lille, men ofte selvbevidst spiller i international politik. Afgørende for dette skift er den danske modstandsbevægelse, der var tilstrækkelig aktiv, resultatrig, offervillig og parat til at underordne sig allierede interesser til at opnå anerkendelse. Derfor er frihedskampen blevet et omdrejningspunkt for dansk statslig selvforståelse. I kraft af mit arbejde på et værk i fire bind om modstandsbevægelsen er jeg parat til at holde foredrag om næsten ethvert tema – hvad enten det er helikopterperspektiv, kunden ønsker, eller et nærmere geografisk eller tematisk afgrænset emne.

Foredrag 4: Svend Staal-gruppen – de nazistiske betjente
Gruppen opererede under besættelsen 1940-1945 og bestod af danske politifolk med et klart nazistisk engagement. Gruppen var aktiv både før og efter september 1944, hvor tyskerne gik i aktion mod det danske politi og landet derfor stod uden politi. Drivkraften var politibetjent Poul Otto Ditlev Nielsen, der brugte dæknavnet ’Svend Staal’. De omkring 30 medlemmer brugte ofte andre navne og arbejdede i største diskretion. Det store flertal af danske politifolk nærede nemlig ingen sympati for den tyske besættelsesmagt, så der blev set skævt til kolleger, man ikke kunne stole på. I den politiløse tid blev flere medlemmer af Svend Staal-gruppen likvideret af modstandsbevægelsen.

Foredrag 5: Danmark – Werner Bests forsøgsland
Da Werner Best ankom som rigsbefuldmægtiget til København i november 1942, ventede danskerne det værste. Hans ry illustreres af tilnavnet ‘Blodhunden fra Paris’, hvor han havde været krigsforvaltningschef siden 1940. Men Best overraskede. Han kom med det samme på god fod med statsminister Erik Scavenius, og de førte en stabil forhandlingspolitik til sommeren 1943. Resultatet var, at besættelsesstyret fortsat var uhørt mildt i forhold til, hvad der blev praktiseret i de andre besatte lande. Opbakningen kom paradoksalt nok fra SS, der ellers er kendt som Heinrich Himmlers lydige og brutale elitekorps. Nogle af Werner Bests nærmest forbundsfæller i SS støttede ham i at bruge Danmark som et forsøgsland, hvor man kunne afprøve en forvaltningsmodel, som kunne bruges i et tysk behersket Europa en generation ud i fremtiden. Hvad den model nærmere gik ud på, vil blive foredragets emne.

Foredrag 6: Werner Best – terrorstatens arkitekt
Da Werner Best ankom til København som tysk rigsbefuldmægtiget i 1942, var han en mand med blod på hænderne. Han var i modsætning til nazispidser som Hermann Göring eller Albert Speer en farveløs og ret ukendt bureaukrat, men han var formentlig blandt de ti mest magtfulde mænd i Hitler-Tyskland i slutningen af 1930’erne. Han var den organisatoriske hjerne bag opbygningen af det hemmelige politi Gestapo. I sommeren 1939 opstillede Werner Best såkaldte Einsatzgrupper, der efter den planlagte nedkæmpelse af Polen skulle pågribe og nedskyde polakker, der blev anset for mulige modstandsledere. Best ledede selv terrorbataljonerne, og ca. 10.000 polakker blev likvideret efter besættelsen af Polen. I 1940-1942 var han krigsforvaltningschef i det besatte Frankrig, og her var han ansvarlig for deportationen af de første franske jøder til Auschwitz-Birkenau i 1942.

Foredrag 7:  Crowdfunding – en græsrods-finansieringsform
Da arbejdet på bind 2 af Modstand – flerbindsværket med en samlet fremstilling af modstandsbevægelsen 1940-1945 – gik i stå i august 2016, blev en fundraising nødvendig. Størstedelen af midlerne skal nødvendigvis komme fra etablerede fonde, men jeg har brugt metoden reward crowdfunding på platformen www.booomerang.dk til at skyde finansieringsprojektet i gang. Eksperimentet har været vellykket, og metoden indbragte over 150.000 kroner – svarende til over 20 pct. af den tilvejebragte sum godt 700.000 kr. Jeg kan fortælle om fordele og begrænsninger i metoden. Om, hvordan man kommer godt i gang og holder gryden i kog. Hertil om krav, nytten af netværk, skatteforhold og også gerne aspekter, som jeg efter aftale researcher på for at kunne perspektivere ud over min egen erfaringshorisont.

CV:
Født 1960, opvokset i Randers.
Freelance-journalist og forfatter siden 2014.
Redaktionssekretær og journalist på Ekstra Bladet 2001-2014.
Reporter på nyhedsbureauet Ritzau 1994-2001 med forsvaret og Balkan-konflikterne blandt stofområderne.
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) i 1992.
Cand.phil i historie fra Aarhus Universitet i 1987

Bogudgivelser:
Niels-Birger Danielsen: Modstand 4
– Dramaets sidste akt 1944-1945. Politikens Forlag, 2021
Niels-Birger Danielsen: Modstand 3
– Den skærpede kamp 1943-1944. Politikens Forlag, 2019
Niels-Birger Danielsen: Modstand 2
– Samarbejdets fald 1942-1943. Politikens Forlag, 2018
Niels-Birger Danielsen og Erland Leth Pedersen: Svend Staal-gruppen – nazibetjentete der infiltrerede dansk politi (Nyt DPIF, 2017)
Niels-Birger Danielsen: Modstand 1
– Frihedskampens rødder – 1933-1942. Politikens Forlag, 2015
Niels-Birger Danielsen: Werner Best – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945. Politikens Forlag, 2013
Niels-Birger Danielsen og Suzanne W. Rasmussen: Gestapochefen – Karl Heinz Hoffmann, den kultiverede nazist (Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 2011).
Hans Davidsen-Nielsen, Niels Høiby, Niels-Birger Danielsen og Jakob Rubin: Værnet – den danske SS-læge i Buchenwald. (JP Bøger, 2002)

Foredrag med Niels-Birger Danielsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular