Niels-Birger Danielsen

Niels Birger Danielsen

Niels-Birger Danielsen er aktuel med bind 4 af “Modstand” – dramaets sidste akt 1944-1945.
Fjerde og sidste bind af bogværket ‘Modstand’ om den danske frihedskamp 1940-45 udkommer på Politikens Forlag i april 2021. Kampen mellem modstandsbevægelsen og Gestapo og især det tyske politis danske håndlangere er taget til i brutalitet. Frihedskæmpernes likvideringer på den ene side og repressaliedrab samt schalburgtager på den modsatte side eskalerer i en ond spiral.
Samtidig sker der en tilnærmelse mellem modstandsbevægelsen og de etablerede politikere, som indgår forlig om en befrielsesregering. Nu var modstanden blevet ‘hele folkets kamp’ og ikke kun noget, der blev udøvet af snævre nichegrupperinger. Politikerne var blevet medkæmpere.

Og sådan var der så meget, der blev ‘med tilbagevirkende kraft’, da konklusionerne efter de fem besættelsesår skulle drages.

Foredrag af Niels-Birger Danielsen:

Foredrag 1: Modstanden 1940-1945 – en definerende faktor for dansk identitet
Frihedskampen under den tyske besættelse fik Danmark med blandt grundlæggerne af FN i 1945, selv om ’vi’ længe havde samarbejdet med Nazityskland. Den forsigtige neutralitet og småstatspolitik i perioden 1864-1940 blev efter krigen afløst af en rolle som alliancepartner og en lille, men ofte selvbevidst spiller i international politik. Afgørende for dette skift er den danske modstandsbevægelse, der var tilstrækkelig aktiv, resultatrig, offervillig og parat til at underordne sig allierede interesser til at opnå anerkendelse. Derfor er frihedskampen blevet et omdrejningspunkt for dansk statslig selvforståelse. I kraft af mit arbejde på et værk i fire bind om modstandsbevægelsen er jeg parat til at holde foredrag om næsten ethvert tema – hvad enten det er helikopterperspektiv, kunden ønsker, eller et nærmere geografisk eller tematisk afgrænset emne.

Foredrag 2: Svend Staal-gruppen – de nazistiske betjente
Gruppen opererede under besættelsen 1940-1945 og bestod af danske politifolk med et klart nazistisk engagement. Gruppen var aktiv både før og efter september 1944, hvor tyskerne gik i aktion mod det danske politi og landet derfor stod uden politi. Drivkraften var politibetjent Poul Otto Ditlev Nielsen, der brugte dæknavnet ’Svend Staal’. De omkring 30 medlemmer brugte ofte andre navne og arbejdede i største diskretion. Det store flertal af danske politifolk nærede nemlig ingen sympati for den tyske besættelsesmagt, så der blev set skævt til kolleger, man ikke kunne stole på. I den politiløse tid blev flere medlemmer af Svend Staal-gruppen likvideret af modstandsbevægelsen.

Foredrag 3: Danmark – Werner Bests forsøgsland
Da Werner Best ankom som rigsbefuldmægtiget til København i november 1942, ventede danskerne det værste. Hans ry illustreres af tilnavnet ‘Blodhunden fra Paris’, hvor han havde været krigsforvaltningschef siden 1940. Men Best overraskede. Han kom med det samme på god fod med statsminister Erik Scavenius, og de førte en stabil forhandlingspolitik til sommeren 1943. Resultatet var, at besættelsesstyret fortsat var uhørt mildt i forhold til, hvad der blev praktiseret i de andre besatte lande. Opbakningen kom paradoksalt nok fra SS, der ellers er kendt som Heinrich Himmlers lydige og brutale elitekorps. Nogle af Werner Bests nærmest forbundsfæller i SS støttede ham i at bruge Danmark som et forsøgsland, hvor man kunne afprøve en forvaltningsmodel, som kunne bruges i et tysk behersket Europa en generation ud i fremtiden. Hvad den model nærmere gik ud på, vil blive foredragets emne.

Foredrag 4: Werner Best – terrorstatens arkitekt
Da Werner Best ankom til København som tysk rigsbefuldmægtiget i 1942, var han en mand med blod på hænderne. Han var i modsætning til nazispidser som Hermann Göring eller Albert Speer en farveløs og ret ukendt bureaukrat, men han var formentlig blandt de ti mest magtfulde mænd i Hitler-Tyskland i slutningen af 1930’erne. Han var den organisatoriske hjerne bag opbygningen af det hemmelige politi Gestapo. I sommeren 1939 opstillede Werner Best såkaldte Einsatzgrupper, der efter den planlagte nedkæmpelse af Polen skulle pågribe og nedskyde polakker, der blev anset for mulige modstandsledere. Best ledede selv terrorbataljonerne, og ca. 10.000 polakker blev likvideret efter besættelsen af Polen. I 1940-1942 var han krigsforvaltningschef i det besatte Frankrig, og her var han ansvarlig for deportationen af de første franske jøder til Auschwitz-Birkenau i 1942.

Foredrag 5:  Crowdfunding – en græsrods-finansieringsform
Da arbejdet på bind 2 af Modstand – flerbindsværket med en samlet fremstilling af modstandsbevægelsen 1940-1945 – gik i stå i august 2016, blev en fundraising nødvendig. Størstedelen af midlerne skal nødvendigvis komme fra etablerede fonde, men jeg har brugt metoden reward crowdfunding på platformen www.booomerang.dk til at skyde finansieringsprojektet i gang. Eksperimentet har været vellykket, og metoden indbragte over 150.000 kroner – svarende til over 20 pct. af den tilvejebragte sum godt 700.000 kr. Jeg kan fortælle om fordele og begrænsninger i metoden. Om, hvordan man kommer godt i gang og holder gryden i kog. Hertil om krav, nytten af netværk, skatteforhold og også gerne aspekter, som jeg efter aftale researcher på for at kunne perspektivere ud over min egen erfaringshorisont.

CV:
Født 1960, opvokset i Randers.
Freelance-journalist og forfatter siden 2014.
Redaktionssekretær og journalist på Ekstra Bladet 2001-2014.
Reporter på nyhedsbureauet Ritzau 1994-2001 med forsvaret og Balkan-konflikterne blandt stofområderne.
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) i 1992.
Cand.phil i historie fra Aarhus Universitet i 1987

Bogudgivelser:
Niels-Birger Danielsen og Erland Leth Pedersen: Svend Staal-gruppen – nazibetjentete der infiltrerede dansk politi (Nyt DPIF, 2017)
Niels-Birger Danielsen: Modstand 1933-1942 – Frihedskampens rødder, bind 1 af 4 (Politikens Forlag, 2015)
Niels-Birger Danielsen: Werner Best – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945. (Politikens Forlag, 2013)
Niels-Birger Danielsen og Suzanne W. Rasmussen: Gestapochefen – Karl Heinz Hoffmann, den kultiverede nazist (Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 2011).
Hans Davidsen-Nielsen, Niels Høiby, Niels-Birger Danielsen og Jakob Rubin: Værnet – den danske SS-læge i Buchenwald. (JP Bøger, 2002)

Foredrag med Niels-Birger Danielsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen