Jens-André Herbener

Jens-André P. Herbener

Jens-André Herbener er cand.mag., mag.art. i religionshistorie og semitisk filologi. Han er fast debattør af religion i Politiken, forfatter til en række bøger og artikler og har været ansat ved Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og senest en årrække ved Syddansk Universitet.

Foredrag af Jens-André Herbener:

Foredrag 1: Fra demokrati til økokrati: Den store omstilling

Menneskeheden befinder sig i sin måske største krise nogensinde. Det er en grum konstatering: De globale klimaforandringer bliver værre og værre. Vestens overforbrug breder sig mere og mere til resten af verden. Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Tilsammen en dødsensfarlig cocktail ikke blot for mange andre arter, men også os selv.

Den historiske baggrund for krisen er en række revolutioner – bl.a. den industrielle revolution, den konsumeristiske revolution og den befolkningsmæssige revolution – der har medført, at menneskene i dag er blevet en global geofysisk kraft. Den antropocentriske udvikling har kulmineret i, at vi er indtrådt i Antropocæn, menneskehedens tidsalder.

I tråd med efterhånden mange forskere slår dette foredrag til lyd for, at der i dag er brug for en økocentrisk modrevolution. Det indebærer, at selve vores samfundsstruktur, levevis, værdier, selvforståelse og forhold til Jordens andre levende væsner bør ændres, og det skal vel at mærke ske hurtigst muligt. Ellers er der reel risiko for, at det kan gå virkelig galt for os.

Foredraget giver en brugsanvisning til, hvordan vi kan foretage en omstilling til en samfundsmodel, der er bæredygtig for alle arter på Jorden. Nøglen består i, at den herskende antropocentrisme afløses af en økocentrisme på alle områder: Lige fra vores parlamenter, styreformer, forfatninger, love, rettigheder, medier, skoler, uddannelsessystem til vores energiforsyning, landbrug, arbejde, værdier, filosofier og religioner.

Velkommen til morgendagens økokrati.

Foredraget er baseret på min bog ”Økocentrisk revolution af samfundet”, der udkommer i 2019.

Foredrag 2: Verden har brug for Mænd

På samfundets bund er der et udtalt fravær af ligestilling. Her klumper mænd sig sammen. De begår således tre gange så ofte selvmord som kvinder. Omkring 95 procent af alle indsatte i fængsler er mænd. Omkring 75 pct. af alle hjemløse er mænd. Kvinder tager langt oftere initiativ til skilsmisse end mænd. Mænd begår op til seks gange så ofte selvmord som kvinder i forbindelse med skilsmisse og bliver generelt hårdere ramt af skilsmisse end kvinder.

Hvorfor klarer mænd sig dårligere end kvinder i det moderne samfund? En vigtig del af forklaringen kan være, at de mandeopgaver, der har været afgørende overlevelsesbetingelser i langt hovedparten af vores eksistens, i dag er blevet overflødige. I over 95 procent af vores historie som Homo sapiens har mænd været jægere og beskyttere. Men disse kernedele af mænds traditionelle eksistensberettigelse er i dag forsvundet – supermarkeder og politi er trådt i stedet – alt imens mænd stadig render rundt med en stenalderhjerne.

Er mænd i dag så blevet overflødige? Som dette foredrag viser, er det på ingen måde tilfældet. Tværtimod er der på væsentlige områder mere brug for stærke mænd end nogensinde før. Men mænds anlæg og opgaver skal nytænkes i forhold til vor tidsalders største udfordringer, f.eks. den dødsensfarlige klimakrise.

Kom og hør meget mere om, hvordan mænd kan blive ædle, modige helte og gøre en afgørende forskel for kvinder og verden.

Foredrag 3: Giv naturen juridiske rettigheder

Udledning af de dødsensfarlige drivhusgasser er oftest fuldt lovligt. Udryddelse / omfattende reduktioner af arter er oftest fuldt lovligt. En fortsat massiv inddragelse og ødelæggelse af vild natur til fordel for landbrug, industri, bebyggelse og veje er oftest fuldt lovligt. Forurening af drikkevand og havvand er oftest fuldt lovligt. Dyrs lidelser på moderne landbrugsfabrikker er oftest fuldt lovligt. Osv.

Med andre ord: Når det kommer til beskyttelse af naturen, landbrugsdyr og vores alles eksistensgrundlag, er de eksisterende love stærkt utilstrækkelige. Heldigvis er der begyndende tegn på en økologisk vending i retssystemer og rettighedstænkning.

En bevægelse breder sig i disse år verden over, en bevægelse, der har potentialet til at revolutionere vores forhold til naturen. Den kæmper for, at der bliver udstedt en Verdenserklæring om Naturrettigheder som afgørende komplement til FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Den ønsker at give naturen juridiske rettigheder, ligesom menneskene har det, dvs. gøre naturen til juridisk person med egne rettigheder i stedet for som nu at være menneskenes ejendom. Det indebærer, at naturen skal ændre retlig status fra at være ejet objekt til at være et subjekt med egne rettigheder.

Dette foredrag vil give en udførlig introduktion til, hvad juridiske naturrettigheder er for noget, hvilken markant forskel de kan gøre for vores omgang med naturen, og hvor de allerede er blevet indført. Kampen for juridiske naturrettigheder kan sagtens blive den næste store rettighedsbevægelse efter kampene for afskaffelse af slaveri og for kvinders, sortes og homoseksuelles rettigheder.

Foredrag 4: Er Danmark et kristent land?

Danmark er et kristent land. Det mener dronningen, Dansk Folkeparti, regeringen og mange andre. Tænk på vores historie, grundlov, værdier og folkekirke, siger de.

Ingen kan benægte, at kristendom historisk set har spillet en stor rolle i Danmark. Heller ikke, at 75 procent af danskerne er medlem af folkekirken, eller at stat og kirke er filtret sammen på en række områder. Men derfra og til at sige, at Danmark i dag er et kristent land er der langt.

Som dette foredrag vil vise, står nogle af vores mest centrale værdier som folkestyre, religionsfrihed, ytringsfrihed, seksuelt frisind og ligestilling af mænd og kvinder og af hetero- og homoseksuelle i modsætning til langt størstedelen af Bibelen og kristendommens historie. Ja, historisk set er de på mange måder opstået som modreaktioner på dette, konkret på de religionsforfølgelser, den censur og de royale diktaturer, der mange steder fulgte i reformationens kølvand i det kristne Europa.

Samlet set er ”Danmarks rod” ikke kristendom, som der fejlagtigt står i DRs public service-kontrakt. Danmark i dag er et produkt af en hel skipperlabskovs af forskellige forhold, der omfatter alt fra hedenskab, landbrug, adel, kongemagt, kristendom, Luther, jødedom, oplysningstiden, Grundtvig, sekularisering, naturvidenskab, kulturradikalisme, socialdemokratisme, demokrati, menneskerettigheder, kvindefrigørelse, ungdomsoprøret til en høj materiel levestandard. Ja, mere endnu.

Foredraget vil i øvrigt vise, at store andele af dem, der er medlemmer af folkekirken, ikke opfatter sig som religiøse og ikke ville melde sig ind i folkekirken igen, hvis de bliver meldt ud. Desuden at der er et hurtigt voksende antal trossamfund, der står uden for folkekirken, ligesom der er et voksende antal ateister, humanister og deslige.

Foredrag med Jens-André Herbener booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen