Bengt Holst

Bengt Holst

Bengt Holst er tidligere videnskabelig direktør i ZOO København, foredragsholder og debattør. Foredrag af Bengt Holst: Foredrag 1: Når værdier lægges…

Læs mere
Book Bengt

Bengt Holst er tidligere videnskabelig direktør i ZOO København, foredragsholder og debattør.

Foredrag af Bengt Holst:

Foredrag 1: Når værdier lægges for had
I 2014 kom København ZOO i verdens søgelys, da man aflivede en ung hangiraf, fordi han var i overskud i det avlsprogram, han indgik i. I over en uge måtte videnskabelig direktør Bengt Holst stille op til interviews med verdenspressen for at forsvare handlingen og forklare rationalet bag. Det lykkedes at få vendt stemningen, og ZOO kom stærkere ud af shitstormen, end den gik ind i den. Foredraget fortæller, hvad der var op og ned i historien, og hvad der fik Bengt Holst til at stå så fast i sin overbevisning. Sagen bliver i dag brugt som et vellykket eksempel på krisehåndtering i sager, hvor procedurer eller værdier bliver lagt for had.

Foredrag 2: Naturbevarelse – en kompleks affære
Hvad skal der til for at bevare naturen? Og er vi parat til at levere den ydelse? Der tales meget om naturbevarelse, og de fleste er enige om, at ikoniske arter som tigre, elefanter og gorillaer skal bevares. Men er vi også klar til at bevare dem, når de står i vores egen baghave? Ulven er her et godt eksempel. Og hvad med de mere anonyme arter som partulasneglen, eller arter, som vi er bange for som skorpioner og giftslanger? Skal de også bevares? Og hvordan prioriterer vi mellem menneskelige og naturinteresser, hvor de ikke går i samme retning? I foredraget kommer Bengt Holst ind på, hvad der hører til effektiv naturbevarelse, samt de konflikter, som bevarelse af biodiversiteten medfører.

Foredrag 3: Min rejse ind i naturens verden
Det startede med en ubændig nysgerrighed og en bog om regnormen. Fascinationen af dyr og dyrenes forunderlige verden startede tidligt i Bengt Holst teenageår og udviklede sig efterhånden til en passion, der skulle forme både hans liv og hans professionelle karriere. Fra kragers overnatningsadfærd til løveabernes overlevelse i den brasilianske regnskov, fra den sydafrikanske savanne til moskusokserne i Grønland. Bengts passion for naturen har bragt ham vidt omkring og givet ham mulighed for at sætte Zoologisk Have og Danmark på verdenskortet, når det gælder naturbevarelse. Foredraget tager tilhørerne med på denne rejse og viser, hvad en en indædt nysgerrighed og dybtfølt passion kan føre til.

Foredrag 4: Zoologiske havers rolle i fortid, nutid og fremtid
Zoologiske haver har ændret sig meget i tidens løb. Fra at være menagerier, hvor det bare gjaldt om at vise flest mulige mærkelige dyr har de ændret sig til at være centre for bevarelse af truede dyrearter. Det gælder dog kun for de zoologiske haver, der bygger deres drift på videnskabeligt grundlag og tager deres ansvar for bevarelse af den truede natur alvorligt. Med det stigende pres på naturen bliver de zoologiske havers rolle endnu vigtigere, og internationalt trækker man nu i stigende grad på havernes ekspertise for at redde den truede natur. Med udgangspunkt i 37 års virke i København ZOO fortæller Bengt Holst i dette foredrag om de zoologiske havers forandring, deres rolle i naturbevarelse og ikke mindst om de resultater, de har opnået indtil nu. Og så selvfølgelig også om, hvad deres rolle i fremtiden vil være.

Foredrag 5: Hvad har regnormen og giraffen tilfælles?
Naturen er mangfoldig, og hver eneste art, stor eller lille, har en fantastisk historie at fortælle. Jo mere, man dykker ned i dyrenes verden, desto mere forundret bliver man over, hvor kreativ, naturen har været siden det første liv på kloden startede for 3,6 milliarder år siden. Alt sammen med henblik på at kunne klare de samme udfordringer, nemlig at finde føde, finde læ for vind og vejr, finde mager, undgå at blive spist osv. Men løsningerne er forskellige, og det er dem, der har ført tl de mange spændende livsformer, vi kan se i dag. Bengt Holst tager os i dette foredrag med på en tur gennem dyrenes verden med udgangspunkt i hans egen fascination af de mange livsformer, der omgiver os. Som naturens stemme fortæller han nogle af de fængslende historier, hver enkelt art ville kunne fortælle, hvis de kunne tale.

Foredrag 6: Hvad skal vi med naturen?
Naturen er overalt omkring os, og vi er selv en del af den. Men den er under forandring, ikke mindst på grund af vores grådige og uigennemtænkte udnyttelse af den. I diskussionen om naturens værdi for os mennesker, udregnes værdien ofte i kroner og ører. Men naturens værdi kan ikke gøres op i kroner og ører. Den har en værdi i sig selv, som man bliver nødt til at medregne, når man skal afgøre, om et område skal lægges ud til produktionsområde eller skal forblive natur. Samtidig skal vi huske, at vi påtager os et ansvar, når vi lægger et område under forvaltning, på den ene eller den anden måde (produktionsskov, rewildingprojekter osv.). I foredraget diskuterer Bengt Holst ud fra egne erfaringer interessekonflikterne i nutidens naturforvaltning samt naturens værdi i sig selv.

Foredrag med Bengt Holst booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Curriculum vitae for Bengt Holst

Personlige data:
Født 14. maj 1952 i København
Gift og har to børn (født 1995 og 2000) samt to voksne børn fra tidligere ægteskab

Uddannelse:
2008: Projektlederkursus, Attractor
2004: VUT II/OF-R Militært stabskursus i operative og strategiske analyseværktøjer, Forsvarsakademiet
2000: CBSG* facilitators course, Jersey
1983: Cand. scient. i zoologi, Københavns Universitet
1973: Reserveofficer ved Den Kongelige Livgarde
1971: Student, matematisk naturfaglig linje, Virum Statsskole

Erhvervserfaring:
2003 – Leder af IUCN/SSC/CPSG* Europe (europæisk kontor for CPSG)
1994 – Vicedirektør/videnskabelig direktør, Zoologisk Have, København
1999 – 2000 Udstationeret i Malaysia i to perioder af 4 uger som konsulent på DANCED* projekt: ”Management of Krau Wildlife Reserve, Capacity Building & Human Ressource Development, Malaysia”
1987 – 1994 Chef for dyreafdelingen, Zoologisk Have, København
1986 – Censor og gæsteforlæser ved Københavns Universitet
1983 – 1987 Videnskabelig assistent, Zoologisk Have, København
1973 – 2012 Aktiv som reserveofficer, chefs- og operative stabsfunktioner

Medieerfaring:
2010 – 2011 Fast ugentlig deltager i dyrepanelet i ”DR Aftenshowet”
1994 – 1998 Studievært på ”Studie 2000” – et naturvidenskabeligt ugeprogram på DR P1
1984 – 1987 Naturvidenskabelig medarbejder på DR P1 naturvidenskabelige magasin ”Lexicon”
Har derudover deltaget i en lang række naturvidenskabelige programmer på DR P1, herunder ”Det var kattens”, ”Natursyn” m.fl., og har medvirket i nyhedsudsendelser, interviews, paneler og temaudsendelser på de fleste danske TV-kanaler.

Forfatterskaber og andre udgivelser:
Frands Carlsen og Bengt Holst (2003): Politikens bog om pattedyr. Politikens Forlag.
Bengt Holst (faglig redaktør) (2003): Verdens dyreliv – et illustreret opslagsværk om dyreriget. Forlaget Aktium.
Bengt Holst (2005): Børnenes store dyrebog. Politikens Forlag.
Bengt Holst (2013): Vild med Viden – Elefanten. Forlaget Epsilon.
Bengt Holst (2013): Vild med Viden – Isbjørnen. Forlaget Epsilon.
Bengt Holst (2019): Vild med Viden – Den store panda. Forlaget Epsilon.
Christina B. Kjeldsen (2017): Bengt Holst – Naturens stemme. FADL’s Forlag.
Har derudover skrevet en stor del af dyreopslagene i Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal).

Officielle tillidsposter – danske:
2012 – Formand for Dyreetisk Råd
2005 – 2015 Medlem af bestyrelsen af Gurli og Carlo Pedersens Mindefond
2003 – Medlem af CITES* Videnskabsråd (udpeget af Naturstyrelsen)
1999 – 2015 Medlem af Rådet vedrørende hold af særlige dyr (udpeget af Justitsministeren) – varetager bl.a. godkendelse af zoologiske haver
1998 – Medlem af WWF Verdensnaturfondens bestyrelse og senere præsidie
1997 – 2012 Menigt medlem af Dyreetisk Råd (udpeget af Justitsministeren)

Officielle tillidsposter – udenlandske:
2004 – 2019 Formand for EAZA* komitéen for de europæiske avlsprogrammer (EEP)
2003 – Grundlægger af og formand for CBSG Europe (nu CPSG Europe)
2002 – Bestyrer af Lion Tamarins of Brazil Fund (udpeget af fondens grundlægger)
1995 – Medlem af ”International Committee for Conservation and Management of Lion Tamarins” – rådgiver for brasilianske naturforvaltningsmyndigheder
1993 – Medlem af bestyrelsen for CBSG (senere CPSG)

Udmærkelser:
2009: Udnævnt til Ridder af Dannebrog R
1988: Modtager Reserveofficersforeningens Hæderstegn (ROHT)

Sprogkundskaber:
Behersker dansk, engelsk og tysk i skrift og tale på alle niveauer

* CBSG: Conservation Breeding Specialist Group, IUCN
* CITES: Convention on International Trade of Endangered Species, Naturstyrelsen
* DANCED: Danish Cooperation for Environment and Development, Miljøstyrelsen
* EAZA: European Association of Zoos and Aquaria
* IUCN: International Union for Conservation of Nature
* SSC: Species Survival Commission, IUCN

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular