Theresa Scavenius

Theresa Scavenius

Theresa Scavenius er klimapolitik- og demokratiforsker med særligt fokus på grøn omstilling og demokratiets rolle i dag, og en ofte brugt debattør i klimadebatten både i tv, radio og trykte medier. Hun er ph.d. og lektor på Aalborg Universitet, og var sidste år en af de 301 klimaforskere, som skrev under et på klimaopråb i Politiken. Theresa begyndte sin forskningskarriere inden for politisk teori, hvor hun fokuserede på nationalstatens rolle i en global verdensorden – senere har hun i højere grad flyttet fokus til den grønne omstilling af samfundet. I klimadebatten er hun især fortaler for kollektiv og politisk ansvarlighed i modsætning til borgernes individuelle ansvar.

Som klimaforsker var Theresa Scavenius så frustreret over Danmarks uambitiøse klimapolitik og den manglende lydhørhed over for forskerne, at hun følte sig nødsaget til at være med til at ændre den politiske dagsorden – ’walk the talk’, som hun siger. I 2016 meldte hun sig derfor ind i Det Radikale Venstre, hvor hun stillede op som næstformand for at sætte en klimapolitisk dagsorden. I 2017 meldte Theresa Scavenius sig i stedet ind i Alternativet og blev valgt i Nordsjællands Storkreds som den øverste kvindelige kandidat. Theresa fik flest stemmer i sin kreds, men blev ikke valgt ind på grund af Alternativets dårlige valgresultat. I dag er hun ikke medlem af et politisk parti, men brænder stadig for at få en ambitiøs klimapolitik øverst på den politiske dagsorden.

Scavenius har modtaget flere forskningsbevillinger, er en af de yngste lektorer på universitetet og udnævnt som kvindelig rollemodel på AAU. Hun har skrevet bogen ’Political Responsibility for Climate Change’, og er medforfatter på flere bøger om klimaforandringerne. Derudover har hun udgivet en lang række videnskabelige artikler, og haft fast klimapolitiske klumme i Information, ligesom hun er en ofte brugt skribent i Politiken, Altinget, Ræson m.fl.

Theresa Scavenius er oldebarn til Fergus Roger Scavenius, lillebror til tidligere statsminister Erik Scavenius.

Foredrag af Theresa Scavenius:

FOREDRAG 1: HVEM HAR ABEN?
Klimaet er på alles læber. Den nye regering har lovet en reduktion på 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030, og danskerne er optagede af, hvad de selv kan gøre for at mindske deres klimaaftryk. Alligevel går udviklingen den forkerte vej. Globalt set stiger CO2-udledningen, og det har den også gjort i Danmark i sidste par år.

I foredraget ’HVEM HAR ABEN’ tager Theresa Scavenius udgangspunkt i sin bog ’Politisk ansvar for klimaet’, som beskriver de forskellige måder at tale om ansvar for klimaet på. Theresa Scavenius mener, at klimakrisen ikke alene kan løse ved at borgerne påtager sig et individuelt ansvar, når de vælger transportform, står ved supermarkedets køledisk eller overvejer en ny serie på Netflix. Hun understreger vigtigheden af, at vi indser, at løsningen på klimakrisen kræver politisk handling og rammesætning, således at både borgere og virksomheder får nemmere ved at opfylde deres forpligtelser.

Et meget aktuelt og indsigtsfuldt foredrag, som på ærlig vis diskuterer, hvor svært det er at løse klimakrisen – men samtidig også indgyder håb, fordi det kan gå hurtigt, hvis der træffes en række afgørende politiske beslutninger.

Theresa Scavenius giver her sit bud på, hvor de afgørende sværdslag ligger i klimapolitikken fremadrettet i et helhedsorienteret perspektiv, som både berører menneskesynet i vores klimaøkonomi og kulturelle individualisme.

FOREDRAG 2: DEMOKRATI & KLIMA: HAR DEMOKRATIET SPILLET FALLIT?
Mange forskere og kommentatorer har erklæret demokratiet for utilstrækkeligt og kortsigtet i klimapolitik. Nogle har ligefrem hævdet, at demokratiet har spillet fallit. Argumentet er, at på grund af demokratiske regeringers korte levetid samt deres fokus på kortsigtet vælgermaksimering, egner demokratiet sig ikke til langsigtede globale beslutninger.

Historien viser dog et mere nuanceret billede. Mange demokratiske lande og stater har vedtaget beslutninger, som angår bæredygtighed, sikkerhed og ansvar på lang sigt. Theresa Scavenius mener, at de globale klimaforandringer ikke kalder på mindre, men derimod mere demokrati. Hun sætter i dette foredrag
klimapolitikken ind i en demokratisk og historisk ramme, og giver et oplysende og interessant overblik over, hvilke politiske udfordringer hun mener, at global klimapolitik er udfordret af. Og det er i Theresa Scavenius’ optik ikke demokratiet, udfordringerne skal derimod findes i vores økonomiske begreber, vores moderne kultur og individualisme.

I dette foredrag kaster Theresa Scavenius med sine sædvanlige analytisk skarpe, kompromisløse og interessante perspektiver nyt lys på, hvorvidt det demokratiske samfund er i stand til at løse langsigtede klimaforandringer. Hun afslutter foredraget med at give sit bud på, hvilke institutionelle og samfundsmæssige initiativer, der kan fremme en demokratisk robust klimapolitik med udgangspunkt i sine mangeårige studier af forholdet mellem demokrati og klimapolitik.

FOREDRAG 3: HVAD BETYDER KLIMAFORANDRINGERNE FOR JERES VIRKSOMHED?
Klimaændringer vil sætte mange forretningsmodeller under pres – nogen vil måske endda forsvinde. Hvordan skal du som virksomhedsejer – eller leder forholde dig til klimaforandringerne og deres mulige konsekvens for din virksomhed? Hvordan kan I omstille i tide og gøre jeres til at mindske forandringerne, så jeres forretning kan overleve langt ud i fremtiden?

Theresa er en fagligt kompetent og analytisk skarp sparringspartner og facilitator, der bygger bro mellem den politiske udvikling og jeres virksomheds situation. Hun holder foredrag og politiske aktuelle trends og hvilken betydning de vil have for jeres virksomhed.

Foredraget “Hvad betyder klimaforandringerne for jeres virksomhed” er målrettet virksomhedsledere og bestyrelser som ønsker at være på forkant med og tilpasse sig en verden i forandring. Foredraget kan kombineres med medarbejder workshop som inddrager dine medarbejdere, så de også bliver motiverede til at tage et større klimapolitisk ansvar.

Foredrag med Theresa Scavenius booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen