Razan Haugaard

Razan Haugaard

Razan Haugaard og er kurdisk flygtning fra Irak. Hun blev gift som 13-årig ved et arrangeret ægteskab med en ældre…

Læs mere
Book Razan

Razan Haugaard og er kurdisk flygtning fra Irak. Hun blev gift som 13-årig ved et arrangeret ægteskab med en ældre mand, flygtede fra Irak og kom til Danmark i 1990 som 17-årig med sin mand og deres to små børn. I dag er hun mor til fire børn, har været gennem to skilsmisser og sideløbende taget uddannelser og gjort karriere. I dag arbejder hun med integrationsområdet især med flygtningekvinder i jobrettede forløb – de fleste af kvinderne er fra Syrien, Eritrea og Afghanistan.  Hun udvikler og leverer ydelser til landets kommuner og jobcentre, og samarbejder med rigtig mange kommuner og virksomheder om integrationsprogrammer for flygtninge i Danmark. Størstedelen af arbejdet består i at skitsere løsninger og laver interessentanalyser, fastlægge en strategi og udfærdige en implementeringsplan og selve ledelsen af processen. Den 4. maj 2020 er hun aktuel med bogen “Det er kvinder som mig, de kalder ofre”.

Foredrag af Razan Haugaard:

Foredrag 1: Det er kvinder som mig, de kalder ofre (bogforedrag)
Det handler om kærlighed, kulturforskelle og social kontrol når Razan Haugaard åbner sin livshistorie. op. Journalist Dorte Hygum Sørensen har fulgt Razan i et år og skrevet en bog om en kvinde, der nægter at se sig selv som offer. Razan Haugaards rejse fra Irak til Danmark startede med, at hendes familie giftede hende væk til en kurdisk frihedskæmper i en alder af kun 13 år. Razan blev mor som 14 årig og har i dag 4 børn. Ikke længe efter brylluppet blev Razan og hendes mand drevet på flugt. En flugt der inkluderede to fødsler og tog hende til nabolandet Iran, før hun som 17-årig første gang satte fødderne på dansk jord. Hvad der kunne forekomme som en håbløs situation, skulle vise sig at blive begyndelsen på en dannelseshistorie, hvor en ung kvinde trodsede social kontrol og tog sin skæbne i egen hånd. Uddannelse og mod til at tage hånd om eget liv var Razans vigtigste veje til egen integration.

Foredrag 2: Negativ social kontrol, hvorfor findes det, og hvordan vi kan hjælpe til med at forebygge det.
Andres holdninger og rygter – sladder og individer- og især kvinder og børns ret til selv at vælge.

  • Vi taler om, hvordan andre og den kultur, man er en del af påvirker ens beslutninger.
  • Vi taler om sladder og frygt for rygter, og hvordan man undgår at lade det påvirke ens beslutninger.
  • Vi taler om forholdet mellem mænd og kvinder, at kvinder har lige ret og er ligeværdige med mænd.
  • Vi taler om, hvordan man har en god relation til sin børn – også når børnene gerne vil gå sine egen veje.

Man kan være påvirket af meget forskelligt, når man tager beslutninger i forhold til sig selv eller sit barn. Bekymring, manglende viden, religion, tvivl eller frygten for hvad andre gør og siger – sladder.

Man kan have nogle ønsker for sine børn, som kommer ud fra den måde man selv er vokset op, som føles som det bedste og det normale.

Foredrag 3: En flygtningekvindes kamp – ”Jeg ville samme vej som danske kvinder”
Dette foredrag giver tilhørerne et billede af flygtningekvindens kamp for at integreres i det danske samfund. En kamp, der ikke bare gælder den fremmede kultur og det fremmede sprog men også kampen mellem sin egen baggrund og kvindemønstre og ønsket om at forme sit eget liv. Foredraget giver tilhørerne nye vinkler, inspiration og aha-oplevelse, der giver dem et andet afsæt for den måde, de arbejder eller ser verden på.

Foredrag 4: Mændene skal være med – flygtningekvinder kan ikke tvinges i job uden dem
Dette foredrag vil give tilhørerne et billede af, hvordan samfundet kan få flere flygtningekvinder ud på arbejdsmarkedet – hvis vi forstår den kultur, kvinderne kommer fra.

Work-shops

Fra barnebrud og offer for social kontrol til selvstændig ildsjæl
Det er svært ikke at ende i en offerrolle, hvis man som barn bliver givet væk som barnebrud, undertrykt og underlagt social kontrol. Det kræver vilje og kamp at bevare selvrespekten og friheden. Razan har fra hun blev giftet bort som 13 årig kæmpet for at at kunne træffe egne valg og kontrolle sin situation. Hun har ofte oplevet magtesløshed og hjælpeløshed. Men kampgejsten og hendes optimistisle livssyn har altid hjulpet hende ud af offerrollen. Det er hårdt at kæmpe sig fri af social kontrol og undertrykkelse. Det kræver mod, og det kræver at man møder andre, der kan hjælpe en på vej.

I Work-shoppen deler Razan Haugaard ud af sine hårdt opsparede erfaringer og bruger de redskaber, som jeg selv har brugt for at nå til, hvor jeg er i dag.

Opsummering:

-Man ved ikke altid selv, at man er underlagt social kontrol. I hendes undervisning giver hun kvinderne eksempler på social kontrol og veje ud af kontrollen. Razan får deltagerne til at tale sammen om det gode liv, og får dem til at få øje på egne muligheder, så de kan handle. Hun prøver at få dem til i fællesskab at forstå deres liv, så de kan forandre den negative kulturarv.

Hvordan arbejder Jeg med det?

• Refleksion
• Hjælp til selvhjælp
• Støtte
• Trygt rum, der nedbryder tabuer

Kommunikation med – og smerteforståelse hos borgere af ikke-vestlig baggrund
Hvordan kommunikationen med borgere af ikke vestlig oprindelse foregår kan have stor indflydelse på, om og hvordan vi når målet for vores fælles indsats. Forståelse for, hvilke mekanismer der, bundet af kultur og/eller religion, kan fremme eller hæmme en kommunikation, kan have afgørende betydning for, om et budskab når igennem til modtageren og om vi er i stand til at fremme en kommunikation, hvor begge parter tager ansvar for udfaldet. Ligesådan kan det være af væsentlig betydning at forstå, hvordan smerteopfattelse og handicapsyn kan være påvirket af, hvilken kultur og/eller religion, vi er opvokset og opdraget i.
Opdragelse til at fungere i samfundet adskiller sig ofte hos borgere af ikke-vestlig oprindelse fra den måde vi i de vestlige kulturer opdrager vores børn på. Manglende forståelse for dette kan skabe uhensigtsmæssigheder i et samarbejde fx omkring børn af forældre med ikke-vestlig baggrund.

 

Anbefaling:

”Razan fortalte levende og medrivende om sit liv. Et liv, hvor en sorgfri barndom brat blev brudt af ægteskab som 13-årig, efterfulgt af flugt med mand og børn til Danmark som 17-årig. Vi fik et godt indblik i kulturelle forskelle og integration, da Razan berettede om sit videre liv i Danmark, der førte til uddannelse og skilsmisse. – En fantastisk fortælling, hvor der også var plads til smil og latter. ”
Helle Magh, Skoleleder LOF-Slagelse

Foredrag med Razan Haugaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular