Marianne Stidsen Fotograf Jens Christian

Marianne Stidsen

Marianne Stidsen er forfatter, debattør og dr.phil. Foredrag af Marianne Stidsen: Foredrag 1: Hvad er woke-bevægelsen og hvorfor fylder…

Læs mere
Book Marianne

Marianne Stidsen er forfatter, debattør og dr.phil.

Foredrag af Marianne Stidsen:

Foredrag 1: Hvad er woke-bevægelsen og hvorfor fylder den så meget? En kritisk introduktion til et brandvarmt emne

Siden #MeToo i efteråret 2017 bragede igennem for fuld kraft i udlandet og herhjemme, er der sket utrolig meget i vores samfund. Det gælder universiteterne, det gælder kulturlivet, det gælder stort set samtlige arbejdspladser. Fænomenet kaldes bredt for ’woke’ og omfatter, ud over MeToo, Black Lives Matter, LGBT+ og klimaaktivismen. På ganske kort tid har wokeismen formået mere radikalt end nogen anden social bevægelse siden 68’ernes ungdomsoprør at revolutionere uddannelsesinstitutioner, medier og politiske fora – ja, selv langt ind i folkekirken har den sat sine spor. Men hvad kan problemerne være ved dette paradigmeskift? Det hører vi ikke så meget om i mediernes ofte meget hurra-agtige tilgang.

Med udgangspunkt i sine to debatbøger, Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger og Køn og identitet – et spadestik dybere vil Marianne Stidsen både give en bred introduktion til woke-bevægelsen, samt dens forskellige forgreninger, og komme med en nødvendig kritik af den.

Foredrag 2: Hvis både Gud er død og kunsten er død, har vi et problem. Hvorfor personlig dannelse er nødvendig

Med udgangspunkt i sin nye dannelsesbog Da Ariadne lærte Theseus at danse vil Marianne Stidsen tale om, hvordan vor tids konkurrencesamfund har været med til at udgrænse det eksistentielle og de rum, hvor det eksistentielle kan bearbejdes og formes. Resultatet er, at den almindelige mistrivsel hos mennesker eskalerer, og at mange søger kompensation for ‘eksistens-tomrummet’ gennem enten medicin, misbrug eller forskellige mere eller mindre totalitære og fanatiske erstatningsideologier. Derfor er det absolut nødvendigt hvis vores frie, demokratiske samfund skal kunne overleve at genrejse de rum, hvor vi som borgere kan få besvaret de dybe følelsesmæssige spørgsmål, vi alle bærer rundt på. Uden at disse rum skal underkastes hverken politiske eller økonomiske eller andre nyttedagsordener, for ikke at tale om diverse tidsåndsstrømninger. Tværtimod skal de først og fremmest, hvad enten det drejer sig om kirkerne eller kunstmuseerne, have lov at eksistere på deres egne præmisser. Alene med den sjælelige dannelse for øje.

Foredrag 3: Sin egen lykkes smed. En mønsterbryders kaotiske erfaringer.
NB! Først tilgængeligt fra efteråret ’23 eller foråret ’24.

Kan man altid, hvad man vil? Nej, men en gang imellem kan man faktisk, hvad man vil. Det kaldes at være ’mønsterbryder’. Og sådan én er Marianne Stidsen. I dette foredrag vil hun med udgangspunkt i sin egen personlige historie fortælle om, hvordan det var at vokse op i udkanten af Udkantsdanmark og komme ’ind på de bonede gulve’ i København. Hun vil både fortælle om det, der lykkedes, og om det der lykkedes mindre godt. Samtidig vil hun fortælle om de indre brydninger og det indre kaos, som ofte følger mønsterbryderen langt op i voksenlivet. Fordi man konstant skal ’skræve’ over flere forskellige verdener. Undervejs vil hun desuden komme med udblik til andre forfatteres mønsterbrydningshistorier – fra Jens Baggesens og H.C. Andersens til Johanne Luise Heibergs, Tove Ditlevsens og Helle Helles.

OBS: Ved brug af foto skal fotograf Jens Christian nævnes.

CV – Marianne Stidsen:

Født i 1962 i Virum og uddannet mag.art. i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Dr.phil. i 2015 på afhandlingen Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig. Har fra 2000-2021 været ansat som lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Har publiceret en lang række bøger og artikler, fortrinsvis om den nyere og nyeste danske litteratur, men også om ældre forfattere, heriblandt Holberg og Jens Baggesen, samt om litteraturteori og filosofi. Hendes bøger omfatter Ankomster – til 90’erne (1995), Udveje – fra 90’erne (2001), Idyllens grænser. På sporet af en kritisk postmodernisme (2002), Hovedsporet. Dansk litteraturs historie (s.m. Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver og Knud Wentzel, 2005), Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig, bd. I-II (doktorafhandling, 2015), Rilkes engle. Eksistentialismen i går – i dag – i morgen (2016), Distancens patos (s.m. Anders Ehlers Dam, 2017), Levende litterater. Samtaler om kritikkens guldalder (2018), Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger (2019), Monrads maleri. Om billedkunstneren Ib Monrad Hansen (s.m. Else Marie Bukdahl og Lisbeth Bonde, 2019), Køn og identitet. Et spadestik dybere (2021) og Da Ariadne lærte Theseus at danse. En moderne dannelsesbog (2022). Medredaktør af litteraturtidsskriftet Den Blå Port, medlem af Georg Brandes Selskabets bestyrelse, medlem af Forfatterskolens bestyrelse, medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har holdt et utal af foredrag både i ind- og udland og har tillige optrådt flittigt i medierne gennem mange år. Modtog i 2018 Kulturministeriets faglitterære pris.

Foredrag med Marianne Stidsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular