Mads Schäfer Bak

Mads Schäfer Bak

Mads Schäfer Bak er debattør, analytiker og samfundskritiker og har en kandidatgrad i Internationale Studier fra Aarhus Universitet. Selvom…

Læs mere
Book Mads

Mads Schäfer Bak er debattør, analytiker og samfundskritiker og har en kandidatgrad i Internationale Studier fra Aarhus Universitet. Selvom hans interesseområder er omfangsrige af natur, insisterer han også på, at en interdisciplinær tilgang er en nødvendig betingelse, hvis vi skal analysere og forstå verdenen, samt nutidens og fremtidens problemer og udfordringer i sin rette helhed.

Mads Schäfer Bak er især kyndig i analysen og formidlingen af vores nuværende økonomiske systems begrænsninger og problemer, samt hvordan et alternativt og fremtidigt økonomisk system kan se ud. Gennem en grundig analyse formår han at bygge bro mellem nutiden og fremtiden på en forståelig og engagerende måde, som giver stof til eftertanke og indbyder til spændende diskussioner med tilhørerne. Hertil har han også en stor viden og interesse i økonomisk historie med et sociologisk udgangspunkt, som kan belyse, hvorfor og hvordan vores samfund har udviklet sig til det, vi kender i dag.

Derudover er Mads Schäfer Bak interesseret i ’begreber’, fordi begreber ikke blot er ord, vi bruger i vores kommunikation. Begreber er med til at forme, hvad vi tror på og opfatter som rigtigt, hvordan vi forholder os til verden og virkeligheden, og hvordan vi relaterer os til andre mennesker. Det gælder f.eks. demokrati, vold, ytringsfrihed, fri vilje og frihed, som alle er begreber, der kan tolkes og forstås forskelligt fra person til person. Derfor undersøger Mads Schäfer Bak også disse begreber og udfordrer vores måde at forstå begreberne på – og dermed også os selv og vores tænkemåde.

Hvert foredrag kan tilrettelægges i tid, form og længde i forhold til den specifikke lejlighed og publikum.

Foredrag af Mads Schäfer Bak:

Foredrag 1: Visioner om et nyt, socioøkonomisk system
Er vores nuværende samfund og økonomiske system det eneste eller blot det bedste, vi er i stand til at skabe? I hvilken retning vil den socioøkonomiske udvikling gå i det 21. århundrede? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Mads Schäfer Bak først tale om det nuværende økonomiske systems mekanismer, begrænsninger og problemer, og derefter fremlægge fem egenskaber, som vil være afgørende for overgangen til et nyt, socioøkonomisk system. Foredraget vil på simpel vis gøre tilhørerne i stand til at forstå, hvordan vores økonomi fungerer (og ikke fungerer), men også klæde dem på til at identificere og analysere nutidige problemstillinger og fremtidige muligheder fra nye vinkler.

Foredrag 2: Den moderne verden – hvor stammer den fra?
Dette foredrag er en tour de force i sociologisk, økonomisk historie. Med andre ord, vi skal tilbage i tiden og undersøge, hvorfor og hvordan samfundets institutioner og strukturer udviklede sig, som de gjorde og blev til det, som vi kender i dag. Hvorfor har vi ejendomsret, jobs, regeringer, love, politi, osv.? Hvorfra stammer selve frameworket, der udgør fundamentet for nutidens samfund? Disse spørgsmål og mange flere vil blive belyst i dette foredrag, som på forunderlig og anderledes vis demonstrerer, hvordan det moderne samfund er en naturlig konsekvens af en udvikling, som blev sat i gang for tusindvis af år siden.

Foredrag 3: Vold
Hvad er vold egentlig? Hvordan kommer vold til udtryk, og kan vold udføres ubevidst? Kan det virkelig passe, at reklamer er en form for vold? Vi har en tendens til at genkende og forstå vold som noget direkte og personligt, der udøves fysisk eller psykisk af en aktør på et offer. Men vold findes også i andre former: som kulturel og strukturel vold. Disse to typer af vold er forholdsvise ukendte begreber, og deres påvirkning på samfundet og mennesker er dybt undervurderet – og måske mere skadelig end den fysiske og direkte vold? For er der tale om vold, når vi har tusindvis af hjemløse i et rigt land som Danmark? Er det vold, når vi hylder og idoliserer de ekstremt rige, når langt størstedelen af mennesker på jorden ikke får deres daglige behov opfyldt? Tag med på en tankevækkende og lærerig rejse ind i begrebet vold og bliv klogere på, hvorfor og hvordan vold er at finde overalt i kulturen og samfundet, uden vi er klar over det.

Foredrag 4: Frihed – hvilken frihed?
Det er et af nutidens mest brugte, misbrugte, omdiskuterede, misforståede og allestedsværende begreber. Frihed. Især under coronapandemien og Donald Trumps embedsperiode blev ’frihed’ anvendt som argument for mangt og meget. Men hvad indebærer ’frihed’ egentligt? Hvilke grader, nuancer og lag ligger der i begrebet? Hvor går grænsen for frihed – hvis sådan en grænse findes? Er det frihed, at vi kan gå ned og vælge imellem 20 forskellige morgenmadsprodukter, når vi stadig arbejder det meste af vores liv for at få råd til de selvsamme produkter? Bliver individets personlige frihed begrænset af andres behov og samfundets strukturer? Der er et endeløst hav af interessante diskussioner og problemstillinger at dykke ned i omkring begrebet frihed. Mads Schäfer Bak vil med foredraget stikke til vores gængse opfattelse af, hvad frihed (ikke) er, og udfordre tilhørernes egne forståelser af begrebet frihed.

Foredrag 5: Socioøkonomisk ulighed – den mest skadelige faktor på Jorden
På intet tidspunkt i historien har der været større afstand mellem de få, ekstremt rige og de mange fattige på Jorden – på alle tænkelige måder. Selvom vi måske intuitivt har på fornemmelsen af, at det da må gå i den rigtige retning (for der er da fremskridt, er der ikke?), så peger alt i retningen af, at fremtiden vil blive mere ulig ud fra de nuværende tendenser. Den enorme socioøkonomiske ulighed har enorme, negative konsekvenser for individer, samfund og vores planet. Men hvilke? Vi har måske en formodning om, at socioøkonomisk ulighed grundlæggende ikke er ønskværdigt, men hvad er følgevirkningerne af det egentlig? Foredraget demonstrerer på effektiv og letforståelig vis, hvordan socioøkonomisk ulighed fungerer som en helt afgørende faktor for en perlerække af negative udfald i samfundet – et spektrum af problemer. Og omvendt: hvordan et egalitært og socioøkonomisk lige samfund har en positiv effekt på samfund.

Foredrag med Mads Schäfer Bak booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular