Lola Jensen

Lola Jensen

Lola Jensen er kendt for at have en høj humor med i sine oplæg samtidig med bid og vid uden løftet pegefinger, og derfor er lysten til at gribe budskabet stor. Uddannet socialpædagog 1980. De første år herefter i en børnehave. Derefter 2 år på behandlingshjem for børn med sociale udfordringer. De seneste 30 år som familievejleder i familier, hvis hverdag er kørt skævt. Dette samarbejde har givet en bred praktisk erfaring i det, der rører sig i familien Danmark pt., samt givet rollen som supervisor for kollegaer, instruktør på kurser, foredrag og forfatter til bøger samt produktion af videoer om emnet.

Foredrag af Lola Jensen:

Job, familie og børn, at få det til at hænge sammen.
Familien Danmarks hverdag kommer under kærlig behandling og sættes på humoristisk spids. Forældre vil jo deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at målet kommer til at stemme overens med handling. Oplægget er et to timers “festfyrværkeri”, der giver ideer til handling i familiehverdagen, og som i dagene efter giver kollegaerne noget at tale om og grine sammen af.

At sælge de varme kartofler/den svære samtale
Hvor er det nogle gange forbandet svært at håndtere en samtale, især om de hotteste emner. To timer eller heldagskursus giver inspiration til en tanke på egen personlige fremtoning i rollen som formidler, kropssprog, kommunikation, tillid, åbenhed, egen begrænsning – hvor langt rækker mulighederne for at gå ind i problematikken, hvilke emner sker der oftest sammenstød omkring, og hvad er grunden hertil, hvordan takles en evt. vrede hos den lyttende part, og hvordan takles en evt. modstand?

Forventninger til hinanden – arbejdsklima – arbejdsmiljø
Tænk hvis man kunne gå på arbejde hver dag og være sig selv. Tænk hvis man slap for at påtage sig bestemte roller. Tænk hvis de andre bare gjorde, som det forventedes af dem, og tænk hvis forventninger til egen person var kendte. To timer eller heldagskursus omkring systemer og deres magt, roller og rollefordeling, den enkeltes dagligdag udføres gennem personligheden, kan man tale om en samarbejdsnem personlighed?

Øget stress i hverdagen – hvor kommer den fra, hvordan kan den håndteres/mindskes?
Flere og flere mennesker bliver stressede på grund af et øget press i hverdagen. Ofte er det ikke det, der gøres som stresser, men måden det gøres på, eller det er det, der ikke bliver gjort eller gjort godt nok, som efterlader en stressende følelse. To timer eller heldagskursus giver inspiration omkring stressfaktorer, med eksempler fra masser af situationer i hverdagen, hvor der ligger en indbygget stressfaktor og via eksemplerne gives ideer til at håndtere egen hverdag mere rationelt og mindre stresset, samt ideer til opsætning af mål for ændringer, og hvordan de kan omsættes til handling, således at en evt. tristhed og udbrændthed kan forhindres, og derved skabe plads igen til øget glæde i livet, jobbet og familien.

Komplet liste over foredrag:

Foredrag 1. Den eventyrlige verden – børn er en eventyrlighed, hvis man har en hverdag med dem, der gi`r mulighed for at se det
Foredrag 2. Hvad er et godt barneliv?
Foredrag 3. Hvilke forventninger har vi/kan vi have til hinanden i det fælles samarbejde omkring barnet?
Foredrag 4. Trivsel i familien Danmark/forældreroller i dag – job og børn – få det hele til at hænge sammen
Foredrag 5. Hvem bestemmer hjemme hos jer?
Foredrag 6. Kunsten at glæde sig over at være forældre til et barn i det nye årtusinde
Foredrag 7. Kunsten at bevare en positiv forældrerolle/familieliv/samliv efter ankomsten af ønskebarnet
Foredrag 8. Modet til at turde sætte omsorgsfulde rammer og give værdisætning til børn
Foredrag 9. Glæden ved samvær med et skolebarn
Foredrag 10. Kunsten at glæde sig over samvær med teenagere
Foredrag 11. Unge mennesker og misbrug/forældrerollens bekymring
Foredrag 12. Mobning – hvordan starter det – konsekvensen heraf – de voksnes rolle
Foredrag 13. Et historisk tilbagekik og frem til i dag omkring spørgsmålene – hvad er et godt barneliv – hvad påvirker børn?
Foredrag 14. Selvforvaltning – hvor lidt – hvor meget – hvordan?
Foredrag 15. Børns sociale kompetencer – indøve sociale kompetencer herunder de værdier der kan minimere/forhindre børns mobning af hinanden – relationer børn imellem
Foredrag 16. En hel aften om madkulturen, måltidet, rammen heri samt en tanke på at få sundheden ind i hverdagen
Foredrag 17. Styrkelse af forældresamarbejdet
Foredrag 18. Parforholdets positive muligheder efter ankomst af ønskebarnet – job familie børn at få det til at hænge sammen
Foredrag 19. Familien Danmarks hverdag sat på en humoristisk spids

Foredrag med Lola Jensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen