Kjeld Hansen

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen er født i 1947. Uddannet journalist (DJH), forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør. Har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik…

Læs mere
Book Kjeld

Kjeld Hansen er født i 1947. Uddannet journalist (DJH), forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør. Har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik og en række miljøbøger (se nedenfor). Har været instillet til den journalistiske hæderspris, Cavling-prisen, to gange. Modtog i 2012 Natur & Miljøprisen. Forfatter til den danske udgave af bestselleren Den Grønne Forbrugerguide (1990) og en stribe bøger om natur, miljø og forbrug. Internationalt kendt for sin afsløring af rovdriften på Grønlands natur med bogen A Farewell to Greenland`s Wildlife (2001). Kjeld Hansens bog Der er et yndigt land – om Danmarks naturs tilstand – vakte stor opmærksomhed i 2003 og underbyggede hans position som landets førende miljøskribent. Hans bog Det Tabte Land fra 2008 har vakt meget stor opmærksomhed på grund af den afslørende karakter. Kjeld Hansen har modtaget Dansk Forfatterforenings fagbogspris 2008 for “Det tabte land”. Seneste udgivelse er Velkommen til fremtidens landbrug (2021).

Foredrag af Kjeld Hansen:

Foredrag 1: Pladsmangel og pesticider udrydder alverdens insekter – også i Danmark, men vi skaber selv fremtidens natur
Vi lever i det hårdest dyrkede land i Europa og i det land, som levner mindst plads til naturen – så hvordan forhindrer vi insekternes undergang?

Verden over er insekterne i voldsom tilbagegang, og hvis de seksbenede fortryllende og arbejdsomme skabninger overhovedet skal overleve og trives, er der brug for en verdensomspændende opvågnen og debat om, hvordan vi får mere natur og en giftfri fremtid. Jo før jo bedre! Og det gælder ikke mindst i vores land. Danmark er det hårdest dyrkede land i Europa og det land, som levner mindst plads til naturen, så insekterne har det ekstremt hårdt hos os, men i takt med at insekterne bliver færre, vil også vores verden gå i stå.

Tabet af naturlige levesteder i Danmark er sket gennem de seneste 250 år, men nedturen for insekterne har især taget fart siden 1960. Hør eksempler på de store forandringer af det danske landskab som fx er beskrevet i hovedværket ’Det Tabte Land’. Bogen er baseret på en omfattende research og afdækker kampen om den danske natur og dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I den periode har landskabet ændret sig mere end i de 10.000 år der gik forud, og det er blandt de vigtigste årsager til insekternes voldsomme nedtur både i Danmark og globalt. Dertil kommer de kemiske sprøjtegiftes ødelæggende virkning på ikke bare naturens organismer, men også den humane sundhed.

Foredraget trækker også på den britiske professor Dave Goulson, der nok er verdens førende ekspert i insekter. Han har skrevet den personlige, engagerende og særdeles velformidlede bog ’Silent Earth’ om insekternes altafgørende betydning og deres forestående masseuddøen, og om hvordan den fatale nedtur udgør en trussel mod selve livet på jorden. Den er oversat til dansk og bearbejdet for danske forhold af Kjeld Hansen udkom på dansk i maj 2023 på GADS Forlag.

Dave Goulsons indlevende bog giver læseren indsigt et formidabelt indblik i insekternes forunderlige liv og vitale betydning for alt andet liv på jorden. Det er dem, der får Jorden til at løbe rundt. Bogen er både en uhyre velskrevet kærlighedserklæring og et tvingende opråb om handling, og den har potentiale til at blive samme banebrydende miljøklassiker som ’Det tavse forår’ af Rachel Carson, der udkom i 1962 og var årsag til, at miljødebatten for alvor blev sparket i gang internationalt.

Foredragsholderen vil påpege nødvendigheden af at afsætte mere plads til naturen og samtidig fravælge sprøjtegiftene i fremtidens landbrug. Foredraget vil også rumme en praktisk vejledning i at gøre haven, kolonihaven eller blomsterkasserne på terrassen til et bedre sted for sommerfugle, humlebier, svirrefluer og alle de andre insekter, der behøver en hjælpende håndsrækning.

Foredrag 2: Fremtidens landbrug skal levere mere end billigt flæsk
FØDEVARER SKAL IKKE længere produceres for enhver pris. Produktionen skal bidrage til at løse klimakrisen, ikke forværre den, vende naturens nedtur til optur og forsyne os med fødevarer uden at frembringe livstruende virus. Sundhed, klima og biodiversitet står øverst på dagsordenen for fremtidens agroindustri.

Den helt store disruption af den traditionelle agroindustri kommer i løbet af det næste tiår. Vi står overfor den dybeste, hurtigste og mest konsekvensskabende forandring af fødevare- og landbrugsproduktion, siden de første planter og dyr blev domesticeret for 10.000 år siden.

TIL TRODS FOR at vi kan købe stort set alle fødevarer til billigere priser fra udlandet, fortsætter vi med at højglanspolere myten om Danmark som et landbrugsland. Erhvervet selv går til yderligheder, som når Tulip i Randers sender sine svin til Tyskland for at få dem opskåret af østarbejdere på sulteløn, for derefter at reimportere de samme svin, nu forklædt som Tulip Danish Bacon.

Vi holder stadig fast ved masseproduktionen af billigt flæsk og mælk i stedet for at bevæge os opad i værdikæden, som et højtudviklet land burde være i stand til. Ikke mindst økonomien taler for at ophøre med en 120 år gammel tradition for at eksportere bacon og smør til lave udsalgspriser.

AT DET BLEV netop coronavirus, der lagde en hel verden ned, betragter virologerne som en tilfældighed. Den næste pandemi er allerede under opsejling, og det bliver en influenza A virus. Med al sandsynlighed vil den spredes fra svinefabrikkerne, og ingen kan forudsige, hvor dødelig den kan blive. Sidst den ramte verden kostede den 500.000 døde.

Prisen for billigt flæsk kan blive skæbnesvanger høj, hvis vi tøver for længe. Velkommen til fremtidens bedste landmænd.

Foredrag bygger på Kjeld Hansens debatbog ”Velkommen til fremtidens landbrug”, der udkom på Gads Forlag den 27. april 2021.

Kjeld Hansen Farvel til Dansk LandbrugForedrag 3: Farvel til dansk landbrug – Historien om 20 års nedtur for dansk natur og miljø
Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten.

Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. I de stadigt større bedrifter lider malkekøer, grise og kyllinger, der presses til det yderste, mens MRSA-stafylokokker og salmonellabakterier breder sig.

Startskuddet til landbrugets dybe økonomiske og moralske nedbrud blev affyret i 2001, da den nyudnævnte fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) opfordrede til kamp mod »stokroseidyllen i dansk landbrug«. Siden da er det kun lykkedes at sætte turbo på landbrugets gældsætning. I 2001 skyldte de danske jordejere 190 mia. kroner væk, i dag har de næsten fordoblet gælden til 360 mia., hvilket gør de danske landmænd til de mest forgældede i EU. Stik imod hensigten blev det til en tragisk afvikling i stedet for en gylden udvikling.

Sådan ligger landet i 2019. Hvordan er det kommet så vidt? Hvorfor har det fået lov at ske, og hvem står bag? Og endelig– kan den onde cirkel brydes, så det atter bliver dejligt at bo ude på landet? Det leverer foredraget klare svar på i en letforståelig form.

Foredraget er baseret på bogen af samme navn, der udkom 11. november 2019 på Gads Forlag.

Foredrag 4: Det store svigt – Foredrag om hundrede års naturfredning i Danmark
Er vi ikke blandt de rigeste nationer på kloden, og har vi ikke verdens bedste naturfredningslov? Hvordan gik det så til, at det yndige land alligevel endte med en natur, der er blandt de ringeste i Europa? I 100-året for den første naturfredningslov stiller Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider. Foredraget afslører, hvordan millioner af kroner er spildt på nyttesløse fredninger som for eksempel i Tøndermarsken, Varde Ådal, Rold Vesterskov og Værnengene i Vestjylland. I dag har naturen det værre, end før de kostbare fredninger blev gennemført. Samme billede tegner sig for en meget stor andel af de naturfredninger, som forfatteren har besøgt og undersøgt. Blandt årsagerne til det enorme pengespild og naturtab peger han på fredningsnævnenes inkompetence, politikernes upålidelighed og myndighedernes svigtende kontrol. Kun takket være EU’s skrappe naturdirektiver er det ikke gået endnu værre.

Foredragsholderen har gennemgået samtlige 5797 naturfredninger, som myndigheder og politikere officielt hævder, der er gennemført siden 1917. Imidlertid afslører hans research, at det sande antal blot er 1843. Kun ved at tælle kirker, store sten, forbud mod reklameskilte og P-pladser ved strandene med som ”naturfredninger”, er det lykkedes at puste antallet op og skabe illusionen om det naturfredede Danmark. Foredragsholderen konkluderer, at staten har spillet fallit som naturens beskytter, mens private fonde og naturforeninger i stigende grad tager ansvaret på sig. Danmarks fineste natur er i dag på private hænder, mens staten rask væk sælger ud af de nationale naturklenodier. Fremtidens eneste bolværk mod det totale ophørsudsalg er Danmarks Naturfredningsforening og frygten for EU-kommissionen.

Foredraget er baseret på bogen ”Det store SVIGT” (oktober 2017)

Kjeld Hansen er miljøjournalist og samfundsdebattør. Er internationalt kendt for sin afsløring af rovdriften på Grønlands natur med bogen A Farewell to Greenlands Wildlife (Gads Forlag 2001). Hans næste bog Der er et yndigt land – om Danmarks naturs sande tilstand – vakte stor opmærksomhed (Gads Forlag 2003), mens hovedværket Det Tabte Land (Gads Forlag 2008) underbyggede hans position som landets førende miljøskribent og gav ham Dansk Forfatterforenings hæderspris for årets fagbog. To-binds værket Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land fra 2011 og 2014 demonstrerer atter hans dybe kendskab til alle hjørner af Danmark og de personer, der har formet landets natur på godt og ondt.

Foredrag 5: Naturens genkomst i Danmark: Tre mindre underværker og et større mirakel!
De vestjyske vandløb er atter fyldt med rekordstore laksefisk. For bare 40 år siden udledte stort set alle byers kloaker urenset spildevand til nærmeste vandløb, mens svineslagterier og mejerier sendte blodigt affald og mælkerester i stride strømme ud i bække, åer og søer. På næsten mirakuløs vis har en effektiv indsats fra kommuner og miljøinteresserede foreninger stoppet svineriet. Samfundets forureningsbekæmpelse har været så utrolig en succes, at i dag er det de norske sportsfiskere, der rejser til Danmark for at fange laks og ikke omvendt. Og mindst lige så forunderligt er det, at der atter svæver ørne, falke, glenter og ugler over det danske landskab. De store rovfugle er vendt tilbage til det yndige land, som de ellers var forjaget fra med bøsseskud, giftudlægning og saksefangst. Den samme forunderlige historie kan fortælles om tranen, gråsælen og odderen. Tilbage i 1975 var foredragsholderen selv med til at skrive gravskriften over havørnen i Europa, som han erklærede for udryddet for bestandigt i Danmark. Hvad ingen havde troet muligt, er sket. I dag yngler der atter mere end 50 par, og den majestætiske ørn kan opleves overalt i det yndige land. Og så er der hele perlerækken af naturgenoprettede vådområder siden 1989. Mere end 100 nye eller genskabte natursteder er det blevet til – det ene mere spændende end det næste. Dog er der stadig lang vej igen til balance i det store biodiversitetsregnskab, når man betænker, at der gik 1700 natursteder tabt alene i årene 1940 til 1970, da den statsstøttede landvindingskampagne raserede Danmarks natur. Men miraklernes tid er begyndt! Skjernå Naturprojekt, Filsø nord for Varde og – ikke mindst – verdens første marine naturgenopretning i Gyldenstens Enge øst for Bogense er realiteter, som ingen havde drømt om for ganske få år siden.

Forfatter, debattør, foredragsholder og journalist Kjeld Hansen har kortlagt og beskrevet den natur, der gik tabt, men også den natur, der atter er vundet. Gennem mere end 10 års research og udforskning overalt i landskabet, men også i de gamle arkiver, har Kjeld Hansen skaffet sig en dyb indsigt i de forandringer, den danske natur gennemgik i det 20. århundrede. Hvad skete der? Hvor meget gik tabt? Hvem stod som drivkraften i den store forarmelse – og hvem strittede imod? Og – endeligt – kunne det betale sig? I foredraget giver han en status over forandringerne som resultat af sin årelange forskning, men ikke mindst videreformidles erfaringerne fra de mere end 100 projekter med naturgenopretning. Kjeld Hansen giver opskriften på, hvordan vi fremover med større succes genskaber en varieret natur, men frem for alt giver han sit bud på, hvordan samfundet kommer i mål og får genskabt den nødvendige natur for at leve op til kravet om en rig biodiversitet i et land, der stort set udnyttes til sidste kvadratmeter. Kjeld Hansens klare foredrag er illustreret med masser af smukke billeder og lægger op til en livlig debat.

Foredrag 6: Vi skaber selv fremtidens natur
Hvad vil du have – en skovsø, en engsø eller bare noget pjaskvand med masser af vadefugle? Vil du fange ørreder eller laks? Eller er det overdrevenes sommerfugle og blomsterpragt, der tiltrækker dig interesse. Vi afgør selv, om landet skal ligge brak i ildelugtende gylletåger som en rådden banan – eller om der skal skabes en strålende fremtid med natur til alt og alle. Forfatteren har gennemrejst det yndige land fra Skagen til Gedser, fra Filsø i Vestjylland til Amager Strandpark for at besøge og studere en nyt tids natur. Om nogen har han gennemtrawlet Danmark for at finde opskriften på alle tiders natur. Søer, vandløb, skove, enge, overdrev – ja, sågar moser og heder kan genskabes ad libitum. Og finansieringen er der også råd for.
Underholdende foredrag med smukke billeder og efterfølgende debat.

Foredrag 7: Det tabte land
Foredraget giver en storstilet og afslørende afdækning af kampen om den danske natur og dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I denne periode har landskabet ændret sig mere end i samfulde 10.000 år, der gik forud. Foredraget beretter om, hvordan det gik til, hvem der gjorde det, hvad der drev dem, hvor pengene kom fra – og om det kunne betale sig? Foredragsholderen gennemgår kritisk de store nationale myter om bl.a. Dalgas (der aldrig sagde de berømte ord om udad tabes- indad vindes), Hedeselskabet (der var på offentlig støtte i 100 år), Danmarks Naturfredningsforening (der blev så grueligen fuppet) og betydningen af den tyske besættelse i 1940. Foredraget omhandler også de mange andre deltagere i spillet om landskabet i det yndige land: brutale liberalister, naive naturelskere, fæle nazister, liberale Venstremænd, kongefamilien, lykkeriddere og de alvorsfulde nyttemænd.
Foredraget bygger på bogen DET TABTE LAND af Kjeld Hansen, der udkom 30. april 2008.

Foredrag 8: Der er et yndigt land
Foredraget giver beretningen om Danmarks naturs skæbne gennem de sidste 200 år. Hvordan har vi behandlet vort lands natur, hvilke værdier har vi sat over styr, og hvad har vi vundet. Hvordan står det til med naturens mangfoldighed anno 2003? Er det korrekt, at Danmarks natur aldrig har haft det ringere end i dag? I foredraget anlægges en række tankevækkende vinkler på spørgsmålet om naturens forvaltning, samtidig med at der peges på den forarmelse, som har været prisen for verdens mest intensivt dyrkede landbrug – og som den dag i dag betales af den almindelige skatteborger i form af tilskud til landbruget. Som modvægt fremhæves dog også de vellykkede projekter, hvor naturen i disse år genskabes.
I foredraget påpeges det, at natur i dag er kultur, og kultur skabes af mennesker. Deri ligger mulighederne – og nødvendigheden. “Det svundne er ingen drøm,” hedder det i bogen, “men skabelonen for en strålende fremtid.” Men hvem skal forme denne fremtid?
Foredraget bygger på bogen DER ER ET YNDIGT LAND af Kjeld Hansen, der udkom i november 2003.

Foredrag 9: Farvel til Grønlands natur
”En mand i kajak med løftet harpun. En fanger, der kryber hen over isen bag et skydesejl. En kvinde der flænser en sæl med sin ulo. Alle kan se billedet for sig af den traditionelle grønlænder, der lever af og i balance med den omgivende natur. Kun få kender til den anden side af den grønlandske virkelighed, nemlig den enorme rovdrift på landets dyreliv.”
Foredragsholderens påstand er, at grønlænderne ikke lever bæredygtigt – og aldrig har gjort det i moderne forstand. Han fortæller om, hvordan der i dagens Grønland jages, fanges og fiskes i så stort et omfang, at resultatet er stærkt formindskede bestande af næsten alle arter. Fremskrives denne negative udvikling med blot 10-20 år, vil de fleste fangstdyrs skæbne være beseglet. Samtidig smides tusindvis af sælkroppe i havet efter skindet er trukket af, og hvalroskroppe får lov at ligge hen, når hovedet med de store tænder er skåret af. Foredagsholderen peger på dette store kødspild som et af de helt store og paradoksale problemer. I foredraget beskriver Kjeld Hansen nogle af årsagerne til at det er gået så galt. Han peger også på hvilke midler der skal til for at vende udviklingen. For den kan vendes, er hans påstand. Men det haster!

Foredrag 10: Køb ind til en bedre fremtid!
”Uanset om man kører Saab eller Skoda, køber kød eller køleskab, er på planteskolen eller bestiller en ferierejse, er der grønne valg at træffe. Og hvordan ser den ideelle grønne børneinstitution ud? Eller hvad med at få målt din egen grønne profil?”
Forfatteren til “Den Grønne Forbrugerguide” fortæller underholdende om virksomhedens og den enkeltes muligheder for at bidrage til et bedre miljø, et bedre klima og en bedre natur – og samtidig spare lidt på husholdningspengene! Målgruppen er bred og omfatter bl.a. børneinstitutioner, fagforeninger, kommunale forvaltninger, gymnasier, erhvervsvirksomheder m.fl. Med demonstration af produkter.

Foredrag med Kjeld Hansen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular