Jesper Vaczy Kragh.

Jesper Vaczy Kragh

Jesper Vaczy Kragh er ph.d. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om psykiatri og udsatte gruppers historie.…

Læs mere
Book Jesper

Jesper Vaczy Kragh er ph.d. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om psykiatri og udsatte gruppers historie. Jespers bog IQ 75 er blevet indstillet til Årets historiske bog og Montanas litteraturpris. Bogen har fåetN.E. Bank-Mikkelsens Pris.

Foredrag af Jesper Vaczy Kragh:

Foredrag 1: IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen

Defekte, undermålere og minusindivider. Åndssvage har haft mange navne i tidens løb, fra de første diagnoser blev stillet i 1800-tallet til nutidens begreber om udviklingshæmning. Erling Frederiksen er en af de tidligere anbragte, der har oplevet ændringerne. Hans lange rejse gennem det danske institutionssystem begyndte kort efter fødslen i 1941 og varede i over 40 år. Erlings fortælling væver sig ind i en større, men glemt historie. Danmark var et foregangsland, når det drejede sig om indgreb over for de åndssvage. Kastration, sterilisation og det hvide snit blev udført i et omfang, som det er vanskeligt at finde sidestykke til i andre lande. Siden vandt nye ideer om menneskerettigheder, ligestilling og integration frem. De anbragte skulle ud fra de store institutioner og have en tilværelse så nær det normale som muligt. Det førte til et af danmarkshistoriens største sociale eksperimenter. I foredraget skildres Erling Frederiksen og andre tidligere anbragtes livsforløb sammen med den store historie om åndssvageforsorgens udvikling fra 1800-tallet til i dag.

Foredrag 2: De udsatte børn
I dag er der stort fokus på barnets tarv, ve og vel, og vi har både børnelæger, børnelove og børnepsykiatri. Men hvordan tog samfundet sig af udsatte børn i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet? Hvad var Børneforsorgen? Og hvordan behandlede man børn og unge som patienter i psykiatrien, på børnehjem og i åndssvageforsorgen. Dyk med tilbage i historien, når historiker og ph.d. i medicinhistorie Jesper Vaczy Kragh tager os med tilbage til en tid langt før curlingforældre, servicebørn og hospitalsklovne, til en tid, hvor man kunne beskrive børn som psykopater, idioter og ”fødte forbrydere”, og hvor børn kunne komme i fængsel eller blive solgt på auktion.

Foredrag 3: De farligste kriminelle sindssyge
I 1918 åbnede Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland dørene for de første patienter. Anstalten skulle huse Danmarks ”farligste kriminelle sindssyge”. Der var tale om et eksperiment, da man ikke tidligere havde haft sikrede afdelinger i landet. Institutionen fik til opgave at beskytte samfundet mod de farligste patienter, samtidig med at den var en løsning på problemer i fængselsvæsenet og psykiatrien. Over 400 mænd og (enkelte) kvinder har været indlagt på anstalten gennem mere end 100 år. Men hvordan gik eksperimentet? I foredraget fortæller Jesper Vaczy Kragh om patienters livshistorier, samtidig med at udviklingen i retspsykiatrien frem mod nutidens sikrede afdelinger i Slagelse og Roskilde beskrives.

Foredrag 4: Anbragt i historien
Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Anbragt i historien handler om tidligere lukkede verdener: livet på psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter, børnehjem samt en række andre specialiserede institutioner, som på godt og ondt var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes i det danske samfund. De anbragte levede i en lang periode helt adskilt fra normalbefolkningen, men nye ideer om seksualitet, menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati slog igennem i slutningen af 1900-tallet; og danmarkshistorien ændrede sig fundamentalt. Dette berørte også de mennesker, der befandt sig bag institutionernes mure. Deres liv så i mange tilfælde anderledes ud i 1980 – sammenlignet med tiden nogle årtier før. Mange af dem befinder sig stadig i blandt os i dag, og deres historier vil indgå i foredraget.

Foredrag 5: Psykiatriens historie
Psykiatriens udvikling været i en lang årrække været et meget omdiskuteret område, og flere steder er psykiatrihistorie blevet et selvstændigt forskningsfelt. Emnet har samtidig ikke kun været forbeholdt videnskabens verden, men har ofte været genstand for heftig debat i offentligheden, hvor emner som psykokirurgi, LSD-behandling eller brug af tvang har fået meningerne til at brydes. Spørgsmål om diagnosticering og ændringer af psykiatriens organisation er også jævnligt tilbagevendende temaer. Jesper Vaczy Kragh vil fortælle om psykiatriens udvikling i Danmark fra 1600-tallet til i dag. I foredraget vil der blive fokuseret på behandlingsmetodernes udvikling, sociale og diagnostiske forandringer og forskellige tiders syn på psykiske lidelser.

Foredrag med Jesper Vaczy Kragh booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular