Trine Pertou Mach

Trine Pertou Mach

Trine Pertou Mach holder foredrag om nogle af tidens helt store spørgsmål med udgangspunkt i sine professionelle erfaringer med at fremme menneskerettigheder og demokrati i Mellemøsten og Nordafrika og arbejdet med udviklingsbistand. Som tidligere folketingspolitiker og mangeårig politisk aktiv kan Trine også fortælle indlevende om dansk politik og de politiske og økonomiske forandringer, Danmark gennemgår i disse år. Med den cocktail af erfaring, viden og indsigt, krydret med engagement og sjove personlige oplevelser, både beriger og udfordrer hun tilhørerne gennem sine foredrag om verdens store udfordringer.

Foredrag af Trine Pertou Mach:

Foredrag 1: 2016 – et skæbneår for den verden, vi kender?
2016 rykkede rundt på nogle vigtige hjørnesten i den vestlige verdens selvforståelse og politiske systemer. Brexit kan blive EU’s banesår. Valget af Donald Trump har med ét sat spørgsmålstegn ved USA’s rolle internationalt. Og i flere europæiske lande blomstrer politikerlede og modviljen mod ’eliten’, politiske systemer, globaliseringen og mod flygtninge og migranter. En sprængfarlig cocktail, advarer mange ledende intellektuelle og tænketanke, som kan sætte vores demokrati under pres, fordi den politiske udvikling er båret frem af heftig populisme tegnet som konflikt mellem ’folk’ og ’elite’. Med udgangspunkt i aktuelle politiske begivenheder ser Mach i foredraget kritisk på debatten om, hvad populisme er, hvad der nærer den og hvordan vi håndterer truslen mod frie og åbne samfund.

Foredrag 2: En verden i opbrud: Flygtninge, migration, ulighed og fundamentalisme
Den ene dag hører vi om konflikter, folkedrab, flygtninge og strømme af migranter, der prøver lykken over Middelhavet i jagten på et bedre liv i det forjættede Europa. Den anden dag er præget af optimisme med voksende udbredelse af demokratiske styreformer og stigende økonomisk vækst især i Asien. Hvad skal vi tro? Og hvordan skal dansk udenrigspolitik forme sig i den komplekse verden? Trine fortæller om militiariseringen af udenrigspoltikken globalt siden 11.sept. 2001, om politisk og økonomisk ulighed, og giver sit bud på de dynamikker, der bidrager til konflikt og ulighed og aktuelt skaber historisk store flygtningestrømme. I optimismens ånd får tilhørerne et bud på konturerne af fremtidens danske udenrigspolitik med sig hjem. Foredraget kan vinkles med gennemgang af dansk udenrigspolitik og ulandsbistand eller større fokus på EU efter ønske.

Foredrag 3: Velfærdssamfundet under forandring
Især siden finanskrisen synes en konsensus blandt de traditionelt regeringsbærende partier at vokse frem om nødvendigheden af at effektivisere og begrænse den offentlige sektor og den fælles velfærd. Fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og Konkurrencestaten synes at tage over og spørgsmålet er, om det danske fællesskab og velfærdssamfundet et afsluttet kapitel? Fra sin tid som socialordfører i Folketinget har Trine oplevet det danske velfærdssamfund som et sikkerhedsnet med stadig større huller. Men er udviklingen uundgåelig? Og hvad er prisen for samfundet, når mennesker falder igennem, når kontrol-systemer tager over og menneskelighed og empati forsvinder? Få et foredrag præget af indignation og vilje til at generobre socialpolitikken og velfærdssamfundet i Danmark.

Foredrag 4: Dansk politik i opbrud?
Der er røre i dansk politik i disse år. Hverken centrum-venstre eller den borgerligt-liberale blok kan med sikkerhed betragtes som en sammentømret blok. Alternativet bekender sig slet ikke til klassisk højre-venstre. SF brændte fingrene på regeringsdeltagelse. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lufter mulighederne for tættere samarbejde, Nye Borgerlige udfordrer måske magtbalancen i blå blok. Politikerleden og mistilliden til det politiske system er tilsyneladende voksende og ‘det delte Danmark’ virker som en kendsgerning. Men hvad er egentlig op og ned? Hvad kan det betyde i det såkaldte politiske maskinrum? Og hvor skal vi kigge efter årsagerne på den udvikling og er det en styrke eller svaghed for dansk politik? Få spændende indblik i dansk politik og et kig indenfor i den politiske kultur bag Christiansborgs tykke mure – kan udvides med hvordan dansk politik og Danmark både ligner og adskiller sig fra nabolandene i Norden og Europa.

Foredrag med Trine Pertou Mach booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen