Theis Gottorp Wittendorff

Theis Gottorp Wittendorff

Theis Gottorp Wittendorff har en baggrund som politibetjent i Københavns belastede områder, underviser på politiskolen og selvforsvarsinstruktør. Efter mange års erfaring med tilspidsede situationer og udadreagerende personer, udviklede Theis systemerne IRAS™ og BodyAwareness™ som begge har til formål at undgå at blive udsat for vold. Dette blev grundlaget for virksomheden IRAS nordic, der specialiserer sig i voldsforebyggelse, konflikthåndtering, adfærd og nødværge. Theis er et yderst humoristisk og positivt menneske og dette skinner tydeligt igennem i hans foredrag, trods emnets alvor.

Foredrag af Theis Gottorp Wittendorff:

Undgå at blive udsat for vold på arbejdspladsen – Sænk frygten og sygefraværet. Øg trygheden og arbejdsglæden.
Hvert år bliver mere end 160.000 danskere udsat for vold på arbejdspladsen alene og resulterer ofte i både fysiske og psykiske mén. For at undgå dette, fortæller Theis Wittendorff om IRAS™ der bruges til at aflæse og håndtere aggressive personer og potentielt farlige situationer. IRAS som står for ”Instant Read and Act System” er et voldsforebyggelses- og konflikthåndteringssystem, som tager afsæt i adfærdsaflæsning, kropssprog, kommunikation- og nedtrapningsmetoder.

Med en baggrund indenfor politiet og konfliktløsning, samt 30 års erfaring med selvforsvar, har Theis stor viden om konflikter og farlige situationer. Metoderne han bruger, er afprøvet i virkelige situationer på konfliktsøgende personer – herunder stofpåvirkede og psykisk syge.

Hvad enten du arbejder med socialt udsatte, utilfredse borgere, udadreagerende demente, eller støder på aggressive mennesker i nattelivet, er metoderne grundlæggende de samme. Under foredraget lærer du at forstå og håndtere tilspidsede situationer og udadreagerende personer. Det hele bliver forklaret på en indlevende, brugbar og ikke mindst underholdende måde, så du kan overføre det til både dit arbejde og privatliv med det samme. For at øge forståelsen bliver der også delt generøst ud af Theis’ erfaringer fra livet som patruljerende politibetjent. Erfaringen er at foredraget giver megen stof til eftertanke og samtidigt resulterer i øget tryghed blandt deltagerne.

Målgruppe:
Foredraget retter sig især til arbejdspladser og institutioner, der enten har med potentielt udadreagerende eller farlige personer at gøre. Det er også populært ved temadage hvor arbejdsmiljø er i fokus. Deltagerne findes ofte i hospitalsvæsenet, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, bosteder, specialcentre, hoteller og restaurationer, vagtvirksomheder, supermarkeder, butikker, m.fl.

Foredragets varighed: 2 timer.

Foredrag med Theis Gottorp Wittendorff booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen