Svend Aage Madsen

Svend Aage Madsen

Svend Aage Madsen er formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, født i 1950 og specialist i psykoterapi og har altid haft mænd, kvinder, fædre, mødre og børn i fokus. Han er også fiormand for ’Tænketanken VM – Viden om Mænd’. Udgav i 2014 bogen ”Mænds sundhed og sygdomme”. Er ph.d. på afhandling om kvinders fødselsdepression, se bogen: ”Bånd der brister – bånd der knyttes”. Har i mange år været leder på Rigshospitalet af en omfattende forskning i fædre og faderskab og har her fundet, at også mænd kan får fødselsdepression. Har været med til at skrive bøgerne ”Fædre og fødsler” og ”Fædres tilknytning til spædbørn”. Svend Aage Madsen er aktiv i mandeforskning og medforfatter til ”Kend din krop, mand”. Er formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) og sidder i bestyrelsen for Europe. Svend Aage Madsen er en hyppig foredragsholder i alle mulige sammenhænge og optræder ofte i medierne når emnet er mænd og fædre.

Foredrag af Svend Aage Madsen:

Foredrag 1. Mænds sundhed
Hvorfor er det så uoverskueligt for mænd at bestille tid hos lægen? Hvorfor lever mænd korte end kvinder og er mere tilfredse? Er det nødvendigt at mænd har flere sygdomme og dør tidligt? Der fortælles om alle aspekter af mænds sundhed. Om mænds forhold til sundhed, læger og forebyggelse – og om lægernes og sundhedsvæsnets forhold til mænd.

Foredrag 2. Mænds psyke i lyst og nød
Hvad sker der i mænd, har de en særlig psyke? Om mandens psykiske udvikling fra barn til voksen. Om hvordan vi kan forstå nogle af de særlige træk, der er i mandens måder at føle, opleve og udtrykke sig på – og at indgå i parforhold på. Og om hvilke særlige problemer der kan være i mandens psyke, som indtil nu ikke er blevet ordentligt anerkendt. Bl.a. hvordan det ofte er lettere at se en mand som årsag til et problem end som en, der har et problem. Hvordan er mænds psyke i forskellige aldre?

Foredrag 3. Mænd som fædre
Den historiske udvikling i faderskabet fra Abraham og Odysseus over fædrene i eventyrene og den fjerne og nære fortid og i andre kulturer til vore dages fædre. Om udfordringer i faderskabet i dag – veje og vildveje. Hvordan mænd kan udvikle stærke bånd til deres børn og hvad der kan stå i vejen for det inden i og omgivelserne.

Foredrag 4. Manden som patient
Om de forskellige strategier og måder mænd og kvinder kan have som patienter og hvordan der kan udfordre (det især kvindelige) personalet i sundhedsvæsnet. Der gives veje til forståelse og råd til læger og sygeplejersker om, hvordan man kan bedre kommunikationen og dialogen med den bandlige patient.

Foredrag 5. Mænds og kvinders kommunikation
Om drenges og piger forskellige udviklingshistorier og hvordan det spiller ind på mænds og kvinder kommunikation fra parforhold til professionelle sammenhænge.

Foredrag 6. Forældreskab
Hvad sker der når vi bliver forældre? Hvordan udvikler vi vores person i og med forældreskabet? Hvilke veje og vildveje er der, og hvordan hænger de sammen med vores egne erfaringer i livet. Hvilke forskelle er der på mænd og kvinder. Hvordan kan man arbejde med sig selv som forældre og udvikle sit forældreskab.

Foredrag 7. Mænd/kvinder og fødselsdepressioner
Omkring 10-14% af alle kvinder og ca. 7-10% af alle mænd får en fødselsdepression i forbindelse med at de bliver forældre. Hvordan kan vi forstå det fænomen og hvad kan man gøre for at hjælpe.

Foredrag 8. Tilknytning mellem børn og forældre
Tilknytning er det afgørende aspekt af forholdet imellem forældre og børn. Hvordan har man set på forældre-barn-forholdet i tidligere tider og hvordan beskriver den nyeste forskning på området relationerne imellem forældre og børn.

CV

Uddannelse

 • Ph.D. på afhandlingen: Når det ikke kun er lykken at blive mor., 1995
 • Specialist i psyko­terapi, 1995.
 • Specia­list i supervision af psykoterapi, 1995.
 • Autoriseret psykolog, 1990.
 • Klinisk psykolog uddannet ved Institut Psykologi, Køben­havns Universitet, 1986
 • Cand. psych., fra Århus Universitet 1981.

Erhverv

 • Forskningsleder, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, 2017-
 • Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, 1996-2016.
 • Leder af ‘Vestegnssamarbejdet om fødselsproblemer’ i Kbh. amt 1990-1995.
 • Leder af ‘Fødselsprojektet’ og ‘Fødselssamarbejdet’ i Rødovre 1989-1995
 • Klinisk psykolog og leder ved Rødovre kommunes familiebe­hand­ling, 1986-1995.
 • Postgraduat kandidat ved Institut Psykologi, Køben­havns Universitet, 1984-1986.
 • Lærer på Ikast Socialpædagogiske Seminarium 1982-1984.
 • Lærer på Danmarks Lærerhøjskole, 1981.

Forskningsledelse:

 • Leder af projekt ”Screening for fødselsdepression i sundhedsplejen” i samarbejde med 30 kommuner
 • Leder af projektet ”Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre” i samarbejde med Indre Bys læger i København; finansieret af Trygfonden og RegionH, 2014-2017
 • Leder af udviklings- og forskningsprojektet “Er du klar over det, mand?” finansieret af Folketingets Satspuljemidler 2014-2017.
 • Forskningsleder af projekt ”Støtte til gravide og deres partnere med psykiske problemer” i et samarbejde mellem Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Obstetrisk klinik og Sundhedsplejen i Københavns kommunes Område Nørrebro – Bispebjerg. Finansieret af RegionH.
 • Forskningsleder af ”At være mand og sygeplejerske – barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen”, finansieret af Ligestillingsministeriet, 2012-14.
 • Forskningsleder for ”Relationelle kompetencer i arbejdet med kræftpatienter” 2009-2011. Finansieret af Kræftens Bekæmpelse.
 • Forskningsleder for projekt “Dialog med den mandlige kræftpatient”, 2009-2011”
 • Leder af Rigshospitalets Fædreforskningsprogram: “Fædres relationer til deres spæd- og småbørn”, 1997- stadig i gang:
 • Hovedstudier: – Fathers’ attachment with their infants – Fathers’ ability to reflect their infants’ states of mind – Fathers’ models of infant caregiving. Del studier: – Fathers and Delivery – Fathers and Pre-natal Courses – Fathers and Small Children in Hospital – Grandfathers’ Relations with their Sons Becoming Fathers – Fathers and Biological Fatherhood – Mood Disorders in Men Becoming Fathers – Psychotherapy with men with parental depressions
 • Programmet har modtaget finansiel støtte fra Det Humanistiske Forskningsråd, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, EU-kommissionen, RegionH, En god start i livet, Helsefonden m.fl.
 • Forskningsleder for psykologiske og psykosociale aspekter ved ”Center for Seksuelle Overgreb mod børn unge og voksne” på Rigshospitalet, 2001-
 • Koordinator for ”Nordic Network on Research in Men’s Health” 2004-
 • Bestyrelsesmedlem for projektet ”Families with obese children” 2001-2005.
 • Leder af EU projektet ”Toolbox for a European Fatherhood” 2007-2009.
 • Leder af EU projektet ”Men’s Psychological Transition to Fatherhood – Men’s Mood Disorders Related to becoming a Father” 2005-2007.
 • Medleder af projektet: “Men in ICSI treatment – Psychological aspects of male infertility” 2000-2003.
 • Leder af forskningsprogrammet “Tidlig intervention under graviditet, fødsels og spædbarnstid” 1987-1995.

Bestyrelser/Boards mv.

 • Formand for Forum for Mænds Sundhed 2013-
 • Udnævnt til Lighedsambassadør af Sundhedsministeren 2013
 • Chair for Copenhagen 2012 Conference under the Danish European Presidency “Gender and Helath through Life”
 • Formand for Tænketanken VM – Viden om Mænd, 2011-
 • Medlem af Resource Group on Men and Masculinities of the European Institute for Gender Equality, Vilnius, Litauen, 2011.
 • Vicepræsident i European Men’s Health Forum, 2010-.
 • Bestyrelsesmedlem i Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Region H, 2009-15.
 • Styregruppe medlem 3rd Nordic Conference on Men’s Health in Stockholm, Sweden 2008
 • Bestyrelsesmedlem i European Men’s Health Forum 2006.
 • Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark 2004-.
 • Medstifter og bestyrelsesmedlem i ”Danish Network on Research in Men and Masculinities”2005-6.
 • Bestyrelsesmedlem i Videnscenter for Ligestilling (Center og Knowledge on Gender Equality) appointed by the Minister for Gender Equality) 2004-6.
 • Næstformand i Nordisk Forening for Spædbarnsudvikling (Nordic Research Association on Infant Development) 1998-2001.
 • Medlem af den danske lægeforenings Børneudvalg, 1996-2001
 • Modtog 1998 prisen fra fonden ”En god start i livet”

Andre forskningsaktiviteter

 • Medlem af styregruppen for ”Center for Integrated Rehabilitation (CIRE) for Children after Treament for Cancer” 2013-
 • Partneri EU Daphne III–programprojektet ”Violence Intervention in Specialist Healthcare”. finansieret af European CKmmissionen. Leder af to projekter:
 • 1) “Treatment model of anger in new fathers and fathers to be”, and
 • 2) “Anger in Male Patients”
 • Medlen af projektgruppen bag og forfatter til kapitlet “Men’s mental health in Europe” i EU rapporten ”The State of Men’s Health in Europe, 2011´ udgivet af EU-kommissionen.
 • Partner i EU projektet: “International Collaborative Study of ICSI – Child and Family Outcomes”
 • Medlem af arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen for projektet “En National strategi mod overvægt”
 • Medlem af arbejdsgruppen for projektet “Børn og overvægt” under Ernæringsrådet.

 

Udvalgte peer reviewede artikler:

 • Madsen, S.Aa. (2015) Men as patients. Trends in Urology and Men’s Health, Volume 6, Issue 3, pages 22–26, May/June
 • White, A., McKee, M., Richardson, N., de Visser, R., Madsen, S.Aa., de Sousa, B., Hogston, R., Zatonski, W. & Makara, P. (2013) An examination of the association between premature mortality and life expectancy among men in Europe. The European Journal of Public Health. June: doi: 10.1093/eurpub/ckt076
 • Madsen, S.Aa. (2013) Mænds skjulte depressioner. Månedsskrift for Almen Praksis, 91, 6, 537-45.
 • Rathje, P., Wodschow, A. & Madsen, S.Aa. (2013) [Sexual Abuse of Small Children – Difficulties and Dilemmas Among the Experts] Små børn udsat for seksuelle overgreb ‐ de professionelles vanskeligheder og dilemmaer. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, 2, 3‐12.
 • Mikkelsen, A., Madsen, S.Aa. Humaidan, P. (2012) Psychological aspects of male fertility treatment. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/jan.12058
 • Jansen, H., Wodschow, A. & Madsen, S.Aa. (2011) Psychological Treatment of Children Sexually Abused Due to a Contact on the Internet. Ontario Association of Children’s Aid Societies Journal, 56, 3, 22-29.
 • White, A., McKee, M., Richardson, N., de Visser, R., Madsen, S.Aa., de Sousa, B., Hogston, R., Zatonski, W. & Makara, P. (2011) Europe’s men need their own health strategy. BMJ 2011;343:d7397.
 • White, A., de Sousa, B., de Visser, R., Hogston, R, Madsen, S.Aa., Makara, P., McKee, M., Raine, G., Richardson, N., Clarke, N. & Zatonski, W. (2011) Men’s Health in Europe. Journal of Men’s Health Volume 8, Issue 3, 192-201
 • Madsen, S.Aa. (2009) Men’s Mental Health: Fatherhood and Psychotherapy. The Journal of Men’s Studies. Vol 17, 1 (winter), 15-30.
 • Grønbæk, H., Madsen, S.Aa. & Michaelsen, K. (2009) Family Involvement in the Treatment of Childhood Obesity: The Copenhagen Approach. European Journal of Pediatrics, vol 168, 12, 1437-1447
 • Madsen, S.Aa. (2008) Spædbarnet i faderens verden. Temanr. Om spædbarnspsykologi. Psyke & Logos, 7, 2, 669-687.
 • Madsen, S.Aa. (2007) Mænd, køn, sundhed og sygdom. Tidsskriftet Politik, Tema om ‘Køn’. Nummer 2: Årgang 10. 48-57.
 • Madsen, S.Aa. & Juhl, T. (2007). Paternal depression in the postnatal period assessed with traditional and male depression scales. Int Journ Men’s Health & Gender. Vol 4 Issue I, March, 26-31.
 • Madsen, S.Aa., Lind, D. & Munck, H. (2007). Men’s Abilities to Reflect Their Infants’ States of Mind. Nordic Psychology, 59,(2), 149-163.
 • Barnes J, Sutcliffe AG, Kristoffersen I, Loft A, Wennerholm U, Tarlatzis BC, Kantaris X, Nekkebroeck J, Hagberg BS, Madsen S.Aa., and Bonduelle M (2004) The influence of assisted reproduction on family functioning and children’s socio-emotional development: Results from a European study. Human Reproduction. Jun 2004; 19, 1480 – 1487.
 • Madsen, S.Aa. (2003) Svangreomsorgen og barnets far. Statusartikel. Ugeskrift for Læger,vol. 165, 46., 4423-5.
 • Madsen, S.Aa. (2003) Fædrene i tilknytningsforskningen. Temanr. Om tilknytning. Psyke & Logos, 2, 559-572.
 • Madsen, S.Aa. (2003) Fædre i svangreomsorgen. Månedsskrift for praktisk lægegerning, Vol. 81, 9, 1229-1234.
 • Madsen, S.Aa. & Munck, H. (2001) Une étude au Danemark. La présence des pères á l’accouchemant. Santé Mentale au Quebeck Vol XXVI, nr 1, 27-38.
 • Madsen, S. Aa.. (2000) Tidlig Intervention. Tidsskrift for Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (37), 1, 106-120.
 • Madsen, S.Aa. (1994a). Psykologisk intervention under graviditet, fødsel og spædbarnstid. Nordisk Psykologi (1), 1-13.
 • Madsen, S.Aa. (1992b). Fødselsproblemer i et lokalområde. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 10, s. 853-858.

Udvalgte bøger:

 • Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Manden og lægen. København: Forum for Mænds Sundhed
 • Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd og helbredstjek. København: Forum for Mænds Sundhed
 • Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd og psykiske problemer. København: Forum for Mænds Sundhed
 • Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd, fællesskaber og trivsel. København: Forum for Mænds Sundhed
 • Madsen, S.Aa. (2014) Mænds Sundhed og Sygdomme. København: Samfundslitteratur.
 • Ammizbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Aa., Videbech, P. & Vinter, M. (2012) Fødselsdepression – der er hjælp at få!. København: Frydenlund.
 • Madsen, S. Aa., Lind, D & Munck, H. (2002). Fædres tilknytning til spædbørn. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Madsen, S.Aa., Munck, H. & Tolstrup, M. (1999). Fædre og fødsler. København: Frydenlund.
 • Madsen, S.Aa. (1996). Bånd der brister – Bånd der knyttes. Intervention ved forstyrrelser i den tidlige mor-spædbarn-relation. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Madsen, S.Aa., P. Skogemann & S. Visholm (Ed.). (1990) C.G. Jung, nazisme og psykologi. København: Forlaget Politisk Revy

Udvalgte bogkapitler (peer reviewed):

 • Madsen, S.Aa. (2016) Mænds aldring. I: ÆldreForum (red.) Kend din krop – når den ældes. København: ÆldreForum.
 • Madsen, S.Aa. (2014) Psykologiske aspekter ved graviditet, fødsel og barsel. I: Uldbjerg, N., Jørgensen, J, & Damm, P: (red.) Obstetrik – en grundbog. København: Munksgaard.
 • Madsen, S.Aa. & Burgess, A. (2010) Becoming a father – post natal depression in men p. 71-82. In: White, A. & Conrad, D. (eds.) Promoting Men’s Mental Health. London: Radcliffe Publishing.
 • Madsen, S.Aa. (2010) Between autonomy and attachment. Psychotherapy for men with postnatal depression p. 315-340. In: Blazina, C & Miller, D. (eds). An International Psychology of Men. Theoretical Advances, Case Studies, and Clinical Innovations. New York: Routledge.
 • Andersen, K.V. & Madsen, S.Aa. (2006) Fysisk og seksuel mishandling. I: Schiøtz P. & Skovby, F. Praktisk Pædiatri, 2. udg. København: Munksgaard.
 • Madsen, S. Aa.. (2003) Hvor er barnets far? Om forandringer i spædbarnsfader-skabet. In: Baagøe-Nielsen, S. & Hjort, K. (red.) Mænd og Omsorg. København: Hans Reitzels forlag.

Foredrag med Svend Aage Madsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen