Sara Høyrup

Sara Høyrup

Sara Høyrup er Spanienskorrespondent for Magasinet Europa og uddannet journalist. Det catalanske løsrivelsesforsøg i 2017 var hendes ilddåb med udgivelser…

Læs mere
Book Sara

Sara Høyrup er Spanienskorrespondent for Magasinet Europa og uddannet journalist. Det catalanske løsrivelsesforsøg i 2017 var hendes ilddåb med udgivelser i Weekendavisen, Kristeligt Dagblad og senere i Information og den spanske onlineavis Crónica Global. Sara Høyrup var fixer for Radio24syv efter attentatet på Ramblaen og for TV2 til regionsvalget efter løsrivelsesforsøget.

Sara Høyrup arrangerer studieture til Barcelona. Både demokratiforeningen DEO og en række gymnasieklasser har bestilt oplæg fra hende og fra fremtrædende aktører i Catalonien. Det foregår centralt på hendes tagterrasse med elevator og udsigt over byens tage og bjergene. Tidligere har en række kommuner været rundt i Barcelona til besøg arrangeret og oversat af Sara Høyrup. I foråret 2018 var Sara Høyrup på foredragsturné på gymnasier i Midt- og Nordjylland med Catalonien-krisen som tema.

Sara Høyrup har oplevet den tvivlsomme ære at få tvangsfjernet sit barn 2.000 kilometer fra hjemmet i efteråret 2019. Hun har valgt en åbenhedsstrategi i sine bestræbelser på at formå de danske myndigheder til at overholde internationale konventioner om barnebortførelser og jurisdiktion i børnesager. Mens hun venter på at få lov at være mor igen, forsøger hun at uddrage en principiel essens af sine egne og andres personlige erfaringer med socialsystemet i Danmark.

Sara Høyrups tese er, at den overivrige indblanding i familielivet er velfærdssamfundets skyggeside. Hun mener, at jo mere afhængige vi alle sammen er af staten, des mere er vejen banet langt ind i vores privatliv: Selv hvis man holder sig fri og uafhængig, er man underlagt forestillingen om, at det offentlige ved bedst om børnelivet. Statens magtmidler er massive – og de bliver kun sværere at undslå sig, når magtudøverne er socialarbejdere, som slet ikke står ved deres magt. Det emne har hun holdt foredrag om i fx folkekirken.

Sara Høyrup ejer tolkebureauet Tolkene.dk og er uddannet simultantolk og sprogmagister. Hun er certificeret konferencetolk hos EU-institutionerne og har arbejdet i mange år som politi- og domstolstolk i tre lande. Hun oversætter romaner og har oversat fra syv sprog for dansk presse siden starten af årtusindet. I regi af sit kursusudbud Tolkeskolen oplærer hun nye tolke i veje ind på arbejdsmarkedet.

Sara Høyrup holder foredrag om:

Foredrag 1: Når staten elsker vores børn
Velfærdsstatens skyggeside er den totalitære fristelse, der ligger i klientgørelsen af borgerne. Det ses klarest på “børneområdet”: Børnene er en ressource, der ikke må gå til spilde. Forældrene er nogen, som staten ikke kan stole på. Borgerne opfordres til at angive hinanden – gerne anonymt. Retssikkerheden er fraværende.

Det skaber utryghed og en reel risiko for justitsmord på kærlige og kapable forældre. Børn mister deres allervigtigste relationer, når kommunen tager over. Tilknytning tror man kan erstattes med fremmede. Samarbejdet mellem børnefamilierne og børneinstitutioner og skoler præges af de professionelles pligt til hellere at anmelde ti for mange end én for lidt. Udgrænsningen af de forkerte familier markerer grænserne for en nærmest klaustrofobisk normalitet, hvor der er én og kun én rigtig måde at være familie i Danmark.

Kollektiv angst for alt det grumme, der kan gå for sig i familiens skød, har frit spil, fordi den kritiske sans er sat ud af spil. Systemet lukker sig om sig selv, og kæreinstanserne er irrelevante.

Kan vi gøre det anderledes?

”Det var vældigt godt, og publikum var glade. Én sagde, at tiden var vel nok gået hurtigt.”
Sognepræst Peter Bjørn Hansen om foredraget Statens børn holdt i kirkeregi.

Børn og andre borgere: https://pov.international/vi-har-gjort-os-afhaengige-af-socialstaten/

Kampagnen mod solomødrene: https://pov.international/kampagnen-mod-solomodrene/

Foredrag 2: Catalonien: undertrykkelse eller forkælelse?
I Spaniens nordøstlige hjørne ligger en af landets rigeste regioner. I 2017 kom Catalonien på landkortet som andet end turistdestinationerne Barcelona og Costa Brava. Pludselig ville catalanerne løsrive sig. Eller ville de?

Der har aldrig været folkeligt flertal for løsrivelse i dette selvstyreområde. Løsrivelsestrangen grunder sig på en lokal nationalisme, som er en af tidens populistiske bevægelser i Europa. Catalanismen er racistisk og vendt imod underklassen, som er vandret til fra fattigere områder i Spanien i tidens løb.

Spanien er en af Europas mest decentraliserede stater. Statsmagten er tilbageholdende i sin magtudøvelse. Den catalanske lokalnationalisme er usolidarisk. Men det hørte vi ikke meget om i danske medier under krisen.

Og hvorfor så ikke det? Fordi staten ikke forklarede sig til den internationale presse, og den internationale presse forsømte selv at sætte sig ind i sagerne. Imens udrullede et effektivt propagandaapparat den lokalnationalistiske fortælling over hele verden.

Spanienskorrespondent Sara Høyrup fortæller en anden historie om regionen, som hun flyttede til i 1996.

Barcelona brænder: https://magasineteuropa.dk/barcelona-braender/

Domfældelse over separatistlederne: https://magasineteuropa.dk/opstand-ikke-oproer-i-catalonien/

“Den catalanske separatisme er totalitær”: https://magasineteuropa.dk/den-catalanske-separatisme-er-totalitaer/

Den store sprogstrid i Catalonien: https://magasineteuropa.dk/den-store-sprogstrid-i-catalonien/

Foredrag 3: Spanien 40 år efter de 40 onde år
Hvis man skal tro Enhedslisten og den catalanistiske lobby, er Franco aldrig afgået ved døden. El generalísimo sov ikke stille ind i 1975 efter at have styret Spanien med hård hånd i fire årtier. Alt er ved det gamle, og republikkens forsvarere i tredivernes borgerkrig har stadig brug for internationale brigader. Alle til højre for for det yderste venstre er fascister, og venstrepopulismen udgør sammen med løsrivelsesbevægelserne en broget befrielseshær med retten på sin side.

Reelt er Spanien en moderne retsstat og en forbundsstat med meget vidtgående beføjelser lagt ud til regionerne. Så decentral er magten, at det viste sig at være et problem at koordinere sundhedsindsatsen under coronakrisen. Også undervisningen er lagt ud lokalt, hvor modstanderne af lokalnationalismerne klager over skolebøger fulde af historieforvanskninger. I de tosprogede regioner bliver det spanske sprog marginaliseret i en grad, så det går ud over de spansktalendes borgerrettigheder.

Spanienskorrespondent Sara Høyrup fortæller om virkelighedens Spanien anno 2020.

Arven efter diktatoren: https://pov.international/arven-efter-diktatoren/

Francos knogler og ben: http://magasineteuropa.dk/francos-knogler-og-ben/

Det føderale Spanien: https://arbejderen.dk/udland/forsinket-f%C3%B8deralisme-i-et-ungt-demokrati

Foredrag 4: Tolk: et erhverv for dig?
En tolk er en mundtlig oversætter. Ordene kan være en samtale ovre på kommunekontoret eller hos lægen, det kan være en retssag eller en politiafhøring, og det kan foregå på konferencer.

Tolkning kræver fuld mestring af de sprog, som tolken oversætter imellem. Det kræver analytisk sans og en skarp hjerne. Det kræver diskretion og seriøsitet. Mest krævende er det at oversætte samtidig med, at der bliver talt. Simultantolkning bruger man fx i EU-parlamentet og til konferencer. I retten hvisketolker tolken simultant til den anklagede på fremmedsproget – men når den anklagede taler, lytter tolken og tager noter. Bagefter ”gentager” tolken det sagte med klar røst til juristerne på dansk.

Tolkning kan være elendigt betalt eller vældigt godt betalt: Det afhænger af, hvor dygtig og veluddannet tolken er, og hvorhenne tolken finder arbejde. Tolkning er ofte freelancearbejde.

Sara Høyrup er uddannet simultantolk, certificeret EU-tolk og erfaren politi- og domstolstolk. Hun ejer tolkebureauet Tolkene.dk og kan hjælpe unge mennesker med at afklare, om faget er noget for dem.

Fup og fidus i retsstatens regi: https://pov.international/fup-og-fidus-i-retsstatens-regi/

The Role of Translation in the Refugee Drama: https://www.sarahoyrup.com/articles/the-role-of-translation-in-the-refugee-drama/

Tolkning som højrisikoerhverv?: https://danskforfatterforening.dk/96-sara-hoeyrup/udgivelser/videotolkning-ineffektivt-farefyldt/

Foredragene kan også holdes på spansk og engelsk.

Foredrag af Sara Høyrup booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular