Rasmus Kjær

Rasmus Kjær

Rasmus Kjær er uddannet cand. Mag. i filosofi og pædagogik og har udgivet bøger og artikler om dannelse, undervisning, forandringsledelse og vaner. Blandt andet bøgerne “Selvhjælp på hovedet” (2013) og “Pragmatisk pædagogik” (2010), som begge er udkommet på forlaget Klim. Rasmus Kjær er en energisk og dedikeret foredragsholder, der især bruger filosofien som indgangsvinkel i sine foredrag. Ud over at formidle viden om og holdninger til pædagogiske og filosofiske problematikker, inddrager Rasmus Kjær på godt og ondt personlige historier, der understøtter hans budskaber. Udover sit foredragsvirke fungerer Rasmus som pædagogisk udviklingschef hos Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Foredrag Rasmus Kjær:

Foredrag 1: Lykkens omvendte jantelov
Du må ikke bekymre dig om det, du ikke kan gøre noget ved. Du må ikke fastholde dig selv i sorg. Du må ikke fortryde fortidens handlinger. Du må ikke frygte en fremtid, du intet sikkert ved om. Du må ikke lade din åndelige lykke styre af materielle goder. Du må ikke tænke negative tanker. I de mange bøger og terapiformer, som der skal hjælpe os til at opnå højere lykkeniveauer er det som om en omvendt og individualiseret jantelov har vundet indpas. Fælles for bøger og programmer er, at surmuleri, bekymringer og vrede forbydes. Selvom sammenligningen mellem selvhjælpsbøger og Janteloven kan synes helt skæv, er der alligevel en vis sammenhæng. Janteloven blev formuleret for at udstille fællesskabets tyranni, mens vi i dag savner en lige så åbenlys udstilling af det man kan kalde lykkens tyranni. For i modsætning til Janteloven, der overser det enkelte menneske, overser selvhjælpsbaserede lykkebøger, at lykken vedrører fællesskabet ligeså meget som det enkelte menneske. Lykkelovens nye tyranni fortæller os, at vi frem for alt andet skal tilstræbe vores egen personlige lykke. Slip bekymringerne om det derude og sørg for, at alt er godt derinde.

Foredrag 2: Selvhjælp på hovedet
Markedet for selvhjælp og personlig udvikling er eksploderet. Vi er blevet storforbrugere af coaching, selvterapeutiske programmer og selvudviklingskurser. Hylderne i boghandler og på biblioteker bugner af selvhjælpsbøger, der opfordrer os til at stræbe efter succes, personlige mål og et lykkeligere liv. Selvhjælp er ikke længere et tilbud, men et krav, og det forventes, at den enkelte tager hånd om sit eget liv. I dette foredrag gøres der op med den logik og argumentation, som præger den individualiserede selvhjælpsdiskurs. Vi kan ikke realisere os selv uafhængigt af andre eller uden hensyn til disses ve og vel. Selvrealiseringens retorik, som den er fremstillet i tidens selvhjælpslitteratur, må med andre ord forsynes med et etisk ansvar. Budskabet er, at mennesket er et socialt dyr, der både har behov for og pligt til at afstemme personlige drømme med andres.

Andre foredrag:

Foredrag 3: Drop forandringsliderligheden. Hold fast i dine vaner!
Foredrag 4: Hvis I vil lave udvikling, så fokuser på implementeringen!
Foredrag 5: Verdensborgeren dannes lokalt!
Foredrag 6: Autoriteten skal tilbage til underviseren!

Foredrag med Rasmus Kjær booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Referencer:

” Tak for sidst. Du kan tro, vi ku bruge det til noget, Du blev rost hele dagen med vendinger som: “hold da op en skarp ung mand” og “det var virkelig et godt oplæg, som havde den rette balance mellem teori og praksis” og “Sikke da et talent, ham må vi ku bruge i andre sammenhænge”. Og når man tænker på, at det kommer fra nordjyder, så er det ikke helt skidt”
Charlotte Sandgaard Pedersen, Aalborg Ungdomsskole

’Rasmus Kjær er en vigtig kritisk stemme i debatten om samtidens storforbrug af selvhjælpsbøger og coaching. Han er en dygtig debattør, som vækker spørgelysten hos de fremmødte, og med sit analytiske blik piller han argumentationer fra hinanden og giver gennemtænkte svar tilbage”
Lise Bøgh Andersen, Københavns Museum

“Rasmus Kjær er en levende oplægsholder, der er god til at gå i dialog med sine tilhørere. Desuden vil jeg som underviser varmt anbefale lærere og undervisere på grundskoler og ungdomsuddannelser at læse ’Pragmatisk pædagogik’
Jan Bisgaard, Metropol

“Deltagerne syntes oplægget var meget relevant og spændende. Det ramte plet på de udfordringer, vi lige nu står overfor mht at skulle forandre vores organisation”
Vibeke Ejlertsen, 3F

“Jeg har fået positiv respons på dit foredrag.Væsentlig temaer, gode observationer,fint llustreret. Fri, mundret og utvungen fremstilling”
Anders Vestergaard, Birkerød Sogn.

“Tilbagemeldingerne har været meget positive. Jeg anbefaler bestemt andre at invitere dig ud”
Jane Vagner Pedersen, Danmarks Lærerforening

“Rasmus havde god føling med, hvem vi er og var god til at få os aktiveret omkring emnet. Han var en god lytter og havde stor respekt for, hvad der optog os mest. Rasmus var god til at bevare overblikket og holde den røde tråd. Rasmus formåede at binde teori og praksis rigtig godt sammen, så vi kunne gå beriget videre”
Inger Dyhr, Linieskolen

“Tak fordi du kom. Det blev bare en rigtig god dag”
Karen Maiggard, Odense Fagskole

“Godt oplæg med konkrete eksempler, der var til at forstå. Oplægsholderen var engageret og lydhør. Gode øvelser – vigtigt, da vi som arbejdsgruppe fik mulighed for at sætte det i relation til vores hverdag”
Ole Ejlersen, Solrød Ungdomsskole

“Tak for indsparket. Det var relevant og underholdende. Perfekt oplæg til aftenens små og store diskussioner”
Jakob Kennet Larsen, Black Swan

“Det interessante og dybdegående foredrag gjorde FAHHs medlemmer bevidste om skolernes muligheder for samarbejde om udviklingsinitiative”,
Christian Legarth, FAHH

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen