Peter Thielst

Peter Thielst

Født 1951. Opvokset på frugtplantage i Harreshøj i Nordsjælland (far frugtavler, mor bibliotekar) og 1970 matematisk-fysisk student fra Helsingør…

Læs mere
Book Peter

Født 1951. Opvokset på frugtplantage i Harreshøj i Nordsjælland (far frugtavler, mor bibliotekar) og 1970 matematisk-fysisk student fra Helsingør Gymnasium. Studier i filosofi og dansk ved Københavns Universitet 1970-75. Cand.mag. 1975 i filosofi/idéhistorie som hovedfag og dansk som bifag (Københavns Universitet); cand.phil. 1977 i dansk (Odense Universitet) og mag.art. 1983 i filosofi (Københavns Universitet).

Adjunkt ved Midtfyns Gymnasium i Ringe 1975-77 i fagene dansk og religion. Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, Filosofisk Institut 1977-78; herefter forlagsredaktør ved Borgens Forlag til sommeren 1979. Adjunkt ved VUC i Frederiksværk 1979-80 og herefter ved Helsinge Gymnasium 1980-88. Forlagsredaktør ved Hans Reitzels Forlag 1988-93; herefter selvstændig forfatter, foredragsholder og forlægger: stiftede 1993 DET lille FORLAG. Har i kortere og længere perioder undervist i filosofi og idéhistorie på Folkeuniversitetet, Nordsjællands Eksportskole, Oure Idrætshøjskole og Gentofte HF-kursus, samt produceret programmer for Danmarks Radio/P1. Foredrag landet rundt på højskoler, biblioteker, seminarier og universiteter; afstikkere med Kierkegaard-foredrag til Luxembourg, Oslo, Stockholm og Torshavn.

Medlem af Dansk PENs bestyrelse 1988-94 (kasserer), medlem af Den Danske Rushdie-Komité 1992-95 og medarrangør af Salman Rushdies første to DK-besøg under fatwaen. Medlem af Dansklærerforeningen/FFS’s bestyrelse 1987-88. Ingen andre repræsentantskaber, ingen ordner eller priser, ingen børn eller horeunger, ingen gæld eller spekulationer. Se i øvrigt Kraks Blå Bog. Foto ovenfor, ved Søren Svendsen 2002, kan frit benyttes.

Har siden 1993 drevet DET lille FORLAG. Lever siden 1991 sammen med cand. mag. Karen Dinesen, fra 1988 i Helsingør (i den gamle by og med udsigt til Kronborg) og med jævnlige ophold i vor lejlighed i Athen (i den gamle by og med udsigt til Parnitha-bjergene). Er i de senere år vendt tilbage til temaerne eksistens/livsmening, krop og sexualitet for at bidrage med hhv. kritik og idéhistorisk overblik.

Foredrag af Peter Thielst:

Foredrag 1: Gensyn med Kierkegaard
Mens Søren Kierkegaard i  maj 2013 ’fylder’ 200 år, nærmer Kierkegaard-bogen ’Livet forstås baglæns, men må leves forlæns’ (1994) sig kun den første snes. Tredje reviderede udgave af denne ’nyklassiker’* er nu på gaden (Gyldendal), og jeg er efter 15 års selvpålagt tavshed atter parat til at give mit besyv med om vor store filosof.

Det sker gennem et gensyn, som man også kunne kalde et ’eftersyn’, der vil vise, at meget i Kierkegaards tænkning endnu ikke er forstået og har slået rod – det er stadig højst et ideal, noget, der burde ruske op og gøre os bedre til at få mening i livet. Andet er i mellemtiden trivialiseret og forvrænget til det meningsløse, fordi hele terapi- og management-bølgen har villet levere os lette løsninger. Hvad betyder fx ’valg’, ’frihed’, ’ansvar’ og ’eksistens’ i dag? Hvor er alt det ’nærvær’, der tales så meget om – eller hvornår er det ’sande’ selv ’autentisk’?

Dertil kommer den radikalt-religiøse side af Kierkegaards værk, hvor vi støder på en fundamentalisme, som vi i andre sammenhænge nu dårligt tåler synet af. Hvad stiller vi op med den og med den forsagelse af selvet, den lægger op til? Nej, Kierkegaard er bestemt ikke uproblematisk, men omvendt: var han det, var der heller ingen grund til at beskæftige sig med ham eller fejre noget jubilæum.

Dette gensyn med Kierkegaard indfører således i en række centrale temaer, hvorom vi endnu må tale og bedrive grundig kritik, ofte en kritik, der retter sig mod os selv og vor egen tid og kultur. Det bliver ikke en generel og traditionel indføring i liv og værk, men omvendt heller ikke om en fremstilling, der forudsætter et grundigt kendskab til forfatterskabet. Man skal blot være interesseret i mere end ’idolet’, mere end den berømte forlovelseshistorie og nogle kække plusord til sin facebook-profil!

* I anledning af paperbackudgaven 1996 skrev prof. Thomas Bredsdorff i Politiken: ”Ingen har om Kierkegaard for nye læsere overkommet så meget som denne allerede klassiske bog.”

Foredrag 2: Kierkegaard i Grækenland
Om Kierkegaard og græciteten (græskheden), nærmere bestemt Kierkegaards rige brug af klassisk-græske inspirationer – fra myter og sagn til filosofi og tragedie. I anledning af udgivelsen af bogen ‘Kierkegaard i Grækenland’ d. 5.2.13.

Foredrag 3: Kroppen som gine – kulturens uopslidelige påklædningsdukke
– rids af kroppens idéhistorie – kulturens forsøg på at forstå og styre sig selv
– vore tanker og værdiforestillinger om kroppen gennem tiden

Foredrag 4: Kødets lyst – tankens list. Sexualitetens idéhistorie
– om køn og sexualitet gennem 3000 år (og lidt til)
– de lange linier i en tænkning, der vil have styr på det uregerlige og lidenskabelige

Foredrag 5: Omvurdering af alle værdier. Nietzsches sidste år
– den sene Nietzsche fra ‘Tilfældet Wagner’ til ‘Ecce Homo’: værkerne fra 1888
– konsekvenserne af tankerne om Guds død, overmennesket og viljen til magt

Foredrag med Peter Thielst booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

UDGIVELSER

Værker:

 • Driftens fortolkninger, Berlingske Forlag 1977
 • Den kønspolitiske tænkning, Gyldendal 1978, svensk udg. 1980
 • Søren og Regine, Gyldendal 1980
 • Psykoanalyse og psykoterapi, Gyldendal 1984
 • Kierkegaards filosofi – en indføring. Hans Reitzels Forlag 1985, 3. udg. DET lille FORLAG 1999
 • Latterens lyst, Tiderne Skifter 1988, 3. udg. Det onde & Latterens lyst, DET lille FORLAG 2001
 • Drømmens veje, Gyldendal 1988
 • Narkissos og Ekko, Hans Reitzels Forlag 1989
 • Alice Miller, Hans Reitzels Forlag 1989
 • Kønnet, kroppen og selvet, Gyldendal 1990
 • Selvpsykologi, Gyldendal 1991, 2. udg. Kohuts selvpsykologi, DET lille FORLAG 1998
 • Den europæiske krop, Dansklærerforeningen 1992
 • Det onde, Gyldendal 1993, 2. udg. Det onde & Latterens lyst, DET lille FORLAG 2001
 • Livet forstås baglæns, men må leves forlæns, Gyldendal 1994, ny rev. udg. DET lille FORLAG 2004; svensk og norsk udg. 1995, finsk og hollandsk/flamsk udg. 1999. Om Kierkegaard
 • Det gode. Etik & moral. DET lille FORLAG 1995, 2. udg. 1997, 3. udg. 2006
 • Man bør tvivle om alt – og tro på meget, Gyldendal 1996, 2. udg. DET lille FORLAG 2002, 3. udg. 2006
 • Jeg er ikke noget menneske – jeg er dynamit!, Gyldendal 1997, norsk udg. 1998
 • 5 danske filosoffer fra det 19. århundrede, DET lille FORLAG 1998
 • Det skønne, DET lille FORLAG 1998, 2. udg. Det sande, det gode og det skønne, 2001
 • Det sande, DET lille FORLAG 1999, 2. udg. Det sande, det gode og det skønne, 2001
 • Nietzsches filosofi, DET lille FORLAG 1999
 • Kødets lyst – tankens list, Tiderne Skifter 2000
 • Den bedste af alle verdener, Tiderne Skifter 2001
 • Den kløvede eros, Tiderne Skifter 2002
 • Livets mening. Eller blot lidt sammenhæng og perspektiv, DET lille FORLAG 2003
 • Kierkegaard in Golden Age Copenhagen, DET lille FORLAG 2004
 • At realisere sig selv. DET lille FORLAG 2005
 • Kroppens idéhistorie. DET lille FORLAG 2008.
 • Sexualitetens idéhistorie. DET lille FORLAG 2011.
 • Ordbrok over den danske zpuk. DET lille FORLAG 2011.

Udgivelser: redaktion, indledning, noter m.v.:

 • Georg Brandes 1870-1890 – et udvalg, Gyldendal 1978
 • Introduktion til psykoanalysen. Nogle Freud-tekster, Hans Reitzel 1978, 2. udg. 1981
 • Leif Petersen: Filejsens drøm, Gyldendal 1979
 • Retninger indenfor psykoanalysen. Freuds efterfølgere, Hans Reitzel 1980
 • Kritikken af psykoanalysen. Fra Herbert Marcuse til Juliet Mitchell og AAO, Hans Reitzel 1980
 • Eksistentialisme, Hans Reitzel  1980
 • Kønsrolleideer. Fra Platon til Simone de Beauvoir, Hans Reitzel 1981
 • Krop og sjæl. Portræt af den europæiske splittelse, Hans Reitzel 1982
 • Sport og mandfolk. Fællesskab og konkurrence, Fremad 1983
 • Narcissisme. Selvfølelse eller selvtab?, Hans Reitzel 1983 (s.m. B. Møhl)
 • Livet mellem spejlene, Dansklærerforeningen 1986
 • Psykologi – en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag 1990 (s.m. S. Lunn og N. Rosenberg)
 • Museum midt på dagen, Hans Reitzels Forlag 1991 (s.m. J. Rosdahl)
 • Søren Kierkegaard: Vekseldriften, Hans Reitzels Forlag 1992
 • Poul Martin Møller: Strøtanker og andre filosofiske tekster, DET lille FORLAG 1994
 • Lykkens dør går udad. Søren Kierkegaard-tekster på nudansk, Gyldendal 1995
 • K. Marx & F. Engels: Det kommunistiske manifest. Den tyske ideologi, DET lille FORLAG 2004
 • Friedrich Nietzsche: Antikrist, DET lille FORLAG 2005
 • Søren Kierkegaard: Mit forhold til hende. DET lille FORLAG 2006
 • Søren Kierkegaard: Forførerens dagbog. DET lille FORLAG 2007
 • Søren Kierkegaard: Frygt og bæven. DET lille FORLAG 2009
 • Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden. DET lille FORLAG 2011.
 • Friedrich Nietzsche: Tilfældet Wagner. DET lille FORLAG 2011.

Forord:

 • Barbro Lennér-Axelson: Kærlighed, Hans Reitzel 1980
 • Søren Kierkegaard: ’Skyldig?’-’Ikke-Skyldig?’, Gyldendal 1980
 • Peter Sloterdijk: Kritik af den kyniske fornuft, Hans Reitzels Forlag 1989 (s.m. S. Damkjær)
 • Sigmund Freud: Leonardo, Hans Reitzels Forlag 1990
 • Einstein, Freud & Bohr: Tre breve om krigen og freden, Hans Reitzels Forlag 1991
 • Søren Kierkegaard: Forførerens dagbog, DET lille FORLAG 1996
 • Alfred J. Ayer: Sprog, sandhed og logik, DET lille FORLAG 1997
 • Søren Kierkegaard: Gentagelsen, DET lille FORLAG 1997 (+ efterskrift)
 • Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Emigrantlitteraturen, DET lille FORLAG 1999 (efterskrift)
 • Heinz Kohut: Analysen af selvet, DET lille FORLAG 2000
 • Otto Rank: Fødselstraumet, DET lille FORLAG 2002
 • Sándor Ferenczi: Udkast til en genitalteori, DET lille FORLAG 2003

Bidrag til andre værker:

 • ’Leif Petersen’ + ’Peter Ronild’, T. Brostrøm & M. Winge (ed.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 4 hhv. 5, Gad 1982
 • ’Peter Kemp’, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 16, Gyldendal 1984
 • ’Narcissisme’, B. Rahbek: Med sjælen i centrum, Hans Reitzels Forlag 1988
 • ’Psykologiens idéhistorie’ + ’Drøm og kreativitet’, S. Lunn, N. Rosenberg & P. Thielst (ed.): Psykologi – en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag 1990
 • ’Hvor der var jeg skal der være mig’, W. Thrysøe & O. F. Kirkeby (ed.): Krop, intuition og bevidsthed, Tiderne Skifter 1992
 • ’Køn og krop fanget i magt og ideologi’, A. M. Nielsen m.fl. (ed.): Køn i forandring, Forlaget Hyldespjæt 1993
 • ’Ordene i tornysteret’ (kronik Pol. 5.1.93), S. Rasmussen (ed.): Oversættelser, Dansklærerforeningen 1995 + Aa. Jørgensen (ed.): Dansk til eksamen, Dansklærerforeningen 1996
 • ’Den kløvede eros’, J. Hermann (ed.): Jeg gifter mig kun én gang, Modtryk 1996
 • ’Narkissos’, ’Anton Hannibal Olsen’, ’Onan’ + ’Zarathustra’, J. Stegelmann, O. Knudsen & S. Andersen (ed.): Aschehougs Biografiske Leksikon, Aschehoug 1998
 • ’Også den moralske jord er rund’, J. Møllehave (ed.): Mening, indsigt og medfølelse, PsykiatriFondens Forlag 1999
 • ’Kierkegaard, Søren Aabye’ + ’Nietzsche, Friedrich Wilhelm’, Forlaget Solidaritets CD-rom og internet-leksikon 2000.
 • ’Den tavse støj af sex’, M. Krog-Meyer (ed.): Patter, pik og penge, Rosinante 2002
 • ‘Utopier og civilisationskritik’, Mogens Hansen (ed.): Almen studieforberedelse, Gyldendal 2005
 • ‘En køn lyst’, Sode Funch, Jacobsen & la Cour (ed.): Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2006
 • ‘Det ubevidste’, Andkjær Olsen, Braad Thomsen & Petersen (ed.): Fokus på Freud, Hans Reitzels Forlag 2006
 • ‘Har du penge, så kan du få…’, Birgitte Graakjær Hjort (ed.): Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking, Klim 2008
 • Kapitlerne ‘Immanuel Kant: Pligter du ikke kan afslå’ og ‘G.W.F. Hegel: Anderkendelse og verdensånd’, Mogens Hansen (ed.): 50 samfundstænkere, Gyldendal 2009.
 • Kapitlet ‘Kroppen vævet ind i tidens ideer’, Lund, Bjørnlund & Sjöberg (ed.): Basisbog i fysioterapi, Munksgaard Danmark 2010.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter:

 • ’Poul Martin Møller (1794-1838): Scattered Thoughts, Analysis of Affactation, Combat with Nihilism’, Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 1976 – optrykt i J. Stewart (ed.): Kierekgaard and His Contemporaries, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2003
 • ‘Søren og Regine – Kierkegaards forlovelseshistorie i Omrids’ (oversat til japansk af Masaru Otani), Kierkegaard-Studiet, No. 9, Søren Kierkegaard Society In Japan, Osaka 1979
 • ’Rollernes rødder’, Kvindestudier 7, Delta 1983
 • ’Følelsernes idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/84, Dansk Psykologisk Forlag 1984
 • ’Sexualitetens idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/87, Dansk Psykologisk Forlag 1987
 • ’Den i-tale-satte mandsrolle’, Nyt Forum for kvindeforskning, 4/dec., Forlaget KVINFO 1989
 • ’Den usømmelige selvkærlighed’, Nordisk Sexologi 1/90, Dansk Psykologisk Forlag 1990
 • ’Androgyn længsel og fallisk tænkning’, Nordisk Sexologi 4/90, Dansk Psykologisk Forlag 1990
 • ’Når manden får en tanke’, Varia nr. 1, Skriftrække for Center for Kvindeforskning, KU 1991
 • ’Kærlighedens uorden i Twin Peaks’, Nyt Forum for kvindeforskning, 2/sept., Forlaget KVINFO 1991 – optrykt i Dansk Noter, 3/91, Dansklærerforeningen FFS 1991
 • ’Det ubevidstes idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/92, Dansk Psykologisk Forlag 1992
 • ’Selvets idéhistorie’, Psyke & Logos, 2/94, Dansk Psykologisk Forlag 1994
 • ’Den kløvede Eros’, Retfærd 72, Nordisk juridisk tidsskrift nr. 1, 1996
 • ’Kroppen på hovedet’, Tidsskriftet Vera, nr. 15, april 2001
 • ’Jagtet af fortolkninger – det onde som kulturens evindelige byrde’, Psyke & Logos, 1/03, Dansk Psykologisk Forlag 2003
 • ‘Lagkage og ligemænd. Notater om latterens væsen og fortolkninger’, Jordens Folk, 3/2007.

Andre artikler:

 • ’Når lagkagen ler med’, HUG! Nr. 48, Tiderne Skifter 1987
 • ’1.350 dage på dødslisten’ (om Rushdie-sagen), Amnesty, nr. 5, oktober 1992
 • ’Romantikkens flamme i nord’ (om H. Steffens), Samvirke, maj 1993
 • ’En institution i to menneskealdre’ (om F. C. Sibbern), Samvirke, juni/juli 1993
 • ’En dansk teologs eventyr’ (om P. M. Møller), Samvirke, august 1993
 • ’Den verdensberømte danske’ (om S. Kierkegaard), Samvirke, september 1993
 • ’Det moderne gennembruds filosof’ (om H. Høffding), Samvirke, oktober 1993 (disse 5 Samvirke-portrætter er samlet i bogen ’5 danske filosoffer fra det 19. århundrede’, DET lille FORLAG 1998)
 • ’Englebasser og aggressive uhyrer’, Samvirke, november 1993
 • ’Mennesket og tidens gang’, Samvirke, september 1994
 • ’Pas på Kierkegaard’, Social Kritik, nr. 38, 1995
 • ’Musklernes religion’, Samvirke, juni 1996
 • ’To develop and extricate oneself’, Viden Om, 2/June 1997, Dansk BiblioteksCenter
 • ’Babs eller Nutte’, Social Kritik, nr. 64, 1999
 • ’Mere sex for pengene!’, Social Kritik, nr. 80, 2002
 • ’Sex er da noget man køber’ (kronik Inf. 23-24.3.01), Dín – tidsskrift for religion og kultur, nr. 2/3, Oslo 2001
 • ‘Det gode liv er skønt’, PsykiatriInformation, nr. 3, Psykiatrifonden 2003
 • ‘Drømme’ (om selvrealisering), Social Kritik, nr. 101, 2005

Kronikker og anmeldelser:

 • Kronikker i Information: 8.1.79, 6.8.84, 6.11.87, 20.2.91, 7/8.9.91, 3.4.92, 14.1.92, 23/24.3.01, 18.3.04, 16.7.04, 17.7.09
 • Kronikker i Fyens Stiftstidende: 12.6.79, 6.11.93, 21.2.94
 • Kronikker i Politiken: 30.4.88, 14.5.89, 25.11.89, 13.5.90, 19.12.90, 7.8.92, 5.1.93, 6.5.93, 6.11.93, 11.2.96, 23.10.96, 23.12.96, 30.11.98, 14.10.99, 11.3.00, 27.1.01, 16.10.01, 26.12.02, 2.10.05.
 • Kronikker i Land & Folk: 22.8.90, 15.11.90
 • Kronikker i Berlingske Tidende: 15.3.92, 11.11.92, 13.1.94, 8.11.95
 • Kronik i Kristeligt Dagblad: 2.11.93
 • Anmeldelser i Gymnasieskolen 1977-88
 • Anmeldelser i Dramatisk Forum, DR 1980 + 1982
 • Anmeldelser i Information 1979-80 + 1999 + 2004
 • Anmeldelser i Land & Folk 1988-90
 • Anmeldelser i Berlingske Tidende 1998
 • Anmeldelser i Social Kritik siden nr. 12 1991

Oversættelser:

 • 1. Sigmund Freud: ’En vanskelighed ved psykoanalysen’, i P. Thielst (ed.): Introduktion til psykoanalysen, Hans Reitzel 1978 – revideret og bragt som tillæg i Sigmund Freud: Psykoanalysen i grundtræk, DET lille FORLAG 1998 (fra 3. oplag)
 • 2. Aud Hjertholm: Dit barns følelser, Hans Reitzels Forlag 1989
 • <strong>3. Diverse tekster af Marx og Engels i Karl Marx & Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Den tyske ideologi, DET lille FORLAG 2004
 • 4. Friedrich Nietzsche: Antikrist, DET lille FORLAG 2005
 • 5. Friedrich Nietzsche: Tilfældet Wagner. DET lille FORLAG 2011
 • – samt uddrag og småtekster i diverse antologier (jf. pkt. B)

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular