Peter Loft

Peter Loft

Peter Loft er uddannet jurist fra Københavns Universitet og adjungeret professor ved CBS. Han har i mere end 30 år arbejdet i Skatteministeriet – herunder i 18 år som departementschef. Fra sin tid som ministersekretær for Anders Fogh Rasmussen, da han var skatteminister, og fra sine godt 20 år på forskellige chefposter i Skatteministeriet har Peter Loft været stærkt involveret i et stort antal større regeringsinitiativer- herunder 6 store skattereformer. Peter Loft har også været en central aktør i de store omvæltninger, som skatteadministrationen har undergået fra 1990-erne og frem til i dag. Peter Loft har en betydelig erfaring med, hvordan store, politiske reformer bliver til, og en dyb indsigt i, hvilke faktorer der ligger bag udviklingen i den danske skattelovgivning i nyere tid. Peter Loft har senest på egen krop oplevet, hvad det vil sige at blive midtpunktet i en politisk skandalesag, og hvordan det føles pludselig at gå hjemme og samtidig være fast inventar på forsiden af landets aviser. Seneste udgivelse: “Behøver det at være så indviklet?” (Gyldendal, marts 2015).

Foredrag af Peter Loft:

Foredrag 1: Erfaringer fra 20 år i toppen af centraladministrationen
Hvordan arbejder ministerierne og hvordan samarbejder ministre og embedsmænd? Hvordan træffes politiske beslutninger og hvad er afgørende for udfaldet af disse beslutninger? Magtbalancen mellem minister og embedsmænd og mellem ministerierne indbyrdes. Hvordan udvikler centraladministrationen sig – hvordan har måden ministerierne fungerer på forandret sig og hvilke forandringer er på vej? Får Danmark politiske embedsmænd ligesom de fleste andre lande?

Foredrag 2: Skattepolitik – hvorfor ser skattereglerne ud som de gør
Hvad er bestemmende for hvordan skattelovgivningen ser ud. Gennemgående træk af de sidste 20 års udvikling. Hvorfor er reglerne så indviklede? Kan skattereglerne gøres mere enkle? Skal skattelovgivningen bare skaffe det offentlige indtægter eller skal reglerne bruges til at styre samfundet? Fordele og ulemper ved den måde, det danske skattesystem er indrettet på.

Foredrag 3: Fra anonymitet til herostratisk berømmelse
Hvordan opleves det for en relativt anonym embedsmand pludselig at befinde sig i centrum for en politisk skandalesag? Hvordan opleves pressen og den offentlige eksponering, når man befinder sig i orkanens øje. Hvordan håndterer man personligt efter næsten 20 år som departementschef i løbet af få minutter at forlade embedet?

Foredrag med Peter Loft booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen