Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen er dykkere, naturfotografer og filmmagere.

I de sidste 15 år har vi i vores arbejde som natur – og undervandsfotografer og filmmagere produceret en lang række film med hovedvægt på dansk natur, miljø og populærvidenskab. Vi har bla. produceret til DR, TV2, National Geographic, DK4, STV, KNR, Danida, Danmarks Miljøundersøgelser, Københavns Universitet, Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Forsknings – og Innovationsstyrelsen mm.

Nu tilbyder vi en række spændende og inspirerende foredrag, hvor vi viser film klip og fortælle om naturen, intentionerne med filmene og sjove ”bag kameraet” historier i forbindelsen med filmoptagelserne. Alle foredrag kan naturligvis tilrettes efter ønsker, behov og målgrupper.

Foredrag af Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen:

Foredrag 1: Naturen i Danmark set gennem kamera (m/Bent Yde Jørgensen)
Igennem vores mange produktioner om naturen i Danmark, har vi arbejdet med så forskellige naturtyper som livet i ferskvand, på blomstrende overdrev, i skoven, på heden, i vandhullet, i havet mm. I foredraget fortælles om geologien i vores landskaber, naturens mangfoldighed af flora og fauna og om den trængte biodiversitet, konflikt arter som skarv og ulv og hvilke påvirkninger og udfordringer det giver for den danske natur.

I foredraget vises der eksempler på forskellige naturtyper og nogle af de symbioser og sammenhænge der er mellem dyr og planter og deres udvalgte levesteder. Der fortælles om hvordan naturtilstanden er i landet og hvad der kan gøres, for at skabe bedre vilkår for planter og dyr til glæde for naturen og for os.

Foredrag 2: På biologisk skattejagt til Ikka fjorden i Grønland (m/Bent Yde Jørgensern)
Ikka fjorden i sydvest Grønland er det eneste sted i verden, hvor der findes undersøiske søjler opbygget af det sjældne kalkmineral ikait. De flere hundrede søjler vokser op gennem havbunden inden for et ganske lille område og kan blive op til 20 m. høje. Søjlerne er skrøbelige og forskerne frygtede, at det unikke økosystem var ved at gå tabt pga. klimaforandringerne.

Derfor blev der i 2008 sendt et tværfagligt forskerhold på ekspedition, for at undersøge, om der var aktivitet i søjlerne om vinteren. Kom med på en fantastisk drengerøvs tur til Ikkafjorden og på biologisk skattejagt på de eventyrlige Ikka søjler, hvor vi dykker ned under isen for at studere søjlerne. Trailer https://vimeo.com/13101580

Foredrag 3: Dyk i Danmark og andre eksotiske steder (m/Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen)
I vores arbejde som naturfotografer har vi dykket mange forskellige steder – både i Danmark og ude i verden. Fra danske vandløb og søer – til havet med ålegræs enge, stenrev og aktive boblekoraller i Kattegat. Vi viser filmklip og fortæller om det fascinerende og forunderlige liv der er i havet i Danmark, Ikkasøjlerne i Grønland, Atlanterhavet ved Island og Færøerne og ikke mindst – de farverige tropiske koralrev i Indonesien. Vi fortæller også om havets miljøtilstand og de udfordringer og påvirkninger klimaforandringer og menneskelige aktiviteter har for livet i havet.

I foredraget fortælles om, hvordan det er at arbejde som undervandsfotografer under forskelligartede og krævende forhold og om hvordan en film bliver til. Hvis det ønskes, kan foredraget indeholde kursus elementer med tip & tricks om, hvordan man laver en god filmisk fortælling og praktisk “hvordan gør man”, så man kommer i mål med en flot film. Trailer for serien Et hav af liv er her https://vimeo.com/25390522 og en dokumentar om havmiljøet Lille hav hvad nu? https://vimeo.com/63813572

Foredrag 4: Tropiske koralrev under pres (m/Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen)
Tropiske koralrev rummer en enestående biodiversitet og kaldes havenes regnskove. De skrøbelige økosystemer er hjemsted for omkring 25 % af alle arter i havet. Koralrev har enorm betydning – dels som økosystem og dels som livsgrundlaget for omkring en halv milliard mennesker i form af fiskeri, job i turistindustri mm.  Igennem de sidste 30 år er halvdelen af verdens koralrev forsvundet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter vil 90 procent af koralrevene dø inden 2050, lyder det fra forskere. Det vil have uoverskuelige konsekvenser for havets økosystemer, mennesker og økonomi.

I foredraget vises der klip fra filmen – Tropiske koralrev under pres – og der fortælles om de forskellige presfaktorer der er på revene og den fantastiske fascination det er, at se og opleve livets mangfoldighed på koralrev. Vi fortæller ligeledes om intentionerne med filmen og om de mange oplevelser i forbindelse med optagelserne.

Foredrag 5: Perler i Atlanterhavet (m/Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen)
Kom med på en fantastisk tur til perlerne i Atlanterhavet – Island og Færøerne. Vi går på oplevelser i den flotte natur både over og under vandet. Vi dykker i kæmpe stimer af fisk, i den eventyrlige Palmetangskov og ved en nedlagt hvalfanger station. På Færøerne snakker vi med den kendte ornitolog og konservator, bedre kendt som fuglemanden Jens Kjeld om den færøske natur – flora og fauna.

På Island kommer vi tæt på svovlstinkende vulkaner, sprøjtende gejsere og mægtige gletsjere. Island har drikkevand i verdensklasse og ca. 90% af øen forsynes med varme og elektricitet fra geotermiske energi i undergrunden. Vi dykker i Silfra sprækken, der adskiller den Eurasiske og den Nordamerikanske kontinental plade og på den undersøiske søjle Strytan, som er en 75 m. høj kalkstenssøjle, der står på bunden af fjorden og som opbygges af 80 grader varmt vand, der pibler op fra undergrunden. Trailer https://vimeo.com/ondemand/perleriatlanterhavet

Foredrag 6: På togt til de danskes øer – I kølvandet på Achton Friis (m/Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen)
Forestil jer Troels Kløvedal på togt i Kina eller en Vagn på rejse i Indien. Det har vi gjort – Vi er bare meget mere eksotiske, vi besøger nemlig det danske ø-rige. Fra 1921 – 24 sejlede grønlandsfareren & kunstneren Achton Friis, sammen med Kerteminde maleren Johannes Larsen rundt i bæltbåden Rylen og beskrev 132 danske småøer. Det blev til det store værk De danskes øer. I sommeren 2005 besøgte vi 26 danske småøer, for at tegne et øjebliksbillede af livet på øerne, som det udspiller sig i starten at det nye årtusinde. Vi møder øboerne og snakker med dem om deres særkende, mangfoldige liv og vilkår som øboer. Undervejs referer vi behørigt til Achton Friis som vi sejler i kølvandet på.

Dette foredrag er en causering over naturen, menneskene og de livsvilkår man møder som øbo. Trailer https://www.youtube.com/watch?v=lHyzkM-khvs

Foredrag 7: Danmark dejligst (m/Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen)
Igennem vores mange filmproduktioner har vi fået et indgående kendskab til vores land. Vi har produceret naturfilm om landets skabelse, naturen i ferskvand og i havet, på hederne, i skovene, på overdrevene mm.

I dette foredrag tager vi jer med på en inspirerende geologi og biologi naturrundrejse i landet. Vi fortæller om dannelsen af landet og hvordan vi mennesker har formet landet til det vi kender i dag. Vi besøger og dykker i Gudenåen, de renvandede lobeliesøer og på de farverige stenrev. Vi besøger heden når den er skønnest – hvor lyngen blomstrer krondyrene i brunst mm. Kom med på en herlig inspirerende rundrejse i Danmark dejligst. Kom med foran og bag kameraerne der åbner dørene til hemmelige rum og hør mere om hvordan det er at producere naturfilm i Danmark. Vi garanterer en hyggelig og underholdende aften med sjove historier i godt selskab.

Tidligere produktioner:

Tropiske koralrev under pres 2018

Havet omkring Danmark 2018
Miniserie i 2 afsnit:
– Ålegræsengen – fiskelivets vugge
– Stenrev – havets oaser

Hede historier 2016
En natur – og kulturfortælling om de danske heder.

Biodiversitet – Hva ́R ́et? 2016
6 kortfilm til undervisning og naturinteresserede om biodiversiteten i forskellige naturtyper.

Den gamle mand og åen 2016
Et portræt af vandløbene fortalt af åmand emeritus Bent Lauge Madsen.

Naturligvis ka ́ det bære! 2015
3 undervisningsfilm om økologisk landbrug og produktionsformer.

Mange bække små 2015
Tv serie 3 x 30 min. om livet i ferskvand.

Skarven elsket og hadet 2015
En fortælling og debatfilm om natursyn med udgangspunkt i konfliktfuglen skarv.

Når landet skaber sig 2014
TV serie 4 x 30 min. om landskabsdannelser i Danmark.

Lille hav hvad nu? 2013
56 min. dokumentar om det danske havmiljø.

Landskabet der prutter 2012
Hvad sker der i Arktisk når permafrosten smelter pga. klimaforandringer?

Grønlands heldige kartofler 2011
Om landbrug i Grønland der har fremgang pga. klimaforandringerne.

Ørkenen i Kattegat 2011
En film hvor vi følger forskere og studerende, der undersøger ørkenen i Anholt.

Dyk ned i historien 2011
30 min. program om en undervandsarkæologisk udgravning af stenalderboplads ved Skælskør.

Et hav af liv 2010
Tv serie 3 x 30 min. om livet i de danske farvande.

På vinterekspedition til Ikka fjorden 2009
TV serie 2 x 30 min. om et forskningstogt til Ikka fjorden i Sydvest Grønland.

På togt til de danskes øer – I kølvandet på Achton Friis 2006
Tv serie 10 x 25 min. om en sejlads rundt i det danske ø rige.

Foredrag med Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen