Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen er dykkere, naturfotografer og filmmagere. Sammen har de deres eget filmselskab Chilbal Film, hvor de har produceret en lang række natur, miljø – og populærvidenskabelige film både fra Danmark og fra eksotiske steder rundt om i verden. Ud over egne produktioner har Bent Yde Jørgensen og Pernille Semler lavet TV optagelser til DR, TV2, National Geographic mm. og har arbejdet sammen med forskere og andet godtfolk på feltarbejde både i Danmark og i Grønland. Kom med foran og bag kameraerne der åbner dørene til hemmelige rum og hør mere om hvordan det er at producere naturfilm.

Foredrag af Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen:

Foredrag 1: Perler i Atlanterhavet
Kom med på en fantastisk tur til perlerne i Atlanterhavet Island og Færøerne. Vi går på oplevelser i den flotte natur både over og under vandet. På Island kommer vi tæt på svovlstinkende vulkaner, sprøjtende gejsere og mægtige gletsjere, Vi dykker i Silfra sprækken, der adskiller den Eurasiske og den Nordamerikanske kontinental plade. Vi dykker også på den undersøiske søjle Strytan, som er en 75 m. høj kalkstenssøjle, der står på bunden af fjorden og som opbygges af 80 grader varmt vand, der pibler op fra undergrunden. På Færøerne snakker vi med den kendte ornitolog og konservator, bedre kendt som fuglemanden Jens Kjeld om den færøske natur. Vi dykker i kæmpe stimer af fisk og i den eventyrlige tangskov og ved en nedlagt hvalfanger station. I foredraget bliver der vist korte filmklip og billeder.

Foredrag 2: På togt til de danskes øer – I kølvandet på Achton Friis
Fra 1921 – 24 sejlede grønlandsfareren & kunstneren Achton Friis, sammen med Kerteminde maleren Johannes Larsen rundt i bæltbåden Rylen og beskrev 132 danske småøer. Det blev til det store værk De danskes øer. Forestil jer Troels Kløvedal på togt i Kina eller en Vagn på rejse i Indien. Det har vi gjort – Vi er bare meget mere eksotiske, vi besøger nemlig det danske ø-rige. I sommeren 2005 besøgte vi 26 danske småøer, for at tegne et øjebliksbillede af livet på øerne, som det udspiller sig i starten at det nye årtusinde. Her beretter vi mange forskelligartede historier om det brogede og mangfoldige liv der udspiller sig der. Undervejs referer vi behørigt til Achton Friis som vi sejler i kølvandet på og læser udvalgte tekster fra hans værk om De danskes øer og viser filmklip og billeder.

Bent Yde Jørgensen foredrag:

Foredrag 1: Naturoplevelser i Danmark
Igennem vores mange forskellige produktioner om naturen i Danmark, har vi arbejdet med så forskellige naturtyper som livet i ferskvand, på blomstrende overdrev, i skovene, på heden, i vandhullet, i havet mm. Bent Yde Jørgensen fortæller om geologien i vores landskaber, naturen og den trængte biodiversitet, konflikt arter som skarv og ulv mm. I foredraget viser han eksempler på forskellige naturtyper og fortæller om nogle af de symbioser og sammenhænge der er mellem dyr og planter og deres udvalgte levesteder. Han snakker om hvordan naturtilstanden er i landet og hvad der kan gøres, for at skabe bedre vilkår for planter og dyr til glæde for naturen og for os.

Foredrag 2: På vinterekspedition til Ikka fjorden i Grønland
Ikka fjorden i sydvest Grønland er det eneste sted i verden, der findes undersøiske søjler opbygget af det sjældne kalkmineral ikait. De flere hundrede søjler vokser op gennem havbunden inden for et ganske lille område og kan blive op til 20 m. høje. Søjlerne er skrøbelige og forskerne frygtede, at det unikke økosystem var ved at gå tabt pga. klimaforandringerne. Derfor blev der i 2008 sendt et tværfagligt forskerhold på ekspedition, for at undersøge om der var aktivitet i søjlerne om vinteren. Kom med på en fantastisk drengerøvs tur til Ikkafjorden og på biologisk skattejagt på de eventyrlige Ikka søjler, hvor vi dykker ned under isen for at studere søjlerne.

Foredrag 3: Dyk i Danmark og andre eksotiske steder
I vores arbejde som naturfotografer har vi dykket mange forskellige steder – både i Danmark og ude i verden. Fra danske vandløb og søer og i havet med ålegræsenge og boblekoraller. Kattegat er det eneste sted i Europa, hvor der er aktive boblekoraller. Vi dykker i arktiske egne med dyk i Ikka fjorden i Grønland under 1 m. is og i den berømte Silfra sprække på Island der adskiller den europæiske og den amerikanske kontinental plade. Vi ser også nærmere på tangskove på Færøerne og farverige tropiske koralrev. I foredraget fortælles dels om hjemlige farvande og havets miljø tilstand og samtidig vises filmklip fra forskellige produktioner, fortælles sjove historier om noget af det forunderlige liv, der er i havet og om at arbejde som undervandsfotografer under krævende forhold.

TV Produktioner:

I produktion:

 • Ålegræsengen – fiskelivets vugge udgives efteråret 2017
 • Stenrev – havets oaser forventet udgivelse sommeren 2018

Tidligere udgivet:

 • Hede historier 2016. En natur – og kulturfortælling om de danske heder.
 • Biodiversitet – Hva´R´et? 2016. 6 kortfilm til undervisning og naturinteresserede om biodiversiteten i forskellige naturtyper.
 • Den gamle mand og åen 2016. Et portræt af vandløbene fortalt af åmand emeritus Bent Lauge Madsen.
 • Naturligvis ka´ det bære! 2015. 3 undervisningsfilm om økologisk landbrug og produktionsformer.
 • Mange bække små 2015. Tv serie 3 x 30 min. om livet i ferskvand.
 • Skarven elsket og hadet 2015. En fortælling og debatfilm om natursyn med udgangspunkt i konfliktfuglen skarv.
 • Når landet skaber sig 2014. TV serie 4 x 30 min. om landskabsdannelser i Danmark.
 • Lille hav hvad nu? 2013. 56 min. dokumentar om det danske havmiljø.
 • Landskabet der prutter 2012. Hvad sker der i Arktisk når permafrosten smelter pga. klimaforandringer?
 • Grønlands heldige kartofler 2011. Om landbrug i Grønland der har fremgang pga. klimaforandringerne.
 • Ørkenen i Kattegat 2011. En film hvor vi følger forskere og studerende, der undersøger ørkenen i Anholt.
 • Dyk ned i historien 2011. 30 min. program om en undervandsarkæologisk udgravning af stenalderboplads ved Skælskør.
 • Et hav af liv 2010. Tv serie 3 x 30 min. om livet i de danske farvande.
 • På vinterekspedition til Ikka fjorden 2009. TV serie 2 x 30 min. om et forskningstogt til Ikka fjorden i Sydvest Grønland.
 • På togt til de danskes øer – I kølvandet på Achton Friis 2006. Tv serie 10 x 25 min. om en sejlads rundt i det danske ø rige.

Foredrag med Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen