Pernille Lützhøft

Pernille Lützhøft

Pernille Lützhøft har arbejdet med ledelse og mennesker siden hun var helt grøn og end ikke vidste hvad ledelse…

Læs mere
Book Pernille

Pernille Lützhøft har arbejdet med ledelse og mennesker siden hun var helt grøn og end ikke vidste hvad ledelse handlede om. Siden og med en Cand. Merc. Int eksamen, nogle ophold i udlandet og lidt erfaring lederjobs i forlags-, rådgiver- og designbranchen førte vejen til mange år som adm. direktør for en toneangiven og meget divers restaurationsvirksomhed i København med flere restauranter eventsteder og 100 faglærte passionerede medarbejdere og endnu flere freelance studerne.. Her lærte hun strategisk og operationel ledelses af diversitet. Her var forskellige køn, national herkomst, religiøs overbevisning, sexuel orientering – og aldre meningsfyldt og en fordel for trivsel, omdømme og måske også økonmien. I dag arbejder Pernille primært med alder. Hvad betyder den fantastiske forlængelse af livet, vi har fået forærende for os, selv for vores virksomheder og for vores samfund.

Pernille er en god fortæller – levende, sjov og inddrangende.

Foredrag af Pernille Lützhøft:

Foredrag 1: Design dit liv

Vi bliver alle ældre, men ikke nødvendigvis gamle. Vi undervurderer, hvor meget liv vi har tilbage, når vi når de 50. Sandsynligvis lever vi endnu 35-40 år. Vi har her kun levet ca. 50 procent af vores voksne liv. I disse år ligger en naturlig transition – midtvejskrise, overgangsalder, børnene flytter hjemmefra, karrieredrømmene ændrer sig – og mange får lyst til at dykke ned i nyt og andet. Samfundet og ikke mindst teknologien udvikler sig konstant og stiller nye krav. Der ligger i disse år mulighed for udvikling snarere end afvikling.

Indtil nu har vi inddelt livet i tre faser: “Learn, Earn and Retire”. Vi fuldtidsuddannede os, har fultidsarbejdet og til sidst går vi på pension på fuldtid. Allerede nu ser vi en tendens til, at vi fremover vil inddele livet i flere og overlappende faser. En dagligdag, hvor man samtidig kan være forældre, familie, ægtefolk, aktive socialt – og udvikle os fysisk, åndeligt og mentalt.

Unge opmuntres til at begynde på deres uddannelse tidligt og går gennem uddannelsessystemet med hæsblæsende fart. Står med eksamensbeviset midt i 20’erne – deres grundlag for karrieremæssig succes gennem de næste 60 år. Men den slagne vej gennem uddannelse, arbejde og pension vil udvikles og gøres mere fleksibel – med pauser fra arbejde til at tage betalt og ikke betalt uddannelse, til fordybelse, brancheskifte, sabbatår og til at tage sig af sin familie, sundhed og transitioner mv.

Aktive arbejdstagere i alle aldre stiller krav. De vil ikke have mere, men bedre. Deres intelligens, præferencer og fortrin ændres over tid. Med alderen øges betydningen af mening og fleksibilitet, der passer til det stadie i livet, de befinder sig i.

Vi oplever daglig pressomtale og frustration blandt 50+, der ikke kan få job, hvis de først er ude af arbejdsmarkedet. En stigende andel medarbejdere over 50 er i tvivl om, om de kan magte deres arbejde helt frem til pensionsalderen. De væsentligste grunde til at forblive på arbejdsmarkedet er muligheden for fleksibilitet – at gå på nedsat tid, seniordage, fleksibel arbejdstid og længere ferier.

Livets overgange inviterer ind

I livet gennemgår vi en række transitioner. I teenageårene bevæger vi os fra at være børn til at være voksne. Og når vi bliver forældre, rykker vi fra det vilde ungdomsliv med ansvar kun for os selv til familielivet med ansvar for flere. Midt i livet gennemgår vi også en transition, som for mange er forbundet med overgangsalder og midtvejskrise men som også er et velkommen til anden halvdel af voksenlivet.

Transition kan være anstrengende, mens den står på. Hver gang man lægger noget bag sig, åbnes en dør til noget nyt. I 50erne sker der forandringer både inden i og ude omkring. Børnene kræver ikke længere lektiehjælp og madpakker, nye muligheder opstår – hvis man da ser og tager imod dem.

Men det kører daruda` – med job, forpligtelser og aftaler. Man når sjældent at stoppe op og tænke sig om. Det er ikke ligetil at gøre sig bevidst om sine drømme, føre dem ud i livet og få dem til at fylde i hverdagen. Man kan have en fornemmelse af, at nu gik endnu en uge med gøremål, som ikke helt bragte en derhen, hvor man gerne ville være.

Det her foredrag handler om at gøre sig bevidst, blive konkret og eksekvere på det, som fører én i den retning, man gerne vil – med sin familie, sit arbejdet, sin økonomi og sig selv.

Man vil blive inspireret til at tilrettelægge det kommende år – og arbejde for en udvikling i det kommende årti. Man vil blive bevidst om, hvor man skal sætte ind. Man vil lave et billede af tingenes tilstand lige nu, og lægge en konkret personlig plan for de aktiviteter, man gerne vil gøre, for at nå de mål, man har sat dig.

Foredraget med Pernille Lützhøft  omfatter arbejde for sig selv og samtaler i grupper.
Foredraget varer 2-3 timer.

Foredrag 2: Det længere Liv er en vækstmotor

I de sidste 150 år har vi været vidner til en historisk menneskelig præstation. Livet er forlænget med omkring 40 år i hele verden. I 1870 var den forventede gennemsnitlige levealder globalt omkring 30 år. I dag er den 73 år – og stigende. Det skyldes bla. at børnedødeligheden er faldet markant, kroniske sygdomme midt i livet tackles langt bedre end tidligere (tidlig diagnose, bedre behandling og indgreb, øget uddannelse og information) og til sidst er vi lykkedes med at kunne leve længere tid med de kroniske sygdomme. Vi lever i disse ekstra år med bedre helbred end tidligere generationer.

Indtil nu har vi inddelt livet i tre faser: “Learn, Earn and Retire”. Vi fuldtidsuddannede os, har fuldtidsarbejdet og til sidst går vi på pension på fuldtid. Allerede nu ser vi en tendens til, at vi fremover vil inddele livet i flere og overlappende faser.

Man kunne kalde det et mulitfaseliv: Vi vil uddanne os flere gange i gennem livet, have perioder hvor vi arbejder i faste jobs, og andre perioder, hvor vi er projektansatte eller freelancere, har egen virksomhed eller holder tænkepauser. Den ændrede demografi, den omdiskuterede epidemi af udbrændthed, erfaringer fra Corona-tiden og de hurtigtvoksende nye teknologiske muligheder, har udfordret den gængse tankegang om, hvordan arbejdslivet skal leves.

Fordomme om alder er udbredte

Samtidig – og på et arbejdsmarked, der mangler arbejdskraft – foregår en stigmatisering af mennesker på 50+. Aldersdiversitet i de enkelte virksomheder påvirkes af tidligere tiders syn på 50-årige som værende gamle. Det er hævet over enhver tvivl, at virksomhederne betragter seniorerne som den mindst attraktive aldersgruppe. 4 ud 10 virksomheder har visse forbehold (Ballisager). 20% frasorterer ansøgere pga. alder. Mere end 55% af de 55+-årige regner ikke med at blive på arbejdsmarkedet til den officielle pensionsalder.

Fordommene er udtryk for ageism – eller alderisme – som det kaldes på dansk. En stereotypisering og diskriminering af enkeltpersoner eller grupper på grund af deres alder. Det er en tendens til at se på ældre mennesker som svækkede, ikke værdige for opmærksomhed og uegnede til at arbejde, selvom de er i fuld vigør. Alderisme lever i vores samfund. I sproget (f.eks. hun ser godt ud af sin alder). I vores lovgivning (f.eks.mulighed for lønsikring stopper i 50’erne). I vores virksomheder (f.eks. yngre ledere har forbehold for ansættelse af medarbejdere ældre end dem selv). Og hos os selv som individer – ofte kaldet ubevidst bias. Fordommene bunder i en kulturel forståelse af aldring, hvor alderdom sidestilles med svækkelse. Vi har en konventionel tendens til sidestille det at leve længere med at være ældre i længere tid. Imidlertid bliver det omvendt: Vi forbliver yngre længere.

Alder er tabubelagt, pensionsalderen penibel og det synes svært at finde tilliden til at spille med åbne kort i samtalen ude i virksomhederne – både hos arbejdstagere og arbejdsgivere. Især yngre ledere lader sig nøje med fordømmende automatreaktion i mangel af bedre og måske pga manglende ledelseskompetencer.

Der fylder naturligt også hos den enkelte. Man kan – og vil ikke det samme til enhver tid. Vi går igennem transitioner i livet – bla. når vi færdiggør vores første uddannelse, når vi stifter familie og omkring de 50. De mål, vi satte os, da vi var helt unge, har vi nået. Vi har fået karriere, familie og en række materielle goder – bolig, bil mv. Endnu en organisationsændring, strategiproces, evindelige KPIer eller gentagne driftsmøder motiverer ikke erfarne medarbejdere med samme effekt som de yngre. Det egocentrerede, målbare og materielle tænder ikke længere de over 50. De orienterer sig snarere mod relevans, formål og mellemmenneskelige relationer. Værdsætter fleksibilitet, fordybelse, nærvær og en mening med tingene.

Vi går i dette stadie af livet igennem fysiske, følelsesmæssige og hormonelle forandringer. Hvad er det, at denne transition forbereder os på? Vi er blevet voksne i 20erne og skaber familie, karriere og en række materielle manifestatione i 30erne og 40erne. I 50erne trækker vi os sammen, går igennem en transition og kommer ud med tanker om nye lyster og evner.

Øget indsigt i aldersdiversitet og ledelse af så mange generationer samtidigt er nødvendigt, for i 2030 vil medarbejdere på 55+ fylde mere end en fjerdedel af den samlede arbejdsstyrke.

Diversitet er en vækstmotor

Den stigende andel af seniormedarbejdere skal ses som en vækstmotor. Aldersdiversitet giver hidtil usete fordele i kraft af komplementære evner og færdigheder. De unges hurtighed, energi og gejst kombineret med den erfaring og empati, man får med alderen, skaber muligheder for familier, arbejdspladser og samfund, som vi ikke tidligere har haft. I stedet for at tale om en økonomisk byrde, må vi vende blikket mod mulighederne – og se ind i de fordele, aldersdiverse samfund og virksomheder byder på.

For første gang nogensinde er der 5 generationer på arbejdsmarkedet. Aldersdiversitet er nyt for de fleste virksomheder. Der mangler indsigt og kompetencer, hvad angår ledelse af aldersdiversitet. Fra vi begynder vores arbejdsliv, til vi ender det. Vi skal arbejde på tværs af generationer og få det bedste ud af den kapacitet, vi har i hver fase af livet.

Interesserede samfundsborgere vil få indsigt i, hvilke udfordringer der ligger i at have en befolkning, der lever længere i et samfund, som var designet af og til mennekser som døde tidligere. Det længere liv vil få betydninger for fremtidens arbejdsmarked, men også flere andre område i samfundet .Og fremtiden er lige om hjørnet….

Foredraget med Pernille Lützhøft er en blanding af af oplæg og diskussion.
Foredraget varer 1 – 1 1/2 time.

Pernille Lützhøft booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular