Per Thorgaard

Per Thorgaard

Per Thorgaard er uddannet læge med efterfølgende specialisering i ind- og udland indenfor børneanæstesi og intensiv terapi. I en årrække har han været ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital med ansvar for de allermest syge børn og deres pårørende – aktuelt fungerer Per Thorgaard som overlæge i kvalitet på Aalborg Universitetshospital.

Gennem arbejdet med de allermest syge og meget sårbare patienter opstod bevidstheden om, at miljøet omkring syge er af stor betydning for evnen til at modstå sygdom – og derved en bevidsthed om behovet for at gøre en medicinsk indsats for ”det hele menneske”. Den rent lægelige indsats (f.eks. operationer, medicinske behandlinger, osv.) kunne forbedres ved en indsats for at styrke den syges egne ressourcer og indre helbredelseskraft.

”Man kan lukke øjnene – men man kan ikke lukke ørerne”. Vores hørelse er en motorvej af indtryk direkte ind i centrale dele af vores hjerne. Vejen er åben både dag og nat – og ad denne vej transporteres både en god og en dårlig last i form af lyde – opbyggende og positive eller nedbrydende og støjende. Per Thorgaard har siden 1999 arbejdet systematisk og videnskabeligt for at vise, at det lydmiljø, som hospitalernes tilbød patienterne, ofte var af forstyrrende, stressende – ja tidvist af nedbrydende karakter. Seneste dokumentation af dette skete gennem påvisning af ambulancelydes negative betydning for patienterne – samt af den tilsvarende positive virkning af specialdesignet musikmiljø. Denne indsats blev belønnet med Danish Music Award 2015, hvor han – sammen med musikerne Jacob Gurevitsch og Poul Reimann – vandt prisen for ”Årets Ide”.

Den mangeårige forskning og undervisningsindsats – bl.a. på lægeuddannelsen – har i Danmark betydet konkrete forbedringer af lydmiljøet i ambulancer, på opvågningsafsnit, hjertelaboratorier og mange andre områder på hospitalerne med ekstra stress-udsatte patienter og pårørende. Per Thorgaard samarbejder med såvel komponister og musikere (DJBFA), lydformidlere (Danish Sound), musikterapeuter (bl.a. Aalborg Universitet) og et stort sundhedsprofessionelt netværk.

Senest har Per Thorgaard medvirket til en mere bred anvendelse af kultur i sundhedsfremmende øjemed gennem samarbejde med den kommunale rehabiliteringsindsats i Aalborg Kommune (kulturvitaminpiller) og regionalt i Nordjylland gennem netværksorganisationen NOCKS. Målet er at bruge kultur – herunder musikkultur – aktivt i fasen efter sygehusophold og sygdom og derved mobilisere patienters indre styrker til at genvinde deres funktion og virke efter sygdom. Den kombinerede indsats med musikmedicin og øvrige kulturelle tilbud beskrives i antologien ”Kunst, kultur og Sundhedsfremme”, der udgives ultimo 2017.

Per Thorgaards foredrag fokuserer primært på musikkens medicinske egenskaber – på musikmedicin. Hvad er den lægemedicinske målte effekt, hvilken musik kan sundhedsprofessionelle og patienter anvende og hvordan? Foredragene er krydrede med en både visuel og akustisk fremstilling af den medicinske virkelig og en række historier fra ”det virkelige liv”. Foredragene retter sig mod både sundhedsprofessionelle og patienter (eller patientforeninger) – og binder stærke tråde mellem sygehusindlæggelse og behandling og den efterfølgende restitution – ”Det sammenhængende patientforløb”. Også for ledelse og medarbejdere i firmaer med støjende arbejdsmiljøer og høj sygelighed kan nyttig viden fra hospitalers medicinske, lydrelaterede stress-forskning bane vejen for visions- og viden drevet forbedring.

Foredrag af Per Thorgaard:

Foredrag 1: Medicin og lægekunst
Hvordan virker musikmedicin, hvordan kan den bruges (på hospitaler og hjemme) og ved hvilke sygdomme. Med udgangspunkt i en mangeårig forskningsbaseret viden vil emnerne blive gennemgået med en specifik tilpasning til målgruppen for foredraget. Desuden mulighederne for at kombinere den musikmedicinske indsats med traditionelle medicinske behandlingstiltag. Udgangspunktet for den musikmedicinske beskrivelse er ”musik-intervention” – dvs. brug af indspillet musik – i sammenhæng med stress-sygdomme, angst, smertebehandling og i konkrete behandlingsmæssige sammenhænge med kronisk sygdomme.

Foredrag 2: Livskvalitet, kulturarv og trivsel
Adgang til og brug af kultur er en menneskerettighed. Gælder dette også syge og døende – faser i livet, hvor vi har allermest brug for kulturens stimulerende livseleksir? Hvordan har hospitalsverdenen imødekommet denne rettighed – hvordan skaber vi forbedringer. Fokus er i dette foredrag – med udgangspunkt i musikkultur – en gennemgang af de standardmuligheder, der tilbydes i dag på danske hospitaler. Hvilke praktiske muligheder har man som patient og pårørende for at lade sit musiske kulturforbrug være en del af ”livet som syg”.

Foredrag 3: Sundhed, kunst og kultur
Kan kulturpolitiske og sundhedspolitiske indsatser forenes i samlet indsats? Her diskuteres hvilke kulturpolitiske tilbud, der – kombineret med traditionelle medicinske indsatser – kan forbedre sundheden og den oplevede livskvalitet. Trods flere medicinske og kirurgiske behandlingstilbud og behandlinger stiger stressrelaterede sygdomme kraftigt i disse år. En kombination af kulturpolitiske og sundhedspolitiske tiltag har vist et potentiale for at hjælpe rehabilitering og restitution efter sygdom. ”Kultur på recept” og ”Kulturvitaminpiller” – begge indsatser i kommunalt rehabiliteringsregi vil blive gennemgået og diskuteret.

Foredrag med Per Thorgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen