Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby, f. 1947, er mag. art og Dr.phil., og professor i Ledelsesfilosofi ved CBS og direktør for Center for Kunst & Lederskab. Han har gennem de sidste femten år udviklet en filosofisk teori om begivenheden som centrum i vort liv gennem bøgerne Eventum tantum. Begivenhedens ethos (2005), Skønheden sker. Begivenhedens æstetik (2006) og Selvet sker. Bevidsthedens begivenhed (2008). Han har videreudviklet det græske samtalekoncept for ledere, ”protreptikken”, i praksis, og teoretisk i bøgerne Protreptik. Filosofisk coaching for ledere, (2008)The New Protreptic. The concept and the Art (2009). Som direktør for Center for Kunst & Lederskab har han arbejdet med de nye perspektiver ledelse kan uddrage af kunst. Ole Fogh Kirkeby har skrevet en lang række bøger om ledelse, herunder bestselleren Det nye lederskab fra 2005, og i 2011 udgivet Om velfærd. Det godes politik. Han har endvidere udgivet to bind filosofiske fortællinger og skrevet teaterstykker. I 2013 har han udgivet to bøger: Hvem er jeg? Om sjælens billeder – en lille bog om det, man måske kan vide om mig selv. Og, Eventologien. Begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser. Seneste udgivelse “Ordet er sjælens spejl – samtaler der befrier” (2017).

Foredrag af Ole Fogh Kirkeby:

Foredrag 1: Filosofi
Introduktion til filosofiske problemstillinger indenfor erkendelsesteori, ontologi og etik. Herunder særligt en fremstilling af begivenhedens væsen og den rolle, som den spiller i vores liv. Vi er altid i en begivenhed, fordi vi altid er fanget i det skeendes strøm. Men HVAD, der sker, afgør den enkelte ud fra det det spillerum, som erindringen giver erfaringen, og ud fra de interesser og magtpositioner, som han er styret af. Derfor er begivenheden altid i sidste instans ubestemt. Den kan omskrives, gives nye navne, og fortolkes i det uendelige. Hvordan lever vi med det faktum, at det vigtigste i vores liv dermed synes tilfældigt?

Foredrag 2: Filosofisk coaching eller protreptik
Grækerne opfandt disciplinen ”protreptik”, læren om, hvordan vi vender et menneske mod det væsentlige i dets liv. Det er en dialogisk praksis, der fører den enkelte ind mod sine basisværdier. Værdier deler vi med andre indenfor en given kultur, men enhver har en særlig værdi-profil. Vi stykker således os selv sammen af almene eller anonyme størrelser, og på dette værdiplan i sindet formes vores sande individualitet. Værdier optræder i form af ord og fornemmelser, men ordet er vejen ind til dem. Når et menneske ar forstået det, og aktivt anstrenger sig for at virkeliggøre værdierne i sit liv, ved at tage ordene alvorligt, kan det blive herre i sit eget hus. Foredraget gennemgår det protreptiske koncept og viser eksempler på protreptiske samtaler.

Foredrag 3: Selvet
Hvem er jeg? Det er betinget af den måde, hvorpå vi oplever vores indre virkelighed på. Hvilke billeder har vi af selvet, jeget, sjælen, altså af vort indre univers, og hvem/hvad i os formidler disse billeder. Hvem er jeg, når jeg forholdet mig til den måde, hvorpå jeg forholder mig til mig selv? Er mit selv en substans eller er det en permanent bevægelse. Hvad er individualitet, og er vi mere og andet end vores såkaldte ”personlighed”? Kan vi aktivt forme os selv, eller er vi et objekt for kræfter som vi ikke kan være herrer over? Foredraget vil indkredse disse problemer.

Foredrag med Ole Fogh Kirkeby booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen