Nyheder

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m. Du kan tilmelde dig ARTE Bookings nyhedbrev ved at indtaste din mailadresse i den grønne box i højre side.

Theis Gottorp Wittendorff
Holder foredrag indenfor følgende emner: Adfærd, Arbejdsglæde, Arbejdsmiljø, Edutainment, Konflikthåndtering, Kommunikation, Konfliktløsning, Kropssprog, Psykisk arbejdsmiljø, Pædagogik, Vold, Voldsforebyggelse

Theis Gottorp Wittendorff

Book nu!

Theis Gottorp Wittendorff har en baggrund som politibetjent i Københavns belastede områder, underviser på politiskolen og selvforsvarsinstruktør. Efter mange års erfaring med tilspidsede situationer og udadreagerende personer, udviklede Theis systemerne IRAS™ og BodyAwareness™ som begge har til formål at undgå at blive udsat for vold. Dette blev grundlaget for virksomheden IRAS nordic, der specialiserer sig i voldsforebyggelse, konflikthåndtering, adfærd og nødværge. Theis er et yderst humoristisk og positivt menneske og dette skinner tydeligt igennem i hans foredrag, trods emnets alvor.

Foredrag af Theis Gottorp Wittendorff:

Undgå at blive udsat for vold på arbejdspladsen – Sænk frygten og sygefraværet. Øg trygheden og arbejdsglæden.
Hvert år bliver mere end 160.000 danskere udsat for vold på arbejdspladsen alene og resulterer ofte i både fysiske og psykiske mén. For at undgå dette, fortæller Theis Wittendorff om IRAS™ der bruges til at aflæse og håndtere aggressive personer og potentielt farlige situationer. IRAS som står for ”Instant Read and Act System” er et voldsforebyggelses- og konflikthåndteringssystem, som tager afsæt i adfærdsaflæsning, kropssprog, kommunikation- og nedtrapningsmetoder.

Med en baggrund indenfor politiet og konfliktløsning, samt 30 års erfaring med selvforsvar, har Theis stor viden om konflikter og farlige situationer. Metoderne han bruger, er afprøvet i virkelige situationer på konfliktsøgende personer – herunder stofpåvirkede og psykisk syge.

Hvad enten du arbejder med socialt udsatte, utilfredse borgere, udadreagerende demente, eller støder på aggressive mennesker i nattelivet, er metoderne grundlæggende de samme. Under foredraget lærer du at forstå og håndtere tilspidsede situationer og udadreagerende personer. Det hele bliver forklaret på en indlevende, brugbar og ikke mindst underholdende måde, så du kan overføre det til både dit arbejde og privatliv med det samme. For at øge forståelsen bliver der også delt generøst ud af Theis’ erfaringer fra livet som patruljerende politibetjent. Erfaringen er at foredraget giver megen stof til eftertanke og samtidigt resulterer i øget tryghed blandt deltagerne.

Målgruppe:
Foredraget retter sig især til arbejdspladser og institutioner, der enten har med potentielt udadreagerende eller farlige personer at gøre. Det er også populært ved temadage hvor arbejdsmiljø er i fokus. Deltagerne findes ofte i hospitalsvæsenet, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, bosteder, specialcentre, hoteller og restaurationer, vagtvirksomheder, supermarkeder, butikker, m.fl.

Foredragets varighed: 2 timer.

Foredrag med Theis Gottorp Wittendorff booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 21. september 2018
Læs mere

Karen Fastrup
Holder foredrag indenfor følgende emner: Borderline, Forfatterskab

Karen Fastrup

Book nu!

Karen Fastrup er forfatter, oversætter og foredragsholder.

Foredrag af Karen Fastrup:

Foredrag 1: Hungerhjerte
Karen Fastrup fortæller om sin nye roman Hungerhjerte, om skriveprocessen og sine overvejelser om det at skrive autofiktion. Hun fortæller åbent om den sygdom, romanen beskriver, og om hvordan hun har arbejdet med at formidle det stof litterært. I foredraget taler hun også om romanens psykologiske belysninger af forældre-børn-relationer i en tid og et miljø, som var i strid med sig selv. Om 1970’erne som en brydningstid, der også satte sine spor i familien samt om det at vokse op i et hjem, der var præget af storebrorens død som otteårig.

Foredrag 2: Borderline
Foredraget tager udgangspunkt i Karen Fastrups personlige erfaringer med at få diagnosen borderline og at kæmpe sig ud af den igen og blive rask. Hun fortæller åbent om sine oplevelser med pludselig at befinde sig på psykiatriske afdelinger, om den smerte, der er forbundet med at blive syg, om stigmatisering og skam, og om sine erfaringer med, hvad der fungerer godt ved det psykiatriske system, og hvad der fungerer mindre godt.

CV:
Født 1967 på Askov Højskole og bor nu på Frederiksberg. Fra 2012 – 2014 boede Karen Fastrup i Tanzania. Hun har et anmelderrost forfatterskab bag sig og debuterede i 2000 med romanen Brønden. Siden har hun udgivet børnebogen Kampen om Syrakus (sm. m. Niels Lyngsø), romanerne Mine syvogtyve sansers elskede, Begravelsen, Udfordringen og i 2018 den selvbiografiske roman Hungerhjerte, som beskriver hendes pludselige psykiske sygdom, indlæggelser på psykiatriske afdelinger og kampen ud af sygdommen. Hungerhjerte er også en fortælling om kærlighed, barndom og relationen mellem forældre og børn.

Anmelderne skriver om Hungerhjerte:

* * * * * “Karen Fastrup skriver om sindssygdom, så man kan mærke det på egen krop. Men især skriver hun om at være menneske, og det gør hun fremragende.” – Politiken

“HUNGERHJERTE er svær at slippe […] en pageturner af et erindringsværk” – Information

“Hjerteskærende læsning […] HUNGERHJERTE er en nutidig pendant til klassiske sindssygdomsværker som HINSIDES af Helga Johansen og GLASKLOKKEN af Sylvia Plath – og det er flot litterært selskab” – Litteratursiden

Karen Fastrup modtog i 2007 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og har deltaget i flere internationale litteraturfestivaller. Hun har læst Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og gået på Forfatterskolen. Er desuden skønlitterær oversætter af blandt mange andre Linn Ullmann, Sally Rooney og Vigdis Hjorth.

Karen Fastrup er en levende og nærværende foredragsholder, som er god til at få publikum inddraget i åbne og berigende samtaler.

Foredrag med Karen Fastrup booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 20. september 2018
Læs mere

Morten Hemmingsen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Badehotellet, Kreativitet/Idéskabelse, Musikalske foredrag, Teater, TV

Morten Hemmingsen

Book nu!

Badehotellet – Et spændende og musikalsk foredrag med Morten fra den succesfulde tv-serie Badehotellet.

Få et unikt indblik i Morten Hemmingsens arbejde med Badehotellet og karakteren Morten Enevoldsen.

Hør blandt andet om:

Hvad gør Badehotellet til en succes?
Sange og musik fra Badehotellets tid
Hvordan skaber man en serie, der foregår for 90 år siden?
Hvad sker der bag kameraet på Badehotellet?
Hvordan har Morten fundet frem til “Morten”?

Foredraget rundes musikalsk af med en lille akustisk koncert. Morten Hemmingsen bliver ofte brugt som sanger, og udgiver dansk musik under navnet Hjertekur. Her er muligheden for at høre ham live. Mød Morten Hemmingsen i en personlig og afslappet atmosfære og nyd et foredrag med flotte billeder og spændende historier fra Badehotellet, krydret med en masse musik.

Publiceret: 18. september 2018
Læs mere

Lars Hovbakke Sørensen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Anden verdenskrig, Dansk Historie, De Vestindiske Øer, Historie, Historie, Kongehuset, Politik

Lars Hovbakke Sørensen

Book nu!

Lars Hovbakke Sørensen tilbyder 3 nye foredrag:

Konsekvenserne af Brexit
Som den første suveræne stat nogensinde træder Storbritannien ud af EU i marts 2019. Storbritannien har altid været en nær samarbejdspartner og allieret for Danmark i EU, og landets udtræden af EU vil derfor få store konsekvenser for Danmark og danskerne. I foredraget vil historiker, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen kaste lys over følgerne af Brexit for Europa – og for Danmark. Hvilket Europa vil vi se i fremtiden? Hvad vil Brexit komme til at betyde for dansk økonomi, politik og kultur og for hele Danmarks placering i Europa? Og hvilken betydning vil Brexit få for danskernes opfattelse af sig selv og omverdenen?

Hvad sker der i Sverige?
Det svenske valg til Riksdagen d. 9. september 2018 kastede Sverige ud i en usædvanlig vanskelig politisk situation. Det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna fik en stor sejr med 18 % af stemmerne. Men ingen af de andre partier vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Derfor går svensk politik nu en meget spændende tid i møde. Hvad sker der i Sverige lige nu? Hvorfor er de gamle partier så stærke modstandere af at samarbejde med Sverigedemokraterna? Hvilken regering skal regere landet de næste fire år? Hvad vil den kunne udrette? Og sidst, men ikke mindst: Hvad vil den aktuelle politiske situation i Sverige komme til at betyde for Danmark, Norden og Europa?

Dannebrog i 800 år
Ifølge sagnet er det d. 15. juni 2019 præcis 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Slaget ved Lyndanise i Estland. I virkeligheden er vores flag sandsynligvis endnu ældre og faktisk det ældste i hele verden. I foredraget vil der blive kastet lys over, hvad der rent faktisk skete i Estland i 1219 og baggrunden for de voldsomme begivenheder, som var led i Valdemar Sejrs kamp for at skabe et dansk Østersøimperium. Foredraget vil desuden beskæftige sig med den historiske baggrund for Dannebrogs opståen som dansk flag, og undervejs vil der blive sammenlignet med en række andre staters flag og deres historie.

Lars Hovbakke Sørensen er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk politik og andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund). Han underviser til daglig ved Københavns Universitet og har også undervist ved bl.a. Nordisk Journalistcenter, Danmarks Journalisthøjskole og Aarhus Universitet. Lars Hovbakke Sørensen har bl.a. skrevet bøgerne: “En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag” (2014), ”Et kontinent i krig. Europas historie gennem 1000 år” (2006) og ”Slagsbrødre eller broderfolk. Nordens historie gennem 1300 år” (2004). Han kan holde mange forskellige foredrag inden for dansk, nordisk og europæisk politik, historie og samfundsforhold (inkl. om kongehuset) og give sine foredrag en særlig vinkel, som passer specielt til det aktuelle publikum. Lars Hovbakke Sørensen har modtaget Statens Kunstfonds pris for bedste bogudgivelse 2014 for sin bog En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag (Gyldendal 2014).

Foredrag med Lars Hovbakke Sørensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 18. september 2018
Læs mere

Pernille Slot
Holder foredrag indenfor følgende områder: Autencitet, Følelser, Gennemslagskraft, Kropssprog, Mænd & Kvinder

Pernille Slot

Book nu!

HVORFOR ER KROPSSPROG VIGTIGT?
Dine øjne kan enten give en overfladisk kontakt eller en intens kontakt. Dine hænder kan vise din lyst til at “berøre” emnet noget mere eller din “berørings-angst”. Dine fødder kan vise din interesse eller din lyst til at komme væk i en fart. Alt det har kørt helt automatisk i millioner af år.

Helt uden om bevidstheden.
Det er når vi bliver bevidste, om hvad vi kan kigge efter for at aflæse andre. Eller hvad vi selv kan gøre for at designe det indtryk vi gerne vil gi. Det er her kropssprog bliver virkelig interessant og penge værd i business sammenhænge.

Når vi taler al form for salg, ledelse og service på højt niveau, så er det dig som gæsten køber først. Vi køber som bekendt af dem vi har tillid til. Så hvordan opbygge vi denne “tillid” eller “gode kemi” med et vildt fremme menneske? Det gør vi ret præcist igennem vores kropssprog. Du kan enten lade det køre af sig selv, det går som regel meget godt i nogen tilfælde. Eller du kan navigerer i det fuldt bevidst, så du har styrpinden når vi snakker, om hvilket indtryk du gerne vil efterlade i din gæst.

MODTAGELSEN ER AFGØRENDE:

Inden for 3-7 sek. har hjernen allerede afgjort, om du får et plus eller minus på dit memory kort, i gæstens hjernen. Kort sagt, om du er værd at bruge tid og penge på. Dermed ikke sagt, at et dårligt førstgangs indtryk ikke kan arbejdes op i plus, – men hvorfor ikke starte på plus helt bevidst HVER gang? Det eneste det kræver er 3-4 sek.

En øjenkontakt imellem 2 semi-kendte personer, vare normalt 1-2 sekunder. Lettere overfladisk, – “Jeg har registreret dig!” I det du trækker din øjenkontakt op til 3-4 sekunder … så sker der noget andet … På det 3 sekund begynder endorfinerne omkring mavesækken at blive frigivet … du kan mærke det, som en let kildren. Du kan se det i gæstens ansigt ved at smilebådet fra mundvigen, begynder at trække opad. Farven i kinderne forøges. Det giver en lidt mere intens og nærværende kontakt end “Jeg har set og registreret dig!” Det giver et indtryk af “Jeg er blevet set med nærvær og interesse!” Og er der noget vi alle sammen gerne vil, – så er det at blive set og bemærket! Det tager kun 3-4 sekunder.

Men slip for guds skyld øjenkontakten efter de 4 sek. … for der bliver det creepy … Den tilladelse har vi ikke endnu. Du kan sammenligne med dem i din hverdag du bruger længst øjenkontakt med? … din kæreste, din mand, dine børn … dine nære relationer … Og det bånd har I bygget op over tid. Her taler vi om et vidt fremmed menneske du har kendt i 4 sek. … den tilladelse det kræver at få lov at holde øjenkontakten længere end de 4 sek. har du endnu ikke opnået. Ha` altid respekt for andre menneskers “usynlige” grænser … hold dig på den sikre side, og “Play a safe Yes!” Det tager kun 4 sek.

Rigtig god øjenkontakt.

Foredrag med Pernille Slot booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 18. september 2018
Læs mere

Kasper Støvring
Holder foredrag indenfor følgende emner: Etik, International politik, Litteratur, Lykke, Stress/Angst/Depression, Vejret

Kasper Støvring

Book nu!

Kasper Støvring, født 1973, forfatter, foredragsholder og kommentator på flere dagblade. Forfatter til adskillige bøger om litteratur, politik og samfundsforhold.

Foredrag af Kasper Støvring

Foredrag 1: Sammenhængskraft – det danske guld
Sammenhængkraften er stærk i Danmark. Den gør danskerne lykkelige. Men hvor kommer den fra, og hvordan bevarer vi den? Sammenhængskraft er det danske guld: Danskerne er de mest tillidsfulde og lykkeligste folk i verden, og de har meget let ved at knytte tætte netværk sammen med andre mennesker. Sammenhængskraft medfører ikke kun store fordele for den enkelte, men også for samfundet: lav korruption, lav kriminalitet og god økonomi. Foredraget vil belyse alle disse fordele og give et bud på, hvordan sammenhængskraft skabes, og hvordan den trues.

Foredrag 2: Vejr og vind i det danske sind – den danske naturkanon
Naturen har i høj grad formet os til dem, vi er. Det ser vi bl.a. i vores litteratur, sange, billedkunst og musik. Der er lavet kultur-, demokrati- og værdikanoner, der samler vigtige ting om danskerne. Men der mangler en kanon med det, der måske betyder allermest for danskerne, nemlig en naturkanon. “Den danske naturkanon” er et foredrag om naturen og vejret i Danmark. Det handler om alt det, der har været med til at forme det danske sind. Fra den mørke vinter, der stimulerer tålmodighed, til de lyse nætter, der kalder den berømte danske sammenhængskraft frem. Det er et foredrag om blæsten, tågen, søerne, bøgeskovene, sneen, havet, regnen, mørket, lyset og det flade land. Fra det skønne til det gådefulde, fra det sublime til det uhyggelige. Foredraget er ledsaget af litteratur, billeder, musik og sange fra den danske kulturhistorie. Det er personlige fortællinger, stemninger og refleksioner, fra melankoli og glæde til eftertænksomhed og begejstring.

Foredrag 3: Hastighedskulturens forbandelser
Danskerne er stressede som aldrig før. Hvad skyldes det? Og hvordan bliver man rask igen? Over en halv million danskere er syge af stress, depression og angst, og mange andre har en følelse af at være udbrændte. I foredraget diskuterer jeg det hastighedssamfund, vi lever i. Vi får mere tid til os selv, men samtidig smuldrer tiden mellem vores hænder. Vi gør frivilligt det, vi ikke vil – løber hurtigere og hurtigere i tidens hamsterhjul, zapper på tv, surfer på nettet og tilbringer tid på de sociale medier. Vi fornemmer, at vi i virkeligheden er en anden end den, vi er, men vi har bare ikke tid til at være denne person. Det er paradoksalt. Det skyldes, at betingelserne for at leve det gode liv: langsomhed, stilhed og ensomhed, er ved at forsvinde. Hvorfor det – og hvad kan er gøres?

Foredrag 4: Etik og eksistens i litteraturen
Det er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i litteraturen omkring det tyvende århundrede. Etik og eksistens, kærlighed, skyld og død, skabelse og tilintetgørelse. Mit foredrag baserer sig på min bog Mytisk modernisme, der handler om denne periode i litteraturen. Her gendigtes de overleverede myter, f.eks. Faustmyten og syndefaldsmyten, og flere af forfatterne forholder sig til den kristne traditions mytiske temaer som dåben, påsken og apokalypsen. Jeg fortæller om værker af bl.a. Martin A. Hansen, Ole Sarvig, Villy Sørensen og Morten Nielsen, men også tilbage til Grundtvig og Kingo. Jeg inddrager desuden europæiske forfattere som T.S. Eliot og Thomas Mann.

Foredrag 5: Autoriteten, der vendte tilbage
68’er-oprørerne frigjorde sig fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet – i skolen, i samfundet og i hjemmet. Oprøret i 1968 – også kaldt ungdomsoprøret eller det anti-autoritære oprør – betød en omvæltning af livsformerne på adskillige områder. Det gjaldt normer for opdragelse, seksualitet, pædagogik, politik og kunst og meget andet. Centralt stod en ide om frigørelse fra såkaldt snærende bånd, et opgør med den gamle “autoritære” pligtkultur, den vertikale autoritet. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under byrden af 68’ernes frisættelsesevangelium, det “formløshedens tyranni”, som Løgstrup kaldte det. Den nye autoritet fra 1968 påbyder overskridelse. Men er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne fra 1968? Og vil nye ungdomsoprørere melde sig på banen og marchere gennem vores institutioner?

Foredrag 6: Den nye verdensorden: Når Vesten mister magt – og genvinder den
Vi lever i en ny verdensorden? Hvilke kulturer og hvilke værdier præger den? Hvad betyder det for os i Vesten? I det 21. århundrede er der opstået en ny verdensorden. Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har vokset sig stærke. Det gælder bl.a. i Kina, Rusland og den arabiske verden. Det interessante er, at disse civilisationer har succes, fordi de følger deres helt egen kulturelle kurs, der er forskellig fra Vestens. Hvis Vesten ikke skal blive endnu svagere, er det livsvigtigt, at vi forstår disse fremmede kulturer. Foredraget vil belyse den nye verdensorden og se på hvilke værdier, der præger andre kulturer, og hvordan vi i Vesten skal håndtere den nye globale udfordring.

Foredrag 7: Sådan anvender man social kapital på arbejdspladsen
Social kapital skaber tilfredse ansatte og høj produktivitet. Og så er det ikke engang forbundet med større omkostninger. Social kapital skaber et velfungerende samfund, lykkelige mennesker og økonomiske gevinster. Hvis man arbejder med social kapital på arbejdspladser, kan man bl.a. fremme produktivitet, trivsel og evnen til at samarbejde. Resultatet kan f.eks. aflæses i et mindre sygefravær og mindre medarbejderomsætning. Flere bliver på arbejdspladsen, når tilfredsheden, loyaliteten og følelsen af medejerskab styrkes. Foredraget viser, hvordan social kapital kan anvendes, så der skabes brobygning mellem mennesker, grupper og afdelinger.

Foredrag med Kasper Støvring booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 12. september 2018
Læs mere

Sommerfugl Ensemble

Book nu!

SOMMERFUGL/STORMENE – Forfatterarrangement

Maria Helleberg, middelalder-bigband og levende historie.

En ting er den historiske roman selv – men hvordan lød tidens musik? Hvordan gik folk klædt? Hvordan duftede de?

Vi – forfatteren Maria Helleberg og de to middelalder-orkestre ALMUNE og GÖTTERFUNKEN – er gået sammen om en ny form for forfatterarrangement. Fortælling, dragt, musik og dufte. Total-oplevelse for alle sanser.

Arrangementet bestilles via ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 12. september 2018
Læs mere

Merete Pryds Helle
Holder foredrag indenfor følgende emner: Forfatterskab

Merete Pryds Helle

Book nu!

Merete Pryds Helle Vi Kunne AltVi kunne alt – foredrag med udgangspunkt i bog af samme navn
Om bogen: Vi kunne alt er ny roman er Merete Pryds Helle og den selvstændige forlængelse og efterfølger til den prisbelønnede Folkets Skønhed. Vi kunne alt er historien om Merle, der vokser op i et villakvarter i Værløse i begyndelsen af 1970’erne. I husene bag de lange lige strækninger med ligusterhække er stemningen trykket – i hvert fald hjemme hos Merle. Hendes mor er plaget af tilbagevendende sygdom, og farens tålmodighed rækker ikke altid, så nogle gange forsvinder han – enten ned i flasken eller af sted hjemmefra. Merles storesøster har sine egne problemer at slås med, og Merle står derfor alene med de problemer, som hun endnu er for ung til selv at løse i sine tidlige teenageår. Merle får ikke lov til at slå sine vinger ud – lige som solsorten, der flyver højt på himlen over villakvarteret: den første forelskelse omgærdes af skam og skyld, venner bliver til fjender, og de voksne magter overhovedet ikke at være voksne. Vi kunne alt tegner et tidsbillede af den sorgmuntre optimisme, der prægede de tidlige 1970’ere, og som minder om, at selvom man har fået råd til både parcelhus, familiebil og varm mad på bordet hver aften, er det ikke sikkert, man har alt. Vi kunne alt er en selvstændig forlængelse til Folkets skønhed, og vi møder nogle af de samme personer, som vi kender. Merles nabo er fru Pryds, og hendes datter Merete bliver Merles veninde. Livet i forstæderne og de stigende forventninger til børnene byder på helt nye udfordringer for bogens hovedpersoner.

Foredrag med Merete Pryds Helle booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 11. september 2018
Læs mere

Zeinab Mosawi
Holder foredrag indenfor følgende områder: Frigørelse, Integration, Kulturmøder, Ligestilling

Zeinab Mosawi

Book nu!

Zainab Mosawi

Himlen over min fars tag

“Det gik rigtig rigtig fint. Hun var enormt sød og åben og stillede sig generøst til rådighed for kommentarer og spørgsmål, både under og efter foredraget. Vi havde en virkelig fin aften med mange forskellige typer af deltagere.
Dynke Knøchel Jeppesen, Afdelingsleder, Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

Zeinab er 22 år gammel og træder i 2018 ind i lyset som en stærk og rørende stemme i det danske samfund. Hendes debut-bog, selvbiografien ’Himlen over min fars tag’, berører brandpunkter som bl.a. integration, frigørelse, religion og ligestilling. Og Zeinab har stærke meninger og holdninger om netop de emner, og mange flere, da hun har mærket på egen krop og sjæl hvad det koster at være mønsterbryder.

’Himlen over min fars tag’ er historien om en teenagepige, der bliver efterladt i et krigshærget land, langt fra den hverdag hun kender i Danmark. Sendt væk af sine egne forældre, der synes hun er blevet alt for dansk. Det er en historie om ydmygelser, tæsk og selvmordstanker, men også en bog om ikke at give op, om at turde trodse normerne, sætte sig op imod autoriterne og om at blive ved og ved og ved med at kæmpe på at blive accepteret, som den man er.

Det er historien om en ung kvindes desperate forsøg på at navigere mellem to kulturer – der ofte stiller helt modsatrettede krav til hende. Om livet på krisecentre og opholdssteder. Om en daglig kamp for at bevare forholdet til forældrene uden at fornægte sig selv. Og om at insistere på kærligheden – også selv om den er svær. Det er Zeinabs historie.

Zeinab er en af de mange piger vi oftere taler om end med. Og det kræver sit mod, som ung kvinde med irakiske rødder, at stille sig forrest i skudlinjen med parraderne nede og tale fra sit hjerte. Mange kvinder og teenage-piger vil helt sikkert kunne relatere til Zeinab’s følelsesladede tanker. Men alle mennesker, mænd som kvinder, unge som gamle, vil med sikkerhed kunne have glæde af at høre om Zeinab’s erfaringer og have muligheden for at stille nogle af de spørgsmål vi snakker meget om i samfundsdebatten, men som vi sjældent har muligheden for at tale med selve ”pigen” om.

Foredrag med Zeinab Mosawi booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 11. september 2018
Læs mere

Mikkel Frey Damgaard
Holder foredrag indenfor følgende emner: Børn og sorg, Døden - at miste, Erindringer, Familieliv, Selvmord

Mikkel Frey Damgaard

Book nu!

Mikkel Frey Damgaard er uddannet journalist og har suppleret med studier i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Han har været vært på nyhedsudsendelserne Deadline og DR2Dagen, samt en lang række mere eksperimenterende tv-programmer både som vært, redaktør og tilrettelægger. Han har desuden skrevet bøger, og i forsommeren 2017, lavede han en række radioprogrammer om sin fars selvmord ved navn ”Selvmordstanker”, som blev sendt på P1. I efteråret 2018 sendte DR1 de to dokumentarprogrammer ”Min fars farvel”, hvor Mikkel Frey ligeledes fortæller om selvmordet.

Foredrag af Mikkel Frey Damgaard:

Min fars selvmord
Da Mikkel Frey Damgaard var otte år, tog hans far sit liv. Tragedien sendte rystelser gennem familien, der forsøgte at fortrænge begivenheden. Men i Mikkel voksede en angst for at være som hans far, og at selvmordet lurede ude i fremtiden. I mange år undgik Mikkel således alt hvad der havde med hans far at gøre. Men i horisonten dukkede dagen op, hvor Mikkel ville blive ældre end sin far, og derfor voksede angsten endnu mere. Til slut besluttede Mikkel sig for at møde sin største angst, og begyndte at undersøge sin far, og hans liv. På rigsarkivet dukkede et dokument op, som vendte hele familiens historie og liv på hovedet. Det blev en voldsom, besynderlig men også livsbekræftende oplevelse, om ungdomsoprør, familiehemmeligheder, myreløver, sommerfugle, Lykke Per, sindssyge og meget andet.

I dette foredrag, fortæller Mikkel historien.

Foredrag med Mikkel Frey Damgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 10. september 2018
Læs mere

Henrik Day Poulsen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Børn og unge, Familien, Kvinder, Peter Madsen, Psykiatri, Psykologi, Sundhed/Velvære/Krop/Sjæl, Vold

Henrik Day Poulsen

Book nu!

Sådan takler du den danske mand – foredrag med udgangspunkt i bog af samme navn.
Om bogen: Kan de danske mænd sættes i bås? Det forsøger psykiater og forfatter Henrik Day Poulsen at gøre med bogen ”Sådan takler du den danske mand”.

Med bogen ”Sådan takler du den danske mand” beskriver Henrik Day Poulsen psykologien bag forskellige mandetyper, så du kan lære at takle din type på godt og ondt. Han forsøger at klæde dig på til nogle af livets store valg.

”At vælge at få børn med en mand er det største valg som du skal foretage dig her i livet. Når først barnet er der slipper du aldrig af med manden. Et brudt forhold kan give anledning til års tovtrækkeri med uenighed om forældremyndighed, så ved at læse om de ni typer af mænd i denne bog, får du også et indblik i, hvilken mand der bliver den bedste far for dine børn; og hvem der bliver den værste!”, siger Henrik Day Poulsen.

Du møder den snu forretningsmand, den dovne hipster, den charmerende badboy, den bedrevidende intellektuelle og det tilpasningssyge bløddyr som sammen med fire andre mandetyper på godt og ondt udgør palletten af danske mænd.

Forfatteren Henrik Day Poulsen har tidligere skrevet bestselleren ”Hverdagens psykopater – mennesker der skader andre”. I denne bog finder han dog den mere humoristiske side frem og slår fast, at der er tale om variationer af mandetyper og ikke psykiatriske diagnoser.

Foredrag med Henrik Day Poulsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 10. september 2018
Læs mere

Hans Jørgen Bonnichsen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Erindringer, Politi, Terrorisme, Verden efter den 11. september

Hans Jørgen Bonnichsen

Book nu!

Nyt foredrag:

Cyberkriminalitet og Cyberspionage
Alle politimyndigheder og efterretningstjenester, ser med stor bekymring på den hastigt stigende IT-kriminalitet. Det danske Center for Cybersikkkerhed betragter truslen som ”meget høj”, Det betyder, at det er meget sandsynligt, at den rammer danske myndigheder, virksomheder og borger. Det samme gør sig gældende når det drejer sig om spionage. ”Danmark er under angreb” har forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen sagt om den aggressive spionage adfærd. Truslerne er dynamiske, fragmenterede og komplekse. Og det vi ser, er kun ”slutningen på begyndelsen”.

Bonnichsen har siden 1988 fulgt situationen nøje. Han blev dengang uddannet på Canadian Police College og hos FBI i efterforskning af cyberkriminalitet. Han har gennem de seneste år holdt adskillige foredrag om emnet for førende Sikkerhedsudbyder og IT-ansvarlige, og vil nu tilbyde sit foredrag til andre interesserede. Han vil fortælle om truslerne, om de cyberkriminelles fremgangsmåder, om de statsstøttede hackere, om spionage illustreret gennem en række aktuelle sager. Og sidst men ikke mindst om politi- og efterretningstjenesternes indsats i område og give gode råd om, hvordan vi som borgere kan beskytte os bedst muligt.

Foredrag med Hans Jørgen Bonnichsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 7. september 2018
Læs mere

De lystige sømænd

De lystige sømænd

Book nu!

De lystige sømænd: Underholdning med lystige sømandsviser
Under ledelse af Harmonikaspiller Vagn Egon Jørgensen

Festlig, folkelig og fornøjelig musikalsk underholdning.

De danske lystige sømandsviser synges og spilles med smittende glæde og entusiasme.

Publikum kan slet ikke lade være med at synge med.

FORLØB
Viserne introduceres og fortolkes af de 5 lystige sømænd med indlevelse og flerstemmig sang. Der laves små optrin og publikum får lov til at synge med.

TEKNIK
4 trådløse håndholdte mikrofoner, 1 trådløs headsetmikrofon, 1 linedriver til harmonikaens indbyggede mikrofoner, 1 nodestativ.

De lystige sømænd medbringer 6 roll-ups som bagtæppe / udsmykning, samt nogle få rekvisitter.

De lystige sømænd booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 6. september 2018
Læs mere

Jens Henrik Jensen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Forfatterskab, Krimiforfattere, Litteratur

Jens Henrik Jensen

Book nu!

Jens Henrik Jensen er aktuel med krimien Oxen – Lupus
Jens Henrik Jensen er aktuel med sin fjerde krimi om krigsveteranen Niels Oxen. En krimi som ikke kun byder på spænding, men også sætter fokus på selvtægt og ulvesituationen i Danmark. Da den tidligere PET-chef Axel Mossman spørger, om Oxen kan tage til Jylland og kigge efter en forsvunden gårdejer og tidligere departementschef, siger Oxen først nej. Da han finder på at slå opgaven sammen med en vinterferietur med sønnen, siger han alligevel ja. Gården ligger ved Harrild Hede, hvor der er observeret ulve …

Foredrag med Jens Henrik Jensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 6. september 2018
Læs mere

Jørgen Carlsen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Andersen, Etik, Filosofi, Kompetencer, Livsstil, Menneskeliv og eksistens

Jørgen Carlsen

Book nu!

Jørgen Carlsen er aktuel med foredraget “Benny Andersen – en poetisk klovn”
Benny Andersen er værd at mindes som en af vore mest folkekære danske digtere. Han var en slags moderne Ingemann, der skrev sig lige ind i folks hjerter. Hvad er det, der får os til at føle os i godt selskab med ham? Jørgen Carlsens bud er, at Benny Andersen ejede klovnens visdom. Han formåede at bruge humoren til at nærme sig livets alvor på. Jørgen Carlsen vil tage os med på en opdagelsesrejse i Benny Andersens forfatterskab. Vi skal stifte bekendtskab med hans livssyn, lytte til hans digte og selvfølgelig synge hans sange.

Jørgen Carlsen (1949) er idéhistoriker, fhv. forstander for Testrup Højskole, fhv. medlem af Det Etiske Råd, klummeskribent i Kristeligt Dagblad samt formand for sangbogsudvalget vedr. udgivelse af den kommende højskolesangbog.

Foredrag med Jørgen Carlsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 5. september 2018
Læs mere

Lene Andersen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Dannelse, Demokrati, Folkeskolen, Fremtiden/Visioner, Politik, Religion, Teknologi

Lene Andersen

Book nu!

Nyt foredrag: Hvad er dannelse?
Dannelse er kommet på utallige dagsordener, men hvad er dannelse, og taler vi altid om det samme, når vi bruger ordet? Lene Andersen har brugt to år på at gå Grundtvigs og Chresten Kolds kilder efter i sømmene: Hvad forstod de to ved “dannelse”, da de opfandt folkehøjskolerne? Det filosofiske gravearbejde viste sig at være en spændende historie, ikke blot om det tyske begreb Bildung, som vi har lånt. Men lige så meget en guldgrube af spændende historier om store tyske tænkere som Herder, Goethe, Schiller, Fichte og Hegel, deres personlige venskaber, kriser og ulykkelige kærlighed. Dannelse kommer af livets mod- og medgang, den kommer af livets skole og af mødet med stor kunst og litteratur. Dannelsen sker, når vi får udfordret vores verdensbillede og er nødt til at se tingene fra nye vinkler. På den måde bliver vi større indeni. Faglig viden spiller naturligvis en rolle, men dannelse er noget helt andet. Dannelse er en sjælens modning og en udvikling af vores følelser og moral. Dette vidste ikke blot Grundtvig og Kold men også de folk, der sad i Frederik VIs skolekommissiont fra 1789 til 1814, og som gav Danmark sin første folkeskolelov. Dannelsen har således dybe rødder i Danmark, og Lene Andersen relaterer den oprindelige betydning af dannelsen til nutidens udfordringer: Hvordan skal vi forstå følelsesmæssig og moralsk udvikling i dag, og hvordan bliver vi dannet til hele mennesker i en omskiftelig tid?

Lene Andersen f. 1968 er fremtidsforsker, økonom, frafalden teolog og forfatter. Hendes seneste bog, The Nordic Secret, kortlægger folkeoplysningens historie i Norden, og hvordan den har bidraget til vores velstand og stabile samfund. Desuden har hun sammen med sin svenske kollega, Tomas Björkman, undersøgt det dannelsesbegreb, som lå til grund for folkehøjskolerne. Før dette har Lene Andersen skrevet radio- og tv-satire samt revytekster, og siden 2005 har hun skrevet 11 bøger om demokratiet og vores fælles fremtid. For bøgerne har hun modtaget Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet i 2007 og Døssingprisen i 2012. I 2015 var Lene Andersen desuden ansat som halvtidsfuldmægtig på Syddansk Universitet, Center for Fundamental Living Technology, hvor der bl.a. forskes i at skabe kunstigt liv samt levende og intelligente teknologier. Lene Andersens foredrag om fortiden, nutiden, fremtiden, og den dannelse, som er nødvendig for at kunne håndtere det hele, er således både underholdende og baseret på den seneste videnskabelige forskning. Lene er ikke bange for at provokere sine tilhørere og give dem stof til eftertanke.

Publiceret: 4. september 2018
Læs mere

Henrik Platz
Koncert

Henrik Platz

Book nu!

Henrik Platz koncert

Johannes V. Jensen – naturen og det åndelige

Henrik Platz er ny fortolker af Johannes V. Jensens smukke naturdigte og er udkommet med den kombinerede CD & Bog ”Nu kommer lyset” med nye melodier, indsigtsfulde artikler og naturfotos.

”Henrik Platz svøber teksterne ind i de fineste stemningsskabende musikalske landskaber med en vifte af fremragende musikere. Smukt, underholdende og indholdsrigt. Et sjældent tidløst projekt, der gør Johannes V. Jensen stor ære”, bliver der sagt om musikken.

I en kombination af fortælling og koncert tager Henrik Platz publikum med på en rejse ind i Johannes V. Jensens forfatterskab og hans forhold til naturen og det åndelige. Koncerten tager omkring 1½ time, hvor der kan indlægges en pause. Henrik Platz optræder med fortælling og vokal/akustisk guitar sammen med Jens Nørgaard på kontrabas, Mikkel Uttrup på elguitar og Søren Andersen på trommer.

Optræder både solo og som duo, trio og kvartet.

Lyt med

Danmarkssangen (musikvideo):

Hadet og Haabet (live på Dokk1):

Sidste Sang (fortælling/musik live på Dokk1):

Om musikerne

Henrik Platz er optaget af det nordiske udtryk og har modtaget undervisning af bl.a. Christian Alvad, H.P.Lange, Perry Stenbäck og Erik Storm. Mikkel Uttrup og Søren Andersen er begge uddannede på Det Jyske Musikkonservatorium. Sammen med Jens Nørgaard har de igennem mange år været en del af det århusianske musikmiljø indenfor jazz, rock og andre stilarter.

Om Johannes V. Jensens forhold til naturen og det åndelige

Med et sjældent nærvær leder Johannes V. Jensen i sine naturdigte os igennem årets gang med gentagelsen som omdrejningspunkt, hvor naturen i det store og i det små bliver adgangen til evigheden. Hans digte kan hjælpe os til, at vi genfinder glæden ved naturen, så vi som noget selvfølgeligt vil værne om den.

Johannes V. Jensen var en alvorsfuld og søgende mand med en konstant evighedslængsel. Han kredsede om døden og meningen med livet. Der er dybe lag af ånd, sjæl, identitet og tro i hans digte, myter og romaner. F.eks. i ”Den lange Rejse”, hvor Johannes V. Jensen beretter om menneskets skabelse og udvikling med aner fra Biblen, den nordiske mytologi og Darwins udviklingslære. Vi kan derfor sige, at Johannes V. Jensen skrev mytisk og spirituelt.

”Den lange Rejse” var en af grundene til, at Johannes V. Jensen i 1944 fik tildelt Nobelprisen i litteratur. Ved modtagelsen pegede han selv på sine digte som essensen af sit forfatterskab.

Koncerter er bl.a. opført på

Dokk1 i Aarhus, Johannes V. Jensen Museet i Farsø, Horsens Bibliotek, Langenæskirken i Aarhus, Vium-Hvam forsamlingshus, Sinding Forsamlingshus, Café Smagløs i Aarhus, Øko-træf i Hvalsø, Yduns Have på Samsø, Topkærgaard, Fairbar i Aarhus, Gyngen i Aarhus, Gallo Skolen i Risskov, Vinterbadeklubben Jomsborg.

Sagt om musikken og bogen ”Nu kommer lyset”

”Det var en fantastisk koncert – meget smuk, meget underholdende og meget indholdsrig! Henrik Platz svøber teksterne ind i de fineste stemningsskabende musikalske landskaber med en vifte af fremragende musikere. Et sjældent tidløst projekt, der gør Johannes V. Jensen stor ære.”
Rune Engelbreth Larsen, idehistoriker, forfatter og naturfotograf

”Nu kommer lyset” – CD & bog – er en bemærkelsesværdig og smuk udgivelse. Musikalsk giver Henrik Platz en række flotte musikalske nyfortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte. Og i en usædvanlig velskrevet bog belyses Johannes V.’s digte og kendte sange med indsigtsfulde artikler og kærlige kommentarer. Den store Jensens forfatterskab er fortsat aktuel, nærværende og inspirerende – Henrik viser i ord og musik hvorfor.”
Hans Støttrup Jensen, formand for Johannes V. Jensen Museet, Farsø

”Gennemfølt, gennemført og gennemtænkt! Smukke melodier, billeder og tekster. Og så er I et hold dygtige musikere, der bare svinger rigtig godt sammen. Hvis Johannes V. Jensen havde lavet en lille tidsrejse og sad usynligt med i salen, tror jeg på, at han var blevet meget berørt, imponeret og tilmed inspireret. Stort tillykke med værket!”
Stinne Clausen, pædagog

”Jeg har hørt albummet utallige gange, og jeg har nydt at læse fortolkningerne i bogen. Fik lagt det ind på min iPhone og har så haft det i ørene siden. Jeg tror altså, at Henrik Platz har ramt en åre. Det har for mig været en stor oplevelse at høre musikken, og flere af numrene og teksterne rammer lige ind i et eller andet følelsesmæssigt, som jeg synes, det er svært at sætte ord på.”
Erwin Næs, Sekretariatsleder og Master i professionel kommunikation

”Jeg blev meget både rørt og berørt, da jeg hørte releasen på DOKK1. Det er meget grænseflyttende at få en anden type tone sat til de gamle tekster, det giver dem både større råhed og en anden profil. Samtidig er det tydeligt, at Henrik Platz virkelig har gravet dybt for at finde udtrykket, og det stråler fra scenen.”
Gert Träger, cand.mag. i dansk og tysk, HD(O)

“Så dejlig en oplevelse og dejligt at mærke Henrik Platz´ dedikation til værkerne. Jeg købte Cd’en/bogen og ser frem til at lytte og læse mere. Tak Henrik Platz, fordi du lærte mig Johannes V. Jensens verden at kende. Så smukt og samtidig billedligt og enkelt, han skriver.”
Lone Brandt, cand.mag. i æstetik & kultur og dramaturgi

”Det var en virkelig fin oplevelse på Dokk1. Alt gik op i en højere enhed. Musikken, teksterne, sangen, dine kommentarer, stemningen, og lyden var bare i top. Johannes V´s lyrik ramte mig i hjertekulen flere gange.”
Flemming K. Andersen, lektor, cand.ling.merc.

”Jeg er fuld af lovord. Det var så smukt og inspirerende!”
Susi Kirstine Sommer, cand.mag. i Spansk og dram

”Henrik Platz har med sin musikgruppe besøgt Horsens Bibliotek, hvor et begejstret publikum hørte hans musikalske nyfortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte. Med den dejlige musik får publikum øjnene op for Johannes V. Jensens digte på en ny måde. Mellem numrene delte Henrik Platz ud af sine store viden om Johannes V. Jensen. Et arrangement jeg absolut kan anbefale til f.eks. andre biblioteker.”
Hanne Kjær, bibliotekar på Horsens Bibliotek

Henrik Platz booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 31. august 2018
Læs mere

Morten Leth Jacobsen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Forfatterskab, Historiske portrætter

Morten Leth Jacobsen

Book nu!

Morten Leth Jacobsen (f. 1967) er dansk forfatter, retoriker og reklamemand. Han har arbejdet som informationschef ved Sønderjyllands Symfoniorkester, i tv-branchen og i reklamebranchen. Som forfatter har han skrevet en række romaner, der spænder vidt, men som alle forener humor, bidende ironi og stor sproglig opfindsomhed.

Foredrag af Morten Leth Jacobsen:

Foredrag 1: Om forfatterskabet
Sådan blev jeg forfatter og sådan er mine bøger. Morten Leth Jacobsen er forfatter til en række romaner, der spænder vidt, fra krimi til historisk roman til magisk realisme. Men altid med en veludviklet sans for underspillet humor og for det absurde i samspillet mellem mennesker. Morten Leth Jacobsen har modtaget en stribe legater og stipendier fra bl.a. statens kunstfond og er en levende og stærkt engagerende foredragsholder.

Foredrag 2: Verdens ældste mand eller bare en dygtig realitystjerne?
Morten Leth Jacobsen har som den eneste romanforfatter nogensinde beskæftiget sig med fænomenet Christian Jacobsen Drakenberg, der døde i 1772 i en alder af 146 år. Langt op i det tyvende århundrede var Drakenberg kendt i vide kredse for sin enorme alder, livskraft og energi, men også for de mange historier, der gik om ham og hans eventyrlige liv. Slave, sømand og soldat, ven med grever og baroner, skørtejæger, drukkenbolt og slagsbroder – og i mange år var hans mumificerede lig en turistattraktion i Aarhus Domkirke. Morten Leth Jacobsens roman om Drakenberg baserer sig på omfattende research – og i dette foredrag fortæller forfatteren indgående og dramatisk om historien om Drakenberg. Ikke mindst om hvad sandheden om manden formentlig er!

Foredrag med Morten Leth Jacobsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 31. august 2018
Læs mere

Peter Olesen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Arkitektur, Børn og sorg, Døden/At miste, Hus og have, Kanalrundfart

Peter Olesen

Book nu!

Journalisten og forfatteren PETER OLESEN, 72, kan 1.9.18. fejre 50 jubilæum som journalist og samtidig 30 års forfatterjubilæum. Peter Olesen er opvokset i Holbæk, fik sin studentereksamen på Stenhus Kostskole og fik sin journalistuddannelse på Fyns Tidende i Odense og kom senere i 1976 til DR, hvor han var TVAvisens studievært fra 1982 til 1990. Siden har han været aktiv freelancejournalist, flittig forfatter med flere end 50 udgivelser. Samtidig er han en meget benyttet foredragsholder om arkitektur, sorg og savn og høflighed eller mangel på samme. Han står bag bl.a. sorgserien om at miste, bl.a. forældre, ægtefæller, børn og søskende, ialt 14 meget solgte bøger. Han er også klummeskribent om arkitektur på Kristeligt Dagblad. Sidste bogudgivelse på det nu faste forlag Frydenlund er “Broerne i København” fra i år, næste bog er “Stille Odense” i 2019, en opfølger på bestselleren “Stille København” fra 2016. Første bogudgivelse i 1988 var “Valby – bevar mig vel”, der for nylig er genudgivet på Frydenlund. Peter Olesen har boet det samme sted i sit elskede Valby i 46 år og har sommerhus i Vejby Strand i Nordsjælland.

Foredrag med Peter Olesen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 28. august 2018
Læs mere

Tino Tusindben

Tino Tusindben

Book nu!

Tino Tusindben. Skræddersyet trylleshow for børn i alle aldre – selv de voksne bliver snydt. Trylleshow, ballonkunst og måske en lærerig ballon-workshop Skal børnene tryllebindes ud over det sædvanlige? En kombination af utrolige tryllerier, klovnenumre og ballondyr giver børnene en oplevelse de ikke glemmer. Alle tiders ballonworkshop efter forestillingen Efter forestillingen er der mulighed for […]
Publiceret: 23. august 2018
Læs mere

Henrik Jeppesen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Digitale medier, Rejsebeskrivelser

Henrik Jeppesen

Book nu!

Eventyren Henrik Jeppesen har nu nået 300 besøgte lande og territorier og forventer at være i Danmark resten af året – og klar til at holde foredrag.

Henrik Jeppesen besøgte alle lande i verden inden sin 28-års fødselsdag, som den blot anden dansker, og klart yngste nogensinde. Han voksede op i Thy, hvor han ikke følte, der ikke var meget at lave, så han prioriterede at rejse i en ung alder. Da han var 17 år gammel var han på sin første store rejse alene til Egypten og Sydøstasien – og 10 år senere havde han besøgt alle lande i verden. Han fulgte sin drøm i stedet for at tage på universitetet og lever i dag et meget anderledes liv end de fleste, hvor han blandt andet bruger meget af sin tid på, at fortælle om sin historie og rejser til medier, på sociale medier og ved foredrag. Hundredevis af medier verden over har skrevet om Henriks historie (herunder bl.a. BBC og CNN) og han har over 130.000 følgere på sociale medier. Men Henrik er slet ikke færdig med at rejse. Næste mål er at besøge alle verdens territorier.

Henrik Jeppesen – foredrag:

Foredrag 1: Alle lande i verden inden 28
Foredrag 2: Det er billigt at rejse – Du skal bare vide hvordan du gør det billigt.
Foredrag 3: En blog kan skabe muligheder
Foredrag 4: Når sociale medier bliver arbejde

Foredrag med Henrik Jeppesen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 22. august 2018
Læs mere

Erik Lindsø
Børn og unge, Diverse emner, Erindringer, Erindringer/livshistorier, Familien, Humor, Integration, Kulturforståelse, Litteratur, Litteratur

Erik Lindsø

Book nu!

LIVET ER IKKE DET VÆRSTE, MAN HAR – OM BENNY ANDERSEN
Erik Lindsø er forfatter og højskolemand og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere – kendt for med gode historier og humorens bid at sætte tilværelsen under lup. I sit mindeforedrag om Benny Andersen demonstrerer han, hvilken livskraft den danske nationalskjald efterlader til os. Foredraget er en lystrejse i Benny Andersens hjertevarme humor, som den kommer til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene synges. Benny Andersen er aldrig nedladende, men altid opladende. Han rakker aldrig ned, han rakker altid op. Han kalder Rosalina for en livsfordobler og siger om hende: “En splint gør ondt et enkelt sted, du gør godt over det hele”. Mens de fleste holder døren på klem, men ikke Benny Andersen: “Jeg vil vente på dig nat og dag, jeg ta´r hele døren af”. En tilhører sagde en gang til ham: ”Det må være utroligt sådan at kunne ryste digte ud af ærmet”. Benny Andersen svarede: ”Du skulle vide, hvor mange ærmer jeg har slidt op”. Benny Andersen er en sprogfornyr. Benny Andersen er en øjenåbner. Med en unik sprogsans blandet med en hjertevarm humor har givet ham en poetisk særstatus. Foredraget går på opdagelse i Benny Andersens digte og sange – og nogle af sangene synges.

Foredrag med Erik Lindsø booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 20. august 2018
Læs mere

Henrik Specht
Holder foredrag indenfor følgende emner: Forandringer, Ledelse, Strategi

Henrik Specht

Book nu!

Henrik Specht er vækst- og virksomhedsrådgiver samt direktør i konsulentvirksomheden Keypoint, som yder rådgivning og sparring til virksomheder, der ønsker at skærpe eller realisere deres strategi, mål og planer, eller som ønsker at øge ledergruppens evne til at eksekvere. Han har stor faglig indsigt i strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger kombineret med praktisk topledererfaring i disse discipliner – både fra danske og udenlandske virksomheder. Herudover har han i 15 år arbejdet som virksomhedsrådgiver for både mindre, mellemstore og store virksomheder i Danmark og udlandet.

Udover et større antal artikler om strategi, eksekveringsledelse og forandringer har han i 2017 udgivet Danmarks formentlig første, sammenhængende e-learning kursus i strategi: E-MasterClass i Strategi, hvor han formidler komplicerede emner enkelt og inspirerende.

Henrik er en erfaren virksomhedsrådgiver og efterspurgt foredragsholder, som levende og engageret giver ny inspiration, skæve vinkler og lavpraktiske metoder til at udvikle både din virksomhed og jeres ledere og medarbejdere. Velment, og med glimt i øjet, siger han tingene ligeud; udfordrer selvforståelsen og tager fat om nældens rod, hvor det kan gøre lidt ondt. Det skal der ofte til for at flytte noget!

Henriks foredrag hører du ikke kun. Du oplever det. Og mærker det.

Bliv inspireret, udfordret, måske provokeret og få nye perspektiver på, hvordan I kan styrke virksomhedens resultatskabelse gennem et mere skarpt strategisk fokus og effektiv eksekvering.

Foredrag af Henrik Specht:

Foredrag 1: Eksekvér – Så det sker!
Evnen til eksekvering er nøglen til enhver virksomheds effektivitet! Så kort kan det siges. Du kender måske følelsen: Du står med en ny strategi eller et vigtigt forandringsprojekt. Du har planlagt gennemførelsen og informeret dine medarbejdere om, hvad det går ud på, og hvad du forventer. Og alligevel kommer I ikke i mål som forventet. Hvad var det lige, der gik galt? Ofte er det hverken strategien eller projektet, det er galt med, men eksekveringen. Eksekveringskraft og konkurrencekraft hænger uløseligt sammen. Kan man øge eksekveringskraften, kan man frigive tid, ressourcer og energi, som så kan bruges på kunderne eller på andre værdiskabende aktiviteter.

Med foredraget ”Eksekvér – Så det sker!” deler Henrik Specht sine mangeårige erfaringer med at hjælpe virksomheder med at øge deres eksekveringsevne og eksekveringshastighed. Og derigennem give inspiration til, hvordan du kan knække koden til eksekvering i din virksomhed.

Foredrag 2: Strategiimplementering handler om at se bagud
Det skønnes, at omkring 40–60% af alle strategier ikke bliver realiseret som forventet. En væsentlig forklaring er, at mange virksomheder enten ikke tillægger implementeringen tilstrækkelig opmærksomhed. Eller ikke véd, hvordan man griber implementeringen an mest hensigtsmæssigt.

Skal man lykkes med at rulle en strategi ud, skal der i hele virksomheden skabes ejerskab til strategien, så den ikke opfattes som ”direktionens strategi”, men som ”vores strategi”. I det lys handler strategi om at se bagud. Ikke i betydningen at se i bakspejlet, men i betydningen at se sig over skulderen og sikre, at alle er med.

Der skal andet og mere end ”Pizza, Popcorn og PowerPoint” til, for at få en effektiv udrulning og implementering af en ny strategi. Derfor gælder det om at trække implementeringen ind i strategiprocessen, så strategiudvikling og strategiimplementering samtænkes frem for at blive betragtet som to separate, sekventielle processer.

I foredraget præsenterer Henrik Specht en række af de opmærksomhedspunkter, faldgruber og forudsætninger, som skal adresseres, hvis man ønsker effektivt at implementere en strategi, der kan bane vej for at løfte virksomheden til næste niveau.

Foredrag 3: Strategiplanen er død – Strategisk parathed længe leve
Den tid er forbi, hvor man kunne tage sidste års strategiplan og lægge et år til strategiperioden og justere strategiplanens nøgletal, KPI’er og parametre med et par procent i opadgående eller nedadgående retning. Populært sagt forlænge strategien med brædder.

I dag går tingene så utroligt hurtigt, og med en sådan uforudsigelighed, at strategiplaner, hvor man forsøger at ”låse fremtiden fast”, sjældent lykkes. Ny teknologi, nye produkter, nye forretningsmodeller i kombination med stadigt skiftende krav fra kunderne, nødvendiggør en høj grad af smidighed i virksomhedens strategi. Det handler om parathed mere end om prognoser.

Alle virksomheder bør have en strategi. Uanset størrelse. Så man véd, i hvilken retning virksomheden skal udvikle sig. Så man véd, hvorfra kunderne, væksten og indtjeningen skal komme. Og så man véd, hvordan man skal prioritere sine ressourcer, tid og energi rigtigt. Selv når det går godt, bør man have en strategi – fleksibel og forudsætningsbaseret vel at mærke – for at sikre, at den gode udvikling fortsætter.

I foredraget præsenterer Henrik Specht en række af de opmærksomhedspunkter, faldgruber og forudsætninger, som skal adresseres, hvis man ønsker at udarbejde en sammenhængende, håndtérbar, kommunikérbar – og dermed eksekvérbar – strategi, der kan bane vej for at løfte virksomheden til næste niveau.

Foredrag med Henrik Specht booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 20. august 2018
Læs mere

Mathilde Walter Clark
Holder foredrag indenfor følgende emner: Erindringer, Familieliv, Forfatterskab, Om at skrive, USA

Mathilde Walter Clark

Book nu!

Mathilde Walter Clark er født og opvokset i Danmark hos sin danske mor, men tilbragte somrene i USA hos sin amerikanske far. Hun har en magsistergrad i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet og New York University. I 2004 debuterede hun med romanen “Thorsten Madsens Ego”, og har siden udgivet romanerne “Priapus” (2010) og “Gips” (2012) og novellesamlingerne “Tingenes uorden” (2006) og “Grumme historier” (2011). I 2006 fik hun Carlsbergfondens pris som “Årets fund indenfor Litteraturen”, og har siden modtaget bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. I forlængelse af sit forfatterskab har hun været tilknyttet dagblade og magasiner som fast klummeskribent, fx litteraturklummen i Information. Gennem sine personlige essays i bl.a. Politiken, Weekendavisen og Information har hun endvidere markeret sig som en af sin generations fremmeste essayister.

Mathilde interesserer sig levende for skriveprocessen, har holdt mange skrivekurser og -workshops og er god til at sætte ord på, hvorfor det kan være så forbandet svært at få det på papir som man lige har på tungen. Hun rejser gerne ud i verden for at skrive på lang afstand af det hjemlige, og har været på længere skriveophold i bl.a. Indien, Kina, Skotland, Italien, Alaska, Iowa, New York og Texas.

Mathilde Walter Clarks nye roman hedder “Lone Star”, og handler om hendes far – og om at finde sine rødder, sin familie, sit “sted” og – måske – i sidste ende også sig selv.

Foredrag af Mathilde Walter Clark:

Forfatteraften med udgangspunkt i romanen Lone Star

Da Mathilde Walter Clark ikke kunne få nogen til at ringe hende op hvis hendes far skulle dø, gik hun gang med at skrive Lone Star. Han var frisk, men nærmede sig 80 og boede på den anden side af Atlanten – og hun ville være sikker på at kunne nå frem hvis der skulle ske noget. Hun reagerede ved at kaste sig ud i den bog hun altid havde vidst at hun skulle skrive. Om faren og hende – og om alt det der adskiller dem. Atlanterhavet, sproget, tiden og en stedmor out of this world. Under arbejdet forbød stedmoren ham i at besøge hende i Danmark. Mathilde troede aldrig at hun skulle se sin far igen. Men måske ville han mødes med hende et andet sted? I anden del af bogen mødes de i hans fødeegn i Texas. Og lige så stille vokser en ny fylde frem. Et landskab, en slægt, en historie. I foredraget fortæller Mathilde om familie og tilhørsforhold – og om at overvinde enorme afstande. Om erindringens skrøbelighed, og det heftige skrivearbejde med det levende stof. Et engageret og samtalende foredrag med oplæsning og plads til spørgsmål fra publikum.

Foredrag med Mathilde Walter Clark booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 20. august 2018
Læs mere

Anne Hjernøe
Holder foredrag indenfor følgende områder: Økologi, Gastronomi, Kogekunst, Madkultur, Sundhed

Anne Hjernøe

Book nu!

Nyt foredrag af Anne Hjernøe:

Slank, sund & stærk
Vil du gerne have inspiration til en sundere og stærkere hverdag?
Vil du blive bedre til at få smagen ind i dit måltid, så du bliver ordentlig mæt?
Vil du have tips, tricks og idéer til at komme af med de overskydende, flæskepuder?
Begynder slidgigten at gnave lidt i knæene?

I dette meget personlige og underholdende foredrag fortæller Anne Hjernøe om, hvordan hun selv slap af med de overflødige kilo, der havde sneget sig på efter nogle travle år, i madens tjeneste. Her er ingen løftede pegefingre, men plads til alle der drømmer om et sundere og lettere liv. Der vil være fokus på:

– Smag/grundsmage & smagsoptimering af måltidet
– Vigtigheden af måltidets- og råvarernes konsistens
– Måltidssammensætninger
– Brug af råvarer, sæsonens grønt, fisk & kød
– Motivationsfaktorer
– Hvordan man får balance i sin hverdag, uden at sige nej til alt det sjove
– Tips & tricks
– Og plads til alle de spørgsmål du vil stille

Foredraget kan kombineres med et par smagsprøver, hvis faciliteterne er til det.

Foredrag med Anne Hjernøe booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 16. august 2018
Læs mere

Niels Birger Danielsen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Anden Verdenskrig, Fundraising, Historie

Niels-Birger Danielsen

Book nu!

Modstanden 1940-1945 – en definerende faktor for dansk identitet
Frihedskampen under den tyske besættelse fik Danmark med blandt grundlæggerne af FN i 1945, selv om ’vi’ længe havde samarbejdet med Nazityskland. Den forsigtige neutralitet og småstatspolitik i perioden 1864-1940 blev efter krigen afløst af en rolle som alliancepartner og en lille, men ofte selvbevidst spiller i international politik. Afgørende for dette skift er den danske modstandsbevægelse, der var tilstrækkelig aktiv, resultatrig, offervillig og parat til at underordne sig allierede interesser til at opnå anerkendelse. Derfor er frihedskampen blevet et omdrejningspunkt for dansk statslig selvforståelse. I kraft af mit arbejde på et værk i fire bind om modstandsbevægelsen er jeg parat til at holde foredrag om næsten ethvert tema – hvad enten det er helikopterperspektiv, kunden ønsker, eller et nærmere geografisk eller tematisk afgrænset emne.

Foredrag med Niels-Birger Danielsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 13. august 2018
Læs mere

Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg
Holder foredrag indenfor følgende områder: Forfatterskab, Krimiforfattere, Litteratur, Om at skrive, Ondskab

Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg

Book nu!

De slap ustraffet, men nogen ved, hvad de gjorde.

De ustraffede (6. bind i serien om Katrine Wraa). Udkommer 15. august.

Krimiægteparret Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjerg debuterede med Skrig under vand, der vandt Politikens store krimikonkurrence og blev en af årets helt store bestsellere. Parrets position som nogle af Danmarks mest populære forfattere blev slået fast, da læserne i 2015 valgte dem som modtagere af Marta Prisen, som tildeles Danskernes Yndlingsforfatter.

Link til Ole Tornbjergs foredragsprofil: https://artebooking.dk/ole-tornbjerg/

Foredrag med Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 9. august 2018
Læs mere

Allan René Olesen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Arbejdsglæde, Kommunikation, Psykisk arbejdsmiljø, Samarbejde, Teambuilding

Allan René Olesen

Book nu!

Allan René Olesen er foredragsholder, coach, proceskonsulent og kursusleder. Mere end 75.000 mennesker har oplevet Allans livsbekræftende energi. Efter en voldsom trafikulykke, hvor han mistede sin søster og selv var tæt på at blive dræbt, har Allans største fokus været ”Lyst til livet”. Han er trods lægernes profetier på benene og stærkere end nogensinde.

Allan René Olesen
Allan er direktør i sin egen konsulentvirksomhed. Her er han foredragsholder, coach, proceskonsulent og kursusleder. Siden 2005 har mere end 75.000 mennesker oplevet Allans i et af hans foredrag eller i en proces eller i en coaching-sammenhæng. Allan startede oprindeligt sin virksomhed ud fra et dybtfølt ønske om at gøre en forskel for mennesker og organisationer og relationerne mellem dem. Efter en tragisk trafikulykke, hvor han mistede sin søster og selv var tæt på at miste livet, har Allans største fokus været ”Lyst til livet”.

Et foredrag af Allan René Olesen er en garanti for et unikt nærvær med humor, kant og masser af stof til eftertanke. Og du får lyst til livet!

Foredrag med Allan René Olesen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 9. august 2018
Læs mere

Iben Mondrup
Holder foredrag indenfor følgende emner: Forfatterskab

Iben Mondrup

Book nu!

Iben Mondrup Vi er brødreTil september er Iben Mondrup aktuel med bogen “Vi er brødre”.

VI ER BRØDRE
Iben Mondrup tager publikum med til efterkrigstidens Frederikshavn, hvor hendes farfar, kriminalassistent Kaj Mortensen, boede. Under krigen var han leder af modstandsbevægelsen i byen, og da hun efter hans død kom i besiddelse af hans private arkiv, fik hun pludselig et lidt andet blik på sin farfars historie. Det blev startskuddet til romanen VI ER BRØDRE, om brødrene Poul og Jens, som vokser op i lyset – eller skyggen – af den gode, kærlige, men også traumatiserede far og modstandshelt. Foredraget fokuserer på den dramatiske, nære fortid og på de omstændigheder, der formede den store generation af efterkrigstidsbørn, de senere forandringslystne og ofte revolutionære 68’ere, som på et utal af måder kom til at tegne det samfund, vi kender i dag. Foredraget ledsages rigeligt af billeder fra forfatterens personlige album.

VI ER BRØDRE – september 2018

Da min farfar døde i 1992, efterlod han sig en kasse fuld af gamle breve og aviser, som blev sendt til Grønland til min far. Forrige år skrev min far og spurgte, om ikke jeg ville have den. Jeg er forfatter. Og det ville jeg i sagens natur gerne.

Da jeg åbnede kassen, var det som at dykke ned i en tidslomme. Gamle aviser fra tiden omkring 2. Verdenskrig væltede frem, sammen med breve og dokumenter som min farfar havde skrevet.

Jeg vidste godt at min farfar havde været modstandsmand. Men jeg vidste ikke, at han havde været leder af modstandsbevægelsen i Vendsyssel, eller at hans tid under jorden under besættelsen havde præget ham, som den gjorde. Dokumenterne og brevene i kassen er fulde af fortællinger om at sætte livet på spil, men også om hvad det gør ved folk bagefter, at have levet under ekstremt pres. Det talte man ikke om dengang. Det var tabu. Man holdt det for sig selv.

Bogen er en historisk roman, som fortæller om den nyere Danmarkshistorie i tiden efter 2. Verdenskrig og frem til de frigjorte halvfjerdsere. Den handler om to brødre, som vokser op i lyset – eller skyggen – af deres far.

Sammen med dem oplever vi først kaosset efter krigens ophør og den generelle mistænkeliggørelse mellem almindelige mennesker, og derefter opblomstringen i det danske samfund, ikke mindst takket være Marshal-hjælp og den følgende økonomiske fremgang. Vi oplever tilflytningen fra land til by og de nye politiske strømninger i ungdomskulturen som et spejl af hvad der sker på den verdenspolitiske scene. Vi hilser på 68-generationen som har mistet interessen for det hjemlige politiske samfund og i stedet drager ud i verden for at gøre gavn og tage et ansvar dér. Alt det oplever vi sammen med brødrene Poul og Jens, gennem de små firehundrede sider, som romanen er.

Foredrag med Iben Mondrup booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 7. august 2018
Læs mere

Lisa Bønsdorff Dalsgaard
Holder foredrag indenfor følgende emner: Digitalisering, Disruption, Iværksætter, Kommunikation, Markedsføring, Oplevelsesøkonomi

Lisa Dalsgaard

Book nu!

Foredrag af Lisa Dalsgaard:

Foredrag 1: Vinder af ‘Årets Kvindelige Iværksætter’: Her er min historie
I 2016 blev Lisa kåret til Årets Kvindelige Iværksætter i Danmark. Siden da har hun vundet en række andre priser med hendes virksomhed GoodiePack, en digital kommunikationskanal. Lisa fortæller sin personlige historie, om hvordan hun er gået fra en opvækst i den nordjyske muld til at bo i New York, og til at skabe en international virksomhed i bragende fremgang. En motiverende fortælling med op og nedture, men med budskabet om at alt er muligt, og at du kan hvad du vil!
Varighed: 45 min + spørgsmål

Foredrag 2: Digitalisering: Relevant indhold kan ikke gå alene
I 2016 blev Lisa kåret til Årets Kvindelige Iværksætter i Danmark. Siden da har hun vundet en række andre priser med hendes virksomhed GoodiePack, et software værktøj, der giver virksomheder mulighed for at skabe deres egen digital kommunikationskanal. Lisa fortæller nærmere om de udfordringer, der eksisterer ved gængse kommunikationskanaler, og hvordan oplevelsesøkonomi er med til at disrupte den digitale kommunikation.
Varighed: 45 min + spørgsmål

Foredrag 3: Kommerciel strategi: Personlig Branding er livsvarigt på godt og ondt
I 2016 blev Lisa kåret til Årets Kvindelige Iværksætter i Danmark. Siden da har hun vundet en række andre priser med hendes virksomhed GoodiePack, et software værktøj, der giver virksomheder mulighed for at skabe deres egen digital kommunikationskanal. Lisa har en stor passion for kommerciel strategi og har tidligere hjulpet flere hundrede virksomheder med deres kommercielle strategi og personlige branding. Lisa fortæller hvorfor personlig branding kan være afgørende for en virksomheds succes, og hvordan man holder sig på sporet med et mål for øje.
Varighed: 45 min + spørgsmål

“Jeg har booket Lisa af flere omgange til events og det har altid været en succes. Lisa er fantastisk imødekommende i hendes kommunikation før arrangementet og hun stråler fra hun træder ind i rummet og suger tilhørernes opmærksomhed til sig, når hun fortæller om hendes vej ind i iværksætteri. Lisa er en kvindelig iværksætter, som ikke er bleg for at fortælle om hendes oplevelser som til tider mandsdomineret verden. Hendes oplæg har været varieret ift. program, så selvom jeg har hørt hende flere gange, så har jeg altid fået noget nyt med, som jeg har kunne reflektere over.”
Jyske Bank: Lene Løvbjerg Smidstrup, Relationship Manager.

Om Lisa

Navn: Lisa Bønsdorff Dalsgaard
Født: 1998
Bopæl: Aalborg

Uddannelse:
– Cand. Soc. in Management of Creative Business Processes fra Copenhagen Business School (https://www.cbs.dk/)
– Bachelor in Marketing and Management Communication fra Aarhus School of Business (http://bss.au.dk/)

Erfaring:
– 2015 – nu: Stifter & CEO ved GoodiePack.com
– 2015 – 2018: Stifter af StartupWorks: Kontorfællesskab for tech-iværksættere på et slot.
– 2014 – 2015: Landechef hos AirHelp.com.
– 2013 – 2014: Chefredaktør ved Trendsonline.dk.

Lisa er fra juli 2018 en fast del af idé-panelt Public Service på P1 radio.

Foredrag med Lisa Dalsgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 1. august 2018
Læs mere

Jørgen Breum Hansen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Politierindringer

Jørgen Breum Hansen

Book nu!

Foredrag af Jørgen Breum Hansen:

ET POLITILIV

FRA VESTERBRO TIL VESTSALLING

Jørgen Breum Hansen arbejdede i en årrække i Københavns Politis Uropatrulje, hvor deres daglige liv/arbejde foregik blandt narkohandlere og prostituerede på Vesterbro i Kbh. samt næsten hver dag i Pusherstreet på Christiania, hvor der også dengang blev handlet hash samt hårde stoffer. Jørgen var endvidere heldig at blive udlånt til en specialafdeling der netop havde startet en efterforskning af formentlig DK.s største narkosag med bl.a ”Snotten” og mange andre ”prominente” personer der levede på Vesterbro. Efterforskningen foregik i døgndrift gennem ca. 16 mdr. Sagen sluttede med nogle kæmpe store straffe til mange personer. Endvidere blev Uropatruljen brugt politisk i forbindelse med store demonstrationer der i de år var en del af hverdagen i København.

Fra det vilde liv i Uropatruljen gik vejen herefter til Skive Politi, hvilket var den sværeste beslutning – idet alt var anderledes end det heftige liv i København, men det blev et godt liv – også familiemæssigt. Heldigvis var han heldig – idet hans bedste arbejdskammerat fra Uropatruljen fik job i Skive Politi. Sammen startede de bl.a. en lokal uropatrulje i Skive, hvilket var meget nyt i provinsen.

Efter nogle år blev Jørgen anmodet om at tage en stilling som landbetjent i Vestsalling. Det var igen en kæmpe kontrast, men han blev også glad for dette job som han bestred indtil dansk politi lukkede samtlige landpolitistationer i Danmark – så Jørgen er også den sidste landbetjent.

Dette og meget mere vil Jørgen komme ind på med små anekdoter fra hverdagen.

Foredrag med Jørgen Breum Hansen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 30. juli 2018
Læs mere

Holder foredrag indenfor følgende emner: Eget forfatterskab. Moderator

Lene Johansen

Book nu!

Lene Johansen er bedst kendt som studievært på DR – bl.a. mange år på TV-Avisen og Deadline – senest på det globale magasin DR2 Dagen sammen med Jakob Illeborg.

Hun er uddannet journalist med flere end tyve års erfaring fra radio, tv og den skrevne presse – både aviser og magasiner. Lene Johansen skriver desuden bøger, holder foredrag, underviser og står bag to interviewserier: ‘Modige Kvinder’ fra 2008 om kvinder forskellige steder i verden, der risikerer deres eget liv for en større sag. Og ‘Europæiske Divaer’ 2014 med europæiske skuespillerinder over 60.

Lene Johansen har stor erfaring som moderator ved både større og mindre arrangementer. Ud over præsentation består Lene Johansens opgave ved arrangementerne i interviews og afdækkende debatter, hvor Lene Johansens håndtering er karakteriseret som en ‘jernhånd i en fløjlshandske’.

Lene Johansen har undervist på Den Journalistiske Efteruddannelse og højskolerne Krogerup og Vallekilde. Siden 2014 har Lene Johansen sammen med Karen Widding holdt sommerhøjskole på Ebeltoft Filmhøjskole.

Desuden er Lene tilknyttet som censor på Danmarks Journalist Højskole, har erfaring fra bestyrelsesarbejde for den humanitære organisation PLAN og er medlem af Kirkens Korshærs advisory-board.

Lene Johansen holder også foredrag – enten med udgangspunkt i sine bøger eller på bestilling.

Moderator:

Lene Johansen fungerer som moderator på større konferencer, større og mindre debatarrangementer eller interviewer ved særlige begivenheder.

Gennem årene har hun løbende arbejdet for; BL, DJØF, DanskLive, Ingeniørforeningen, KL, Kirkens Korshær, Kulturministeriet, Kunststyrelsen, Ministeriet for Børn og Unge, Institut for Menneskerettigheder, Nordisk Ministerråd, Rådet for Socialt Udsatte, ServiceStyrelsen, Socialministeriet, Trafikministeriet, Ældresagen, Copenhagen Dox, Pix – blandt mange, mange andre.

Udover at facilitere forløbet og perspektivere indholdet, består Lenes opgave i at interviewe og sørge for afdækkende debatter, her er Lene Johansens håndtering karakteriseret som en ‘jernhånd i en fløjlshandske’.

Lene kan også medvirke til selve opbygningen og planlægningen af arrangementerne, så emnerne belyses bedst muligt.

Lene Johansen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 23. juli 2018
Læs mere

Aske Ebbesen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Fertilitetsbehandling, Historiefortælling, Humor, Kommunikation, Kreativitet/Idéskabelse, Personlig udvikling

Aske Ebbesen

Book nu!

Aske Ebbesen er født i 1982. Fortæller til over 100 forskellige arrangementer årligt – Egne historier.

Foredrag af Aske Ebbesen:

Foredrag 1: Den gode historie
Jeg er historiefortæller, men jeg skriver ikke. Alle historier bliver udviklet ud fra mine egne erfaringer, oplevelser, og observationer af en verden som er i konstant forandring. Fabulerende fortællinger der både rører, rammer og rusker op i vores forestillinger om hvordan tingene egentlig er. Men hvordan skaber man en historie som både er personlig og samtidig kan skabe eftertanke? Hvordan bygger man den gode historie op? Den som får folk til grine, krumme tæer eller måske endda fælde en tåre? Hvordan skaber man interaktionen med publikum og hvad er det den levende fortælling kan?

Alt det kommer jeg ind på i mit foredrag som også byder på hvilke teknikker og metoder man kan bruge til at skabe den gode historie. For det at kunne fortælle den gode historie er essentielt i en verden hvor det gælder om at brænde igennem fra første sekund.
Varighed: 1 time – eller 2-3 hvis i ønsker øvelser tilknyttet

Foredrag 2: En Køn Historie
Et foredrag om hvordan det kan opleves at være i fertilitetsbehandling. Nu har jeg længe ikke vidst om jeg ville have børn… Og nu hvor jeg måske ikke kan få dem, vil jeg virkelig gerne have dem! Formålet er at give en ærlig beretning om alle siderne af det at være i behandling for barnløshed. Både det sårbare, og apatiske, men også det komiske og dagligdags. Da jeg selv var i fertilitetsbehandling havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig hvad det indebar! Så derfor er dette foredrag lavet, så andre kan få en indsigt i processen, og dermed en større forståelse for hvordan en sådan behandling griber ind i livet.
Varighed: 1 time + 20 minutter til spørgsmål

CV:
Aske Ebbesen 13.09.82
Fortæller til over 100 forskellige arrangementer årligt – Egne historier.
Skuespilhuset, Højskoler, Kronborg Slot mm.
– Stifter, og kunstnerisk leder af Teatret Sporenstregs
– Medlem af Vigga og Brohovederne. Historiefortælling på Sorte Hest
– Medlem af Besttellers
– Modtager af WORDS Talentprisen 2016
– Har mere end 20 timers historier på repertoiret – de findes ikke nedskrevet, alle er fortalt frem!

Jeg fortæller moderne historier.
Min historiefortælling inspireres af nutidsmenneskets problemer og dagligdagens drama. Der omsættes til skarpt skårne historier, som leveres med et stærkt scenisk nærvær, og samspil med publikum. Om det er Coming of age historier, improviserede vildskaber, eller novellelignende skæbnehistorier, er humoren altid med. Kan tilpasses til alle aldersgrupper!

Vi havde historiefortæller Aske Ebbesen på besøg, og jeg vil meget gerne anbefale ham til andre højskoler. Han fortæller på den mest levende måde, og en fyldt foredragssal var fuldstændig optagede af hans både sjove og rørende historier. Han er VIRKELIG dygtig.
Højskolebladet 2015

Publiceret: 20. juli 2018
Læs mere

Margrethe Neergaard
Holder foredrag indenfor følgende områder: Kropssprog/Kropskultur, Motion, Motivation, Selvtillid

Margrethe Neergaard

Book nu!

Den legendariske Kaptajn Jespersen er min Morfar. En pioner indenfor motion – datidens fitnesskonge og grundlægger af stavgymnastikken. Jeg voksede op med daglig gymnastik og har i arbejdet med staven hele livet levet efter principper præget af min Morfars livssyn. Kaptajn Jespersen Instituttet blev dannet I 2014 og i et par år har jeg nu holdt foredrag og demonstreret stavgymnastikken overalt i landet. Jeg nærmer mig de 90 afholdte foredrag.

Foredraget er spækket med historier og anekdoter om personen der huskes mere end 50 år efter sin død og kunne opleves i et afsnit af Matador, hvor Varnæs og Mads Skjern udfører øvelserne efter Kaptajnens kommando gennem radioen. Målgruppen er virksomheder – konferencer – gymnastikforeninger – FOF – AOF samt kirker. Foredraget plejer ikke at være kedeligt – tilhørerne går derfra med et muntert smil på læben! Stavene har jeg altid med, til dem der ønsker at prøve Stavgymnastikkens gode effekt på kroppen.

I 2017 udkom bogen: GØR DET NU – med undertegnede som forfatter. Svend Brinkmann anmeldte den i Politikken med 4 hjerter. Bogen handler om Kaptajnen – hans liv, hans principper, og succes. November 2018 udkommer min bog nummer 2, med titlen ”Tag dig sammen – disrupt din magelighed”. Den indeholder 52 (et pr. uge) af Kaptajnens mottoer med karikaturer af Jens Hage, og forord af Asger Aamund. Teksten er mine indfaldsvinkler til hvert enkelt motto, med paralleller til nutiden.

De fleste mottoer er højaktuelle i dag:
”Kroppens vedligeholdelse – betyder livets forlængelse”.
”Overvægt er følge af dovenskab – og for meget nydelse”.
”Sundhed er ikke blot det at være rask – sundhed er livskraft – livslyst, og en fysisk og åndelig blomstringstilstand”.

Normalt varer et arrangement ca. 1 ½ time.

Publiceret: 19. juli 2018
Læs mere

Niels Vandrefalk
Holder foredrag indenfor følgende emner: Erindringer, Kulturarv, Kulturpolitik, Ludvig Holberg, Teater

Niels Vandrefalk Andersen

Book nu!

Niels Vandrefalk Andersen er skuespiller, teaterleder, instruktør og forfatter

Foredrag af Niels Vandrefalk Andersen:

Holberg i NU-tiden – foredrag med strejf af teater

Fra student i Bergen til professor ved Københavns Universitet til baron i Sorø i første halvdel af 1700-tallet. Ludvig Holberg gik forrest som kunstner og erhvervsmand. Hans formue på 300 mill. i nutidskroner sikrede Sorø Akademis overlevelse.

Holberg er for Norden, hvad Shakespeare er for Jorden.

På toppen af hans livsværk står ‘Jeppe på Bjerget’, som symbol på den danske folkesjæl: ‘Drømmer jeg eller er jeg vågen?’, sættes i relief til Hamlets ‘To be or not to be, that’s the question’.

Med folkelighed, oplysningstid og humanisme i rygraden blev Holberg Danmarks største komedieforfatter.

Ligeret for såvel kvinder som mænd. Nej, til middelmådighed. Ja, til den gyldne middelvej.

’Man må elske dyd og redelighed, uanset hvor den findes, enten det er i Europa, Asia, Africa eller America! Derfor vil jeg hellere være venner med en redelig jøde, hedning, muhamedaner end med en kristen, der ikke har andet end betegnelsen… kristen.’

Niels Vandrefalk fik sin treårige uddannelse som skuespiller på Det kgl. Teaters elevskole, som blev nedlagt i 1968. Og blev derved det sidste skud på det stamtræ, Holberg plantede ved teatrets grundlæggelse i 1748.

Der bliver lyttet, grinet og gispet, når Vandrefalken åbner Holbergs 300 år gamle skatkiste.

Holberg skabte den kulturelle og etiske platform, vi står på i dag.
Han var Danmarks første feminist.
Sikrede det danske sprogs overlevelse.
Bliv overrumplet.
Bag humoren gemte han sjældne hemmeligheder.

Foredrag med Niels Vandrefalk Andersen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

CV: Niels Vandrefalk Andersen (Født 7. aug. 1942)

Som allersidste skud på det stamtræ, der i 1722 skød ud af Ludvig Holbergs komedier på Den Danske Skueplads, dimitterede jeg fra Det kgl. Teaters elevskoles sidste hold i 1968. Hvor John Price og Poul Reumert dryssede forgængernes guldstøv ud over os elever. Som den vise nestor ydmygt erklærede: ‘Kan I spille Holberg, kan I spille alt! Bare se på mig!’

Forpligtelsen til at rejse en national scene for Holberg i Sorø står derfor plantet i mig. Provokeret af, at Det kgl. teater i sidste fjerdedel af forrige århundrede bevidst diskret aflivede sin næsten 300 år gamle traditionfor én årlig Holbergforestilling.

Efter at have grundlagt Teatergruppen Banden i 1969 og Teatret Møllen i Haderslev i 1974 gik jeg i luften med enmandsteatret Teatret Vandrefalken i 1981.

Holberg Teatret rejste jeg i 2004. Med den nye navnelovs vedtagelse i 2006 støbte jeg Vandrefalk ind i mit navn og blev til Niels Vandrefalk Andersen. Samme år fusionerede jeg Vandrefalken og Holberg Teatret. Kombinerede falkens fugleperspektiv med økonomiens altid bundskrabende og aldrig svigtende frøperspektiv.

Siden 2009 har jeg hver midsommer skrevet, instrueret og produceret 9 Holberg-forestillinger i Akademihaven i Sorø: ‘Mascaraden’, ‘Erasmus Montanus’, ‘Kandestøberen’, ‘Den vægelsindede’, ‘Jeppe på Karneval’, ‘Den pantsatte Bondedreng’ og ‘Barselstuen’. I 2017’s ‘Hexerie eller Blind Allarm’ gav jeg den tillige som en ildsprudende ‘Jeppe’. I 2018 spillede vi ‘Kilde-Reysen eller den syngende Jomfru’.Jeg sigter mod at blive ved, til jeg runder de 80 år. Alle er vi frivillige, ingen får løn. Jeg og min Marie lever af vores folkepension.

Akademiseringen af faget bryder jeg mig ikke om. Og statsstøtte binder tungen. På linje med egne erfaringer går jeg ind for mesterlæren, fordi den gør teaterhistorien konkret, ikke fiktiv. Teatrets krop og sjæl og noget mellem ørerne får man indpodet gennem mod, nysgerrighed og sult efter de dramaer, livet byder op til. Ud af myriaderne af menneskelige kilder, forskning og social empati.

Siden jeg var ung og besluttede mig for at fægte med scenekunstens lyse og mørke sider, har jeg interesseret mig for teatrets udspring i kulten. De shamanistiske ritualer, samspillet med naturens kræfter, som ligger bag teatrets udvikling gennem årtusinder, har næret og forløst min energi, gejst og fantasi. Stærkest i forestillingen ‘Ilddåb’ fra 1986 og de mange Holberg-forestillinger.

Temaer jeg har fulgt op i teaterromanerne ‘Teatergal’ – en forestilling om teatrets magi, 2009 og ‘Bajads i ilden’ – kærlighedsrus på vingesus, 2016. Som de første dele af en trilogi, jeg afslutter med ‘Holbergs yngel’. Alle tre med elskovskunstens tantra som rislende mantra.

Teaterleder for Danmarks smukkeste og eneste friluftsteater med 150 overdækkede pladser. Midt i det danske kulturriges urgamle hjertekammer i Akademihaven i Sorø på Holbergs egen jord.

Foredrag med Niels Vandrefalk Andersen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 10. juli 2018
Læs mere

Adam Holm
Holder foredrag indenfor følgende områder: Antisemitisme, Europa, Punkmusik, Syrien, Utroskab

Adam Holm

Book nu!

Adam Holm er journalist og forfatter

Foredrag af Adam Holm:

Foredrag: Krigen i Syrien
Hvordan ser den ud gennem diktatoren Bashar al-Assads øjne? Hvad kæmper regimet for?

Foredrag 2: Europas krise
Er højrenationalisterne en trussel mod demokratiet? Er vi på vej tilbage til 1930’erne?

Foredrag 3: Antisemitisme
Verdens ældste had vil ikke forsvinde – hvorfor er det så stærkt og hvorfra kommer antisemitismen?

Foredrag 4: Punkmusik
Hvad er punkens budskab og har den stadig noget at sige?

Foredrag 5: Utroskab
Skal vi holde os til den eneste ene eller har vi lov at have ’erotisk frihed’ uden at ægteskabet ryger og verden går i opløsning?

CV: Adam Holm (170969-)
Debatter om f.eks. liberalismens krise eller ytringsfrihed i en multikulturel virkelighed skal kunne stå side om side med ulvens genkomst, arveafgift, omskæring og bandekriminalitet.

1969: Født, Glostrup/opvækst i Kbh.
1974-1978: Grønland/Illulissat.
1989: Student (Roskilde Amtsgymnasium)
1990: Værnepligt
1990-1996: studier i historie og engelsk, Københavns Universitet.
1991-1995: Studentermedhjælp, Frihedsmuseet.
1996: Cand.mag.
1996-1997: Undervisningsassistent, Institut for Engelsk, Odense Universitet (senere SDU) samt Folkeuniversitet i København.
1997-2000: Ph.d., Institut for Historie, Kbh. Uni.
2000-2006: Debatredaktør, lederskribent og anmelder på Politiken.
2006-2016: Studievært, Deadline, DR2.
2010 – tilknytning til Weekendavisen som boganmelder og udlandsskribent.
2012-2013: Kanalchef, DR2 (august ’12-marts ’13).
2016 – freelance med tilknytning til P1, Weekendavisen, Berlingske, Altinget samt bogskriverier.
2017: Honorær professor, Johan Borups Højskole, Kbh.

Udgivelser
Bl.a. En by i krig. Scener og skæbner fra Damaskus (Kristeligt Dagblads Forlag 2017), Endestation Europa (Gyldendal 2017), Orientalske Rejser (med Anders Jerichow, Gyldendal 2010), Med andre øjne (med Marcus Rubin, Gyldendal 2007), Idealisme eller fanatisme? Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig (med Peter Scharff Smith, Forum 2003), Islam i Danmark. Tanker om en tredje vej (m. Michael Jarlner og Per Mich. Jespersen, Gyldendal 2002), Hvordan mand (med Timme Bisgaard Munk, Tiderne Skifter 2000).

Foredrag med Adam Holm booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 10. juli 2018
Læs mere

Lars Christian Kræmmer
Holder foredrag indenfor følgende emner: Artmoney, Kunst, Livsstil

Lars Kræmmer

Book nu!

Lars Christian Kræmmer er uddannet billedkunstner fra Emily Carr University of Art and Design i Vancouver, Canada. Med udgangspunkt i kunst og performance har Kræmmer oplevet eventyret i mange lande verden over. Han har siden 2009 været medlem af Eventyrenes Klub. Kræmmer er stifter af den legendariske, ”Copenhagen Art Club” og det verdensomspændende kunstprojekt, ”ARTMONEY,” som han har drevet til dato. Derudover handler Kræmmers dagligdag om at male, tegne og skrive.

Foredrag af Lars Christian Kræmmer:

Foredrag 1: Historien om ARTMONEY
Kræmmer lancerede verdens første artmoney i december, 1999. Artmoney var skabt som et ”menneskeligt” alternativ til almindelige penge. En håndlavet pengeseddel af original kunst med fast format og fast kurs, som skulle bruges direkte i butikker. Det viste sig snart, at det utopiske valutakoncept havde hold i virkeligheden, og artmoney blev udbredt blandt kunstnere og butikker verden over.

Hør den farverige fortælling om de utallige op- og nedture Kræmmer oplevede i løbet af godt 20 års græsrodsarbejde med det helligste af alt i dagens Danmark – penge!

Foredrag 2: Med kunsten på EVENTYR
Den sidste performance, Kræmmer lavede på kunstakademiet var møntet på at lære at se. Han sad 7 uger i en kasse i totalt mørke. Den begivenhed fulgte han op ved at vandre 7 måneder i en sort kutte som ”kunstnermunk.”

Kræmmers kunst har altid været motiveret af nysgerrighed og lysten til nye eventyr. Således opholdt han sig 7 uger i en seng med en japansk turist, som senere blev hans kone og mor til hans to børn. Han tegnede- og byggede sit eget hus i København uden tilladelse og boede der i tre år. Han besteg Mont Blank for at male akvareller fra Europas højeste tinde. Han sad 7 døgn i et bådehus på Peblinge Sø i København uden at sige en lyd for at opleve verden uden sprog. Han stod splitternøgen på Wall Street i 7 sekunder med artmoney i hænderne for at dirigere verdensøkonomien i en bedre retning. Han rejste 7 år efter begivenhedernes gang for at undersøge, hvad livet byder på, når man ikke følger pligter og planer. Og så var der selvfølgelig opfindelsen af sin egen kunstvaluta – ARTMONEY.

Lad dig inspirere til, hvordan kunst kan være vejen og midlet til et liv i relativ frihed.

Foredrag med Lars Kræmmer booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 4. juli 2018
Læs mere

Thomas Mogensen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Børge Mogensen, Design, Kulturhistorie

Thomas Mogensen – søn af Børge Mogensen

Book nu!

Foredrag af Thomas Mogensen:

Børge Mogensens liv og møbler.

Foredrag af Thomas Mogensen om hans far, arkitekt Børge Mogensen og billedshow med fotografier, tegninger og skitser fra Børge Mogensens meget omfattende arkiv, som rummer over 4000 tegninger, skitser samt både professionelle og private fotografier.

Børge Mogensen sammen med Stine Holtan kan derfor tage publikum med på en unik rejse gennem Børges liv, fra hans fødsel i 1914 til hans død i 1972. Vi følger møblerne fra gennembruddet med FDB-møblerne i 1942 og op gennem de 3 årtier, hvor han udviklede sine idéer og møbler. Vi viser hans inspirationer og giver et grundigt billede af et liv, hvor arbejde, fritid og venskaber med samarbejdspartnere, arkitekten Hans J. Wegner og nogle af tidens store billedkunstnere, fotografer og kunsthåndværkere var en og samme ting.

Om Thomas Mogensen:

Direktør for Børge Mogensens tegnestue. Uddannet væver hos Lis Ahlmann

Forfatter til bøgerne:
Et fuldt møbleret liv – En bog om Børge Mogensen, Gyldendal.
Lis Ahlmann tekstiler, Ejlers forlag.
Manus og instruktør på filmen: Møbler Til Tiden, Copenhagen Film Company.

Foredrag med Thomas Mogensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 28. juni 2018
Læs mere

carl-johan Boraxbekk
Holder foredrag indenfor følgende emner: Hjernen

Carl-Johan Boraxbekk

Book nu!

Carl-Johan Boraxbekk er uddannet i medicin og psykologi. Han tog MA i psykologi i 2004, og i 2008 tog han ph. d. i fysiologi i 2008 fra Umeå Universitet. Her fortsatte han som uafhængig forsker og blev i 2012 ansat som docent i Neuroscience. I 2016 blev Carl-Johan Boraxbekk tilknyttet DRCMR som gæsteprofessor finansieret af Lundbeckfonden. DRCMR er det danske forskningscenter for MR på Københavns Universitetshospital Hvidovre. Carl-Johan Boraxbekk er den anden professor på Amager og Hvidovre Hospital med ikke-medicinsk baggrund. Den første er professor i fysioterapi Thomas Bandholm, der tiltrådte i 2017. De to har fælles forskningsinteresser, som de vil samarbejde om.

Foredrag af Carl-Johan Boraxbekk:

Hjernen længe leve

​Med MR-scanning og konkrete øvelser vil ny professor ved AHH, Carl-Johan Boraxbekk, forske i, hvordan ældre kan gøre hjernen skarp til en lang alderdom – og måske forsinke demens.

VÆR DEN FØRSTE TIL AT KOMMENTERE
​”Åh, var det i dag, vi skulle mødes?”. Mange ældre kender til at glemme en aftale, ligesom de også ofte skal lede efter et ord eller glemmer at tænde for kaffemaskinen. Det er ikke alarmerende. Men det duer ikke, at vores hjerner ikke fungerer optimalt, når vi samtidig lever længere. Derfor er ny professor i Cognitive Neuroscience of Aging (Kognitiv neurovidenskab og aldring) ved AHH, Carl-Johan Boraxbekk, på vej med forskningsprojekter, der via MR-scanning og fx hukommelsestræning ellers fysisk træning skal fortælle os, hvordan hjernen kan holdes skarp til en lang alderdom. Det er endda formentlig muligt at forsinke udbrud af demens.

Træning af hukommelse og fysik
Carl-Johan Boraxbekks forskning tager udgangspunkt i grupper af ældre mennesker, som henholdsvis træner fysisk, træner hukommelsen eller slet ikke træner, og hvordan de håndterer forskellige situationer, hvor de kommer under lidt stress eller pres. “De skal fx kunne huske en liste med ord. Det kan være meget svært for nogle ældre,” fortæller Carl-Johan Boraxbekk. “Vores forsøgspersoner testes på hukommelsen både før og efter en intervention. Derudover scanner vi deres hjerner med avancerede MR-teknikker. Så kan vi se, hvordan de forskellige aktiviteter påvirker hjernens struktur, aktivitet og kemi, og hvor meget disse påvirkninger øger hjernens funktionelle reserve,” siger han.

Ung – med fokus på ældre
Carl-Johan Boraxbekk er med sine 37 år endnu ikke selv i farezonen for en træt og slidt hjerne. Men fascinationen af hjernens betydning for et langt og godt liv begyndte allerede i hans helt unge år. “Jeg har altid trænet meget fysisk, og jeg kunne mærke, at det skærpede min hjerne. Derfor blev jeg interesseret i, hvad træning mon kunne gøre for ældre menneskers hjerner, og jeg ser kæmpemuligheder i at fortsætte min forskning her på Hvidovre,” fortæller Carl-Johan Boraxbekk. Han blev ph.d. i fysiologi i 2008 og har siden beskæftiget sig med hjernens funktioner hos ældre.

Foredrag med Carl-Johan Boraxbekk booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 27. juni 2018
Læs mere

Fabian Petersen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Coaching, Finde vejen tilbage til livet, Livsforandringer, Stress og PTSD

Fabian Petersen

Book nu!

Fabian Petersen er født 1975 og er uddannet coach indenfor personlig udvikling med speciale i kognitive adfærdsmønstre. Sideløbende er han også film- og musikproducer i studiet aWhatAboutP Production & radio/tv vært på streaming programmet Fedt! Det er fredag.

Foredrag af Fabian Petersen:

Da solen gik ned – et foredrag om at finde vejen tilbage til livet igen

Lad dig rive med i en spændende beretning om hvordan du kommer tilbage til livet igen efter at have været det tætteste du kan komme på døden.

Natten til d. 12. november 2001 blev en livsændrende og skelsættende dag for Fabian Petersen. Dagen der sluttede som for de fleste, endte med at vende op og ned på Fabians liv, da nattens oplevelse sendte ham i koma i 5 døgn og var af så voldsom karakter at man kan undre sig over hvordan det var muligt at overleve.

Kom og hør foredraget hvor Fabian Petersen fortæller om oplevelsen men mere vigtigt fortæller om, hvordan han fandt vejen tilbage til livet ved hjælp af beslutsomhed, positive tanker & den åndelige verden.

Fabian har siden oplevelsen brugt sit liv på at hjælpe og støtte mennesker i at se det positive i hverdagen uanset hvor man er i sit liv.

Foredrag med Fabian Petersen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

1000 tak for en fantastisk aften, du har virkelig give min kone og jeg noget at tænke over – nemlig hvor heldige vi er og har været igennem hele livet. Vi har startet vores dog i dag med “Det bliver en god dag”.
* * * * * Henrik Mikael Hansen

Et tankevækkende, chokerende og livsbekræftende foredrag. Fyldt med visdom af så stærk karakter, at jeg i min vildeste fantasi aldrig havde troet, at jeg skulle høre en så kraftfuld livshistorie. Fortalt med ægthed, varme og etik for sit bagland. Jeg blev rørt i hjertet og vil huske dine ord. Tak Fabian for mødet med dig.
* * * * * Jazmin Demnat

En almindelig karismatisk fyr med en helt utrolig uhyggelig historie der på yderst interesantvis fører os igennem nærdødsoplevelse og på humoristisk vis gengiver sjove og sære oplevelser fra hans tid i koma og efter opvågning. Hele denne fortælling afsluttes med et helt igennem positivt livssyn, som vi alle kan læse at tage med os ind i vores liv.
* * * * * Lis Philipsen

Publiceret: 25. juni 2018
Læs mere

IdaP

IdaP

Book nu!

IdaP er aktuel på: Spotify, iTunes, Google Play samt mange andre digitale medier.

Ida er født 2003. Hverdagen går med lektier, familien og veninderne men også med sin manager og producer i aWhatAboutP Productions studie, hvor hun altid er i gang med et nyt projekt til hendes fremtidige numre.

Hendes repertoire tæller lige nu 8 sange med hver deres lyd i en blanding af ballader til tidens up-tempo musik. Nye sange er dog på vej. I 2018 optrådte hun på sin egen første koncert på en musikcafe i Ringsted.

Hun optrådte til ”En til væggen” gallamiddag for hjemløse, og i maj 2018 optræder IdaP til Hus Forbi’s indvielse af deres nye lokaler samt Egebjerg Sommerkoncert i juni 2018.

IdaP er også med i puljen på karrierekanonen på DR.

IdaP er en ældre sjæl i en ung krop. Dette kommer til udtryk i hendes tekster og hvordan hun udtrykker sig når hun fremfører dem. Hun har en unik “tone of voice”, der har sin helt egen streg.

IdaP kan være en genert ung pige udenfor scenen, men ligeså snart hun går i gang med at synge, om det er i studiet eller live, så går hun ind i sine sange og bliver en autentisk musikalsk oplevelse. En oplevelse der sætter sig i ens sjæl, der kan ramme selv den mest garvede lytter. Ida har nemlig en evne til at ramme med sin fortælling og hun skriver selv sine sange samtidig med at hun fortolker andres tekster, og gør dem til sin egen streg.

IdaP booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 25. juni 2018
Læs mere

Kristian Husted
Holder foredrag indenfor følgende områder: Flygtninge, Fortælling, Journalistik, Kulturmøder, Litteratur, Menneskerettigheder, Paradigmeskift

Kristian Husted

Book nu!

Kristian Husted (f. 1976) er en dansk dramatiker, forfatter og teaterinstruktør. I februar 2018 udgav han bogen ”Vahid”, der beskriver forfatterens oplevelser undercover som den iranske flygtning Vahid.

Foredrag af Kristian Husted:

Mit liv som Vahid
Hvad sker der, når man træder ud af sit almindelige liv og i stedet får mærkatet ”flygtning”, og hvordan opleves det at være på flugt? Disse spørgsmål er udgangspunktet for Kristian Husteds bog ”Vahid”, som udkom i februar 2018.

En dag rejser forfatteren til den græske ø Lesbos, skifter identitet fra dansk til iransk og begynder livet som flygtningen Vahid. Sammen med andre forfulgte rejser han igennem Europa under den store flygtningestrøm i 2015, og oplever hvordan mennesker på flugt bliver mødt af det europæiske asylsystem. Rejsen ender i Sandholmlejren, hvorfra Vahid sendes ud til et midlertidigt asylcenter på en nedlagt skole i Rødbyhavn på Lolland sammen med to hundrede andre mænd fra hele verden.

Anmelderne skrev bl.a. om ”Vahid”:

”en sammensat, rå og vigtig øjenvidneberetning (..) en enestående dokumentation af, hvordan tilfældet skaber skæbner.”
Marie Louise Kjølbye, Information.

”hatten af for Kristian Husted, der ved at walraffe har skaffet adgang til oplysninger om og indsigt i en væsentlig, aktuel problematik, som hermed dokumenteret af både betragter og betragtede rummer både misforhold og grov udnyttelse. Det er med stor indlevelse, han udlever sin Vahid.”
Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau.

”Bogens radikale præmis giver forfatterens alter ego adgang til situationer, der sætter et af vor tids definerende fænomener under lup, og derved lykkes det Husted at kvalificere debatten om, hvad der sker, når flygtninge, migranter og lykkeriddere rejser hertil i håb om noget bedre end det, de har forladt.”
Kathrine Tschemerinsky, Weekendavisen.

Mød Kristian Husted, der fortæller om livet som Vahid og sit hjemland Danmark, som han nu har set med helt nye øjne.

Foredrag med Kristian Husted booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 20. juni 2018
Læs mere

Charlotte Langkilde
Arbejdsliv, Færøerne, Forfatterskab, Litteratur, Nordisk Fjer, Whistleblowing

Charlotte Langkilde

Book nu!

Færøerne – En moderne nation fødes (foredrag med udgangspunkt i bog af samme navn)
Danmark og Færøerne har delt skæbne i mere end 600 år. Charlotte Langkilde fortæller historien om den dramatiske tid for rigsfællesskabet, da de enestående øer på kort tid blev forvandlet fra et nærmest middelalderligt samfund til begyndelsen på den moderne nation, vi kender i dag. I centrum stod den danske amtmand Carl Emil Dahlerup, der kom til Færøerne i 1849 direkte fra Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Han mødte et ludfattigt og tyndtbefolket samfund, der var afskåret fra omverdenen og udviklingen, og som var stort set ukendt i Danmark. I løbet af de næste ti år lykkedes det ved fælles indsats i det lille samfund og i samarbejde med den danske regering at få gennemført de store reformer, der havde ladet vente på sig i årtier. Forandringerne medførte dramatiske konfrontationer, i takt med at gamle magtbaser stod for fald. Her fortælles historien, som ofte går imod de myter, der er fortalt gennem generationer om det danske herredømme over Færøerne.

Bogen udkommer september 2018.

Foredrag med Charlotte Langkilde booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 19. juni 2018
Læs mere

Else Kathrine Relster
Holder oplæg for netværksgrupper om Hvordan bliver vi til de mennesker, som vi er

Else Kathrine Relster

Book nu!

Oplæg til netværksgrupper af Else Kathrine Relster:

Hvordan bliver vi til de mennesker, som vi er?

Hvordan skabes livsværdier og overlevelsesstrategier?
Hvordan skabes tænke-føle og adfærdsmønstre?
Hvilken rolle spiller hjernen i forandringsprocesser?
Hvordan kan man ændre gamle mønstre?
Kan alle ændre mønstre- uanset alder?
Hvordan ændrer man lederadfærd?
Kan lederudvikling og personlig udvikling adskilles?
Kan ubearbejdede hændelser fra fortiden spille ind i voksenlivet og også i lederadfærd?
Hvordan kan man starte en forandringsproces?
Hvor skal man starte?

Det er nogle af de spørgsmål, som Else Kathrine Relsters oplæg i mindre netværksgrupper og ledergrupper omhandler. Ideelt set med 10-20 deltagere. Gerne grupper, der kender hinanden i forvejen. Rammerne omkring møderne er mellem 2 og 4 timer – alt efter deltagernes aktive medvirken.

Oplægget varer ca. en time og tager udgangspunkt i Elses bog ’ Dybe samtaler om lederskab’ . Gyldendal Business 2018. I den resterende tid faciliterer hun dialog og også gerne dybe samtaler, hvor mere følsomme temaer kan tages op i gruppen.

Om:
Else Kathrine Relster er cand.psych. og Ph.D fra Københavns Universitet. Hun blev i 1978 ansat som den første psykolog i Arbejdstilsynet med psykisk arbejdsmiljø og stress som del af hendes arbejdsområde. Hun var fra 1986 til 1989 personalechef og uddannelseschef i Arbejdstilsynet . Fra

Else Kathrine Relster er cand.psych. og Ph.D fra Københavns Universitet. Hun blev i 1978 ansat som den første psykolog i Arbejdstilsynet med psykisk arbejdsmiljø og stress som del af hendes arbejdsområde. Hun var fra 1986 til 1989 personalechef og uddannelseschef i Arbejdstilsynet . Fra 1989 til 1996 var hun adm. direktør i SFC (Statens Filmcentral, Kulturministeriet) i. Siden 1996 har jeg haft sit eget firma Nye Veje, hvor hun arbejder med sparring og coaching af ledere. Else Kathrine Relster har for år tilbage udgivet en del bøger: Grundbog i psykolog, Psykisk arbejdsmiljø, Drømmetydning for begyndere m.v.

Hun holder foredrag, som tager udgangspunkt i hendes bog Dybe samtaler om lederskab. Balance som leder og som menneske. (Gyldendal Business, januar 2018). Foredragene vil være relevant for alle, der interesserer sig for personlig udvikling, men
især for HR-grupper og ledergrupper, herunder direktioner og bestyrelsen, Vl-grupper m.v.

 

Else Kathrine Relster booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 18. juni 2018
Læs mere

Tobias Dybvad

Tobias Dybvad

Book nu!

Tobias Dybvad indtager altid selskabet med en sprudlende, charmerende, glad energi og en komisk timing i særklasse. Uanset emnevalg går han altid uden om de værste klichéer og strammer sig an for at levere et show på et joketeknisk højt niveau. Han er ikke bange for at tage nogle chancer og sætte sig selv på spil – det er altid meget tilladt at grine både med og af ham.

Ofte ender man med også at grine lidt af sig selv.

Tobias er i dag mest kendt for TV2 Zulus største succes til dato, tv-programmet Dybvaaaaad som kører på 9. sæson. Programmet har udviklet sig til en decideret landeplage og MÅ være det mest citerede danske comedyprogram i kantiner og skolegårde landet over p.t. Derudover har han tre succesfulde one man shows i ryggen – senest “Fasser Partner”, som turnerede rundt i landet i 2018 og endte på noget nær 100 shows.

Tobias Dybvad booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 15. juni 2018
Læs mere

Lotte Andersen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen.

Lotte Andersen

Book nu!

Foredrag af Lotte Andersen & Amalie Kestler

Carl & Marie

Den 10. april udkom bogen Carl & Marie; en portræt- og brevbog, der skildrer det for samtiden moderne ægteskab mellem komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Her bliver det klart, at der midt i den dobbelte skaberkraft fra to mennesker, der hver især efterlader sig værker af monumental og historisk betydning, udspiller sig en passioneret, men også slidsom kærlighedshistorie.

I dette foredrag taler de to forfattere, skuespillerinden Lotte Andersen og journalist Amalie Kestler om arbejdet med bogen – om historien “Carl & Marie’” datidens kulturelitære powercouple, om Anne-Marie Carl-Nielsen som en i dén grad moderne kvinde i trit med sig selv og sine ambitioner, og om oplevelsen af nok engang at blive bekræftet i, at når det kommer til kunst, kærlighed og det menneskelige sind, så er 100 år slet ikke så længe endda.

Under foredraget indgår der fællessang, oplæsning af ægteparret Nielsens mange breve og i tilvalg kan foredraget suppleres med musikalsk ledsagelse af Carl Nielsen sange opført af klassisk pianist eller af performance og lydkollektivet WE LIKE WE.

Foredrag med Lotte Andersen og Amalie Kestler booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 15. juni 2018
Læs mere

Knud Romer
Holder foredrag indenfor følgende områder: Branding, Fortælling, Litteratur

Knud Romer

Book nu!

knud romer kort over paradisKort over Paradis (bogforedrag)

Om bogen:
“Når solen går ned, får du stukket øjnene ud. Så mørkt er der på Falster.”

KORT OVER PARADIS er en bog om at tage afsked med sin far, om demens og død – og et liv i ruiner. Den tager os ind i det totale illusionsbrud fra barndomslandet på Falster til halvfemsernes glittede reklameverden med masser af kontanter, kokain og kurs mod katastrofen efter filmfestivalen i Cannes med Lars von Trier. Undervejs møder vi bandeordenes mester, det parisiske kloaksystem, hemmelige biblioteker og den magiske, amerikanske ven, der vokser op på fronten af den kolde krig i Mellemøsten som søn af en CIA-spion. 12 år efter sin prisbelønnede debut “Den som blinker er bange for døden” er Knud Romer tilbage med en omvendt dannelsesroman. En rejse gennem Europas kulturhistorie, gennem Persien og gennem tre årtiers natteliv i København. Alt sammen registreret af evighedsstudenten fra Falster, hvor man for guds skyld ikke skulle sætte sig på bænken på torvet. For så holdt man op med at gå i bad og klippe håret og fik skæg og laset tøj og talte højt med sig selv. KORT OVER PARADIS er en fortælling, som viser vejen til helvede.

Foredrag med Knud Romer booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 8. juni 2018
Læs mere

Christoffer Boserup Skov
Holder foredrag indenfor følgende områder: Dannelse, Eksistens, Filosofi, Livskvalitet, Personlig udvikling

Christoffer Boserup Skov

Book nu!

Nyt foredrag af Christoffer Boserup Skov er filosof og forfatter.

Forvirret?
Er du forvirret over det hele? Det er der god grund til at være: Vores liv, færden og eksistens er nemlig spændt ud mellem mange modstridende fakta. På den ene side lever vi på det bedste, mest sikre og rigeste tidspunkt i verdenshistorien. På den anden side truer mange forhold vores eksistens. Så spørgsmålet er, om alle vores teknologiske fremskridt og økonomiske vækst også giver os en eksistentiel ro og tilfredshed? Med dette foredrag får du et filosofisk blik på livet i al dets skønhed og forvirring.

Foredrag med Christoffer Boserup Skov booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 7. juni 2018
Læs mere

Ole Grünbaum
Holder foredrag indenfor følgende emner: 1960´erne, Forfatterskab, Historie, Litteratur, Politik/Samfund, Samfundsdebat

Ole Grünbaum

Book nu!

BRYD IGENNEM er et manifest om det Danmark, vi ikke kender, fordi vi ikke har skabt det endnu.
I 1989 faldt Berlinmuren. Men nu står der en ny mur foran os, som spærer for vores udsyn, så vi ikke kan forestille os en anderledes fremtid end det system vi lever under. Samtidig hærger en mig-mig-mig epidemi over hele verden i form af en enorm grådighed og en stigende ufordragelighed, hvor de rige stjæler fra de fattige, og de magtfulde tryner de magtesløse. Og hvor den usynlige mur, som forhindrer os i at løse problemerne, synes ubrydelig.

Men vi kan bryde igennem, siger den gamle provo og 60’er-oprører Ole Grünbaum. Vi kan skabe et samfund, som er godt for alle – og ikke blot de få. Han sender i 50-året for 68 et brev til sine børn og børnebørn om verdens tilstand, og om hvad vi er nødt til at gøre noget ved, hvis vi skal bevæge os ud af klimakrisen og den voksende ulighed, der truer selve demokratiets eksistens.

CITAT FRA BOGEN:
Så her er jeg i 2018, i 50-året for det berømte 68, og jeg har fem børn, eller rettere: Jeg har haft æren af og fornøjelsen ved at se fem børn vokse op – for jeg har dem jo ikke. Men jeg glædes hele tiden ved fortsat at kende dem. De er lige nu mellem 30 og 47 år. Og denne bog er skrevet til dem. Og til deres børn. Det er en politisk bog – ikke partipolitisk, jeg er ikke noget politisk menneske, og slet ikke noget politisk dyr, men bogen er dog det mest politiske skrift fra min hånd siden 60er-oprøret.

Jeg har gennem de seneste ti-femten år sagt til mine børn, at hvis de ikke i deres levetid er med til at revolutionere vores samfund, så ser det ikke så godt ud for deres børn, og dermed mine børnebørns fremtid, og ligeså for børnebørnenes børn, og deres børn, og så videre.

Vi befinder os som samfund og menneskehed i en kritisk situation, som vi er nødt til at se i øjnene og handle efter. Ellers går det galt. Det går galt med klimaet. Det går galt med forureningen af vores natur og miljø. Det går galt med freden som man rettelig bør kalde våbenhvilen. Og det går galt med vores samfund – som i stigende grad hærges af ufordragelighed, grådighed og inkompetent ledelse.

Foredrag med Ole Grünbaum booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 6. juni 2018
Læs mere

Lolenga Mock
Holder foredrag indenfor følgende områder: Boxning, Mental styrke, Motivation, Personlig udvikling, Sundhed

Lolenga Mock

Book nu!

Lolenga Mock foredrag:

Fra FN-flygtning til verdenseliten i professionel boksning.

I 2018 udgav Aarhus-bokseren Lolenga Mock bogen “Fra FN-flygtning til verdenseliten i professionel boksning”, der beskriver hans personlige rejse med at arbejde sig op fra absolut ingenting. Hans familie blev myrdet af rebeller under et oprør mod Zaires præsident, og han selv må flygte ud af landet. Lolenga Mock endte i Kenya, hvor han fik status som FN-flygtning, og i 2003 flytter han til Danmark, hvor han bygger et helt nyt liv op – stadig med drømmen om professionel boksning og en titel som verdensmester.

I dag har den 46-årig århusianske bokser været professionel bokser i 25 år og har 57 prof-kampe. Lolenga Mock fik comeback i ringen i 2015 under promotor Mogens Palle, blev kåret til Årets Bokser 2016 (i en alder af 44 år), og i 2017/18 boksede Lolenga Mock sig helt ind i verdenseliten og er i dag rangeret blandt de 15 bedste i verden i super-mellemvægt, og drømmer om en kamp om verdensmesterskabet.

Mock er 3 X Europamester, tidligere WBA International mester og WBO Interkontinental mester. Derudover har han 107 kampe som amatør bag sig.

Ved siden af sin egen karriere er han mentor for unge, der mangler hjælp til at finde tilbage på rette spor i livet. Det har blandt andet ført ham til Nuuk, Grønland, hvor han gennem 3 måneder trænede unge udsat for omsorgssvigt. Den daglige boksetræning samt undervisningen i boot campen gav de unge selvtillid til at begynde at gå efter deres egne mål.

OBS: Foredraget er på engelsk.

Foredrag med Lolenga Mock booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 6. juni 2018
Læs mere

Jesper Bay-Hansen
Holder foredrag indenfor følgende emner: Kommunikation, Lykke, Mænd, Stress/Angst/Depression, Sundhed

Jesper Bay-Hansen

Book nu!

JESPER BAY-HANSEN (født 1970) er en af Danmarks førende kliniske sexologer. Han er uddannet speciallæge i almen medicin og har tidligere arbejdet som praktiserende læge med egen lægepraksis fra 2006-2010. Derefter har Jesper videreuddannet sig til specialist i klinisk sexologi, først på Rigshospitalet og siden taget den europæiske ESSM-certificering. Han er derudover uddannet i sexokorporel kropsterapi og parterapi, og han har taget en amerikansk uddannelse i positiv psykologi. Siden 2009 har Jesper haft en privat samtaleklinik i Charlottenlund, Klinik for Sexologisk Rådgivning og Samtaleterapi.

Jesper er en efterspurgt foredragsholder i emner som livsglæde/lykke, arbejdsglæde, trivsel, køn og seksualitet, klinisk sexologi, stress samt depression og seksuelle problemer. Han er desuden fast underviser på flere af Lægeforeningens kurser for sekretærer, sygeplejersker og læger og underviser derudover seksualvejledere, psykoterapeuter, psykologer samt social- og sundhedspersoner.

Jesper er forfatter til flere bøger om livsglæde, trivsel, seksualitet, sex- og samliv, herunder bestselleren Recepten på lykke:

Recepten på lykke. Udgivet 2011, FADL’s Forlag. Udsolgt.
Få mere lyst. Udgivet 2012, FADL’s Forlag. Udsolgt.
Livskunst i praksis. Udgivet 2014, Forlaget Ella.
Medglæde – kunsten at glæde sig med andre. Udgivet 2014, Forlaget Ella.
JAlousi – kunsten at leve med jalousi. Udgivet 2014, Forlaget Ella.
De 9 kærlighedsregler – kunsten at pleje kærligheden i alle aldre. Udgivet 2015, Forlaget Ella.
Seksualitet – terapeutiske tilgange. Udgivet 2015, Forlaget Ella.
Mærk efter! – og gør det i tide. Udgivet 2017. Forlaget Mindspace.
Hvad alle bør vide om mænd – Pik, potens og parforhold. Udgivet den 29. maj, 2018. Lindhardt og Ringhof.

Foredrag af Jesper Bay-Hansen:

Foredrag 1: HVAD ALLE BØR VIDE OM MÆND (også en bogtitel)
Med forskningsbaseret brugsviden og en uhøjtidelig indfaldsvinkel gør bogaktuelle læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen os klogere på mandens seksuelle univers. Foredraget er et opgør med de mange mandemyter, vi alle, uanset køn, lever med. Der er garanti for brugbar hands-on viden og tankevækkende budskaber, som kan bruges overalt. Og både i familie- og arbejdslivet – uanset om du er kvinde eller mand, single eller i parforhold. Du vil bl.a. få svar på spørgsmål som: Hvad er pik-sund livsførelse, og hvorfor er det ikke kun noget, der angår manden? Og: Kan man virkelig elske sig til alt fra et bedre samliv til større arbejdsglæde?

Foredraget kan bestilles som en foredragspakke med bøger til alle fremmødte. Dvs. et eksemplar af bogen: Hvad alle bør vide om mænd – Pik, potens og parforhold. Bogen blev udgivet af L&R d. 29. maj og strøg direkte ind på landets bestsellerlister.

Foredrag 2: MANDESUNDHED – LIVSFØRELSE, KROP OG SEX
De taler om skønhed, sundhed, følelser, sex og parforhold. Og de læser om det i ugeblade, magasiner, bøger og litteratur. Kvinderne. Men hvad gør mændene? I dette foredrag sættes fokus på mandens livsfaser og sundhed. Hør om, hvad der sker med manden igennem et helt normalt mandeliv og få konkrete råd til, hvad man kan gøre for at passe på sundheden og trivslen – både i og uden for soveværelset. Mænd vil med foredraget få en uundværlig brugsviden, mens kvinder vil komme på en rejse ind i en mandeverden, der normalt er lukket land. Deltagerne vil blandt andet høre om mandens midtlivsfase og om, hvordan manden i sin livførelse kan passe på potensen. Dertil en både seriøs og underholdende instruktion i bækkenbundsøvelser (for både mænd og kvinder) med tilhørende kvalitetssikring.

Foredraget baserer sig på budskaber fra bogen: Hvad alle bør vide om mænd – Pik, potens og parforhold. Kan bestilles som en foredragspakke inkl. et eksemplar af bogen.

Foredrag 3: SAMLIVETS FEM T’ER: TID, TAL, TRYGHED, TILLID OG TILNÆRMELSER
Når vi trives i sex- og samlivet påvirker det vores humør og generelle mentale og fysiske trivsel. Og forskning viser, at intimitet og et nærende samliv smitter positivt af på arbejdsglæden og engagementet på jobbet. Alligevel er der en generel berøringsangst over for sammenhængen mellem arbejdstageres trivsel i sex- og samlivet og deres trivsel på jobbet. Men ikke i dette foredrag. At knalde arbejdsglæden i vejret starter måske slet ikke på arbejdspladsen, men derhjemme! Er man i forhold, er det lige så vigtigt at passe på forholdet, som det er at passe på sig selv og sin krop. Og det er grundlaget for arbejdsglæde og -trivsel. Det er ofte de helt basale ting, der skal til. Men ikke desto mindre lige netop det, mange alligevel glemmer i en travl hverdag.

I foredraget får deltagerne nøglen til trivsel i samlivet. Den består af fem t’er: tid, tal, tryghed, tillid og tilnærmelser. Herigennem kan man løfte både livs- og arbejdsglæden og trivslen i både privat- og arbejdslivet. Samtalens fem t’er er et redskab fra bogen: Hvad alle bør vide om mænd – Pik, potens og parforhold. Den – eller bogen De 9 kærlighedsregler – kan tilkøbes i en foredragspakke.

Foredrag 4: LAD OS TALE OM SEX – MEN HVORDAN?
Danske befolkningsstudier viser, at op imod 90 % af 16-95 årige danskere finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Ikke desto mindre er det svært for mange mennesker at tale om sex. Hvordan griber man samtalen an? Og i hvilke situationer? Foredraget sætter fokus på samtalen om seksualitet og henvender sig til personer i social- og sundhedssektoren, støttepersoner, seksualvejledere, psykoterapeuter, psykologer m.fl. Foredraget skræddersyes målgruppen og vil ikke alene introducere til praktisk anvendelige samtalemodeller, men også omfatte konkrete samtaleredskaber samt give et overblik over de mest almindelige seksuelle problemer.

Foredraget kan bestilles som en foredragspakke med boghæftet: Seksualitet – terapeutiske tilgange.

Foredrag 5: KUNSTEN AT GLÆDES
Flere og flere danskere føler sig så stressede i dagligdagen, at det går ud over livsglæden og evnen til at arbejde og fungere normalt, også socialt. Så hvordan kan man undgå, at stress går ud over glæden, lysten og energien? Det kan i den grad øge livskvaliteten at kunne glæde sig på andres vegne og dele sin glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på vores egen glæde og pleje den, men også have fokus på at kultivere fællesglæden og medglæden både i privat- og arbejdslivet. Med afsæt i den nyeste viden om stress, trivsel og livskvalitet sætter dette foredrag fokus på, hvordan man helt konkret kan slippe fri fra misundelsens kløer, løfte medglæde og styrke sine sociale relationer – lige fra venskaber og parforhold til arbejdsrelationer – samt øge robustheden mod stress.

Foredraget tager afsæt i bogen: Medglæde – kunsten at glæde sig med andre (Forlaget Ella). Der hører også en foredragspakke til dette foredrag.

Foredrag 6: GIV DEN GODE SAMTALE EN OPGRADERING
Du opgraderer mange ting i dit liv: Dit tv abonnement, din bolig eller måske dit flysæde. Men hvornår har du sidst opgraderet den gode samtale i dit arbejde? Målet for enhver samtale er at lytte og selv blive hørt og forstået. Der sker en udveksling af budskaber, som kommunikeres mere eller mindre direkte. Og den gode samtale udmunder i en fælles accept, forståelse og plan eller aftale. Med dette foredrag får deltagerne lejlighed til at identificere og dvæle ved de positive psykologiske elementer af en god samtale, få ideer til at samtale på nye måder – også om svære emner, når der er dårlige vibrationer eller ulmende konfliktmateriale. Det gælder samtalen med kolleger, samarbejdspartnere og naturligvis med klienter/kunder.

Foredraget skræddersyes ønsker og behov og kan bestilles som en foredragspakke inkl. bogen Medglæde eller bogen Mærk efter!.

Foredrag 7: MÆRK EFTER! – OM STRESS OG SELVREGULERING
Flere og flere danskere føler sig så stressede, at det går ud over glæden, trivslen og sundheden. Stress findes i flere varianter: følelsesmæssig, mentalt og biologisk stress. I håndteringen af stress har fokus i årevis især været på arbejdsrelateret stress, men følelsesmæssig stress i alle livets relationer: samlever/kæreste, børn og familie, venner, kolleger samt i forhold til kontakt med kunder, borgere, patienter m.fl. fylder også meget. Ofte meget mere end det adresseres. I dette foredrag tager læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen afsæt i sin bog: Mærk efter! – og gør det i tide og beskriver helt nye aspekter af emotionel stress, og hvordan vi alle kan lære at håndtere følelsesmæssig stress på hensigtsmæssige måder. Du vil komme hjem med brugbar viden og konkrete redskaber, som du både kan bruge på dig selv og i dit arbejdsliv – især hvis du har mange menneskekontakter. Du vil bl.a. få ny viden om, hvordan du kan passe på dig selv og dine kolleger og opbygge robusthed (resiliens) ifm. de små og store stød, livet giver os alle.

Foredraget kan bestilles som en foredragspakke inkl. bogen Mærk efter! (Forlaget Mindspace).

Foredrag med Jesper Bay-Hansen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Publiceret: 5. juni 2018
Læs mere

Bastian Larsen
Holder foredrag indenfor følgende områder: Fordomme, Jalousi, Kommunikation, Kærlighedscoaching, Parforhold, Seksualitet

Bastian Larsen

Book nu!

Bastian Larsen har arbejdet som journalist og fotograf, siden han var 21 år, hvor han startede på de ilde berygtede rapport blade. Bastian er født i 1971 og har arbejdet for mange forskellige medier, lige fra TV2 til Ude & Hjemme, Berlingske og Politiken, men har altid haft en rød tråd omkring sex og samliv, parforhold og kærlighed i sit arbejde. Bastian Larsen har skrevet fra og om stort set alle de seksuelle og kærligheds subkulturer, der findes i Danmark. For tiden skriver han fast klumme om sex og kærlighed for Ekstra Bladet og for nogle år siden uddannede han sig som parterapeut og sexolog har klinik på Islands Brygge i København hvor han arbejder med klienter, holder foredrag og underviser kommende sexologer og parterapeuter. Han har skrevet e-bogen elskmig.dk, der er en fiktions bog fra onlinedating universet, inspireret af virkeligheden.

Foredrag af Bastian Larsen:

Foredrag 1: HAR DU DET KÆRLIGHEDSLIV DU GERNE VIL HAVE?
Er spørgsmålet som de fleste mennesker lever et helt liv uden at stille sig selv. Vi lever i Danmark i 2018 med større frihed end nogensinde før, når det handler om at vælge vores kærlighedsliv. Vi er ikke begrænsede af økonomi, religion eller kultur, og alligevel vælger de fleste helt uden at reflektere over det, samme parforholdsrammer som vores oldeforældre. Med en skilsmisse procent på 50, halvanden million singler og status som verdens næstmest utro nation, er der noget, der ikke fungerer i det danske kærlighedsliv. Vores parforhold og kærlighedsliv burde være det sted, hvor vi henter masser af positiv energi, men i stedet bliver det tit et sted, der skaber frustration og suger energien ud af os. Hvordan undgår vi at blive en del af statistikken? Hvordan gør vi vores partner til vores medspiller i stedet for vores modstander? Hvordan lærer vi at skrue på de rammer, vi synes kvæler os, selvom det er os selv, der har valgt dem? Og hvordan lærer vi helt grundlæggende at få det kærlighedsliv, vi har brug for, for at kunne blive et helstøbt og lykkeligt menneske. Kom og hør om de mange muligheder og find ud af, hvad du har brug for.

Foredrag 2: NETDATING OG LIVE FLIRT – HVORDAN FINDER DU EN KÆRESTE?
At flirte er en kunstart, vi har glemt, og det handler ikke kun om at score. Det er bevist, at evnen til at flirte giver masser af positiv energi i sig selv, skærper alle dine sociale færdigheder og giver dig større livskvalitet. Med næsten en million onlinedatere har den digitale tidsalder fundamentalt ændret kærlighedslandskabet i Danmark. Det er et helt nyt sprog, der skal læres, som de fleste har utroligt svært ved at forstå. Efter mere end 700 netdates, hvor jeg har begået stort set alle de fejl, der findes, deler jeg ud af min erfaring i hvordan du navigerer på den elektroniske kærlighedsscene. Om du søger dit livs kærlighed eller bare en legekammerat, så er de mange muligheder kun et klik væk. De moderne kønsroller har gjort det utroligt svært for mænd og kvinder i Danmark at finde hinanden. Kvinder vil gerne have, at mændene tager initiativet, men de skal gøre det på en bestemt måde. Mænd er opdraget til, at de helst ikke må tage initiativet for meget, fordi det risikerer at virke for dominerende og maskulint. Med en række forholdsvis enkle principper, lærer jeg dig som kvinde, både at tage imod mænds initiativ og i øvrigt styre, hvem du gerne vil have opmærksomhed fra i rummet. Som mand er der også en række enkle øvelser, der sørger for at hjælpe dig forbi de mure af forventninger og forbehold, som de fleste kvinder ikke engang selv ved, at de lever bag.

Foredrag 3: BALANCEREN MELLEM KARRIERE OG KÆRLIGHED – DET ER IKKE EN KONKURENCE
Vi lever i et internationalt videns samfund, hvor mange finder en stor del af deres identitet og trivsel ved at gå på arbejde. Vi vil gerne udfordres, udvikle os og have spænende opgaver hvor vi kan mærke, at vi bruger os selv og vores kompetencer. For rigtigt mange overskrider arbejdet nu også arbejdspladsens fysiske og tidsmæssige rammer. Vi har telefon og mail med os hele tiden, og de færreste arbejder fast 8-16. Vi flekser, arbejder på projekter, svarer lige en mail kl. 22. om aftenen fordi det er vigtigt osv. Sammenlignet med den dynamik, udfordring og (forhåbentligt) anerkendelse vi finder på vores arbejdsplads kan vores kærlighedsliv komme til at føles som en tids og energimæssig konkurrent. Vi kommer trætte hjem fra arbejde, har ikke altid lyst eller overskud til at forholde os til hjemmets praktiske gøremål, og når man er en familie med børn, fyldes den rest af vores overskud der er tilbage gerne på dem, inden de lægges. Parforholdet og familielivet kan komme til at føles kedeligt, tungt eller endnu værre som en klods om benet, der holder os tilbage. I stedet for at gøre din partner til en modstander, så kan du gøre ham/hende til en medspiller – et sted du henter masser af positiv energi og støtte til det der er svært. I stedet for at tænke på det som en belastning kan parforholdet være der, man går hen efter inspiration og støtte. Det kræver, at du investerer noget af den energi, du går til dit arbejde med i dit parforhold. Med nogle ret enkle øvelser, lærer du at se, hvad din partners og dit eget kærlighedssprog er, og hvordan du får skabt en balance mellem dit travle hverdagsliv og din kærlighedsliv.

Foredrag 4: SEKSUALITETEN – EN UUDTØMMELIG KILDE AF ENERGI
Sexdriften er, næstefter overlevelsesdriften, den stærkeste vi har. Det er et af de områder i parforholdet, hvor vi kan mødes og bekræfte vores tilhørsforhold til hinanden uden ord. Det er desværre også et af de områder, der hurtigst dør ud, når vi etablerer os i faste parforhold. Tryghed og rutiner er utroligt dræbende for sexlysten. Men sådan behøver det ikke være. Vi dyrker fitness og tager videreuddannelser som aldrig før, mens vores kærligheds og sexliv bliver typisk slet ikke prioriteret. Alle undersøgelser viser, at sex og kærlighed er langt vigtigere for vores livskvalitet end arbejde og status. Det er ikke så svært at holde gang i sit sexliv, men det kræver lidt bevidst arbejde. Der er masser af inspiration at hente og øvelser, man kan lave med sin partner, der holder intimiteten og intensiteten i gang i parforholdet. De seksuelle rammer, kan også skrues på, så ingen føler sig fanget. Seksualiteten er et område, hvor de fleste af os aldrig når længere end til døren. Men hvis man tør tage sin partner i hånden og træde indenfor, er der en hel verden af eventyr. Kom og hør, hvordan du gør din seksualitet levende og til en uendelig kilde af positiv energi for dig og dit parforhold.

Foredrag med Bastian Larsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Publiceret: 4. juni 2018
Læs mere