Nis, Jens og Anders

Nis Bank-Mikkelsen, Jens Schou og Anders Singh Vesterdahl
Underholdning af Nis Bank-Mikkelsen, Jens Schou og Anders Singh Vesterdahl:

”Himmelhøjt jublende, til døden fortvivlet.”

ANNE FRANK’s DAGBOG
J.S. BACH ….. KLEZMER

ANNE FRANKS DAGBOG er en af de mest læste bøger i verden, og et af de vigtigste vidnesbyrd om udslettelsen af Europas jøder under Anden Verdenskrig. Anne Frank er under jorden på flugt fra nazisterne. I august 1944 blev familiens gemmested afsløret. Hun blev deporteret og døde i Bergen-Belsen tre måneder før hun ville være fyldt 16, og blot en måned før koncentrationslejren blev befriet af britiske tropper. Den stemme, der møder læseren i dagbogen, er en livlig, klarsynet og selvstændig ung pige med egne problemer, længsler, drømme og håb. Det er i dagbogen, som vidste hun, at hendes ord skulle genlyde langt efter hendes egen fysiske udslettelse.

I koncertens udvalgte tekstafsnit, møder vi en både jublende og fortvivlet ANNE. Tilsvarende har de udvalgte musikstykker- koraler af J.S. Bach og traditionelle klezmernumre – både jubelen og fortvivlelsen i sig! Otto Frank, Annes far, den eneste overlevende, var den første der læste hendes dagbog, tilbage i Amsterdam. Nis Bank-Mikkelsen læser af Dagbogen som var han den første. Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i Østeuropa før 2.verdenskrig og som sådan skæbneforbundet med jødernes historie. Koncertens to klezmermusikere tager udgangspunkt i den gamle opfordring: at gøre musikken til en ordløs sang, en musik der har gjort sig fri af ordene, og som blot jubler og græder.

I Johann Sebastian Bach`s kirkemusikalske værker til brug ved den protestantiske gudstjeneste er koralen helt central. En række af disse koraler spilles i koncerten.

NIS BANK-MIKKELSEN: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af ”Aladdin”, Bellmann og Rytter.
JENS SCHOU: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde.
ANDERS SINGH VESTERDAHL: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

Højsangen svøbt i klezmer
KONCERT med KÆRLIGHEDSPOESI

Vi er altså til koncert med Kærlighedspoesi. En koncert, hvis tekst er HØJSANGEN. En tekst hentet fra Det gamle testamente. Vitterlig gammel. Højsangen består af 8 vers, disse reciteres og svøbes, et efter et, i klezmermusik. Det er som om teksten beder om musik. Der opstår en sammenhæng mellem ord og krop. Ordene bliver krop, og det mærkes at musikken har dybe religiøse rødder. Ordenes østerlandske pragt standser undervejs op-, og hviler ud på vejen. Musikken bliver regelmæssige oaser, hvor der tankes op. En musik, som for længst har suget digtets stemning til sig. En musik der med fodfæste i traditionens magiske virkemidler, og med sit absolutte nærvær, gør STEMMERNE bag Højsangen nærværende. Ordet klezmer er hebraisk og betyder ordret ”stemmens instrument”. Den reciterende stemme(Nis) og stemmens instrument (Klezmermusik) rivaliserer kærligt om kærlighedens genstand. Med risiko for at vække den.

Højsangen, Sangen over alle Sange, er skrevet længe før vor tidsregning. Skrevet af kong Salomo – eller til kong Salomo. Det er uvist. Den bliver ofte omtalt som Bibelens mest populære bog. Ingen anden bog har været genstand for så mange forskellige fortolkninger som Højsangen. Den allegoriske fortolkning har været fremherskende, dvs bogen blev opfattet som billedtale, der beskriver en åndelig virkelighed. Den er blevet opfattet som fremstilling af det jødiske folks historie fra overgangen over det Røde Hav til Messias´ komme. I middelalderen var det et billede på forholdet mellem Kristus og Jomfru Maria. Den mest livsstærke er den mystiske, kærlighedsforholdet som forholdet mellem Kristus og Israel, eller Kristus og kirken. Og endelig, den realistiske, at bogen ganske enkelt handler om et erotisk forhold mellem to mennesker.

MUSIKKEN: Musikken er klezmermusikken. Den var jødernes musik og trøst i østeuropa før 2.verdenskrig og som sådan skæbneforbundet med jødernes historie. Den fandt fodfæste og grobund på amerikansk grund efter krigen, og er i dag udbredt over hele verden. Koncertens to klezmermusikere tager udgangspunkt i den gamle opfordring: at gøre musikken til en ordløs sang, en musik der har gjort sig fri af ordene, og som blot jubler (og græder). Klezmermusikken er en fusion, der udover de typiske jødiske/orientalske elementer også har spor af russisk, ungarsk, og endelig amerikansk underholdningsmusik. Nogen har sagt, at klezmermusikerens instrument er en højtaler for den ”indre” stemme, den der synger i enhvers sjæl!

NIS BANK-MIKKELSEN: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af ”Aladdin”, Bellmann og Rytter.
JENS SCHOU: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde.
ANDERS SINGH VESTERDAHL: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

OM IKKE NU, HVORNÅR SÅ?
FORTÆLLEKONCERT
KLEZMERMUSIK OG PRIMO LEVI

Vi tilbyder en koncert hvor musikken fletter sig humoristisk og dramatisk ind i en tekst, der både er smertefuld og fyldt af håb. Musikken er de forfulgte jøders trøstende rusmiddel. Det er det jødiske folks musik, der overvejende stammer fra de østeuropæiske lande. Efter 2.verdenskrig fandt den fodfæste i Amerika, og er den i dag udbredt over hele verden. Musikken er vidunderlig genkendelig, lige som dixiland musik og calypso! Et moderne epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne.

Primo Levi`s roman OM IKKE NU, HVORNÅR SÅ? handler om urmageren MENDEL, på flugt fra tyskerne i de hviderussiske skove. Den utrolige odyssè gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre og ydre drama – fra død, forræderi og had til humor og kærlighed på trods af alt, og den samler det gamle testamente og Homer, Singers fortælleglæde og Dumas’ musketer-romantik i et moderne epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne. Den har også et alment eksistentielt budskab, hentet fra Talmud: “Hvis ikke jeg sørger for mig selv, hvem gør så? Og når jeg tænker over mig selv, hvem er jeg så? Og om ikke nu, hvornår så?”

Stemningen bliver gribende og intens, når Nis Bank-Mikkelsen med sin granitagtige røst fortolker og agerer Primo Levis tekst. Han bliver talerør for Levis herligt skæve galleri af jødiske skræddere, håndværkere og musikere. I teksten er de alle partisaner.

NIS BANK-MIKKELSEN: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af ”Aladdin”, Bellmann og Rytter.
JENS SCHOU: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde.
ANDERS SINGH VESTERDAHL: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

Tid til Tiden
MUSIKKEN er KLEZMER

TID TIL TIDEN er en koncert hvor tekst og musik står side om side. Teksterne veksler med musik og handler alle om tid; tiden – dens væsen og dens gådefuldhed. Musikken er også tid; den forløber i tid, hvorved den bliver til et tidsrum. Vi forsøger med denne koncertform at undersøge om tid og musik måske er forbundne?

Teksterne der indgår i koncerten er af de 3 store danske poeter: Inger Christensen(1935-2009), Poul Borum (1934-1996), Benny Andersen (1929 – ). Inger Christensen har en poetisk vinkel på tidsbegrebet; dette kommer frem i hendes store digterværk DET. Poul Borum synger fra sit sygeleje: I´m Beginning to See the Light. Humoristen Benny Andersen siger i et digt, at selv med tolv ure i huset slår tiden ikke til! Dertil kommer en af de gamle kirkefædre, nemlig Augustin(354-430) Han har reflekteret meget over tid. F.eks. siger han, at selv et splitsekund har en begyndelse og en afslutning!

MUSIKKEN: Musikken er klezmermusikken. Den var jødernes musik og trøst i østeuropa før 2.verdenskrig og som sådan skæbneforbundet med jødernes historie. Den fandt fodfæste og grobund på amerikansk grund efter krigen, og er i dag udbredt over hele verden. Koncertens to klezmermusikere tager udgangspunkt i Augustins opfordring: at gøre musikken til en ordløs sang, en musik der har gjort sig fri af ordene, og som blot jubler (og græder)

Klezmermusikken er en fusion, der udover de typiske jødiske/orientalske elementer også har spor af russisk, ungarsk, polsk, og tysk folkemusik, og endelig amerikansk underholdningsmusik. Nogen har sagt, at klezmermusikerens instrument er en højtaler for den ”indre” stemme, den der synger i enhvers sjæl!

NIS BANK-MIKKELSEN: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af ”Aladdin”, Bellmann og Rytter.
JENS SCHOU: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde.
ANDERS SINGH VESTERDAHL: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

Digte til toner af klezmer og jazz

Musik og stilhed er to sider af samme sag. Og hvordan fange fuglens flugt, og hvordan fastholde lyden af musik?

I juli 1838 ramtes digteren St.St. Blicher af en dødstruende sygdom – muligvis tyfus – som lænkede ham til sengen i mere end 3 måneder. Han følte, at tiden nærmede sig, det samme udtryk han bruger i sit afskedstunge digt: Sig nærmer Tiden. Imidlertid kom han, gudskelov, oven senge igen. Den dødsmærkede Blicher vælger under sygdommen symbolsk trækfuglene som emne for sin nye digtsamling. Det er de fugle han kender bedre end nogen, de fugle, som han har skudt, spist og skrevet prosa og digtet om tidligere.

I hans lyriske hovedværk Trækfuglene fra 1838 lader han en gnist springe fra digt til digt, hvorved han knytter alle sangene sammen. Digtene giver et ironisk, satirisk, lidende og meget kærligt billede af det omgivende samfund, og er samtidig en nøgle til Blichers eget liv. Blicher bruger fuglelivet som spejl på menneskelivets grundvilkår. Digtsamlingen Trækfuglene består af 30 trækfugledigte, samt indledningsvis de meget elskede: Sig nærmer tiden og Det er hvidt herude.

Ved koncerten hører vi et udvalg af digtene reciteret af skuespiller Nis Bank-Mikkelsen. Derudover hører vi et udvalg af små nyskrevne fugletekster. Forfatterne bag disse er bl.a. Knud Sørensen, Eske K. Mathiesen, Peter Laugesen, Jørgen Leth, og Pia Juul.

Ord og tonerne fra klezmer og jazz
Klezmermusikken, er egentlig jødernes musik. Det er en musik, der med jøderne har været på en lang rejse, gennem mange kulturer og regioner (udlængsel/hjemve). En musik, hvis grundtone er så fuld af melodiøsitet og livsglæde, men også rummer smerten fra det evigt fordrevne og fortumlede folks skæbne. Jødernes trøst på rejsen. Musikken er i dag, som den verdensmusik den er, et fælles anliggende, og ejes af enhver, der elsker den. Helt parallelt til jazzen, med hvem den på mange måder både deler skæbne og bogstavet Z med, og derfor ofte fusionerer med.

NIS BANK-MIKKELSEN: Suveræn bibeloplæser. Omvandrende blanding af ”Aladdin”, Bellmann og Rytter.
JENS SCHOU: Soloklarinettist med en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og livsglæde.
ANDERS SINGH VESTERDAHL: Fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som sit speciale. Selv verdensformat. Centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

Del denne side på:
Til toppen