Nils Wang : Kontreadmiral, foredragsholder, kommentator

Efter mere end 40 års tjeneste i Forsvaret gik Kontreadmiral Nils Wang på pension med udgangen af april 2018. Han er kendt for at være en af Forsvarets mest visionære chefer og han har haft afgørende indflydelse på de forandringer, Forsvarets har været igennem de seneste 20 år. Nils Wang var chef for Søværnet i perioden fra 2005 til 2010 og det var med ham ved roret, at Flåden blev indsat i kampen mod pirater ved Afrikas Horn. De sidste 8 år af admiralens imponerende karriere var som chef for Forsvarsakademiet, hvor han bl.a. stod i spidsen for en omfattende omlægning af Forsvarets uddannelsessystem. Nils Wang har mere end 10 års sejlende tjeneste bag sig og de første 5 år foregik i grønlandske farvande. Admiralen var også med, da Danmark sendte korvetten Olfert Fischer afsted til den første Golf-krig.

Kontreadmiral Nils Wang har stor indsigt i dansk sikkerhedspolitik generelt og er en af de førende eksperter herhjemme, når det gælder forhold vedrørende Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet. Nils Wang var en af de eksperter, som blev inddraget, da prioriteringerne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik skulle fastlægges i den såkaldte Taksøe-Rapport. Regering og Folketing har ved flere lejligheder trukket på admiralens omfattende viden og skarpe analyser og han er en flittig anvendt kommentator i både national og international presse. Admiralen er kendt for at være en fremragende formidler, som med både kant og humor kan få komplekse strategiske problemstillinger til at blive forståelige. Han har deltaget i utallige sikkerhedspolitiske konferencer verden over og han har delt flittigt ud af sin store viden i både foreninger og på ledelsesgangen i store internationale og danske virksomheder.

Foredrag af Nils Wang:

Foredrag 1: Hvorfor vil Trump købe Grønland?
Et højaktuelt foredrag om råstoffer, rigsfællesskab og realpolitik. Forholdet mellem Grønland og Danmark er blevet mere og mere konfliktfyldt siden Selvtyreloven blev vedtaget i 2009. Loven slår bl.a. fast, at Grønland selv kan forvalte alle naturressourcer i undergrunden på land og under havbunden. Grundloven er imidlertid fortsat gældende, og her står der, at Kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik er et anliggende for Regering og Folketing i København. Så hvem bestemmer, når råstoffer som uran og sjældne jordarter pludselig bliver til sikkerhedspolitik – København eller Nuuk? Hvem bestemmer, når bygning og drift af lufthavne i Grønland pludselig går fra at være transportpolitik til at være et sikkerhedspolitisk anliggende, som USA har meninger om? København eller Nuuk? Få indblik i Rigsfællesskabet kringelkroge og et overblik over den stormagtsrivalisering mellem USA, Kina og Rusland som Kongeriget Danmark befinder sig midt i.

Foredrag 2: Danmarks strategiske udfordringer i Østersøen
Den sikkerhedspolitiske situation i Danmarks nærområde er forværret betydeligt siden Rusland annektering af Krim. Det er senest blevet understreget af, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet at øge forsvarsbudgettet med 12,7 mia. kr. frem til 2023. Penge som primært skal bruges, så Danmark kan indgå i NATO´s afskrækkelsespolitik over for et Rusland, som opfattes mere og mere truende i Østersøregionen. Mange taler om den Kolde Krigs genfødsel, men det er en markant anderledes sikkerhedspolitisk situation vi befinder os i, end dengang vi stod over for Warszawa Pagtens invasionstrussel. Bliv klogere på, hvad det egentlig er Rusland vil og hvor Danmark står i spændingsfeltet mellem NATO og truslen fra Øst?

Foredrag 3: Danmark i verden
Danmark har siden 1949 forankret sikkerhedspolitikken i NATO og vi har siden afslutningen af 2. Verdenskrig nydt godt af en helt særlig relation til USA, som hovedsagelig er begrundet i Grønlands store strategiske betydning for USA. I starten som mellemlandingsstation for transatlantiske flyvninger og senere som baseområde og som geo-strategisk bufferzone. Med USA’s øgede fokus på Fjernøsten og et massivt amerikansk pres på Europa for at tage ansvar for egen sikkerhed blæser der helt nye sikkerhedspolitiske vinde. Frankrig og Tyskland er på den baggrund i færd med at tage EU´s forsvarssamarbejde op i et nyt gear og spørgsmålet er, hvor det efterlader Danmark og forsvarsforbeholdet? Få overblik over de store geo-politiske bevægelser og konsekvenserne for Danmark.

Foredrag med Nils Wang booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen