Nick Allentoft

Nick Allentoft

Nick Allentoft er forfatter til bogen Velfærdsillusionen fra forlaget Samfundslitteratur 2018 og senest Bogen til Far, der udkom på Forlaget Samfundssind i maj 2020.

Han er uddannet journalist og har som selvstændig været iværksætter bag flere medier med fokus på samfundsforhold. Har som journalist lavet både tv (indslag, dokumentarer og værtsroller) samt radio og print.

Tidligere stifter og chefredaktør på DenOffentlige.dk – et nytænkende online medie, der på 6 år voksede til at blive en kendt platform for væsentlige debatter, videndeling og vidensøgning om vores velfærdssystems mange facetter.

Medlem af byrådet i Furesø fra 2010-2013; de første tre år for Venstre, det sidste – og siden da – uafhængig af politiske partier.

Redaktør eller bidragyder til bøgerne Franchising (Børsens Forlag), Offentlig effektivisering (Djøf Forlag), OPI – debat og perspektiv innovation (DenOffentlige) og Det Personlige Samfund (Vindelsti).

Foredrag af Nick Allentoft:

Foredrag 1: Far på egne vilkår – tæt på den nærværende far
Ni ud af ti fædre vil rigtig gerne være nærværende for deres børn. Men de tror ikke andre mænd er enige, viser en undersøgelse fra Nordisk Råd. Sjovt nok viser forskningen, at de ni fædre bare skal klø på. Alle vinder, når far er nærværende for sine børn. Med mandehørmen i et kvindedomineret univers skal nye fædre finde deres vej, og trods de svære odds kan far godt!

I dette foredrag kommer du tæt på den reflekterede far, der endte med at lave Bogen til Far, for at gøre livet lettere for andre fædre. Bogen bygger bl.a. på hans egne noter gennem mere end 17 år som far og har bidrag fra Center for Børneliv og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker samt fire andre selvstændige stærke historier fra meget forskellige fædre. Hør historien om tillidssnoren, 8 ledetråde, de tre cirkler for dannelse, identitetskrisen, skilsmisse og samarbejdet med børnehave og skole. I det store samfundsperspektiv påstår Nick, at ligestilling begynder i hjemmet og han understreger, at han derfor også kæmper for mødrene.

Foredrag 2: Velfærdsillusionen – om et samfund i krise
Danmark bliver hyldet verden over som et mønstersamfund. Et trygt og velstående samfund, som sikrer lige vilkår for alle og tager hånd om dem, der snubler. Det er en model, som over årtier har samlet bred opbakning blandt danskerne. Den model er nu truet – indefra. Foredraget – baseret på bogen Velfærdsillusionen – rummer en tankevækkende diagnose af skjulte kriser, som utæmmet risikerer at føre til et opgør med det velfærdssamfund, som det store flertal ønsker og tror, at vi har, og som de betaler til med et af verdens højeste skattetryk. Det står klart, at der er behov for at nytænke den danske velfærdsmodel, hvis den skal bestå. Oplev et foredrag, der udfordrer dine forestillinger om det Danmark du kender.

Foredrag 3: Kampen mellem stat og samfund
Manglende skelnen mellem stat og samfund er et alvorligt svigt i forståelsen af vores velfærdsmodel. Det har ført til en meget stærk stat og et samfund i krise – både Strukturkommissionen og Velfærdskommissionen overså denne betydning og i dag presser det samfundet mens statens magt vokser. Når velfærdsstaten eksempelvis bestemmer, hvor meget frivilligt arbejde en dagpengemodtager må udføre, stiller krav om håndtryk, udfører omfattende digital overvågning og belaster herberger, daginstitutioner, skoler og sågar foreninger med omfattende bureaukrati, har det indflydelse på samfundets dynamik, medarbejdernes råderum og borgernes frihed. Der er forskel på, hvordan velfærdsstaten betragter eksempelvis en daginstitution, og hvordan den bliver anskuet i velfærdssamfundet. Førstnævnte ser på mursten, sygedage, lønninger, energiforbrug og den slags hårde tal. Sidstnævnte ser på, hvor trygge forældre og børn er ved den hverdag leder og ansatte skaber i institutionen. Det er væsentligt at huske begge perspektiver, når vi taler om velfærdsmodellen, viser Nick Allentoft i dette foredrag.

Foredrag 4: Middelklassen er tidens store spøgelse – om behovet for et opgør med middelklassens tabuer og normer
Ideen om, at et land er stabilt og succesfuldt, hvis blot det får en stor middelklasse, er dokumenteret til fulde i Danmark. Vi er blandt Verdens mest lykkelige folk, vi er rige og i hverdagen fungerer tingene for de fleste. Men i dag er det som om en tilværelse i middelklassen er det eneste rigtige liv, man kan skabe sig i Danmark. Altså sådan et liv, hvor man er lønmodtager med god lang opsigelse, sundhedsforsikring og en vennekreds, der lever på samme måde. Så er alt godt. Derfor skal vi nu være opmærksomme, og bryde tabuer og normer i middelklassen, for eller risikerer den danske succes at være midlertidig. Nick Allentoft tager i dette foredrag fat i middelklassens tabuer og opfordrer til at bryde ud og op, hvis vi også fremover vil have et velfærdssamfund.

Foredrag 5: Socialkrisen
Berettigelsen for den velfærdsmodel, som danskerne sætter så højt, er det man kan kalde den sociale kontrakt. Altså fri og lige adgang til sundhed og uddannelse samt en vis sikkerhed for social tryghed gennem økonomisk og faglig hjælp, hvis vi møder en livskrise – det sidste er en væsentlig detalje, for selvom det er fristende at afvise tanken kan vi alle møde en krise i livet, som slår os ud af kurs i kortere eller længere tid. I dette foredrag viser Nick Allentoft, hvordan den sociale kontrakt er brudt, og udsatte borgere bliver klemt i velfærdsstatens bureaukrati og kvalt i samfundets forventninger til, at folk får den hjælp, de har brug for.

Foredrag 6: 40 år som samfundsengageret på trods
Kom med på en rejse gennem 40 års danmarkshistorie, når Nick Allentoft fortæller om sit liv. Fra butikstyv til observatør i SSP-udvalg i Ebeltoft over den værnepligtige suppleant, der rykkede frem efter et tillidsmanden blev dræbt i en motorcykelulykke til et liv som selvstændig med op og nedture. Han har haft et arbejdsliv i periferien af magtens cirkler, og præget magthaverne gennem sin journalistik. Nick fortæller engageret og med personlig refleksion om et Danmark, hvor velfærd er blevet en sovepude, der truer med at kvæle samfundets dynamik og udvikling.

Nick Allentoft kan også bookes som ordstyrer.

Nick Allentoft booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen