Mickey Gjerris

Mickey Gjerris

Mickey Gjerris (f. 1969) er teolog og bioetiker og har siden 2007 været lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Fra 2011-2016 medlem af Det Etiske Råd.

Mickey Gjerris har udgivet en lang rækker bøger, artikler, kronikker mm. om etiske emner som natur, klima, dyr, sygdom, død og det at være menneske i et forunderligt og foruroligende liv fyldt med glæde, sorg og ansvar. Seneste bogudgivelser er ”Jagt – Natur, mennesker, dyr og drab” fra 2016 og  ”Skildpaddetanker fra en foruroliget verden” fra 2017, der handler om de sandheder, som vi alle kender og ofte glemmer.

Mickey Gjerris holder foredrag og workshops for firmaer, organisationer, gymnasier, kirker mm og optræder ofte i medierne som ekspert i etiske spørgsmål. Mickey Gjerris tilpasser gerne emne og form til det konkrete arrangement.

Foredrag af Mickey Gjerris

Foredrag 1: SKILDPADDETANKER – BANALE SANDHEDER OM FØDSEL, DØD OG DET UTROLIGE LIV IND I MELLEM
Vi lever med små og store historier i vores liv for at kunne holde det hele ud. Der er vores egne små historier om meningsfyldte øjeblikke, menneskelige relationer og interessante opgaver, der for en stund gav det hele mening. Og så er der de store historier, som vi sætter os selv ind i: Historier om Gud, kosmos, arten, slægten og ideologierne. Alle historierne trues konstant af dødens og tilfældighedens meningsløshed og gør det til en udfordring at fastholde meningsfuldheden. Foredraget tager udgangspunkt i min bog: Skildpaddetanker (2017) og søger efter at minde os om det, som vi har det med at glemme, men som kan gøre livet til at bære.

Foredrag 2: OGSÅ DE KAN SMAGE LIVETS SØDME – OM DYR OG ETIK
Dyr spiller en stor rolle i vores liv. Vi spiser dem, klapper dem og afprøver vores medicin på dem. Og så diskuterer vi oftere og oftere, hvad vi kan tillade os at gøre ved dem i forsøget på at få opfyldt vores behov og ønsker. Samtidig skelner vi skarpt mellem forskellige dyr. Kyllinger spiser vi – men spiser vi heste? Tyrekalve afliver vi – men må man aflive en giraf? Bacon kommer fra grise – men hvorfor ikke fra babysæler? Leverpostej er OK – men pels er noget skidt! Vi skelner mellem dyrene ud fra, hvad vi har gang i, men ser sjældent på, hvad dyret er i sig selv. Foredraget sætter fokus på de etiske argumenter i diskussionen om dyr, se næmere på forskellen mellem mennesker og dyr, diskuterer, hvad dyrevelfærd egentlig er og spørge om, hvorfor det, at vi har magten over dyrene, automatisk giver os retten til at slå dem ihjel.

Foredrag 3: LIVET ER UDSKUDT DØD – ETISKE ASPEKTER AF AKTIV DØDSHJÆLP
Debatten om aktiv dødshjælp rummer mange emner. Vores angst for smerte og død. Vores ret til at bestemme over eget liv. Vores syn på os selv, hinanden & livet. Foredraget beskriver dødens rolle i vores liv, de muligheder som vi i dag har for at hjælpe døende, de vigtigste argumenter for og imod aktiv dødshjælp og stiller spørgsmålet, om vi er bedst stillet med at fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp samtidig med vi anerkender, at det kan være de eneste rigtige at gøre i nogle situationer.

Foredrag 4: HÅB I EN HÅBLØS TID – KLIMAFORANDRINGER, ETIK OG HÅB
Klimaforandringerne påvirker allerede i dag mennesker og natur negativt. Vi står foran en kæmpe udfordring. Ikke desto mindre tyder meget på, at vi har givet op, allerede før vi fik begyndt. Forskernes advarsler overhøres, vi har ”klimakvalme” og samfundet styrer stadig blindt mod øget økonomisk vækst. Foredraget sætter skarpt på klimaforandringerne, diskuterer videnskaben bag de skræmmende forudsigelser og viser, hvordan etik, natursyn og religion kan være med til at skabe håb og mod til at handle.

Foredrag 5: GIV MIG DIT HJERTE – ORGANDONATIONENS DILEMMAER
Organdonation er en teknologi, der på en gang tager håbet fra de, der sidder og håber på det umulige ved deres kæres side og en teknologi, der giver håb til de, der ellers skulle dø. En teknologi, der kan hjælpe nogle, men også får os til at frygte, at lægerne går for langt i deres forsøg på at skaffe organer. Foredraget sætter skarpt på en række omdiskuterede etiske spørgsmål om organdonation og diskuterer, hvordan vi bedst vægte hensynet til de syge og deres pårørende i forhold til de døende og deres. Hvordan sikrer vi, at næstekærlighedens gave ikke bliver en pligt og fører til mere skade end gavn?

Foredrag 6: MERE END GENER – OM BIOTEKNOLOGI OG ETIK
Bioteknologien rejser mange store etiske spørgsmål: Hvem skal bestemme, hvilke børn der skal fødes? Skylder vi det tidlige menneskeliv respekt? Skal vi tage os af naturen for dens egen skyld? Må vi blande menneske- og dyreceller? Må vi lave om på planters, dyrs og menneskers gener. Det er ikke underligt, at mange tøver over for de nye muligheder. Foredraget beskriver de nye muligheder, som teknologien giver os, fokuserer på de værdier, der er på spil og giver et bud på, hvordan skal vi navigere i det bioteknologiske århundrede.

Foredrag 7: NATURENS BETYDNING
Ingen tvivler på, at vi har brug for naturen til vores fysiske overlevelse. Mad, vand og luft skal alle have. Men ser vi kun naturen som en ressource, der kan opfylde vores fysiske behov, går vi glip af meget. For naturen kan også ses som et fællesskab vi er bundet til gennem millioner af års evolutionær udvikling. Et fællesskab, der giver vores sind og sjæl oplevelser, udfordringer og et hjem. Foredraget vil diskutere forskellige natursyn og søge at vise, hvad der kan ske, hvis vi begynder at forstå mennesket som en del af et større fællesskab i stedet for verdens selvkronede konge.

Foredrag 8: BØRN FOR ENHVER PRIS? ETISKE ASPEKTER AF ASSISTERET BEFRUGTNING
Et område, hvor de gode viljer står i kø, er fertilitetsområdet, hvor lægevidenskab og teknologi med stadigt mere avancerede metoder søger at hjælpe mennesker, der er barnløse og de, der bare gerne vil have lidt indflydelse på, hvad for et barn de får. Donoræg, mikroinjektion, rugemødre, åbne donorprofiler, kønssortering, fosterdiagnostik mm. kan alt sammen ses som udslag af ønsket om at hjælpe borgerne til at få de børn, som de ønsker. Foredraget sætter ord på de værdier, der støder sammen, når det, der for nogle er en håndsrækning til at nå ønskebarnet, bliver en overskridelse af fundamentale etiske grænser for andre.

Foredrag 9: DE SVÆRE VALG – PRIORITERING I SUNDHEDSVÆSENET
Den økonomiske situation stiller krav til anvendelsen af samfundets fælles midler. Samtidig vokser udgifterne til sundhedsvæsenet. Nye dyre behandlingstyper, stigende forventninger hos borgerne og voksende udgifter til at håndtere ”livsstilssygdomme” forårsaget af fedme, rygning og stress presser budgetterne. Bunken med problemer, som vi gerne vil have løst inden for rammerne af sundhedsvæsenet vokser – men bunken af penge til at gøre det med, vokser ikke i samme takt. Prioriteringsdiskussionen handler om mange ting. Ingen er i tvivl om, at det er en lægefaglig og en økonomisk diskussion. Men det er mindst lige så meget en diskussion om, hvilke værdier, der skal guide de mange valg, der skal træffes – og hvordan de valg bør træffes. Prioriteringsdiskussionen er med andre ord også en etisk diskussion.

Foredrag med Mickey Gjerris booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen