Michael Milo Jørgensen

Michael Milo Jørgensen
Foredrag om rygeforebyggelse, rygestop og røgfri livsstil

OM MICHAEL
Michael er kendt for sine innovative rygestopkurser på Club La Santa i Spanien – hvor han i en årrække har undervist på ‘Rygestop- Kost & Motionsuge’ og ‘Inspiration til røgfri livsstil’. Michael har erfaring som rygestopkoordinator i Vestsjællands Amt med implementering af rygestop for patienter og personale i Sygehus Vestsjælland. Michael har arbejdet på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed med ‘Rygestop i almen praksis’ – og har arbejdet som folkesundhedskonsulent i Lolland Kommune. Michael har arbejdet i 15 år som konsulent i specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Har undervist i sundhedsfag på Socialpædagogisk Seminarium i Grønland. Har siden 1982 undervist på kurser i idræt og ledelse på træner- og lederkurser i Dansk Håndbold Forbund, Sjællands Håndbold Forbund og Grønlands Håndboldforbund. Michael har siden 1982 arbejdet med Human Relations i Danmark, Grønland, Sverige og Spanien – som folkesundhedskonsulent, leder, elitetræner i håndbold, seminarielærer og organisationskonsulent.

Forfatterskab
Michael er forfatter til flere bøger om idræt og ledelse. Medforfatter til studiet ‘A cluster randomized trial in general practice with referral to a group-based or an internet-based smoking cessation programme’ (2009). Publiceret på Journal of Public Health: http://jpubhealth.oxfordjournals.org. Faglig bidragsyder til ‘Manual til individuel rygeafvænning’, 3. udgave 1. oplag, april 2006, ISBN 87-91- 277-67- 1. Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk, (2006).

Uddannelse
Michael har følgende uddannelser: Rygestoprådgiveruddannelse, Academy Profession Degree in Leadership & Management, Bachelor in Social Education, Diplomtræneruddannelse i håndbold.

OM DE 7 FOREDRAG
Michael Milo Jørgensen deler ud af sine mange erfaringer fra foredrag, kurser og workshops med mere en 700 ‘rygestoppere’ – og et utal af virksomheder, institutioner m.fl. – i Danmark, Grønland, Sverige og Spanien. Michael formidler på en humoristisk OG seriøs måde, således at fakta blandes med humor. Michael viser veje frem mod succes med vægt på motivation, de gode metoder – og med vægt på håbet om succes. ‘Samfund, sundhed, trivsel og udfoldelse af potentiale’ hører uløseligt sammen.

Det er en forudsætning for at opnå succes, at focus rettes mod at ændre på en eller flere faktorer:

 • fysiske: f.eks. kost og motion,
 • mentale: f.eks. planlægning, målsætning og vaner,
 • sociale: f.eks. samvær med venner, familie, kollegaer m.fl.
 • strukturelle: politikker, strukturer, økonomi, uddannelse, fysisk layout m.m.

Sygdoms- og dødsstatistikker overlader Michael til andre foredragsholdere at tale om – Michael fokuserer på håb om succes. Der krydres med små, sjove, inspirerende film – og deltagerne inddrages med egne erfaringer – alt efter tid og lyst. Deltagerne får viden med hjem, viden som gør dem i stand til at arbejde med sig selv – og rådgive andre der ønsker succes. Og deltagerne får håb med hjem.

Varighed og praktik
1 time og 45 minutter inkl. en lille pause. Også varighed efter aftale. Michael medbringer selv computer og projektor. Arrangør sørger for et velegnet rum – samt lærred til forevisning af lysbilleder og film.

VÆLG MELLEM 7 FOREDRAG

1. KEND DINE RYGEMØNSTRE OG DIN RYGERPROFIL – OG BLIV RØGFRI
Michael Milo Jørgensen giver, med udgangspunkt i selvoplevede cases, eksempler på forskellige menneskers rygemønstre og rygerprofil og anviser strategier til at navigere mod en røgfri livsstil. Budskabet er, at alle mennesker kan få succes med et rygestop – hvis blot det enkelte menneske kortlægger sine individuelle rygemønstre og sin unikke rygerprofil – og handler specifikt ud fra dette.

TEMAER:

 • KEND DINE RYGEMØNSTRE OG DIN RYGERPROFIL – OG BLIV RØGFRI
 • MOTIVATION – er du motiveret i ‘de tre dimensioner’?
 • RYGERPROFILER – hvorfor ryger du?
 • RYGEMØNSTRE – hvordan ryger du?
 • AFHÆNGIGHED – er det fysisk, socialt, eller mentalt?
 • VANER – dem du ikke kender er de sværeste at ændre.
 • VISIONEN – hvad betyder den for din succes?
 • PLANLÆGNING – hvordan gør du det?
 • REDUCER DIT FORBRUG – og få succes med dit rygestop.
 • RISIKOFAKTORER – hvordan finder du dem – og takler dem?

2. MAD OG MOTION – VEJE TIL RØGFRIHED
Der er evidens for, at mad og motion – og evnen til at opnå et succesfuldt rygestop – hænger sammen. Michael Milo Jørgensen vil bl.a. komme ind på den oversete faktor, at mange rygere ‘falder tilbage til rygning’ på grund af manglende impulskontrol – hvilket kan skyldes kombinationen af et ustabilt blodsukkerniveau, mangel på vitaminer og et højt kortisolniveau. Let dehydrering, ustabilt blodsukkerniveau, let vitamin- og mineralmangel – og stress: disse 4 tilstande har nøjagtig samme symptomer som nikotinabstinenser. Derfor kommer mange rygestoppere til at forveksle disse tilstande – det påvirker humøret – og de falder tilbage til rygning. Foredraget afdækker disse risikofaktorer – og giver bud på hvordan mad og motion kan føre til varig røgfrihed.

TEMAER:

 • MAD OG MOTION – VEJE TIL RØGFRIHED
 • DIN RYGEKARRIERE – i relation til mad og motion.
 • RYGESTOP UDEN ABSTINENSER – og uden nikotin.
 • MAD, MOTION OG RYGESTOP  – sammenhænge mellem motion, mad og humør.
 • MOTION, RYGESTOP OG STRESS – hvordan undgår du stress?
 • RYGNING OG VITAMINER – hvad betyder det for din succes?
 • RYGESTOP OG BLODSUKKERBALANCE – hvordan justeres den?
 • SUKKER – en vej til et succesfuldt rygestop?
 • VÆGT OG RYGESTOP – hænger det sammen?
 • OPTIMER DINE FYSISKE RESSOURCER – inden rygestoppet.
 • ALKOHOL – en trussel eller en mulighed?

3. FORBERED DIT RYGESTOP – OG FÅ SUCCES
‘God planlægning er den halve sejr’ – dette gælder i høj grad når det handler om vejen til en røgfri livsstil. Det er vigtigt at tænke ‘hele vejen rundt’ når rygestoppet skal planlægges. Michael Milo Jørgensen vil give ‘tips og tricks’ i forhold til at rygestopperen kan optimere sine ressourcer – inden rygestoppet:

Det er en forudsætning for at opnå succes, at focus rettes mod at ændre på en eller flere faktorer:

 • fysiske: f.eks. kost og motion,
 • mentale: f.eks. planlægning, målsætning og vaner,
 • sociale: f.eks. samvær med venner, familie, kollegaer m.fl.
 • strukturelle: politikker, strukturer, økonomi, uddannelse, fysisk layout m.m.

TEMAER:

 • FORBERED DIT RYGESTOP – OG FÅ SUCCES
 • VISIONEN – hvad betyder den for din succes?
 • MOTIVATION – er du motiveret i ‘de tre dimensioner’?
 • OPTIMER DINE FYSISKE, SOCIALE OG MENTALE RESSOURCER – inden rygestoppet.
 • BRYD DINE VANER – TÆNK I ANDRE BANER – fra ‘ubevidst inkompetent’ ryger til ‘bevidst kompetent ikkeryger.
 • FORUDSE RISICI OG FALDGRUBER – og håndter fysiske, mentale og sociale belastninger.

4. UNGE, RYGNING OG RØGFRIHED
Michael Milo Jørgensen giver, med udgangspunkt i selvoplevede cases, eksempler på forskellige menneskers rygemønstre og rygerprofil – og giver bud på årsager til rygestart? Hvor sejt er det egentligt at ryge – og hvad kan man opnå med det? Kan det passe, at der er et firma der har opfundet en parfume som dufter af røg – og i så fald virker den hvis man skal score? Hvad koster det at ryge – økonomisk og på karakterskalaen i skolen? Er det godt at ryge hvis jeg vil på 1. holdet i håndboldklubben? Hvordan kan det være at mange voksne vil stoppe med at ryge, men har svært ved det? Foredraget vil være dialogorienteret.

TEMAER:

 • UNGE, RYGNING OG RØGFRIHED
 • RYGERPROFILER – hvorfor ryger du?
 • RYGEMØNSTRE – hvordan ryger du?
 • FYSISK, MENTAL OG SOCIAL – optimer dine præstationer.
 • ØKONOMI – har du for mange penge?
 • Scorelisten – hvem ligger højest?
 • AFHÆNGIGHED – er det fysisk, socialt, eller mentalt?
 • RISIKOFAKTORER – hvordan finder du dem – og takler dem?
 • TILBUD, PÅBUD OG FORBUD – hvad skal der til?

5. UDFOLD DIT POTENTIALE – UDEN RØG
‘Du vil kunne yde dit maksimale med røgfri livsstil’. Hvis du lever sundt – har det godt – så kan du præstere mere. Og ‘at præstere’ kan f.eks. være at klare sig uden hjælp fra andre, at hjælpe andre, at passe børnebørn, at passe et job, at få gode karakterer, at nå karrieremål, at komme på 1. holdet – eller hvad det enkelte individ nu opfatter som god ‘udfoldelse af potentiale’. Nikotin skaber afhængighed, gennem stimulation af centralnervesystemet, hvilket kan føre til tvangsmæssig anvendelse. Afbrydelse af tilførsel af nikotin kan forårsage fysiologiske og psykologiske ubehag. Rygning påvirker sanseoplevelser, tænkning, hukommelse, humør, følelser, stemninger, kropsregulering, bevægelser og handlinger. Et rygestop – med efterfølgende røgfri livsstil – vil derfor have stor effekt på indsats, præstationer og resultater: mindre sygefravær, mindre stress, forøget stolthed, forøget frihedsfølelse, forøget energi og forøget anerkendelse fra andre mennesker. Med andre ord: større trivsel og livskvalitet. Rygning er en privat sag, men rygning påvirker også resultater på bl.a. arbejdspladsen og idrætspladsen. På den korte- og den lange bane vil en røgfri livsstil føre til bedre udfoldelse af potentiale i arbejdslivet, fritidslivet – og underlivet.

TEMAER:

 • UDFOLD DIT POTENTIALE – UDEN RØG
 • ILT – energi er forudsætningen for liv.
 • FORØG DIN ENERGI – grundlaget for indsats, præstationer og resultater.
 • FORØG DIN ILTOPTAGELSE OG DIN STYRKE – uden at træne.
 • NEDSÆT SYGEFRAVÆR – styrk dit immunforsvar og nedsæt dit sygefravær.
 • STRESS – nedsæt dit niveau.
 • FYSISK, MENTAL OG SOCIAL – forbedringer.

6. RØGFRI ARBEJDSTID – EN FORDEL FOR ALLE PÅ ARBEJDSPLADSEN
Rygning er en privat sag, men rygning påvirker også resultater på arbejdspladsen. Røgfri arbejdstid vil have stor effekt på indsats, præstationer og resultater på arbejdspladsen: mindre sygefravær, mindre stress, forøget stolthed, forøget frihedsfølelse, forøget energi og forøget anerkendelse fra andre mennesker. Med andre ord: større trivsel og livskvalitet. At have politikker, retningslinier og regler på arbejdspladsen i forhold til røgfri arbejdstid – er til gavn for alle. Nikotin skaber afhængighed, gennem stimulation af centralnervesystemet, hvilket kan føre til tvangsmæssig anvendelse. Afbrydelse af tilførsel af nikotin kan forårsage fysiologiske og psykologiske ubehag. Rygning påvirker sanseoplevelser, tænkning, hukommelse, humør, følelser, stemninger, kropsregulering, bevægelser og handlinger. På den korte- og den lange bane vil en røgfri arbejdstid føre til bedre udfoldelse af potentiale i arbejdslivet for den enkelte ansatte, for kollegerne – og for arbejdsgiveren. Hvilke tilbud, påbud og forbud kan lede til en røgfri arbejdstid på arbejdspladsen?

TEMAER:

 • RØGFRI ARBEJDSTID – EN FORDEL FOR ALLE PÅ ARBEJDSPLADSEN
 • ILT – energi er forudsætningen for liv.
 • FORØG DIN ENERGI – grundlaget for indsats, præstationer og resultater.
 • NEDSÆT SYGEFRAVÆR – styrk dit immunforsvar og nedsæt dit sygefravær.
 • RØGFRI ARBEJDSTID – en gevinst for alle.
 • STRESS – nedsæt dit stressniveau med røgfri arbejdstid.
 • FYSISK, MENTAL OG SOCIAL – forbedringer.
 • TILBUD, PÅBUD OG FORBUD – hvad skal der til?

7. RYGNING, RYGESTOP – OG RØGFRI LIVSSTIL
Sammensæt et foredrag med valgfri temaer fra andre foredrag!

TEMAER:

 • RYGNING
 • RYGESTOP
 • RØGFRI LIVSSTIL

Foredrag med Michael Milo Jørgensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen