Mette Borg

Mette Borg

Mette Borg. F. 1951, er uddannet mag.art i Teatervidenskab fra Københavns Universitet og har i mere end et kvart århundrede uddannet nogle af landets bedste scenekunstnere – både de, der er på scenen (og filmen) og de, der er bag. Hun er tilknyttet Statens Scenekunstskole og Operaakademiet som underviser i teaterhistorie og dramaturgi/tekstanalyse. Desuden er hun virksom som operadramaturg og sceneinstruktør – samt en efterspurgt konsulent og inspirator for professionelle sangere, instruktører, skuespillere m.fl. Med en meget omfattende emneliste, der strækker sig fra teater/musikteater, over analyse til filosofi, idéhistorie og kunst, har hun rig erfaring som foredragsholder i diverse sammenhænge. Mette har også en fortid som mangeårig ekstern lektor og underviser ved Københavns Universitet, og som timelærer ved Designskolen og Den danske Filmskole. Blandt hendes litterære udgivelser er bogen “Sceneinstruktøren Herman Bang, teatersyn og metode” samt en lang række artikler i diverse tidsskrifter og teaterprogrammer.

Foredrag af Mette Borg:

ANTIKKENs teater:
Foredrag 1: Guder, masker og mægtige fortællinger
Europæisk teater fødes i Athen 534 f.Kr. og er en fantastisk historie om skuespillere i masker, store tragiske mesterværker og en sprudlende samfundskritisk komediegenre. Mens demokratiet vokser frem, finder teatret også sin form og sit indhold. Og publikum søger det, ikke alene for at blive underholdt, men også for at spejle sig i de store historier og karakterer og dermed forstå sig selv og deres eget liv bedre.

MIDDELALDERens teater:
Foredrag 2: Gøglere, fester og teater til Guds ære
Glem alt om mørk middelalder! Her var farver, kontraster, skræmmende effekter og stor skønhed. Først i kirkerne, siden på markedspladserne, hvor mægtige forestillinger bygget på bibelske emner foldede sig ud som en hyldest til Gud. Men lige så vigtige var gøglerne, der forsøgte at generobre kroppen fra kirken og også virkede som narre og kærlighedsdigtende troubadourer.

RENÆSSANCENs teater:
Foredrag 3: Shakespeare – den evigt aktuelle!
Mødet m. Shakespeare virker næsten chokerende stærkt. Med ham ser man ind i selve grusomheden, men oplever sandelig også den mest jublende kærlighed og herligste livsglæde. “Han tilhører ikke alene een enkelt tidsalder, men er en mand til alle tider” skrev dramatikerkollegaen Ben Jonson om ham. Nemlig! Shakespeare opleves som evigt aktuel og evigt levende. Med fokus på “Hamlet”, “Helligtrekongersaften ” og “Vintereventyret” går vi ind i mesterens fantastiske univers.

BAROKKENs teater:
Foredrag 4: Molière – komediant af Guds nåde!
Møder man Molière, kan man ikke undgå at blive forelsket. Alt i hans kunst er gennemsyret af sensualitet, begavelse og mod. Molière ser med kritiske øjne på sin samtid, dens magtforhold og hykleri og vover bag latterens maske at tage fat om problemerne. Værker som bl.a. “Tartuffe” og “Misantropen” provokerede og underholdt publikum dengang i 1600tallet, og gør det præcis lige så levende idag.

OPLYSNINGSTIDENs teater:
Foredrag 5: Nu skal fremtiden erobres – Oplysningstid i drama, skuespilkunst, opera og filosofi.
Det er så livsbekræftende at studere oplysningstidens enorme optimisme og oprør. Tiden var båret af troen på, at det er muligt at forandre verden og det enkelte menneskes ret og pligt til at påtage sig et stort ansvar for udviklingen. Den holdning prægede også tidens teater: dramatikken, skuespilkunsten, operaen og dansen. Og er stadig til stor inspiration.

Foredrag 6: Dansk teaters far – Ludvig Holberg
Hvad skrev han, hvorfor, hvad ville han? Professor Holberg var fornuften selv, men han var sandelig også andet! Der brændte en flamme af lidenskab i ham, ja nærmest “galskab”, der fik ham til at skrive over 20 komedier på ca. halvandet år. Denne “poetiske raptus” som han selv kalder det, danner udgangspunkt for foredraget, som tager tilhørerne med ind i arbejdsværelset hos Holberg og til prøver på Teatret i Lille Grønnegade.

Foredrag 7: Mozarts operaverden
Søren Kierkegaard skriver, at mødet m. Mozarts operaer lærte ham noget af det væsentligste om livet og det at være menneske. Foredraget tager udgangspunkt i Kierkegaards Mozarttolkning, men vil også gå andre veje i mødet med Wolfgang Amadeus’ geniale kunst.

ROMANTIKKENs teater:
Foredrag 8: Bølger af sjælslighed og følelser
Et foredrag om romantikkens teater – m. fokus på Johanne Luise Heibergs geniale skuespilkunst og personlighed. Fru Heiberg, romantikkens og guldalderens sammensatte og karismatiske geni, bliver ved at fascinere – på een gang både gådefuld og klar. Vi følger hende i sorg og glæde og ikke mindst i arbejdet med de mange forskelligartede roller.

NATURALISMENs teater:
Foredrag 9: Dengang Nora gik for første gang
21. dec. 1879 sidder publikum i Det Kgl. Teater og tror, de skal se en hyggelig juleforestilling, men “Et Dukkehjem” af Henrik Ibsen efterlader dem chokerede og fascinerede. Det er historien om en af verdensdramatikkens mest rystende værker, og den skuespillerinde, der første gang spillede rollen. Publikum, der forlod teatret efter at have været vidner til naturalismens skarpe blik på virkeligheden, var forandrede for altid.

Foredrag 10: Herman Bang – sceneinstruktør ! af internationalt format
At Herman Bang er en vor største forfattere, er der ingen tvivl om, men at han også havde et stort talent som sceneinstruktør og praktiserede det i over 80 opsætninger, er mindre kendt. Dette er foredraget om Bangs teatersyn og metode m. fokus på hans betydning for store skuespillerinder som Betty Nansen og Anna Larssen Bjørner. Foredragsholderen har skrevet bogen: Herman Bang, teatersyn og metode.

Foredrag 11: Møder m. Tjekhov
“Ingen har smilet som han”, sagde Samuel Beckett, da han skulle karakterisere den russiske dramatiker og novellist Anton Tjekhovs humor og helt særlige komediebegreb. Tjekhov er i dén grad moderne: usentimental og dog følsom og med en enestående evne til at forny teatrets kunst i skuespil som “Mågen”, “Onkel Vanja”, “Tre Søstre” og “Kirsebærhaven”. En af det moderne teaters vigtigste fædre.

MODERNISMENs teater:
Foredrag 12: Det er da helt “dada” og abstrakt!
Velkommen til et foredrag om Dadaismens vilde eksperimenter og Bauhausskolens banebrydende “forsøg” med abstrakt teater i begyndelsen af 1900tallet. Første verdenskrig havde gjort det svært at tro på fornuften og en sammenhængende verden. Derfor blev “nonsens”, absurditeter og abstraktion den nye realisme. Der går for øvrigt en lige linie fra dengang til nutidens performance-kunst.

Foredrag 13: Bertolt Brecht – det kontroversielle geni
Bertolt Brecht er utvivlsomt en af det tyvende århundredes største teaterpersonligheder – både som teaterteoretiker, dramatiker, poet og sceneinstruktør. Han gennemlever 2 verdenskrige, på flugt fra nazisterne, men fastholder trods dette både arbejdsglæden og lysten til at udforske teatrets mange muligheder og virkninger. I dette foredrag bliver de vigtigste af hans værker gennemgået, ligesom hans teaterteorier og praktiske teaterarbejde.

DANSK DRAMATIK:
Foredrag 14: Indsigt, eksperimenter og samfundskritik
Et foredrag, der trækker linierne op i dansk dramatiks historie fra middelalder til idag og rummer gennemgang af dramatikere, som bl.a. Kjeld Abell, Kaj Munk, Ernst Bruun Olsen, og Astrid Saalbach. (der tilbydes også foredrag om hver enkelt af disse dramatikere)

DANSK REVY:
Foredrag 15: Ingen som Liva!
Et foredrag om Liva Weel, hendes personlighed og kunst. Liva forenede livslyst og melankoli i sin kunst – og i sit personlige liv havde hun meget at kæmpe med. Men alle, der mødte og oplevede hende, glemte hende aldrig. En af dem var PH, Poul Henningsen, som skrev nogle af sine bedste viser til Liva og også tegner et fascinerende billede af hendes geni i bogen: “Livas regeringstid”.

KULTUR- OG IDÉHISTORISKE FOREDRAG:
Foredrag 16: Ånd i krop og krop i ånd
Hvornår har kroppen været i centrum, hvornår ånden, hvornår har man søgt at skille dem ad, hvornår er de smukt forenede ? Forholdet mellem krop og ånd er helt centralt for det udtryk, som skuespilleren, sangeren og danseren skaber. Derfor vil foredraget følge disse kunstnere fra antikken og frem – kropsligt og åndeligt.

Foredrag 17: Skuespilkunstens historie
Hvor kommer skuespilleren fra? Hvem var de første skuespillere og hvordan spillede de? Hvordan udviklede skuespilkunsten sig, og hvem har betydet mest for kunstens udvikling og metodik? En rejse i skuespilkunstens historie fra antikkens Athen og frem til den moderne scenekunstner, der skal beherske flere medier og genrer.

Foredrag 18: Når Teatret drømmer
Shakespeare, Strindberg, Ibsen, Lorca og flere andre skaber intense “drømmerum” i deres dramatik. Hvorfor finder de det nødvendigt at skildre virkeligheden gennem “drømmen”? Og hvordan gør de det? En fantastisk rejse i fantasiens teater og teater om fantasien.

Foredrag 19: En Nisse-historie om nissens historie
Julenissen har en spændende slægt og en stor familie. Foredraget ser stamtavlen igennem, samtidig med at det møder nissen selv både som helårsdrillenisse og grødglad julenisse. Et muntert foredrag, der sikkert kan bringe mange i (jule)stemning.

Foredrag 20: Mere end 2500 års teaterhistorie i ét foredrag
En farverig og herligt hæsblæsende rejse gennem forskellige epokers scenerum, spillestil, scenografi, teknik, instruktion og dramatik.

Foredrag 21: Teatret er fuld af idéer
Foredrag om hvordan de forskellige epokers idéverden påvirker teatret og vice-versa. Naturligvis er teatret en del af sin tid – påvirket af og påvirkende samfundsforhold, politik og filosofi. Teatret er som et trækpapir, når det gælder om at lade sig påvirke; undertiden på en måde, der også får tiden selv bragt på andre tanker.

Foredrag 22: Med Kierkegaard i teatret
Som ung tumlede han med at blive skuespiller. Det blev som bekendt ikke til noget. Men teaterinteressen vedblev at være stærk. I teatret oplevede Kierkegaard et koncentrat af virkeligheden og ofte fyldt med eksistentielle problematikker, han intenst undersøgte og formulerede i sin filosofi. Han skrev også en del om teater, blandt andet om Mozarts “Don Juan” og Johanne Luise Heibergs skuespilkunst. Det er især disse to afhandlinger, foredraget vil fordybe sig i.

Foredrag 23: Inspiration – hvad er det?
Hvad betyder inspiration? Hvordan er inspirationens historie? Hvad vil det sige at blive inspireret? Hvordan bliver man inspireret?

Foredrag 24: Melankoli, Weltschmertz og Spleen
I romantikken bliver længslen hovedtema – en længsel efter den lykke, som ikke kan defineres, men får sjælen til at dirre i melankoliens smerte. Og midt i 1800tallet giver den franske digter Baudelaire sin version af sjælens kampe m. længslen og kaldte tilstanden: “spleen”. Når kunstnere efterfølgende bevæger sig ind og ud af denne eksistentielle fortvivlelse, er det ofte med både romantikken og Baudelaire i bagagen.

Foredrag 25: At være menneske – i verdensdramatikken og verdensteatret.
Foredrag om, hvordan man i skiftende tider har forholdt sig til det at være menneske, og hvordan man har defineret et menneske og menneskelighed. “What a piece of work is a Man!” udbryder Hamlet begejstret. Få sekunder efter aflyser han dog sin glæde. For hvad er et menneske egentlig for noget? Med Hamlets tro og tvivl i bagagen undersøges mennesket – med fokus på skildringen af mennesket i skiftende tiders store klassiske dramatiske værker, men også med linier til filosofi og psykologi.

Foredrag 26: Så er der karneval!
Og har været det siden antikken. En historie om karnevallets lange og brogede historie – om guder, oprør, frihedslængsel., fantasi og masker. I karnevallets frugtbare anarki frigøres kroppen og den latter, som er et våben i kampen mod al form for undertrykkelse.

Foredrag 27: Kunsten at frigøre ordene fra papiret
Om redskaberne til at analysere en dramatisk tekst. Kun ved at spørge en tekst om noget, kan man få den til at svare. Men hvad skal man spørge den og rollekaraktererne om? Foredraget kredser om kunsten at analysere sig frem til et dramatisk stofs tematik, situationer og karakterernes krop og ånd/sjæl.

Foredrag 28: Improvisation og fantasi
Improvisation er en af vejene til frigørelse af talentet. Improvisationen har en lang historie i teatret, men bliver en del af skuespilkunstens metode fra og med midten af 1550erne og den italienske maskekomedie (commedia dell’arte). Foredraget følger improvisationens historie, dens idé og dens udvikling.

Foredrag med Mette Borg booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen