Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaard er en fremtrædende motivational business speaker med fokus på bæredygtig ledelse & bestseller forfatter. Innovator af Futurize the Everest Way – En mental metode til at innovere det, der aldrig er opnået før. Lene er specialist i at mobilisere folk i organisationer til at innovere resultater gennem handling med fokus på SDG – FNs mål for bæredygtig udvikling. Lene kombinerer intellektuel nysgerrighed med hårdt vundne erfaringer fra bjergbestigning – Lene udvikler mentale målopnåelses strategier med afsæt i den nyeste neuro forskning. Lene har en baggrund i ekstrem sport og blev den 1. skandinaviske kvinde på toppen af Mount Everest 10. maj 1996. Lene har en juristgrad, er journalist og psykoterapeut. Taler engelsk, tysk og dansk på konferenceniveau.

Foredrag af Lene Gammelgaard:

NeuroLeadership – Mobiliser fornyet håb og kontinuerlig kampgejst “The Everest Way” – Programmer hjernen til automatisk succes

Hvis du leder efter den ekstraordinære personlighed, der kan være med til at gøre jeres næste konference og leder møde til noget ganske særligt – er du landet det rigtige sted. Lenes kunder kalder hende den oplægs holder der leverer så meget mere end ord. Lene aktiverer noget unikt og fundamentalt i sine tilhørere og mobilisere os til aktivt at forfølge det liv vi drømmer om. 10 år efter at have oplevet Lene LIVE, tales der fortsat med passion om Lene og hendes budskaber. Derfor er Lene blandt Top Motivational Speakers.

Foredrag 1: NeuroLeadership – Brain Programmering – “The Everest Way” – for at komme til toppen – i ekstreme konjunkturer.
Når mennesker tænke større – programmere vi hjernen til at handle på nye måder = Human Innovation. Vil du innovere og udvide din forretning uden voldsomme meromkostninger?

I denne globalt eftertragtede Keynote, tilbyder Lene 4 testede enkle trin til at antænde og mobilisere personlig og organisatorisk Kvantesprings udvikling gennem nytænkning og konsekvent vedholdenhed i handling.

Takeaways:

 • Metoder til at udæske dit heart-core business koncept.
 • Klarheds proces.
 • Gennemfør selvdrivende hjerne programmering ved at udnytte neuroplasticitet. From Good to great –uden ekstra omkostninger.
 • Den banebrydende “Viljen til at lide” livsanskuelse. Installerer udholdenhed, hvor andre bukker under.
 • Skalerbar – “The Everest Way” projekt og proces metode til dig og hele din organisation.
 • Hvad er så specielt ved den menneskelige hjerne? Alle hidtil usete kovendinger starter i hjernen på en person.

Passion vinder altid. Entreprenant succes er drevet af kreativitet, startende med en tanke overført til fantasifulde fremstød ind i ukendte territorier og vedligeholdes gennem visionær iver.

Trin 1: Visionær iver – Find klarhed

Har du klarhed? Hvad går din organisation virkelig ud på? Hvad går dit liv ud på?

Hvad er du eller hvad kan du blive bedst til?

Hvad “heart-core” – står din organisation for?

I gennemsnit tager det 3-4 år at et ”Build to last koncept” udkrystalliserers, så du skal ikke miste troen.

Er du konsekvent tro mod jeres fundamentale overbevisninger? Formår i konsistens, parallelt med tilpasning til den igangværende uigennemskuelige Globale udvikling?

Integrerer din virksomhed de digitale fordele i en disciplineret strategi for at udvide potentialerne i jeres kerne koncept?

Mennesker og organisationer, der forbliver tro mod deres kerne koncept, overlever i tider med store forandringer og forstyrrelser. De vil akkumulere det momentum, der skaber break-through – til sidst.

Trin 2: Viljen til at lide – Mental forberedelse.

Et banebrydende spørgsmål er, når du kender din kerne passionsantændende business koncept, har du disciplin til at gøre de rigtige ting, og lige så vigtigt, at stoppe med at gøre de forkerte ting?

Er du villig til at holde stand gennem en længere periode?

Sandheden er – du har ikke nået dit mål – før du har nået det – uanset hvilke absurditeter det kræver!

Trin 3: Hold dig til vinderne!

Tiltrækker du de rigtige mennesker?

Personer, der er motiveret af virksomhedens kerne lidenskab, ikke kun af dig som leder?

Find dem, ansætte dem, holde på dem!

Personer, der er motiveret af en dyb skabertrang og en indre tvang til fagkyndighed.

Opdag hvordan du kan indgyde din organisation mere af det, det tager at holde på de rigtige mennesker i en længere periode.

Trin 4: Bare gør det! Og bliv ved med at gøre det!

Du har ikke opnået hvad du satte dig for at udrette, før du har opnået det.

Konsekvent, risikovillig handling igen og igen og igen, indtil du har genereret gennembrud.

Uanset hvad det kræver, uanset hvor lang tid det tager.

Foredrag 2: Programmer din hjerne til at hærde dig til barske samtidsperspektiver – DecencyLeadership.
Status quo i vores globale verden viser, at Lederskab over hele kloden er utilstrækkeligt og til tider farligt. På trods af omfattende investeringer i udvikling af ledere.

Takeaways:

 • Erfar hvorfor den karismatiske leder ikke er den bedste kandidat til vedvarende succes.
 • Erfar hvorfor ægthed og ydmyghed skaber varige resultater
 • Mentale redskaber til at lede og trives på trods af ekstreme fremtidsperspektiver.
 • Varige direkte omsættelige metoder fra den brutale 10 maj 1996 Mount Everest storm. Subtraheret og udviklet med afsæt i hårdt tilkæmpede erfaringer og neuro videnskab af Lene Gammelgaard, der overlevede, og hvis team overlevede på trods af Scott Fishers død på bjerget.
 • Sådan mobiliseres en selvansvarlig virksomheds kultur gennem menneskelig innovation.
 • Hvad gjorde Nelson Mandela til så storen leder?

Eksemplificere du Anstændigheds ledelse – skaber i vedvarende succes – Build to last?

Hvordan kan du udnytte NeuroLeadership og være en innovativ frontløber i den nuværende æra af tab af visdom?

Har du og din organisation mod og udholdenhed til at håndtere den Globale brutale virkelighed?

Er du en person, der blander personlig ydmyghed med intens professionel vilje?

Er du et menneske andre inspireres af, fordi du innovere muligheder for at frisætte uudnyttet potentiale? Eksploderer medarbejdere i udvikling gennem dit eksempel?

Er du autentisk og ægte, fremkalder du progressivt moment ved forfølgelsen af ​​dit professionelle kernekoncept?

Er du den fordringsløs person, der viser benhård vilje til at gøre, hvad der skal gøres, for virksomheden og verden?

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan det er muligt at programmere dig selv – til udholdehed på trods af den enorme usikkerhed i vores globale erhvervsklima?

Er du nysgerrig efter at høre, hvad det kræver at være en mental leder – antænde en massebevægelse af ekspertise i disse turbulente tider?

Foredrag 3: Programmer din hjerne – innovative muligheder i Post Trump epoken
3 enkle sandheder til at skabe en forrygende virksomhed i ekstreme epoker.

Er det muligt at skabe en visionær selv-drevet virksomhed på trods af forstyrrende markeds betingelser – og nyde et berigende personligt liv?

Ja!

Ønsker du at opdage, hvordan du kan forme dit fremtidige selv, udnytte hjernens plasticitet til at forme en bemærkelsesværdig karriere og et meningsfuldt privatliv?

Takeaways:

 • Projekt og proces model til at identificere din kerne passion.
 • Fokus på, hvad du potentielt kan gøre bedre end andre er porten til storhed.
 • Aldrig miste troen på din kerne vision – at du vil gennemføre, uanset hvad – revitaliser for at udholde.
 • Tiltræk de rigtige mennesker. Du må ikke demotivere dem! Demotiverer: hvis du ikke er: ægte og konsekvent, lader urealiserede potentialer slumre og ignorerer virkelighedens brutale kendsgerninger.
 • Få input til forskellen på varig kampgejst og at give op fra en overlevende.
 • Hårdførheds faktor – “Viljen til at lide” – eksemplificeret med dramatiske indsigter fra Everest 1996.
 • Passion som en integreret del af din strategiske matrix.
 • Du kan bryde igennem til storhed – der findes ikke gode og dårlige markeder.
 • Hvorfor PAUSE til at lade din hjerne ReWire – opretholder din innovationsevne over tid.

Hvor risiko villig er du? Lad ydmyghed og viljestyrke være din guide til succes. Lyder opskriften kontraproduktiv? Anstændighed ledelse er nøglen.

Ønsker du at re-tænke arbejde, iværksætte og tage et socialt ansvar gennem DecencyLeadership?

Kan du vække flygtigt kreativt geni? Er du parat til at udslette hakkeorden på jobbet?

Brain mindfulness. Hvad kan pause gøre for dig og din organisationskultur og konsekvente kampkraft?

Har du den modgift mod apati, som vi konfronteres med i stigende kompleksitet? Og Trumph samtiden.

3 enkle sandheder

 1. Visionær iver revitaliserer hjernen.
 2. Ansæt fremragende mennesker uanset hvor og hvornår du støder på dem. Din innovative bande af enestående individer vil let tilpasse sig den skiftende verdensorden. Hvis du ikke er skarp nok til at opdage markedets krav – vil de. Og innovere måder til at håndtere udfordringerne, så længe du har en kultur af tillid og selvstændigt ansvar. Når du er i tvivl, skal du ikke ansætte – Søg videre!
 3. Giv aldrig op! Aldrig miste troen på din kerne passion – erkend realitetens brutale kendsgerninger, der præsenterer hindringer for dine fremskridt. Indse fakta, tilpas, innover dig selv til at udholde. Bare gør hvad der skal gøres, om du kan lide det eller ej. Igen og igen og igen….. Du har først nået det du satte dig for – når du har nået det!

Foredrag 4: Vil du være en Global Shaper og skabe fornyelse og fremdrift?
Forestil dig en ny vej fremad – DecencyLeadership – Anstændigheds Ledelse

“Responsiv Ledelse betyder at anerkende den stigende frustration og utilfredshed blandt dem, der ikke oplever økonomisk udvikling og sociale fremskridt. … Responsivt Lederskab kræver et dybere engagement i at indtænke udvikling og retfærdig vækst, både nationalt og globalt.”

– Professor Klaus Schwab, grundlægger af og bestyrelsesformand for World Economic Forum

Takeaways:

 • Livgivende stimulus til at tænke innovative enkle metoder – fremad
 • Klar kommunikation er gratis og kan skabe massivt momentum
 • Anstændigheds ledelse generer garanteret indkomstskabelse på længere sigt
 • Passion for dit heart-core koncept, med fokus på forbedrede vilkår for flere, vil generere afkast af investeringer i din branche.
 • Tænk over, hvad du kan gøre – i dag. Begynd at handle nu!
 • Sammen kan vi levere en enkel løsning på et komplekst problem. DecencyLeadership massebevægelse
 • Lad os påvirke de mørkere sider af den menneskelige natur ved at gennemføre DecencyLeadership som et personligt og vejledende princip og Globalt mål – NU!
 • Hvorfor ikke? Det er tid til at genoverveje corporategovernance – økosystemet i kerneværdier, normer, problemer og markedspres, der driver virksomheders adfærd. Ledere, bestyrelser og investorer – alle aktører, herunder regeringer – kan bidrage til at skabe et langsigtet, samvittighedsfuldt svar på populistiske pres på virksomhederne ved at blive mere opmærksom på de sociale og politiske konsekvenser af deres handlinger.

Virkelige forandringer har brug for alternative måder for samarbejde, nye partnerskaber, ofte mellem usandsynlige allierede.

På ethvert givet tidspunkt, har du mulighed for at ændre, hvordan du fortolker verden. Skift dine tanker og gennem ThoughtLeadership kan du handle på nye måder!

En effektiv reaktion på nutidens globale og politiske forstyrrelser betyder adressering af alle former for ulighed. Incitamenter og prioriteringer skal ændres. Vi skal gøre ansvarlig corporatecitizenship centralt for, hvordan vi driver vores virksomheder og globalt medborgerskab centralt for, hvordan vi opfører os i livet.

Overvej dine skridt til en ny vej frem – som global Shaper

Enkle løsninger på komplekse problemer !!! Forestil dig, at vi alle dyrkede anstændigheds ledelse som vores vejledende passionerede kerneværdi for alt, hvad vi gør, køber, siger … DecencyLeadership – Dette tidløse koncept kan forme en ny vej frem for vor fælles verden…

Uanset hvor du kommer fra, uanset hvad dine problemstillinger eller fordele, har du valget – at tage dit personificerede ansvar og tænke over, hvad du vil bidrage til den globale vej frem for så mange som muligt – startende NU.

 • Hvordan kan talenter udvikles og anvendes for at sikre, at mere end 7 milliarder mennesker kan udnytte deres potentiale?
 • Den økonomiske styrkelse af kvinders indflydelse er afgørende for den globale udvikling. Hvis kønsbetingede forskelle på arbejdsmarkederne blev helt lukket, kunne så meget som $ 28 billioner blive tilføjet til den globale årlige BNP i 2025.
  Komplekse problemer kræver innovative, omkostningseffektive løsninger og nye alliancer.

Jeg har brugt en betydelig tankeenergi på at forfølge min passion for at definere kernen i det, der gjorde Nelson Mandela til en stor human leder …. Og har syntetiseret det i mit koncept: DecencyLeadership

Anstændighed afspejler: Lige rettigheder for alle, hvor som helst. De, der har absurd overskud, deler ugrådigt og innovere muligheder for dem, der er født uden. Hver tanke, enhver handling, enhver lov, job etc. kan fra nu være styret af anstændighed.

En global revolution starter med en tanke i et menneskes hjerne. En tanke vi artikulerer, hjerne til hjerne – trin for trin – har gennemslagskraften til at ændre verden, som vi kender den.

Hvis alle mennesker på jorden implementere denne tankegang fra NU – er det nemt at forestille sig en livgivende, original tilgang til gavn for flere.

Foredrag 5: Lad os ny-tænke nu – og forme vores fremtid sammen
Jack Ma, administrerende direktør for Alibaba verdens største online forhandler, talte om tre 30’erne på World Economic Forum i Davos i januar 2017.

 • Fokus på de næste 30 års teknologisk integration.
 • Vær opmærksom på folk, der er 30 år.
 • Vær opmærksom på virksomheder, der har færre end 30 ansatte.
 • I Human Innovation tilføjer vi en udfordring – der bliver en større enabler fra nu … Vi har brug for at implementere social ansvarlighed i vores måde at udvikle indkomst generation. Vi fornemmer et sandt paradigmeskift i de nordiske organisationer. Og kunde trenden, der afkræver virksomheder en anstændig forholden sig til verden er stigende…. DecencyLeadership bliver fremtidens konkurrence parameter!

Takeaways: Lad os nytænke

 • Hvordan hjernen hjælper dig med at tilpasse og udvide – med en innovativ tankegang. NeuroLeadership.
 • Er du og din organisation livsduelig i den turbulente epoke vi er en del af? Bliver i revitaliserede af det uventede?
 • Klarheds efterforsknings værktøjer til at udvinde heart-core fremtiden for din organisation.
 • Livgivende tankeprocesser – direkte omsættelige til din virksomheds udviklingsproces i dag.
 • Reallife projekt- og proces værktøjer, direkte implementerbare i dig selv og din organisation.

Udfordring 1: Fokus på de næste 30 års’ teknologi integration

Din virksomhed skal integrere den digitale verden, det er ikke en mulighed – det er et overlevelsesparadigme.

Når vi navigerer overgangen til den digitale tidsalder, er det afgørende, at alle virksomheder, jeres inkluderet, er i stand til at drage nytte af denne nye æra.

Fokus på, hvordan din virksomhed vil fungere i den digitale tidsalder, og integrer jer med det bredere digitale økosystem. Forstå de fordele, der vil blive realiseret for dig og dit marked, hvordan du favner den digitale virkelighed din branche

Udfordring 2: Vær opmærksom på folk, der er 30 år

Fokus på individer under-30 som både medarbejdere og kunder. Det er tid til at fokusere på nye aftagergenerationer Globalt.

Hvad er din unikke værdi position for mennesker under-30? Hvis du ikke klart og koncist kan formulere værdien, din virksomhed og produkter tilbyder en ung person, så er du nødt til at afsætte ressourcer til at gøre det. Misser du under-30 markedet og talent pool, er det en klar indikation på din uundgåelige udryddelse.

Udfordring 3: Små, Medium, og Mikrovirksomheder er motoren i den globale økonomi.

Forstå, hvordan udviklingen af en kundegruppe af SMME s giver dig mulighed for at sprede din risiko og eksponering på tværs af mange fronter. For at opnå dette, er det vigtigt, at du undersøger dit produkt og dine salgsprocesser.

Udvikle omkostningseffektive salgskanaler til markeder, der giver bred rækkevidde. Tweak din produkt portefølje, så du får større udstrækning, der vil gøre dig i stand til at sælge store mængder med lavere marginaler.

Disse tre 30’erne vil positionere din virksomhed til overlevelse, vækst og succes, i takt med det globale landskab udvikler sig og digitaliseringen fortsætter.

Udfordring 4: Udlign Global ulighed og mobiliser uudnyttede potentiale i så mange som muligt. I håbet om at bidrage til Global stabilitet for at opretholde muligheder for liv.

For hvad er alternativet?

Foredrag  6: Kom op på beatet -Neuro Lederskab in A Day

Takeaways:

 • Hvordan hjernen fungerer.
 • Nytænke for at blive fit til Trumph-overlevelse.
 • Er det så simpelt?
 • Forestil dig en bæredygtig fremsdrifts metode!
 • DecencyLeadership–simple hart-core processer.
 • Ekspansion trods forhindringer – uden ekstra omkostninger.
 • Radikale Tanker er gratis!
 • “The Everest Way” – Visionær proces og projekt strategi – der fører dig til toppen – af dit felt – gennem ALT hvad der ligger forude. Tilpas dig fremtiden, samtidig med den materialiserer uventede udfordringer.

Udfordringer:

Vedholdende global transformation og ustabilitet er det bærende samtidsfundament. Multifacetteret globalisering er vores uophørlige virksomheds perspektiver.

Vores komplekse virkelighed i Trumph-epoken afslører behovet for at granske lederskab.

Lederudvikling for vores fremtid kræver indsigt i, hvordan vi kan eksperimentere med vores hjerne kapacitet til at tilpasse os næsten alt – med medvind.

Vi kan drive os selv og vores teams fremad, samt sænke vores angst- og stress tærskel. Gennem mental konditionering af nye neuroner gennem innovative tankeprocesser. ThoughtLeadership

Discipliner adaptivt mod til at erkende de brutale kendsgerninger, den ukontrollerbare globale kontekst og bliv førende, ved hjælp af innovative teknikker der understøtter langsigtede resultater. NeuroProgramming

Erkendelse af, at vi alle har genetisk ‘forandring kapacitet “vil være en vigtigt selv-motivator til gennemførelse af tanke lederskab, at omdanne den organisatoriske kultur til at blive Trumph-fit.

Med den nye amerikanske præsident, blev vanemæssig tryghed udraderet. Vi har ingen komfort zoner. Vi skal tilpasse os Radical Times i vores livscyklus.

Løsningen: Program din hjerne – Neuro selvledelse

Forbered mental fleksibilitet, juster hurtigt til det uventede – bestandigt. Human Innovation begynder med simple mentale manøvrer. Udgangspunktet er ofte enkle trin, der antænder et transformerende drive. Du kan kickstarte nytænkning og konditionere nye dele af din hjerne, ved at tænke og gøre én ting anderledes i dag

Anvend dig selv som menneskelig forsøgskanin, i et eksperiment for at se, hvad du rent faktisk kan udrette, når du udnytter neuro programmering. Human Innovation er gratis! Gennemfør ThoughtLederskab i hele organisationen. Væk kolleger og medarbejdere gennem dit eksempel. Udvikl Nye Mindset med de ansatte i din virksomhed. Lad dem tilbyde deres indsigt i, hvordan i kan innovere og adaptere til de nye markedsvilkår, og hvor de ønsker at bidrage til en udvidelse af virksomheden i den turbulente kontekst. Lad dem forestiller sig en ny vej frem, så de kan programmere deres hjerner til at investere i, hvad det tager at gå fra middelmådig til fremragende i en turbulent verdens kontekst. Du kan efterforske det drivende passions koncept, transformere organisationskulturen, øge effektiviteten, frigøre uudnyttet potentiale og ekspandere uden nævneværdige ny investeringer og omkostninger.

Innovative Tanker er gratis!

Foredrag 7: Like never before – “Er du i verden –for at ændre verden?”

Takeaways:

 • Aktivér neuroplasticitet, så din hjerne arbejder til din fordel.
 • Langsigtet Brain programmerings momentum.
 • Ekstremerfarings baserede angrebsvinkler til at revitaliserer og skærpe fremdrift i radikale tider.
 • Stresstest –Overlever duTrumph?
 • Autentiske visionære enkeltpersoner og organisationer udkonkurrerer med en faktor 12.

Forskning fra Harvard understøtter, at visionære organisationer viser en bemærkelsesværdig evne til at nå dristige mål. Virksomheder og enkeltpersoner, der oplever vedvarende succes har et kerne formål, heart-core ideologi, der ligger fast. Mens strategier og praksis uendeligt tilpasses vores ustadige verden. Med et klart formål er der ikke sådan noget som et umuligt marked.

Hvordan:

Du opdager core ideologi ved at kigge indad.

Du kan ikke konstruere eller vælge et centralt koncept, du SKAL føle det.

Du identificere, hvad du skal forfølge.

Hvilken dyb følelse af formål, mobilisere dig til løbende at dedikere dine ressourcer?

Bliver du stimuleret til indefra drivende momentum?

Anspores fremdrift gennem turbulente omstændigheder?

Får heart-core matrixen folk optændt, trods eksistentiel lammende angst?

Er det Grandiøst nok til at gennemtvinge risikovillighed uden garanti?

You can’t fake it!

Du har brug for en så fundamentalen selv-forpligtelse, at når folk forstår hvor megen risikovillighed og vedvarende hårdt arbejde visionen vil kræve, lyder der et næsten hørbart suk.

ideologien skal være autentisk. Ellers virker det ikke, når de hårde tider rammer din virksomhed.

Og det har de just gjort!

Et passioneret heart-core koncept er ikke en sikker satsning – men du må aldrig mister din dedikation.

Projekter dit mål ind i fremtiden. Hvilket kræver at du tænker ud over de nuværende kapaciteter i organisationen og det fremherskende tvivlsomme erhvervsklima.

Hvordan får vi de rette talenter til at dele vores kerne ideologi? Du behøver ikke. Du kan ikke.

Når din kerne ideologi er håndgribelig, energenererende, enestående fokuseret, kræver dit livs-projekt lidt eller ingen forklaring. Folk kaperer matrixen med det samme. Find aktører, der er disponeret for at dele din kerne ideologi, og lad dem, der ikke deler dine grundlæggende værdier, finde andre græsgange. Foranker dine leder evner i hvem du virkelig er. Derefter kan du mobilisere den nødvendige ukuelige dynamik, der overvinder alle forhindringer. Lederskab i Radical Times.

 

lene-gammelgaardOm Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaards livs passion er at bidrage til organisationers udvikling af mennesker, der kan lede ind i fremtiden.
Lene er lidenskabeligt opsat på at mobilisere menneskeligt lederskab, der lykkes i denne periode med intens forandring.

Lene Gammelgaard kan motivere og inspirere dig til et helt andet funktions niveau., Hendes oplæg om menneskelige potentialer er intense og hun forsøder bestemt ikke virkeligheden med sin tilgang til eksistensen og vores ansvar for eget liv. Lene debatterer – hvordan – selv om det kan tage dig år at opnå din definition af succes, hvis du er virkelig er engageret i dine mål og villig til at foretage de nødvendige ofre – du faktisk vil blive en succes. Igennem mere end 20 år har Lene udelukkende fokuseret på at mobilisere mennesker og organisationer til at omforme deres vision af, hvad der er muligt. Lene Gammelgaard implementerer visionært menneskeligt lederskab og anstændigheds management. Program yourself and your organization to brace through tough times.
Lenes foredrag griber publikum og efterlader varig indflydelse på de mennesker, der lytter. Gennemfør hvad Lene giver fra sig, erfar hvordan din neuro programmering manifesterer sig og begynder at skabe mere tilfredsstillende tilgang til livet. Lenes stærke budskaber om muligheder, fremtidsudsigter og handling har bidraget til at skabe positive og kraftfulde forandringer i organisationer og enkeltpersoner verden over. Lene kan bedst beskrives som en empatisk, overbevisende, ydmyg og medfølende vejleder, der har inspireret tusindvis af mennesker til at gå efter deres ideer. Lene har lært, hvad hun deler gennem egne erfaringer og studere konstant de nyeste forskningsresultater og banebrydende teknikker. Lene deler sin omfattende viden gennem bøger og seminarer verden over, og hun er som en af de få nationale foredragsholdere internationalt kendt og efterspurgt for sin inspirerende og motiverende stil.

Lene Gammelgaard fremmer væksten i enkeltpersoner gennem “Walk the Talk” ved at mobliserer risikovillighed, mod, forbedre viljestyrke og trangen til at udforske og udvide erfarede og opfattede begrænsninger. Lene taler om, hvordan succes kan være vanskeligt at opnå. At du skal være stædig og villig til at overvinde enhver forhindring, du støder på. Det er vigtigt at reflektere indad og forfølge, hvad du inderst inde ønsker at udrette i dit liv. Du er nødt til at spørge dig selv, hvem du ønsker at være? Uanset hvad det kræver–så længe du har livet – er det er altid dit valg.

Lene anvender grundig pre-event research og tilpasser og skaber gennem løbende dialog med dig, programmet til din virksomhed, medarbejdere og specifikke situation, for at sikre et værdiskabende afkast fra din investering i jeres event. CEO’s invitere hende tilbage, for at få del i hendes nyeste viden og til at antænde og støtte deres bestræbelser på mentalt af være forberedte til fremtiden. Lene Gammelgaard kender modgang og bestræber sig på at studere den nyeste forskning der kortlægger den menneskelige hjerne for konstant at tilpasse sit virke med ledere og organisationer til at stimulere maksimal adaptiv og skabende kapacitet i en given situation.

Dansk bjergbestiger og eventyrer, verdensberømte motiverende foredragsholder, Keynote Speaker, bestseller forfatter, underviser på Universitets niveau, lederskabs træner, OMD-Outdoor Management Developer. Lene var den 35. kvinde og 1. skandinavisk kvinde på toppen af Everest den 10. maj 1996. Igennem flere årtier har Lene Gammelgaard arbejdet i forskellige lande med ledelse og chefer med at udvikle potentiale. Lene har undervist mere end 800.000 mennesker, og hendes kundeliste omfatter nogle af verdens Fortune 500 virksomheder. Lene Gammelgaard har hands-on erfaring med vision skabelse, omgå strabadser og tragiske tilbageslag, organisatorisk strategi og konceptudvikling og implementering. Hendes første møde med mulighederne i de ekspotentielt fremdrifts forløsende iboende ressourcer vi mennesker rummer erfarede hun som 18 årig. Lene tog studentereksamen og besluttede at drage til Caribien. Hun arbejde sig gennem de Caribiske øer, ved at tilbyde sin assistance på dækket af sejlbåde hun fik adgang til ved at ”Sejle på tommelfinger”. Efter 4 måneder valgte Lene at risikere, hvad hun havde sat sig for at gøre – krydse Atlanten. Denne visions gennemførelse ændrede hendes livs muligheder. Fundamentalt opdagede hun, at det var muligt at omdanne forhåbninger, drømme og visioner til virkelighed. Da hun var 22 år, mistede hun en af sine 3 brødre i en tragisk ulykke. Et traume der konfronterede med tilværelsens uforudsigelighed og den uretfærdighed mennesket er tvunget til at tackle igennem vores eksistens.

Lene stod over for et livs valg–”Få travlt med at leve eller travlt med at dø? ” Hvis du skulle dø om 24 timer, ville du så komme til den erkendelse, at du lever dit liv på en måde, der er meningsfuld? Hvis ikke, hvad er du villig til at gøre for at ændre det? Dit liv bliver ikke anderledes, før du gør noget ved det. Valget er dit!

Lene Gammelgaard blev globalt berømt, da hun nåede toppen af Mount Everest i foråret 1996. Lene overlevede stormen den 10 maj 1996, som dræbte mange af hendes samtidige klatre venner, herunder hendes gode ven Scott Fischer. Lene er i dag “single-mother by choise” til 3. Hun bor nu midt i naturen med sin familie, 3 heste og 2 hunde. Lene drager fra sin simple-living XL-base ud verden, holder oplæg taler og ønsker at pikerer ledere og arbejdsstyrker til at udnytte hendes unikke kvantesprings udviklings processer. Lene er intenst dedikeret til Menneskelig Innovation via innovative mennesker. Lenes unikke kombination af omfattende erfarings baseret viden, kombineret med den nyeste forskning om den bedste måde for hjernen at lære, NeuroLeadership, skaber revitaliserende fremdrift.

Lene Gammelgaards’ seneste – Life Management bog – “Valget er dit!”, blotlægger mentale strategier til grundlæggende at ændre sig selv, for at forfølge det vi tror på livet bør indeholde, uanset hvilken mængde modgang du er stødt på. Lenes’ eksistientielle tilgang er en hyldest til en autentisk, realistisk og selvansvarlig måde at indstille os på livet-på livets vilkår, fagligt såvel som privat.

Hendes første bog – “Climbing High” (Den første beretning der blev udgivet om Everest 1996) – beskriver nogle af de dynamikker, der førte til triumf og tragedie på Everest 10 maj 1996. Climbing High er udgivet af Harper Collins, tilgængelig på 13 sprog og blev grundstenen til et globalt bestseller gennembrud. “Climbing High” er tilgængelig på amazon.com. Lene Gammelgaard har siden udgivet 4 bøger. Hendes succes er blevet fulgt af 20 års håb installerende inspiration og mobilisering af tusindvis af mennesker.

20 år efter 10. maj 1996, publiserede Lene “To The Summit and Safe Return” – hendes dybdegående refleksioner over Everest 1996. mobiliseret af hendes grundlæggende taknemmelighed og erkendelse af, at dele livet med de store personligheder Scott Fischer og Anatoli Boukreev har betydet banebrydende indvirkning på hende og den måde, hun angriber eksistensen. Lene er drevet af ønsket om at ville dele Scott og Anatolis’ smittende effekt med så mange som muligt. Lene opfandt sin “The Everest Way” selvprogrammering i forbindelse med de mentale aspekter af forberedelserne til at bestige verdens højeste bjerg. Program your brain for Leadership in Radical Times. NeuroLeadership that takes you to the Top – og your field.

Foredrag med Lene Gammelgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen