Lene Andersen

Lene Andersen

Lene Andersen f. 1968 er fremtidsforsker, økonom, frafalden teolog og forfatter. Hun har skrevet radio- og tv-satire samt revytekster, og siden 2005 har hun skrevet 11 bøger om demokratiet og vores fælles fremtid. For bøgerne har hun modtaget Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet i 2007 og Døssingprisen i 2012. I 2015 var Lene Andersen desuden ansat som halvtidsfuldmægtig på Syddansk Universitet, Center for Fundamental Living Technology, hvor der bl.a. forskes i at skabe kunstigt liv samt levende og intelligente teknologier. Lene Andersens foredrag om fremtiden er således både underholdende og baseret på den seneste videnskabelige forskning, og hun er ikke bange for at provokere sine tilhørere og give dem stof til eftertanke.

Foredrag af Lene Andersen:

Foredrag 1: Globalt gearskift – hvorfor er “konkurrencestaten” en dødssejler?
Danske politikere taler om konkurrencestaten i tide og utide – og professor Ove Kaj Pedersen har endda skrevet en hel bog om den. Konkurrencestaten er imidlertid et forældet projekt, som hører industrialderen til, og nu er industrialderen ved at være forbi. Danske politikere er altså ved at geare Danmark til en fortid, som ikke længere findes. Det bedste eksempel leverer Ove Kaj Pedersen selv: hans bog er fra 2011, og bogen nævner ikke internettet eller den digitale økonomi med ét ord. – Når konkurrencestaten ikke er vejen frem, hvad burde Danmark så gøre i stedet?

Foredrag 2: Globalt gearskift – kultur i forandring; findes Danmark om 20 år?
Ja, det gør landet jo nok, men nationalstaternes suverænitet undermineres af den teknologiske udvikling og den digitale, globale økonomi. Samtidig betyder øget migration, at vores identitet skal skabes og vedligeholdes på nye måder. Hvad skal vi bruge nationalstaterne til i fremtiden? Hvilken rolle spiller kulturen i det hele taget, og kan vi bruge religionerne til noget?

Foredrag 3: Globalt gearskift – velkommen til BINK-alderen!
BINK står for bio-, info-, nano- og kognitive teknologier, og de er ved at vende op og ned på nogle helt fundamentale strukturer og balancer i vores samfund. Faktisk skal vi forvente, at de nye teknologier medfører lige så store kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som maskinerne gjorde, da vi forlod landbrugssamfundet og teknologisk set gik fra jernalderen til industrialderen. Men hvad går de nye teknologier ud på? Hvilke forandringer medfører de? Og hvordan udnytter vi dem bedst muligt, så de kommer flest mennesker mest til gode?

Foredrag 4: Globalt gearskift – hvor er der håb?
Gennem hele menneskehedens historie har teknologien defineret vores muligheder og måder at leve på. Stenalderen, bronzealderen, jernalderen og industrialderen var alle defineret af den teknologi, som folk havde til deres rådighed, og hver gang formede teknologien økonomien, samfundet og det, som gav menneskene håb. Til dagligt kalder vi ofte det sidste for religion. Hvor findes håbet denne gang? Vi tager den store, kulturelle rejse gennem tidsaldrene og ser på, hvordan vi selv og vores forfædre har forsøgt at skabe mening i tilværelsen under vidt forskellige teknologiske omstændigheder.

Foredrag 5: Globalt gearskift – visioner for fremtidens skole
Den nuværende folkeskole – og for den sags skyld friskolerne – er et produkt af industrialderen, dens tankemåder og samfundsmæssige behov. (Med mindre indholdet er blevet erstattet af postmoderne reformpædagogik, som relativerer for meget og lærer eleverne for lidt.) Hvordan burde skolen se ud i stedet? Hvilket indhold har nutidens børn og unge brug for, hvis de skal kunne stå på egne ben i fremtidens globale økonomi?

Foredrag 6: Globalt gearskift – hvorfor kører dansk politik i tomgang, og hvad burde politik handle om i stedet?
Det politiske højre-venstre-spektrum er et produkt af industrisamfundets kamp mellem kapitalinteresser: kapitalisterne til højre og arbejderne til venstre. Men nu lakker industrisamfundet mod enden, og fra højre til venstre er der konsensus om det liberale demokrati, markedsøkonomi og velfærdsstat. Samtidig er mange arbejdere blevet kapital- og jordejere, de ejer sågar produktionsmidlerne gennem deres pensionsopsparinger, og en del virksomhedsejere er socialdemokrater i hjertet. Derfor er højre-venstre-aksen begyndt at handle om følelser i stedet, og det ændrer fundamentalt på, hvordan politik ser ud i Danmark – og for den sags skyld alle andre vestlige demokratier. Hvilke psykologiske behov opfylder de danske partier i dag, og hvilke muligheder giver det for at løse Danmarks og danskernes reelle udfordringer i den nye, globale og digitale virkelighed?

Foredrag 7: Globalt gearskift – vælg selv en vinkel
– så udvikler Lene Andersen det oplæg, I har brug for.

Eksterne links:
Læs artikel i Videnskab.dk: Den digitale økonomi er fundamentalt anderledes end den industrielle (skrevet sammen med professor Steen Rasmussen)

Foredrag med Lene Andersen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen