Lars Olsen

Lars Olsen

Lars Olsen er journalist, forfatter og samfundsdebattør. Han har skrevet en række debatbøger om det moderne klassesamfund, om folkestyret og om skole og uddannelsesforhold. Seneste udgivelse: Det forsvundne folk (2018).

Lars Olsen er uddannet cand.phil. i samfundsfag. Han har været journalist i over 25 år, blandt andet på Politiken og det nu lukkede Aktuelt. I dag arbejder han freelance, er kolumnist ved Jyllands-Posten og med i undervisningsministerens dialoggruppe vedr. Ny Nordisk Skole.

Lars Olsen var 2002 til -07 analytiker på Ugebrevet A4, hvor han tilrettelagde en række undersøgelser af ulighed og sociale skel i dagens Danmark. Analyser, han siden har videreudviklet i sine bøger.

Lars Olsen er en levende foredragsholder, der forener samfundsanalyse med konkrete eksempler og erfaringer – baseret på sin egen hverdag og de mennesker, han har interviewet.

Foredrag af Lars Olsen:

Foredrag 1: ELITERNES TRIUMF – FOLKETS PROTEST
Brexit. Trump. Jordskredsvalg. Femstjernebevægelse og Podemos. Politisk mistillid. Alternativet og Dansk Folkeparti … En folkelig protestbølge skyller over den vestlige verden. Befolkningen revolterer imod de etablerede partier – nogle steder er det især den hvide arbejderklasse, andre steder især studerende og unge. Hvad sker der – og hvorfor? Undersøgelser viser, at den politiske mistillid i Danmark bunder i voksende utryghed, og at mange er skeptiske over for de seneste års mange »reformer« af velfærdssamfundet. Læg dertil indvandring, skel mellem storbyer og yderområder og følelsen af at Christiansborg er blevet en afsondret boble. Lars Olsen kortlægger det folkelige oprør og de eliter, der protesteres imod. Toppen i samfundet er delt i en liberal erhvervselite og en progressiv kultur- og uddannelseselite, men begge omfavner globaliseringen og de såkaldte »reformer«. Det skaber nye brudflader mellem eliter og folk. Lars Olsens stil er levende og afvekslende. Historiske fortællinger og politiske analyser veksler med anekdoter og klip fra familiealbummet. Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne ”Eliternes Triumf” (2010) og ”Klassekamp fra Oven” (2014), men inddrager også aktuelle bøger og analyser fra Danmark og udlandet.

Foredrag 2: KLASSESAMFUNDET 2.0
»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen. Klasseskellene lever i bedste velgående og er blevet skarpere under kriseårene. Det er få procent i toppen af samfundet, der har taget løvens part af den beskedne fremgang. Samtidig er utrygheden dramatisk voksende i arbejderklassen og blandt mange uden for arbejdsmarkedet. På nogle områder er skellene dog også anderledes end for en generation siden. Vi bor mere adskilt end tidligere. Vi har fået ghettoer for de marginaliserede, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv – og vi har fået langt flere velhaverenklaver, hvor de velstillede isolerer sig fra folk flest. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra analyserne i bøgerne »Klassekamp fra oven« (2014) og »Det danske klassesamfund« (2012), men han viser også billeder fra familiealbummet og fortæller om personlige eksempler på moderne klasseskel.

Foredrag 3: KLASSER, UDDANNELSE OG SOCIAL MOBILITET
Trods velfærdsstat og verdens bedste SU er social baggrund stadig afgørende for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. De velstilledes børn har langt de største chancer for at blive akademikere – og de dårligst stilledes den største risiko for at ende uden uddannelse. De seneste årtiers store investeringer i uddannelse har ændret påfaldende lidt. Gymnasier og universiteter har taget løvens part af penge og status, mens erhvervsuddannelserne for mange fremstår som et sidespor. Der er imidlertid også spændende variationer, selv i et lille land som Danmark. Nogle uddannelsesretninger og regioner er markant bedre til at skabe »klasserejser« og social mobilitet. Det er eksempelvis erhvervsgymnasierne og regionerne Vest-, Midt- og Nordjylland, men hvorfor?

Lars Olsen præsenterer analyser fra bogen »Klassekamp fra oven – den danske samfundsmodel under pres« (2014). Han inddrager også den aktuelle uddannelsespolitiske debat og trækker på sine tidligere bøger om skole, uddannelse og brudflader i samfundet.

Foredrag 4: EN BYGNING SLÅR REVNER
Intet andet parti har som Socialdemokratiet formet det moderne Danmark. Partiet var den dominerende politiske kraft fra 1924, hvor Stauning danner sin første regering, men er nu i dyb krise. Socialdemokratiet er gået tilbage ved alle folketingsvalg siden 1998 og står i mange meningsmålinger til omkring 20 procent. Det er kernevælgerne blandt arbejdere og funktionærer, som stempler ud.

Lars Olsen kortlægger Socialdemokratiets krise og sætter den i historisk perspektiv. Han tager tilhørerne på en lille rejse tilbage i tiden til den folkelige kultur, der gjorde arbejderbevægelsen til en afgørende kraft i det danske samfund. Lars Olsen fortæller ligeledes om ændringer af folkestyret, hvor magten i højere grad ligger hos embedsmænd, medier og yngre politikere med akademisk baggrund. Det er således også et foredrag om folkestyre og folk – og om nye brudflader i samfund og politik.

Foredraget ligger i forlængelse af bogen »En bygning slår revner« fra 2013. Stilen er levende og afvekslende. Historiske fortællinger og politiske analyser veksler med personportrætter, anekdoter og klip fra gamle politiske film.

Foredrag 5: FOLKESTYRE UDEN FOLK?
Mistilliden til politikerne er lige så høj som før »jordskredsvalget« i 1973. Vælgerne flygter fra Helle Thorning-Schmidts regering, men har heller ikke fidus til oppositionens Lars Løkke Rasmussen. Historisk havde Danmark et bredt favnende folkestyre, skabt af stærke folkelige bevægelser blandt bønder og arbejdere. I dag er miljøet omkring Christiansborg en mere afsondret verden, præget af magtfulde embedsmænd, aggressive medier og yngre politikere med akademisk baggrund.

Lars Olsen beretter om dette skifte og dets konsekvenser. Han tager også tilhørerne på en lille rejse tilbage i tiden til de kampe, der i 1800- og 1900-tallet banede vej for folkestyret. Foredraget stiller blandt andet skarpt på Socialdemokratiets folkelige nedtur og kortlægger nye brudflader i politik og samfund.

Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne »En bygning slår revner« (2013) og »Eliternes Triumf« (2010). Stilen er levende og afvekslende. Historiske fortællinger og politiske analyser veksler med personportrætter, anekdoter og klip fra familiealbummet.

Foredrag med Lars Olsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen