Lars Olsen

Lars Olsen

Lars Olsen er journalist, forfatter og samfundsdebattør. Han har skrevet en række debatbøger om det moderne klassesamfund, om folkestyret og om skole og uddannelsesforhold. Seneste udgivelse: Det forsvundne folk (2018).

Lars Olsen er uddannet cand.phil. i samfundsfag. Han har været journalist i over 25 år, blandt andet på Politiken og det nu lukkede Aktuelt. I dag arbejder han freelance, er kolumnist ved Jyllands-Posten og med i undervisningsministerens dialoggruppe vedr. Ny Nordisk Skole.

Lars Olsen var 2002 til -07 analytiker på Ugebrevet A4, hvor han tilrettelagde en række undersøgelser af ulighed og sociale skel i dagens Danmark. Analyser, han siden har videreudviklet i sine bøger.

Lars Olsen er en levende foredragsholder, der forener samfundsanalyse med konkrete eksempler og erfaringer – baseret på sin egen hverdag og de mennesker, han har interviewet.

Foredrag af Lars Olsen:

Foredrag 1: Arbejderklassen, der blev pist væk
Hvor mange danskere har fysisk krævende arbejde? Tænk på et tal, før du læser svaret: 39 procent. Flere end de fleste gætter på.

Tallet omfatter ikke kun håndværkere og slagteriarbejdere, men også dagplejere og pædagoger, der løfter og bærer børn utallige gange på en arbejdsdag.

Meningsdannere antager, at vi lever i et »videnssamfund«, hvor kinesere og polakker tager sig af alt det, der støjer og sviner. Dem, vi tidligere kaldte arbejderklassen, er forsvundet under radaren.

I foredraget fortæller Lars Olsen, hvordan reformer og pres på levevilkårene skaber større utryghed. Mange kan ikke arbejde, indtil de er 70, sådan som politiske reformer antager – andre er bange for at falde gennem det sociale sikkerhedsnet, hvis de bliver syge eller arbejdsløse. Disse års rekordhøje mistillid til politikerne bunder i social utryghed og utilfredshed med skæve »reformer«.

Lars Olsens foredrag er levende og afvekslende. Politiske analyser veksler med anekdoter og filmklip, der sætter kød, blod og levende mennesker på de store spørgsmål.

Foredrag 2: Folkestyre, eliter og folk
En folkelig protestbølge skyller over Europa: Flygtningekrise. Brexit. En »populistisk« regering i Italien. Nye protestpartier … Opbruddet præger også Danmark. 70 procent af danskerne har stor eller ret stor mistillid til politikerne.

Hvorfor? Det afgørende herhjemme er social utryghed og folkelig skepsis overfor »reformer« af dagpenge, førtidspension, efterløn m.v. Det dokumenterer forfatteren Lars Olsen i bogen Det forsvundne Folk.

Store samfundsgrupper oplever, at levevilkårene og trygheden er under pres, uden at vi diskuterer det i medier og politik. Andre ser, at en reformramt velfærdsstat ikke yder den forventede støtte til dem, der har brug for det. Resultatet er nye brudflader mellem eliter og folk.

Lars Olsen fortæller om Det forsvundne Folk i Europa og Danmark – og vi møder levende mennesker, der sætter kød og blod på folkelig utryghed og protest.

Foredrag 3: Klassesamfundet 2.0
»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv.

Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen.

Danmark præges stadig af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og mentalt.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Vi har fået ghettoer for de marginaliserede – og velhaverenklaver for de velstillede. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra analyserne i bøgerne Det forsvundne Folk (2018) og Klassekamp fra Oven (2014), men han viser også billeder fra familiealbummet og fortæller om personlige eksempler på moderne klasseskel.

Foredrag 4: Kan vi arbejde til vi er 70?
Reformer af efterløn og pensionsalder ændrer arbejdslivet mere dramatisk, end vi gør os klart. Dem, der i dag er i 40’erne, skal arbejde til de er 70. Kan tømreren og sosu-assistenten dét?

Lars Olsen kortlægger reformerne – deres baggrund og konsekvenser. Danskerne bliver ældre og er sundere end før, men der er også stor ulighed i levealder og arbejdsvilkår. De ekstra arbejdsår pålægges især faglærte og ufaglærte, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og i gennemsnit har færrest gode leveår.

I foredraget fortælles også om ændringer i folkestyret, der giver Slotsholmen blinde vinkler overfor brede samfundsklassers levevilkår. Lars Olsen diskuterer tillige, hvordan vi undgår store sociale skævheder, når danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Stilen er levende og afvekslende. Analyser af arbejdsliv og levevilkår veksler med filmklip og fortællinger fra det virkelige liv. Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne Det forsvundne folk (2018) og Klassekamp fra Oven (2014).

Foredrag 5: Klasser, uddannelse og social mobilitet
Trods velfærdsstat og verdens bedste SU er social baggrund stadig afgørende for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. De velstilledes børn har langt de største chancer for at blive akademikere – og de dårligst stilledes den største risiko for at ende uden uddannelse. De seneste årtiers store investeringer i uddannelse har ændret påfaldende lidt. Gymnasier og universiteter har taget løvens part af penge og status, mens erhvervsuddannelserne for mange fremstår som et sidespor. Der er imidlertid også spændende variationer, selv i et lille land som Danmark. Nogle uddannelsesretninger og regioner er markant bedre til at skabe »klasserejser« og social mobilitet. Det er eksempelvis erhvervsgymnasierne og regionerne Vest-, Midt- og Nordjylland, men hvorfor?

Lars Olsen præsenterer analyser fra bogen »Klassekamp fra oven – den danske samfundsmodel under pres« (2014). Han inddrager også den aktuelle uddannelsespolitiske debat og trækker på sine tidligere bøger om skole, uddannelse og brudflader i samfundet.

Foredrag med Lars Olsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen