Lars Olsen

Lars Olsen

Lars Olsen er journalist, forfatter og samfundsdebattør. Han har skrevet en række debatbøger om det moderne klassesamfund, om folkestyret og om skole og uddannelsesforhold. Seneste udgivelse: Rige børn leger bedst (2021).

Lars Olsen er uddannet cand.phil. i samfundsfag. Han har været journalist i over 25 år, blandt andet på Politiken og det nu lukkede Aktuelt. I dag arbejder han freelance, er kolumnist ved Jyllands-Posten og med i undervisningsministerens dialoggruppe vedr. Ny Nordisk Skole.

Lars Olsen var 2002 til -07 analytiker på Ugebrevet A4, hvor han tilrettelagde en række undersøgelser af ulighed og sociale skel i dagens Danmark. Analyser, han siden har videreudviklet i sine bøger.

Lars Olsen er en levende foredragsholder, der forener samfundsanalyse med konkrete eksempler og erfaringer – baseret på sin egen hverdag og de mennesker, han har interviewet.

Foredrag af Lars Olsen:

Foredrag 1:
KLASSESAMFUNDET 2.0

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen.

Den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst dokumenterer, at Danmark stadig præges af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og politisk.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster og lange uddannelser, mens arbejderklassen presses ud i ”det perifere Danmark”. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra Rige børn leger bedst, men viser også billeder fra familiealbummet og fortæller om personlige eksempler på moderne klasseskel.

Foredrag 2:
MYTEN OM KLASSEKAMPENS DØD ER STÆRKT OVERDREVEN

Danmark har ikke kun klasseskel i magt og muligheder, men også i holdninger og politik. Hvis millionærerne bestemte, havde vi stadig en V-LA-K-regering – endda med solidt flertal. Og det store oppositionsparti ville være De Radikale. Derimod var der ikke meget opbakning til Socialdemokratiet, venstrefløjen eller Dansk Folkeparti.

De velbjærgede spiller førsteviolin på mange områder, men er langt mere liberalistiske end folk flest – nogle højre-liberale som Venstre og Konservative, andre venstreliberale som Radikale. En kløft, der let fører til politisk mistillid og opbrud.

Dette foredrag præsenterer de sociale og geografiske klasseskel, men det gøres kortere end i foredraget ”klassesamfundet 2.0”, og der lægges mere vægt på skel i holdninger og politik – og andre europæiske lande. Mange steder vender arbejderklassen ryggen til de socialdemokratiske og socialistiske partier, men Danmark er en undtagelse. Lars Olsen fortæller hvorfor.

Lars Olsens foredrag er levende og afvekslende. Politiske analyser fra Rige børn leger bedst veksler med anekdoter og levende mennesker, der sætter kød og blod på de store spørgsmål.

Foredrag 3:
KØBENHAVN: ARBEJDERBYEN DER FORSVANDT

For få årtier siden var København en arbejderby. Over halvdelen af familierne tilhørte arbejderklassen, og store arbejdspladser som B&W satte præg på byens politik og kultur.

I dag tilhører kun en femtedel arbejderklassen, mens 40 procent af københavnerne er i overklassen eller den højere middelklasse. København er blevet yngre, mere velstående og hip, men VVS’eren og pædagogen får stadig sværere ved at finde en bolig, som de kan betale.

Lars Olsen præsenterer analyser fra den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst, men fortæller også sin egen historie om Københavns forvandling. Lars Olsen voksede op i 1960’ernes og 1970’ernes København, under foredraget veksler statistik og bykort med anekdoter og klip fra gamle film og sange.

Foredrag 4:
KAN VI ARBEJDE TIL VI ER 70?

Reformer af efterløn og pensionsalder ændrer arbejdslivet mere dramatisk, end vi gør os klart. Dem, der i dag er i 40’erne, skal arbejde til de er 70. Kan tømreren og sosu-assistenten dét?

Lars Olsen kortlægger reformerne – deres baggrund og konsekvenser. Danskerne bliver ældre og er sundere end før, men der er også stor ulighed i levealder og arbejdsvilkår. De ekstra arbejdsår pålægges især faglærte og ufaglærte, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og i gennemsnit har færrest gode leveår.

I foredraget fortælles også om ændringer i folkestyret, der let giver Slotsholmen blinde vinkler overfor brede samfundsklassers levevilkår. Lars Olsen diskuterer tillige, hvordan vi undgår store sociale skævheder, når danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Stilen er levende og afvekslende. Analyser af arbejdsliv og levevilkår veksler med fortællinger fra det virkelige liv.

Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne Rige børn leger bedst (2021) og Det forsvundne folk (2018).

Foredrag med Lars Olsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen