Lars Dencker

Lars Dencker

Lars Dencker er selvstændig konsulent og erhvervspsykolog. Han har i en årrække arbejdet i både danske og internationale konsulentvirksomheder som konsulent, leder og partner. Er endvidere ekstern lektor på flere læreanstalter og har skrevet flere bøger om ledelses og organisation. Mest kendt er bogen ”Menneskedyret i HR junglen”, en bog som på udmærket vis samtidigt afspejler Lars Denckers spændvidde som foredragsholder.

Lars Dencker interesserer sig for både ledelse, organisation og menneskelivets individuelle udfordringer. Han mener, at uanset om vi taler om individuel og personlig udvikling, eller vi taler om udviklingen af en organisatorisk kapacitet, så er der nogle fundamentale psykologiske mekanismer på spil. Disse kan de fleste af os lære at håndtere bedre og mere berigende i både vore individuelle og vore organisatoriske liv.

Fællesnævneren ved Lars Denckers foredrag er et glødende engagement i at skabe en positiv udvikling såvel individuelt, relationsmæssigt og samarbejdsmæssigt, når de gælder for en virksomhed eller i livet som sådan. Han fremdrager altid med rund hånd og humor sine egne eksempler fra sit eget liv som leder, psykolog, familefar, ægtemand og konsulent – det giver dybde og nærvær og er sjældent kedeligt.

Eksempler på foredrag:

Foredrag 1: Ny Nordisk Ledelse – mod en ny ledelsespraksis i Danmark?
Har vi taget for meget vi lære af den amerikanske ledelseslitteratur og glemt vore egne kulturelle rødder?

Foredrag 2: Menneskedyret i HR junglen
Vi går ud på den menneskelige savanne sammen og betragter udsigten med psykologens øjne. Vi får set på den menneskelige natur som territoriale væsener – menneskedyr i evig kamp med omgivelserne- – hvilket især kommer til udtryk i vort samarbejde, og udspiller sig i vore organisationer – Og vi får vist vejen ud af ”dyreriget”.

Foredrag 3: Når ledelse bliver til lede – om følelser i organisationen og hvad vi stiller op med dem
Dette foredrag handler i virkeligheden mere om psykologi, den menneskelige natur og følelser end om ledelsesteori. Som ledere udfordres vi konstant af subjektive forestillinger, konfliktede interesser og vi skal kunne navigere der hvor der er følelser på spil. Vi sætter fokus på mennesket, følelser og mulighederne for at agere kommunikativt med succes i ledelse.

Foredrag 4: Ud af Platons hule – psykiske fængsler i organisationen
Foredraget beskæftiger sig med socialpsykologien i organisationer. Det tager afsæt i Garreth Morgans bestseller bog ”Images of Organization” og går derfra videre til at beskæftige sig med innovation og udvikling af det organisatoriske beredskab til forandring og beskæftiger sig med mulighederne for at opnå succes i forandringsprocesser og mere bevidst skabe transformative processer i organisationen.

Foredrag 5: Samarbejde når det lykkes og mislykkes
Foredragets udgangspunkt er, at en organisation – ideelt set – udgør en integration af tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer der arbejder sammen mod fælles mål. Det centrale punkt i det ideal er at der eksisterer et gnidningsfrit samarbejde. Men konflikter og friktion mennesker imellem er jo også en del af dagligdagen i de fleste organisationer. Indlægget gennemgår på en operationel og praktisk måde, hvad det er konflikter gør ved os og vort samarbejde og hvorledes de i det organisatoriske felt bremser vores energi og kreativitet. Indlægget fører derfra videre ind i hvorledes konflikter i organisationer kan tackles og i bedste fald transformeres til ”udvikling”. Indlægget tilbyder endvidere en dybere forståelse for konflikters væsen og den bedste måde at tackle konflikter på.

Foredrag 6: Hvorfor skulle de følge dig? – Om tillid og gennemslagskraft i ledelse
I dette foredrag – som er psykologisk orienteret – er udgangspunktet, at lederskab forudsætter følgeskab. Vi forsøger at finde svarene på følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at opnå tillid og hvordan gør man? Hvad vil det sige at agere med troværdighed og gennemslagskraft? Vi kommer ind på temaer som: Om at træde i karakter og agere autentisk i lederrollen. Hvordan skaber du følgere og hvordan autoriserer du dig selv som leder, samt på hvilket grundlag agerer du, når du er troværdig?

Foredrag 7: Det nye ledelsesparadigme og Teori U – de første par skridt ind i C. Otto Scharmers U – univers
Foredraget fører deltagerne ind i teori U som ledelsestænkning og omhandler mulighederne for at forbinde en helt ny ledelsestænkning med dansk ledelse og ledelseskultur. Lars Dencker forestod den danske oversættelse af bestsellerbogen ”Teori U og har fornylig forfattet bogen. ”Ledelse med Teori U i bagagen – mod en Ny Nordisk Ledelsespraksis” som sætter teori U på en praktisk dagsorden i et ledelsesperspektiv.

Foredrag med Lars Dencker booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen