Kasper Støvring

Kasper Støvring

Kasper Støvring, født 1973, forfatter, foredragsholder og kommentator på flere dagblade. Forfatter til adskillige bøger om litteratur, politik og samfundsforhold.

Foredrag af Kasper Støvring

Foredrag 1: Sammenhængskraft – det danske guld
Sammenhængkraften er stærk i Danmark. Den gør danskerne lykkelige. Men hvor kommer den fra, og hvordan bevarer vi den? Sammenhængskraft er det danske guld: Danskerne er de mest tillidsfulde og lykkeligste folk i verden, og de har meget let ved at knytte tætte netværk sammen med andre mennesker. Sammenhængskraft medfører ikke kun store fordele for den enkelte, men også for samfundet: lav korruption, lav kriminalitet og god økonomi. Foredraget vil belyse alle disse fordele og give et bud på, hvordan sammenhængskraft skabes, og hvordan den trues.

Foredrag 2: Vejr og vind i det danske sind – den danske naturkanon
Naturen har i høj grad formet os til dem, vi er. Det ser vi bl.a. i vores litteratur, sange, billedkunst og musik. Der er lavet kultur-, demokrati- og værdikanoner, der samler vigtige ting om danskerne. Men der mangler en kanon med det, der måske betyder allermest for danskerne, nemlig en naturkanon. “Den danske naturkanon” er et foredrag om naturen og vejret i Danmark. Det handler om alt det, der har været med til at forme det danske sind. Fra den mørke vinter, der stimulerer tålmodighed, til de lyse nætter, der kalder den berømte danske sammenhængskraft frem. Det er et foredrag om blæsten, tågen, søerne, bøgeskovene, sneen, havet, regnen, mørket, lyset og det flade land. Fra det skønne til det gådefulde, fra det sublime til det uhyggelige. Foredraget er ledsaget af litteratur, billeder, musik og sange fra den danske kulturhistorie. Det er personlige fortællinger, stemninger og refleksioner, fra melankoli og glæde til eftertænksomhed og begejstring.

Foredrag 3: Hastighedskulturens forbandelser
Danskerne er stressede som aldrig før. Hvad skyldes det? Og hvordan bliver man rask igen? Over en halv million danskere er syge af stress, depression og angst, og mange andre har en følelse af at være udbrændte. I foredraget diskuterer jeg det hastighedssamfund, vi lever i. Vi får mere tid til os selv, men samtidig smuldrer tiden mellem vores hænder. Vi gør frivilligt det, vi ikke vil – løber hurtigere og hurtigere i tidens hamsterhjul, zapper på tv, surfer på nettet og tilbringer tid på de sociale medier. Vi fornemmer, at vi i virkeligheden er en anden end den, vi er, men vi har bare ikke tid til at være denne person. Det er paradoksalt. Det skyldes, at betingelserne for at leve det gode liv: langsomhed, stilhed og ensomhed, er ved at forsvinde. Hvorfor det – og hvad kan er gøres?

Foredrag 4: Etik og eksistens i litteraturen
Det er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i litteraturen omkring det tyvende århundrede. Etik og eksistens, kærlighed, skyld og død, skabelse og tilintetgørelse. Mit foredrag baserer sig på min bog Mytisk modernisme, der handler om denne periode i litteraturen. Her gendigtes de overleverede myter, f.eks. Faustmyten og syndefaldsmyten, og flere af forfatterne forholder sig til den kristne traditions mytiske temaer som dåben, påsken og apokalypsen. Jeg fortæller om værker af bl.a. Martin A. Hansen, Ole Sarvig, Villy Sørensen og Morten Nielsen, men også tilbage til Grundtvig og Kingo. Jeg inddrager desuden europæiske forfattere som T.S. Eliot og Thomas Mann.

Foredrag 5: Autoriteten, der vendte tilbage
68’er-oprørerne frigjorde sig fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet – i skolen, i samfundet og i hjemmet. Oprøret i 1968 – også kaldt ungdomsoprøret eller det anti-autoritære oprør – betød en omvæltning af livsformerne på adskillige områder. Det gjaldt normer for opdragelse, seksualitet, pædagogik, politik og kunst og meget andet. Centralt stod en ide om frigørelse fra såkaldt snærende bånd, et opgør med den gamle “autoritære” pligtkultur, den vertikale autoritet. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under byrden af 68’ernes frisættelsesevangelium, det “formløshedens tyranni”, som Løgstrup kaldte det. Den nye autoritet fra 1968 påbyder overskridelse. Men er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne fra 1968? Og vil nye ungdomsoprørere melde sig på banen og marchere gennem vores institutioner?

Foredrag 6: Den nye verdensorden: Når Vesten mister magt – og genvinder den
Vi lever i en ny verdensorden? Hvilke kulturer og hvilke værdier præger den? Hvad betyder det for os i Vesten? I det 21. århundrede er der opstået en ny verdensorden. Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har vokset sig stærke. Det gælder bl.a. i Kina, Rusland og den arabiske verden. Det interessante er, at disse civilisationer har succes, fordi de følger deres helt egen kulturelle kurs, der er forskellig fra Vestens. Hvis Vesten ikke skal blive endnu svagere, er det livsvigtigt, at vi forstår disse fremmede kulturer. Foredraget vil belyse den nye verdensorden og se på hvilke værdier, der præger andre kulturer, og hvordan vi i Vesten skal håndtere den nye globale udfordring.

Foredrag 7: Sådan anvender man social kapital på arbejdspladsen
Social kapital skaber tilfredse ansatte og høj produktivitet. Og så er det ikke engang forbundet med større omkostninger. Social kapital skaber et velfungerende samfund, lykkelige mennesker og økonomiske gevinster. Hvis man arbejder med social kapital på arbejdspladser, kan man bl.a. fremme produktivitet, trivsel og evnen til at samarbejde. Resultatet kan f.eks. aflæses i et mindre sygefravær og mindre medarbejderomsætning. Flere bliver på arbejdspladsen, når tilfredsheden, loyaliteten og følelsen af medejerskab styrkes. Foredraget viser, hvordan social kapital kan anvendes, så der skabes brobygning mellem mennesker, grupper og afdelinger.

Foredrag med Kasper Støvring booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Fotokredit: Morten Holtum.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen