Karen Fastrup

Karen Fastrup

Karen Fastrup er forfatter, oversætter og foredragsholder.

Foredrag af Karen Fastrup:

Foredrag 1: Hungerhjerte
Karen Fastrup fortæller om sin nye roman Hungerhjerte, om skriveprocessen og sine overvejelser om det at skrive autofiktion. Hun fortæller åbent om den sygdom, romanen beskriver, og om hvordan hun har arbejdet med at formidle det stof litterært. I foredraget taler hun også om romanens psykologiske belysninger af forældre-børn-relationer i en tid og et miljø, som var i strid med sig selv. Om 1970’erne som en brydningstid, der også satte sine spor i familien samt om det at vokse op i et hjem, der var præget af storebrorens død som otteårig.

Foredrag 2: Borderline
Foredraget tager udgangspunkt i Karen Fastrups personlige erfaringer med at få diagnosen borderline og at kæmpe sig ud af den igen og blive rask. Hun fortæller åbent om sine oplevelser med pludselig at befinde sig på psykiatriske afdelinger, om den smerte, der er forbundet med at blive syg, om stigmatisering og skam, og om sine erfaringer med, hvad der fungerer godt ved det psykiatriske system, og hvad der fungerer mindre godt.

CV:
Født 1967 på Askov Højskole og bor nu på Frederiksberg. Fra 2012 – 2014 boede Karen Fastrup i Tanzania. Hun har et anmelderrost forfatterskab bag sig og debuterede i 2000 med romanen Brønden. Siden har hun udgivet børnebogen Kampen om Syrakus (sm. m. Niels Lyngsø), romanerne Mine syvogtyve sansers elskede, Begravelsen, Udfordringen og i 2018 den selvbiografiske roman Hungerhjerte, som beskriver hendes pludselige psykiske sygdom, indlæggelser på psykiatriske afdelinger og kampen ud af sygdommen. Hungerhjerte er også en fortælling om kærlighed, barndom og relationen mellem forældre og børn.

Referencer:

Karen Fastrup er i sit foredrag om Hungerhjerte et eminent talerør for alle, der er berørt af psykisk sygdom og for alle, der arbejder professionelt med psykisk sygdom. Karen formidler fra den syges verden, så man som tilhører kravler helt ind under huden på et menneske, der pludselig mister sin normalitet og står i en vanskelig kamp med systemet som både med- og modspiller. Karen gør sig tilmed vigtige psykologiske og eksistentielle overvejelser om, hvorfor hun blev syg og fortæller om den lille Karen, der mistede sin bror og ikke blev set, da hendes mor var fyldt af sorg over det døde barn. Karen Fastrup er ikke en hvilken som helst stemme fra virkelighedens verden – hun er en sproglig mester med en beundringsværdig evne til at formidle oplevelser, stemninger og tanker, så enhver kan spejle sig i hendes verden.
Sophie Nordentoft. Sognepræst, Vor Frue Kirke, Aalborg.

I september 2020 havde Projekt RoSa – et samarbejdsprojekt mellem behandlingspsykiatrien og 6 kommuner i det vestlige af Region Sjælland – sammen med 100 medarbejdere, primært fra social- og behandlingspsykiatrien, fornøjelsen af en levende, inspirerende og modig Karen Fastrup på projektets recovery-konference. Med foredraget ’Borderline oplevet indefra’ leverede Karen lærerige indefraperspektiver på en lidelse, som mange professionelle oplever som udfordrende. Den personlige fortælling blev krydret med litterære citater fra bogen Hungerhjerte, hvilket gav oplægget en ekstra æstetisk dimension. Vi kan varmt anbefale Karen som foredragsholder.
Benjamin Lind Kjersgaard. Projektleder, RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs. Region Sjælland.Psykiatrien Vest.

Karen Fastrup har deltaget i Mød forfatterne på Dokk1 i Aarhus med sin fantastiske autofiktive roman Hungerhjerte – april 2019.
Karen er en stærk forfatterstemme og en blændende oplæser. Hun indfanger tilhørerne i sin gribende fortælling og i sin åbne og dybe tilgang til eksistentielle spørgsmål.
Karen er en professionel foredragsholder med en reflekteret tilgang til livets storespørgsmål og litteraturens muligheder. Samtidig inviterer hun til et spændende kig ind i sit forfatterarbejde med fiktionens greb. Jeg kan varmt anbefale Karen til arrangementer på biblioteket.
Venlig hilsen
Britta Langdahl, kulturformidler på Hovedbiblioteket Dokk1 i Aarhus

Karen Fastrup er en god forfatter – det ved vi – men at hun er en mindst lige så god foredragsholder, får vi i denne tid bekræftet. Hun har noget på hjerte med de erfaringer, hun har fået gennem et forløb med psykisk sygdom. Med bogen Hungerhjerte arbejder hun systematisk på at give en litterær fremstilling af det at få en psykiske sygdom, så det bliver nærværende og vedkommende for alle. Derved får hun en markant stemme i forhold til afstigmatisering. Når Karen taler om Hungerhjerte, mestrer hun at formidle sin bog og den del af sin skæbne, bogen omhandler, med alvor, humor og et stort fortælletalent. Hun behersker rummet og kontakten til sine tilhørere. Hun er åben og personlig i diskussionen uden at blive privat. Karen Fastrup er værd at høre på.
Anne Lindhardt. Formand for psykiatrifonden

Karen Fastrup er en dygtig og kompetent foredragsholder, og de ca. 100 fremmødte medarbejdere i psykiatrien fik en meget stor oplevelse og gik klogere hjem fra arbejde den dag. Karen formåede ikke kun at italesætte de gode oplevelser i psykiatrien men også de møder med medarbejdere, hvor hun i sit sygdomsforløb havde følt sig misforstået og dis-respektfuldt behandlet. Det gjorde hun på en måde, så ingen følte sig angrebet og dermed fik trang til at forsvare sig – men i stedet lykkedes det hende at få os til at forstå, lede efter løsninger og igangsætte handlinger, så hendes vigtige pointer kan blive yderligere udbredt. Karen holdt vores opmærksomhed fanget og talte indlevende og gribende om, hvordan det føles at være patient med symptomer og samtidig have behov for at blive set og respekteret for det menneske, hun også er. Karen gav os lyst til at fortsætte med både behandlingsarbejdet og den af-stigmatiserende indsats og ikke mindst til at fortsætte den vigtige videreuddannelse af medarbejderne, så vi i fremtiden kan møde alle patienter med den respekt og de faglige kompetencer, de fortjener. Tusind tak for en enestående og simpelthen fantastisk oplevelse. Karen Fastrup kan varmt anbefales som foredragsholder.
Line Hansen. Overlæge, psykoterapeutisk ambulatorium. Psykiatrisk Center Ballerup

Det var en utrolig fin og berigende aften på Gladsaxe Bibliotek, hvor forfatter Karen Fastrup fortalte sin gribende familie-historie og om sin kamp med sygdommen borderline. Karens imødekommende og humoristiske personlighed skabte et intimt rum, hvor publikum åbnede op og delte deres egne erfaringer med psykisk sygdom. Jeg kan på det varmeste anbefale Karen som en super dygtig og professionel og foredragsholder.
Julie Guldbæk, AOF Gladsaxe

Vi havde besøg af Karen Fastrup på Odense Hovedbibliotek i starten af 2019. Emnet for aftenen var ”Syg litteratur” med fokus på litteraturens helbredende krafter. Først fortalte lektor Peter Simonsen fra SDU og bagefter var Karen på med fortællingen om ”Hungerhjerte”, og dermed også sin egen historie. Karen er en super professionel foredragsholder, god til at fortælle og i øjenhøjde med sit publikum. Der blev lyttet, og efterfølgende har vi kun fået gode tilbagemeldinger. Jeg kan kun anbefale Karen Fastrup til et arrangement.
Michael Linde Larsen. Teamleder og litteraturkonsulent

Vi havde på Christianshavns Bibliotek den bedste oplevelse med at booke og afholde foredrag med Karen Fastrup. Karen var utrolig nem at kommunikere med og hun mødte op i en aura af afslappet professionalisme. Karen havde et nærvær på scenen der rakte helt ned på bagerste række!! Hun fortalte medrivende men samtidig med meget humor og ro om et meget personligt emne. Karen gjorde et dybt og insisterende ærligt indtryk på alle der var til stede ved foredraget og jeg kan kun give hende mine varmeste anbefalinger.
Louise Chili, Bibliotekar Christianshavns Bibliotek

Karen Fastrup fortalte veldisponeret, stærkt og personligt om sin roman HUNGERHJERTE på Gentofte Hovedbibliotek i januar 2019. Fortællingen vekslede mellem oplæsninger, beretninger fra Karens eget liv og de litterære greb hun brugte i romanen. Publikum var meget grebet, og i anden del af arrangementet var der gode spørgsmål, som Karen besvarede på fineste og mest kvalificerede vis, selvom de havde en dybt personlig karakter. Jeg kan nemt anbefale Karen Fastrup til al litteratur i live format.
Mette Edelmann Keinicke, Arrangementskoordinator på Gentofte Bibliotekerne

Anmelderne skriver om Hungerhjerte:

* * * * * “Karen Fastrup skriver om sindssygdom, så man kan mærke det på egen krop. Men især skriver hun om at være menneske, og det gør hun fremragende.” – Politiken

“HUNGERHJERTE er svær at slippe […] en pageturner af et erindringsværk” – Information

“Hjerteskærende læsning […] HUNGERHJERTE er en nutidig pendant til klassiske sindssygdomsværker som HINSIDES af Helga Johansen og GLASKLOKKEN af Sylvia Plath – og det er flot litterært selskab” – Litteratursiden

Karen Fastrup modtog i 2007 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og har deltaget i flere internationale litteraturfestivaller. Hun har læst Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og gået på Forfatterskolen. Er desuden skønlitterær oversætter af blandt mange andre Linn Ullmann, Sally Rooney og Vigdis Hjorth.

Karen Fastrup er en levende og nærværende foredragsholder, som er god til at få publikum inddraget i åbne og berigende samtaler.

Foredrag med Karen Fastrup booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen