Jesper Theilgaard

Jesper Theilgaard

Jesper Theilgaard – født 1955 og uddannet meteorolog i 1978. Der er mange myter om klimaet, og der er mange…

Læs mere
Book Jesper

Jesper Theilgaard – født 1955 og uddannet meteorolog i 1978.

Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.

Med hans baggrund i at formidle vejret gennem mere end 40 år, ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket. For der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er.

Jesper Theilgaard tilbyder derfor foredrag, konferenceindlæg og debat om klimaændringer.

For god ordens skyld vil han nævne, at hans grundlæggende indstilling er, at det videnskabelige grundlag, som er beskrevet af IPCC – FN’s klimapanel – må være det tætteste, vi lige nu kommer sandheden. Vi ved ikke alt og modeller har deres fejl og usikkerheder, men opdaterede rapporter og artikler vil naturligvis hele tiden rykke ved vores viden.

Foredrag af Jesper Theilgaard:

Foredrag 1: MEDIERNE OG KLIMAFORANDRINGER
At klimaet forandrer sig hastigt i disse år, har de fleste erkendt, men det har taget lang tid før erkendelsen blev udbredt og accepteret. Kunne det være gået hurtigere, hvis medierne havde taget opgave på sig og deltaget aktivt i den nødvendige vidensudbredelse.

Jesper Theilgaard har fulgt denne udvikling tæt gennem sit arbejde på DR gennem 27 år, og han har for nylig udgivet bogen ”Da vejret blev en nyhed – 20 år med klimaforandringer”, hvor har både beskriver klimaets udvikling, og ikke mindst mediernes måde at håndtere de hyppigere vejrkatastrofer på.

I løbet af foredraget får vi også en status på klimaets tilstand og de politiske vinde omkring det.

Foredrag 2: VEJRETS KULTURHISTORIE
Fra tidernes morgen har vejret både været et vilkår og en inspiration for de mennesker, der har boet her i landet. I begyndelsen var det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man sig nogle enkle vejrregler – enkelte kan anvendes den dag i dag og kendes som de gamle mundheld – og som stadig kan anvendes med godt resultat. Det skrev jeg om i bogen “50 vejrvarsler, der (måske) virker” Senere begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil jeg give eksempler på både digte og malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis. Foredraget giver et godt indblik i kunstens vejrverden.
Lauritz Tuxens billede “Vesterhavet i storm” er et meget dramatisk billede. Men er det meteorologisk set et realistisk billede? Det er et godt spørgsmål, og det kan nok diskuteres – ligesom andre af vore malerkoryfæers berømte billeder. Det kunne være et oplæg til en aften i vejrets kunstverden.

Foredrag 3: KLIMAFOREDRAG
Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.
Jeg kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den?

Foredraget er velegnet til både skoler, gymnasier, firmaer, foreninger af alle slags – for vi vil alle blive påvirket af forandringerne i de kommende år.

Foredrag 4: VEJRET OG DE DANSKE SANGE
Fællessang har været en aktivitet i kirke, skoler og forsamlingshuse gennem mindst et par hundrede år. Så de fleste af os har oplevet følelsen af sammenhold under sangen, hvor den mest ultimative udgave nok var alsangen under besættelsen.

Men hvornår begyndte digterne at beskrive den danske natur og det danske vejr?
Det korte svar vil være at sidst i 1700-tallet, og senere op gennem 1800-tallet udviklede digterne sammen med filosoffer, naturvidenskabsfolk og malere den nye -isme, nemlig romatikken.

Men selv om jeg berører det i mit foredrag, er jeg mest optaget af det, de rent faktisk skrev, for hvor fik de deres viden om meteorologien fra?

Det vil jeg fortælle om en eftermiddag eller aften, hvor vi naturligvis også skal synge en del af de kendte sange. Derfor bør der være et klaver og helst også en pianist til stede – for at undgå at foredragsholderen selv skal akkompagnere!

Foredrag 5: VEJRET I KUNSTEN
Til alle tider har vejret både været et vilkår for mennesker, uanset hvor man har bosat sig.

I begyndelsen gjorde vejret det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man at afkode himlens udseende, hvilket gav anledning til flere såkaldte vejrvarsler – altså små sætninger, som beskrev vejret udvikling på kort sigt.

Mange af disse varsler kendes også i dag, og nogle af dem kan reelt fortsat anvendes med godt resultat. Det skrev jeg om i bogen “50 vejrvarsler, der (måske) virker”

Senere – især op gennem 1800-tallet – begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil jeg give eksempler på både digte og malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis, men også eksempler, hvor kunstneren har ladet fantasien få frit løb.

Lauritz Tuxens billede “Vesterhavet i storm” er et meget dramatisk billede.
Men er det meteorologisk set et realistisk billede?
Det er et godt spørgsmål, og det kan nok diskuteres – ligesom andre af vore malerkoryfæers berømte billeder. Det kunne være et oplæg til en aften om vejret i kunsten.

Jesper Theilgaard kan også bookes som moderator ved klimaarrangementer m.m.

Referencer:

DMI’s direktør, Marianne Thyrring:
Hvis I planlægger med et klimaarrangement kan I godt risikere at binde an med ham Jesper Theilgaard 👍han er super cool og har godt styr på stoffet… TAK siger vi fra Danmarks Meteorologiske Institut som super fint samarbejde🙏

Middelfart Kommune, klimachef Morten Westergaard:
Aftenen var meget inkluderende og deltagerne var meget engageret. Det skyldes ikke mindst Jesper Theilgaard evne til at lede på en spørgende/nysgerrig/journalistisk facon.

Jesper Theilgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular