Ib Borup Pedersen

Ib Borup Pedersen

Ib Borup Pedersen er landmand, underviser og foredragsholder. Han er internationalt kendt for på eget landbrug at have domumenteret sundhedsproblemer, fertilitetsproblemer, aborter og deformt fødte grise grundet Roundup rester i foderet, stigende med dosis fra under det niveau vi som mennesker udsættes for igennem føden! Ib er i Danmark kendt fra programmer som Kontant, Bitz og Frisk, samt Nyhederne, og en del indslag i landbrugspressen. I udlandet har den skrevne presse haft en del indslag.

Foredrag af Ib Borup Pedersen:

GMO og pesticider i fødevarer – hvad er sundhedskonsekvenserne?
Ib har et kraftigt foredrag, hvor der med en ildsjæls energi bliver fortalt om et GMO landbrugssystem som er løbet løbsk. Hans egne studier på grise er tråden i foredraget, Ib drager linjer imellem hvad der i talrige videnskabelige studier er påvist, videre over hans egne studier, til hvad der i dag ses hos mennesker og dyr. Foredraget giver plads til eftertanke, i kommer hele vejen rundt i følelsesregistret, hans PowerPoint med billeder der viser sammenhæng mellem forsøgsdyr, grise og mennesker samt de relaterede videnskabelige forklaringer røster de fleste. i vil føle Ibs frustration over det politiske reguleringssystem, hans empati med ofrene og hans håb til fremtiden.

Ib er født 22. maj 1964, har en bred landbrugsmæssig baggrund, og har i 20 år haft eget landbrug med større sohold, konventionelt markbrug og Økologisk jordbærproduktion. Siden 2010 har Ib været i medierne med kritik af GMO afgrøders og tilhørende pesticiders brug i Landbruget, Han har belæg for at sige, at disse forvolder helbredsproblemer i dyrehold såvel som hos mennesker. Ib har lavet studier på egen besætning som er unikke, Et skifte fra GMO soja til Naturligt soja i foderet vakte internationalt opsigt. Efter skiftet til Naturligt Soja fortsatte Ib med at lave et to års studie på Roundup resters i foderet i forhold til fertilitetsproblemer, aborter og deformt fødte grise, et studie som har vakt enorm opsigt, kulminerende med at Ib var et blandt 30 vidner ved Monsanto tribunal i Haag i 2016. Se her.

Der er lavet et videnskabeligt godkendt studie af Ibs deformt fødte grise. Studiet er af 38 grise der var født med deformiteter, og skal ses i en sammenhæng med den stigning af deformtfødte børn der er observeret i landområder hvor Glyphosat er det bærende pesticid i GMO afgrødedyrkning. Der er tale om samme typer deformiteter, og der er påvist Glyphosat i alle de nyfødte fostres organer! I samme koncentrationer som man kan forvente i babyer i dag!

Ibs studier har bragt han vidt omkring, Folketinget, Westminster, Skotlands parlaiment, Wales essembly, Beijing, Haag, og Bruxelles har haft Ib til at fortælle om hans fund.

Foredrag med Ib Borup Pedersen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen