Holger K. Nielsen

Holger K. Nielsen

Holger K. Nielsen har i mange år været medlem af Folketinget. Han blev valgt ind første gang i 1981, blev ikke genvalgt i 1984 men blev valgt ind igen i 1987 og sad efter det i Folketinget frem til valget i 2019. Holger K. Nielsen blev formand for SF i 1991, en post han besad frem til 2005. Han blev skatteminister i 2012 og kortvarigt udenrigsminister i 2013.

Holger K. Nielsen har gennem sine mange år i Folketinget fået et godt indblik i dansk politik og har et førstehåndskendskab til de politiske processer og hvordan politik har udviklet sig. Han har ikke mindst beskæftiget sig med udenrigspolitik og EU-spørgsmål. Han stod i spidsen for SF’s kampagne op til folkeafstemningen i 1992 og var siden hovedarkitekten bag ”det nationale kompromis”, som sikrede de danske EU-undtagelser.

Foredrag af Holger K. Nielsen:

Foredrag 1: Dansk politik i går og i dag
Dansk politik undergår store forandringer i disse år. Holger K. Nielsen vil på baggrund af sin mangeårige erfaring som folketingsmedlem i dette foredrag give en personlig beretning om denne udvikling.  Politik er i dag langt mere mediestyret end før i tiden og partierne er blevet mere topstyrede. Hvad betyder det for demokratiet? Mange mennesker er trætte af politiske skænderier, men kan politikerne i virkeligheden ikke samarbejde? Er dansk politik blevet tømt for ideer og visioner eller handler det virkeligheden kun om magt? Kan vi være ligeglade med, hvad der sker i verden? Holger K. Nielsen vil i foredraget inddrage personlige erfaringer og eksempler.

Foredrag 2: Fra EF-modstander til engageret europæer
Holger K Nielsen har i sin lange folketingskarriere været dybt involveret i EU-politikken. Han blev valgt første gang til Folketinget i 1981 og blev straks medlem af Folketingets markedsudvalg. Han stod i spidsen for SF’s kampagne der førte frem til nej’et i 1992 og var senere hovedarkitekten bag det nationale kompromis, som sikrede de danske EU-forbehold. Holger K Nielsen er i dag overbevist tilhænger af EU-samarbejdet og han vil i dette foredrag give en personlig beretning om hans lange rejse. Herunder også hvordan EU-forbeholdene kom til verden. Er de stadig tidssvarende eller kræver nye udfordringer nye svar? Europa står i disse år overfor enorme udfordringer: populisme og højrenationalisme, Brexit, en uforudsigelig amerikansk præsident, flygtningekrise m.v. Kan disse løses af de enkelte lande eller kræver det et forpligtende samarbejde? Er der grænser for hvad EU skal blande sig i? Skal EU spille en større global rolle?

Foredrag med Holger K. Nielsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

 

OBS: Ved brug af foto skal fotograf Steen Brogaard nævnes.

Del denne side på:
Til toppen