Henrik Specht

Henrik Specht

Henrik Specht er vækst- og virksomhedsrådgiver samt direktør i konsulentvirksomheden Keypoint, som yder rådgivning og sparring til virksomheder, der ønsker at skærpe eller realisere deres strategi, mål og planer, eller som ønsker at øge ledergruppens evne til at eksekvere. Han har stor faglig indsigt i strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger kombineret med praktisk topledererfaring i disse discipliner – både fra danske og udenlandske virksomheder. Herudover har han i 15 år arbejdet som virksomhedsrådgiver for både mindre, mellemstore og store virksomheder i Danmark og udlandet.

Udover et større antal artikler om strategi, eksekveringsledelse og forandringer har han i 2017 udgivet Danmarks formentlig første, sammenhængende e-learning kursus i strategi: E-MasterClass i Strategi, hvor han formidler komplicerede emner enkelt og inspirerende.

Henrik er en erfaren virksomhedsrådgiver og efterspurgt foredragsholder, som levende og engageret giver ny inspiration, skæve vinkler og lavpraktiske metoder til at udvikle både din virksomhed og jeres ledere og medarbejdere. Velment, og med glimt i øjet, siger han tingene ligeud; udfordrer selvforståelsen og tager fat om nældens rod, hvor det kan gøre lidt ondt. Det skal der ofte til for at flytte noget!

Henriks foredrag hører du ikke kun. Du oplever det. Og mærker det.

Bliv inspireret, udfordret, måske provokeret og få nye perspektiver på, hvordan I kan styrke virksomhedens resultatskabelse gennem et mere skarpt strategisk fokus og effektiv eksekvering.

Foredrag af Henrik Specht:

Foredrag 1: Eksekvér – Så det sker!
Evnen til eksekvering er nøglen til enhver virksomheds effektivitet! Så kort kan det siges. Du kender måske følelsen: Du står med en ny strategi eller et vigtigt forandringsprojekt. Du har planlagt gennemførelsen og informeret dine medarbejdere om, hvad det går ud på, og hvad du forventer. Og alligevel kommer I ikke i mål som forventet. Hvad var det lige, der gik galt? Ofte er det hverken strategien eller projektet, det er galt med, men eksekveringen. Eksekveringskraft og konkurrencekraft hænger uløseligt sammen. Kan man øge eksekveringskraften, kan man frigive tid, ressourcer og energi, som så kan bruges på kunderne eller på andre værdiskabende aktiviteter.

Med foredraget ”Eksekvér – Så det sker!” deler Henrik Specht sine mangeårige erfaringer med at hjælpe virksomheder med at øge deres eksekveringsevne og eksekveringshastighed. Og derigennem give inspiration til, hvordan du kan knække koden til eksekvering i din virksomhed.

Foredrag 2: Strategiimplementering handler om at se bagud
Det skønnes, at omkring 40–60% af alle strategier ikke bliver realiseret som forventet. En væsentlig forklaring er, at mange virksomheder enten ikke tillægger implementeringen tilstrækkelig opmærksomhed. Eller ikke véd, hvordan man griber implementeringen an mest hensigtsmæssigt.

Skal man lykkes med at rulle en strategi ud, skal der i hele virksomheden skabes ejerskab til strategien, så den ikke opfattes som ”direktionens strategi”, men som ”vores strategi”. I det lys handler strategi om at se bagud. Ikke i betydningen at se i bakspejlet, men i betydningen at se sig over skulderen og sikre, at alle er med.

Der skal andet og mere end ”Pizza, Popcorn og PowerPoint” til, for at få en effektiv udrulning og implementering af en ny strategi. Derfor gælder det om at trække implementeringen ind i strategiprocessen, så strategiudvikling og strategiimplementering samtænkes frem for at blive betragtet som to separate, sekventielle processer.

I foredraget præsenterer Henrik Specht en række af de opmærksomhedspunkter, faldgruber og forudsætninger, som skal adresseres, hvis man ønsker effektivt at implementere en strategi, der kan bane vej for at løfte virksomheden til næste niveau.

Foredrag 3: Strategiplanen er død – Strategisk parathed længe leve
Den tid er forbi, hvor man kunne tage sidste års strategiplan og lægge et år til strategiperioden og justere strategiplanens nøgletal, KPI’er og parametre med et par procent i opadgående eller nedadgående retning. Populært sagt forlænge strategien med brædder.

I dag går tingene så utroligt hurtigt, og med en sådan uforudsigelighed, at strategiplaner, hvor man forsøger at ”låse fremtiden fast”, sjældent lykkes. Ny teknologi, nye produkter, nye forretningsmodeller i kombination med stadigt skiftende krav fra kunderne, nødvendiggør en høj grad af smidighed i virksomhedens strategi. Det handler om parathed mere end om prognoser.

Alle virksomheder bør have en strategi. Uanset størrelse. Så man véd, i hvilken retning virksomheden skal udvikle sig. Så man véd, hvorfra kunderne, væksten og indtjeningen skal komme. Og så man véd, hvordan man skal prioritere sine ressourcer, tid og energi rigtigt. Selv når det går godt, bør man have en strategi – fleksibel og forudsætningsbaseret vel at mærke – for at sikre, at den gode udvikling fortsætter.

I foredraget præsenterer Henrik Specht en række af de opmærksomhedspunkter, faldgruber og forudsætninger, som skal adresseres, hvis man ønsker at udarbejde en sammenhængende, håndtérbar, kommunikérbar – og dermed eksekvérbar – strategi, der kan bane vej for at løfte virksomheden til næste niveau.

Foredrag med Henrik Specht booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen