Hans Jørgen Bonnichsen

Hans Jørgen Bonnichsen er pensioneret chefkriminalinspektør efter 41 år i dansk politi. Han har en national som international politilederuddannelse,…

Læs mere
Book Hans

Hans Jørgen Bonnichsen er pensioneret chefkriminalinspektør efter 41 år i dansk politi. Han har en national som international politilederuddannelse, og er bl.a. gradueret fra FBI-National-Academy, Virginia i USA. Han har i sin fritid erhvervet sig en BA i litteraturvidenskab med kunsthistorie fra Københavns Universitet og har taget en lang række andre universitetskurser bl.a. i symbolisme, renæssance og Islam i det 21. århundrede. Bonnichsen tilbragte 20 år af sit politiliv i Rigspolitichefen Rejseafdeling, populært kaldet Rejseholdet, hvor han har beskæftiget sig med alle sagskategorier fra drab, bedragerier til undersøgelse af sager mod kolleger og sluttede som Rejseafdelingens souschef. I de sidste 9 år i politiet var han den operative chef for Politiets Efterretningstjeneste. Han er forfatter til en række fagartikler og bidrag til antologier om kunst, overvågning og efterretningsvæsen og har skrevet bøgerne: ”Myten om Rudolph Tegners skitser og malerier”, ”Hånden. En PET og politikrønike”, ”Frygt og fornuft i terrorens tidsalder”, “Tvivl på alt og tro på meget”. Siden sin pensionering i 2006 har Hans Jørgen Bonnichsen som det er udtrykt været: ”en politiverdenens joviale Jørgen Clevin, der pædagogisk og sympatisk har tegnet og fortalt i bøger, på tv og til foredrag om etatens ellers noget lukkede verden”. Hans Jørgen Bonnichsen har gennem flere år været TV-avisens efterretningsekspert, men arbejder nu på freelance basis. Han er en ofte brugt kommentator med stærke holdninger, ikke mindst om retssikkerhed. Han blev nr. 39 i Politikens måling af de stærkeste meningsdannere i 2013, og er tildelt en række priser, senest i 2014 med DIGNITY PRISEN tildelt ham af Dansk Institut mod Tortur for sin indsats imod anvendelsen af tortur.

Foredrag af Hans Jørgen Bonnichsen:

Det er muligt, at tilrettelægge foredrag, der går på tværs af de nedenfor navngivne foredrag og Bonnichsens viden og kompetencer alt efter kundens behov.

Foredrag 1: Den største efterretningsskandale i mands minde
Den vil gå over i historien nationalt som internationalt , som den største efterretningsskandale i mands minde. En spionchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, der har været fængslet sigtet for landsforræderi på grund af Politiets Efterretningstjenestes massive overvågning af chef for vores spionjægere, chefen i Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, hvilket hører til i lande som vi ikke bryder os om.’ I foredraget vil Bonnichsen der med 9 års indsigt som chefkriminalinspektør og PETs operative chef, argumentere for, af det som han har kaldt ”at skyde gråspurve“ med kanoner og vurderet, at den socialdemokratiske regerings håndtering af sagen som katastrofal i varetagelsen af rigets sikkerhed. Foredraget er baseret på Bonnichsen erfaringer , men ikke mindst på grund af centrale kilder tæt på efterforskningen. Et drøn aktuelt foredrag der giver indblik efterretnings tjenestens dilemmaer og åbner op for diskussion om den rette varetagelse af rigets sikkerhed!

Foredrag 2: Murens fald
Den 9. november 2019 er der 30 år siden ”Muren” faldt. Titusinder af tyskere gik på gaden og ændrende verden på den mest overraskende og omsorgsfulde måde. Herefter fulgte hurtigt resten af de sovjetisk kontrollerede lande i Europa. Den kolde krig var slut og trods spændinger og særdeles kritiske situationer blev den aldrig til en varm krig. En væsentlig årsag hertil var spionagen som den udfoldede sig i øst såvel som i vest. Bonnichsen vil belyses spionagens rolle under den kolde krig gennem udvalgte afgørende operationer udført af KGB, STASI, CIA, MI6, FE og PET, herunder sager som han selv har efterforsket. Foredraget havde debut på Grundtvig Højskoles sommerkursus , hvor kursisterne begejstret evaluerede det som: ”Fremragende!

Foredrag 3: Barn af grænselandet.
I 2020 er 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. En begivenhed der markeres og fejres over hele landet med forskellige initiativer. Her er muligheden for at få indblik og være med til at mindes genforeningen. Hans Jørgen Bonnichsen er barn af grænselandet og vil i sit foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige lykkelige historie – berette om, hvilken betydning det har, og hvilken konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer. Beretningen starter med det smertelige nederlag i 1864 hvor Danmark mistede Sønderjylland, der I 56 år blev det en del af det stortyske rige.

Det medførte at i Første Verdenskrig mistede 5000 unge sønderjyder livet i en kamp, der ikke var deres, der i blandt var Bonnichsens 3 onkler. Lige så mange kom hjem invalideret og mærket på livstid. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. verdenskrig der splittede familier og tiden der fulgte helede ikke sårene og det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet muligheden for en fredelige sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering.

Foredrag 4: Cyberkriminalitet og Cyberspionage
Alle politimyndigheder og efterretningstjenester, ser med stor bekymring på den hastigt stigende IT-kriminalitet. Det danske Center for Cybersikkkerhed betragter truslen som ”meget høj”, Det betyder, at det er meget sandsynligt, at den rammer danske myndigheder, virksomheder og borger. Det samme gør sig gældende når det drejer sig om spionage. ”Danmark er under angreb” har forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen sagt om den aggressive spionage adfærd. Truslerne er dynamiske, fragmenterede og komplekse. Og det vi ser, er kun ”slutningen på begyndelsen”.

Bonnichsen har siden 1988 fulgt situationen nøje. Han blev dengang uddannet på Canadian Police College og hos FBI i efterforskning af cyberkriminalitet. Han har gennem de seneste år holdt adskillige foredrag om emnet for førende Sikkerhedsudbyder og IT-ansvarlige, og vil nu tilbyde sit foredrag til andre interesserede. Han vil fortælle om truslerne, om de cyberkriminelles fremgangsmåder, om de statsstøttede hackere, om spionage illustreret gennem en række aktuelle sager. Og sidst men ikke mindst om politi- og efterretningstjenesternes indsats i område og give gode råd om, hvordan vi som borgere kan beskytte os bedst muligt.

Foredrag 5: Glem ikke Heidi – efterforskerens veje og vildveje (foredrag med udgangspunkt i bog af samme navn)
“Glem ikke Heidi. Efterforskerens veje og vildveje” er Bonnichsens lige udkomme bog, om et true-crime mysterium som foredraget bygger på. Den 8. April 1979 legede den 4 årige Heidi i sandkassen udenfor sin bopæl i Kolding, Det startede en desperat kamp mod forældrenes forsøg på at skjule sandheden, og Rejseholdets kamp for at finde den. En udmarvende indsats der førte os på vildveje og fik martrende konsekvenser for alle, da sagen 6 år senere fik et forfærdeligt udløb. Et stærkt og medrivende foredrag om efterforskningsarbejdets mørke sider.. Hvem er skyldig? Hvem er uskyldig ? Er hun død eller levende ?????

Tilbagemeldinger:

“Et super godt foredrag”
Jørn Busch

“En fantastisk aften”
Karina Jensen

“120 mennesker var stærkt interesserede, berørte og medlevende i det spændende drama”
Gitte Gildbane, Eventmanager , Syd-boks, Vamdrup.

Foredrag 5: Er spionagen et nødvendigt onde?
Spionagen har aldrig befundet sig godt i dagslysets skær og opfattelsen af den er mere præget af bøger og films skildring end af realiteterne. Som tidligere spionjæger åbner Bonnichsen døren til dette specielle og spændende univers og sætter fokus på efterretningstjenesternes opgaver, midler og metoder.

Foredrag 6: ”Mennesket i ondskaben” erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben”
Et af Bonnichsen mest populære foredrag. Han vil ud fra personlige oplevelser og erfaringer høstet gennem eget liv og ikke mindst tiden på Rejseholdet og i PET fortælle om den ”ondskab” han har mødt. Det er en rejse der fører os ind i ”mørket” fra danske provinsbyer over ”Ground Zero” i New York til interneringslejren på Guantánamo. Han vil fortælle om hvor svært, men hvor vigtigt det er at kunne se mennesket i ondskaben.

Foredrag 7: Frygt og fornuft – i terrorens tidsalder.
Hvad får unge mennesker til at deltage i Islamisk Stats grusomheder? Den tidligere PET-chef og terrorekspert Hans Jørgen Bonnichsen fortæller om sin erfaring med terrorismens væsen, dens rødder og tankesæt og metoder belyst fra sit professionelle virke i efterretningsvæsenet fra arbejdet i marken og til chefstillingen. Bonnichsen beretter, hvordan man med fornuften i behold håndterer en terrortrussel. Hvad gør politiet og efterretningsfolkene?

Foredrag 8. ”Skæg og blå briller”? – få et reelt indblik i PET´s arbejde.
PET har ofte skjult sig bag en mur af tavshed og utilnærmelighed, der har givet anledning til frygt og mytedannelse. Gennem konkrete sager beskrives PET´s arbejde og de dertil anvendte midler og metoder til at forebygge, modvirke og forhindre spionage, ekstremisme og terror.

Foredrag 9. Emil Nolde – grænser, kunst og politik
”1864” placerede den i dag verdensberømte Emil Nolde mellem Tyskland og Danmark. Bonnichsen, der selv er barn af grænselandet, giver en aktuel tolkning af, hvordan de ydre og indre konflikter i Nord- og Sydslesvig og senere nazismen havde indflydelse på Noldes og liv og værk.
Et rum hvor der blev et spørgsmål om “dem og os”. Bonnichsens tolkning pointerer det højaktuelle politiske grænseland mellem ”os” og ”de andre”, som er blevet aktuelt efter 11. september 2001.

Foredrag med Hans Jørgen Bonnichsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular