Hanne Fabricius

Hanne Fabricius

Hanne Fabricius holder foredrag om: Københavns historie og arkæologi, forfatterskab, Vesterbros og Istedgades historie. Fortæller for både børn og…

Læs mere
Book Hanne

Hanne Fabricius holder foredrag om: Københavns historie og arkæologi, forfatterskab, Vesterbros og Istedgades historie. Fortæller for både børn og voksne. Hun kan også bookes til byvandringer samt kanalrundfarter.

Hanne Fabricius er arkæolog og forfatter og kendt som en af eksperterne i DR-programmet Historiequizzen, som hun deltog i mellem 2015-2019.

I 2006 valgte Hanne Fabricius en karriere som selvstændig kulturhistorisk formidler. Hun har siden skrevet bøger, haft historiske konsulentopgaver for firmaer, tv- og andre medier og holdt massevis af spændende foredrag og byvandringer om Københavns historie.

Hanne Fabricius er kendt for at fortælle historier til alle målgrupper både børn som voksne. Hun formidler sin store viden med engagement, meninger, et levende kropssprog og humor, så det nærmest må betegnes historisk stand-up.

Som forfatter har Hanne Fabricius skrevet fagbøger om Københavns historie og historiske fantasybøger for børn i serien Tidsdetektiverne. Hendes seneste bog udkom den 14. oktober 2021 på Turbine under titlen: Københavns forunderlige historie. Liv, lyst og lort fra oldtid til nutid. Bogen henvender sig til både større børn og voksne.

Kan også bookes til bytur om denne bog.

Foredrag, byvandringer og en kanalrundfart kan bookes af virksomheder, foreninger, biblioteker, kulturinstitutioner, oplysningsforbund og af private. Foredragene laves også som byvandringer. Alle foredraget kræver en projektor til fremvisning af power point dias.

Foredrag: Københavns forunderlige historie. Liv, lyst og lort fra oldtid til nutid

I oktober 2021 udgav Hanne Fabricius bogen Københavns forunderlige historie. Liv, lyst og lort fra oldtid til nutid. I foredraget fortæller hun om bogens tilblivelse og selvfølgelig om de mange spændende historier, som bogen beskriver.

I skal blandt andet høre om Kong Hans´ Vingård, hvor der måske i 1420-erne sad et korsridderselskab. Om den franske kok Etienne Capion i Pilestræde, som var med til at indføre det franske køkken i København, og i hvis lokum arkæologerne fandt mange interessante ting. Om slagterne i Bjørnebrogade, som skiftede navn til Kjødmangergade, om Bremerholm Skibsværft, Slotsholmens historie, om byens offentlige badstuer, hvor lyst og pokker trivedes. Og hvorfor birkesfranskbrødet, jødekagen og brunkagen i virkeligheden ikke er danske.

Hanne Fabricius har flere andre foredrag om Københavns historie samt en lang række forskellige byvandringer.

Byvandring: Lig og lort i Kattesundet

Vi mødes på Rådhuspladsen foran trappen til Københavns Rådhus.

Her stod Vesterport frem til 1857, indtil den sammen med byens andre byporte blev revet ned, og her var Københavns Vestervold og voldgrav, indtil Københavns befæstning blev sløjfet i 1870.

Under de store Metroudgravninger på Rådhuspladsen dukkede middelalderen og renæssancens befæstninger frem med porte. Desuden fandt arkæologerne også rester af en kirke og en kirkegård fra 1000-1100-årene samt det største middelalderlige bebyggelses- og håndværksområde, som til dags dato nogensinde er fundet i København. Området havde været i funktion fra 1000-tallet til op i 1300-årene.

Fra Rådhuspladsen fortsætter turen over til Vartov, hvor middelalderbefæstningen drejede rundt og fortsatte langs med Løngangsstræde (datidens kyst) til det nuværende Vandkunsten. Under en af Vartovs bygninger ligger ruinen af et rundt tårn, der var placeret præcist, hvor Vestervold drejede om ad nuværende Løngangsstræde.

I 1560 anlagde Frederik 2. et farveri på grunden, deraf gadenavnet Farvergade, men farveriet eksisterede kun i en kort periode, for allerede i 1580´erne ejede Tycho Brahe den gamle Farvergård, hvor han benyttede “det gamle byens tårn” til observatorium.

Herfra skal vi hen til Hestemøllestræde og videre op til Kattesundet, der IKKE har navn efter døde katte, en kattepine eller en glemt kongelig kattepension. Indtil omkring 1500 hed hele det nuværende Vester Kvarter fra Vandkunsten og op til Vestergade faktisk Kattesundet. Ved havnen lå vandmøller, et glasværk og flere farverier, og i området boede byens hestemøller og bøddel.

Mellem Mikkel Bryggersgade og Gammeltorv og Nytorv blev der omkring 1100 opført en hesteskoformet befæstning. Den eksisterede i cirka 100 år, indtil den blev sløjfet af biskop Absalon omkring 1170-erne.

Hvad befæstningen beskyttede, ved vi ikke. Men de nyeste teorier er, at befæstningen omgav en tidlig kongsgård fra 1000-årene, mens den for længst forsvundne Sankt Clemens Kirke lå uden for voldanlægget. Måske var det dén kongsgård, som Absalon residerede i, inden han opførte sin bispeborg på Strandholmen, som ifølge Saxo stod færdig i 1171.

Byvandringen slutter ved Mikkel Bryggers Gade på Strøget, hvor Sankt Clemens Kirke lå indtil den blev nedlagt som sognekirke under Reformationen i 1536. Derved forsvandt også den store kirkegård, hvor den uhyggelige Gravso fra Sankt Clemens gennem middelalderen havde skræmt livet af byens indbyggere med sine rødglødende øjne og dårlige ånde……… Og sammen med de døde fra den gamle kirkegård vist stadig gør det.

Tør I gå med på byvandringen?

Foredrag, byvandring og kanalrundfart:

1: Rundvisning – Christiansborgs ruiner

Tag med på en spændende tidsrejse i dybet under Christiansborg Slot på Slotsholmen, hvor vi sammen suser tilbage i historien til middelalderens og renæssancens borganlæg ……… Altså, selvfølgelig hvis I tør……….. Hernede hænger fortiden fast, og hvileløse sjæle kaster deres lange, mørke skygger rundt i Ruinen.

Måske mærker i det kølige pust fra en af de mange, der aldrig slap ud fra et af de dystre fangehuller i Blåtårn. Måske er det biskop Absalon eller Leonora Christina, som efter sigende stadig vandrer rundt i de blafrende lysskær. Eller måske er det endda personen, som står ved siden af jer og lytter til Hannes fortællinger, som ikke hører hjemme i nutiden.

Under Christiansborgs Slot finder I de ca. 3000 m2 borgruiner fra Absalons Borg og Københavns Slot. Gennem middelalderen beskyttede borgene den blomstrende handelsby København mod fjendtlige angreb, som ofte kom fra Hansestæderne.

Saxo fortæller, at Absalon opførte sin nye bispeborg fra 1167. Da den i 1368 var ca. 200 år gammel, blev København angrebet af det tyske Hanseforbund. De brændte byen af og afsluttede angrebet i 1369 med at rive Absalons Borg ned.

Rundt om den nedrevne borg gravede man en stor voldgrav og smed jordfylden oven på ruinen af Absalons Borg. På toppen af denne blev Københavns Slot opført, og den nye borg stod færdig i 1380-erne.

Gennem tiden fik Københavns Slot en masse om- og tilbygninger, indtil det til sidst ikke kunne bære mere. Så i 1731 rev Christian 6. slottet ned og opførte i stedet et smukt barokslot, som blev kaldt for Christiansborg Slot.

I middelalderen fungerede en borg som et helt lille samfund, der skulle kunne overleve en længere tids belejring. Derfor var det blandt andet vigtigt at have gode brønde, forrådskamre m.m.

I ruinerne fra Absalons Borg ses stadig rester af økonomibygningerne (bagers, bryggers og stegers) samt tre brønde. Vi stopper ved afløbet fra en “hemmelighed” og forestiller os den ikke så liflige duft fra datidens lokummer. Vi ser ruinen af Bagertårnet, som frem til midten af 1500-tallet også fungerede som krudttårn. Og vi ser nogle fornemme granitsøjler fra en af borgens fornemme bygninger.

Inden I slipper ud af Ruinens mørke, stopper vi ved Blåtårn, som var et berygtet fængselstårn på Københavns Slot.

Her skal I høre om de uhyggelige, mørke og fugtige fangehuller med navne som Troldhullet og Den mørke Kirke, hvor politiske fanger og andre kriminelle ofte sad indespærret i mange år – og selvfølgelig om kongedatteren Leonora Christina, der var kongefamiliens personlige fange i næsten 22 år.

2: Foredrag med historiequiz – Lig og lort i Kattesundet …….. Og hvorfor Absalon IKKE grundlagde København?

Arkæolog og forfatter Hanne Fabricius, kommer og fortæller om de spændende Metroudgravninger, som især på Rådhuspladsen betød, at København skal dateres til første halvdel af 1000-årene.

På Rådhuspladsen fandt arkæologerne dét, som de indtil videre kalder for det ældste København.

Her dukkede også en ukendt kirke og kirkegård frem fra 1000-tallet, og da man allerede kender Sankt Clemens Kirke og Kirkegård, som ligger under jorden fra Vestergade til Lavendelstræde, så betyder to kirker, at København helt sikkert var en lille by allerede i slutningen af vikingetiden.

Det ældste København ligger mellem Rådhuspladsen og Gammeltorv, hvor man også har fundet et befæstet område, som måske rummer en gammel, befæstet kongsgård.

Men hvis det ikke var Absalon, som grundlagde København. Hvem var det så?

Det er nærliggende at tro, at det enten var Knud den Store eller Svend Estridsen.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

3. Kanalrundfart – Det usynlige København

Normalt fortæller guiderne om alt det, du ser, når I sejler gennem Københavns inderhavn og kanaler. Men dét gør Hanne Fabricius altså ikke……….. I stedet skal I høre fabelagtige, fantastiske og finurlige historier om middelalderens og renæssancens havneområder. Vi sejler forbi Holmens Kirke og Børsen, som begge tilskrives Christian den 4. Men Holmens Kirke blev allerede opført i 1562-63 som ankersmedje til Bremerholm skibsværft. Ved øen Bremerholm samlede Kong Hans fra 1510 den danske orlogsflåde. Her lå orlogsskibene frem til begyndelsen af 1600-tallet, hvor de flyttede over i Christian den 4.s nye Tøjhushavn. Dog fortsatte området med at være skibsværft frem til 1856.

Vi fortsætter over mod Operaen, hvor man under udgravningerne til Operahuset fandt tre skibe, der tolkes som resterne af en skibsspærring fra 1428. og sejler gennem Holmen (Nyholm), som efterhånden overtog orlogsflåden og dens funktioner fra hhv. Bremerholm og Tøjhushavnen. Efter Holmen går turen tilbage til københavnersiden mod Kastellet og Toldboden, der er en del af Christian den 4.s Ny-København. I 1628 flyttede Christian den 4. toldboden fra Knippelsbro og ud til det nuværende Toldbodområde og gik i gang med at etablere en helt ny bydel, Christian den 4.s Ny-København. Det betød mindst en tidobling af inderhavnens areal og en fordobling af selve København.

Vi krydser havnen igen og sejler gennem Christianshavns Kanal, hvor blandt andet det berygtede fængsel Tugt, Rasp og Forbedringshuset lå, og fortsætter over mod Den sorte Diamant, som ligger foran Christian den 4.s hemmelige krigshavn. Efter at Tøjhushavnen overtog funktionen fra Bremerholm, blev orlogsskibene ekviperet fra Tøjhuset og Proviantgården, indtil funktionen fra 1690´erne flyttede over til Ny Holm. Resterne af Tøjhushavnen kan stadig ses i Det kongelige Biblioteks Have.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at fortælle hele Holmens og Christianshavns historie, da det er forbudt at sige noget, mens vi sejler igennem områderne med de nye boliger, fordi beboere ønsker stillezoneområder.

Kanalbåd: I skal selv leje en båd. Jeg anbefaler Canal Tours, da man altid kan regne med dem. På Canal Tour er der plads til ca. 150 deltagere, og mellem 96 og 104 under tag.

4. Byvandring – Kanoner, gamle lokummer og frække fruentimmere i Pisserenden

Vi mødes på det lille torv foran Fiolstræde ved Nørreport, som indtil 1842 hed Skidentorv og uofficielt også hed Æggetorvet, fordi der i 1920-30´erne blev solgt æg og fjerkræ på torvet.

Frem til 1656 stod middelalderens Nørreport for enden af Nørregade, hvorefter den blev flyttet hen, hvor Frederiksborggade ligger i dag.

Når man gik igennem Nørreport, kunne man enten gå ned ad Nørregade til Gammeltorv eller hen ad Rosengården og ned ad Købmagergade til havnen. Langs med alle byens portgader lå værtshusene og gæstgiverier tæt, så de nyankomne hurtigt kunne få slukket deres tørst.

Vi går gennem Nørregade til Sankt Petri Kirke, der oprindelig er en sognekirken fra sidst i 1200-tallet. Kirken blev nedlagt efter Reformationen, hvorefter den blev brugt som kanonstøberi, indtil Frederik 2. i 1585 gav kirken til byens tyske menighed.

Det er i gravkapellet fra 1680-erne, at Struensee i dag er genbegravet i en trækasse. I samme kapel ligger også tømrermester og brandchef Boye Junge, der sammen med sine folk i 1772 rejste skafottet til Struensee og Enevold Brandt…………..Det er vist ikke nødvendigt at sige, at man ikke bør vove sig ind i kapellet efter mørkets frembrud.

Vi fortsætter gennem Pisserenden forbi Valkendorfs Kollegium, som er Nordens ældste kollegium fra 1589. Herefter skal vi en tur i Teglgårdsstræde, som har navn efter byens første teglgård i middelalderen, og hvor de frække fruentimmere sad i vinduerne gennem hele 1900-tallet. Det sidste gik først på pension i 2003.

Vi slutter i Vestergade, der indtil ca. 1500 hed Smedegade. Her skal I høre om den lystige gæstgivergade, hvor man i dag kan blive slået til ridder, og om den arkæologiske udgravning i Vestergade 7, hvor fortælleren sad i et fantastisk lokum fra 1300-tallet, men den historie får I på byvandringen.

5: Foredrag – Artister, yverfrikadeller og offentlige fruentimmere på Vesterbro

Fortællinger og historier om Vesterbros og Istedgades historie, hvor lyden af Københavns første lokomotiv kunne høres fra 1847.

Hanne vil fortælle om artisterne på Vesterbro, som i flere hundrede år var en del af gadebilledet på Vesterbro. I skal høre om russeren, der duftede af Riga Balsam, og møde de mørke kvinder, som vuggede gennem Istedgadei deres stribede kjoler. I skal også høre om artisten Svend Aages favoritfrikadeller, som han købte i fru Larsens Stegekælder.

Men I skal heller ikke snydes for historier om de offentlige fruentimmere, panserbasserne og de flabede slagtere, som kylede indvolde efter de forbipasserende.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

6: Foredrag – Forsvundne borge, mystiske tunneler og Christian 4.s krigshavn på Magtens Ø

I 1167 byggede biskop Absalon sin flotte bispeborg, som i 1369 brutalt blev revet ned af hanseaterne og erstattet Københavns Slot.

Omkring 1600 blev øen udvidet med Christian den 4.s hemmelige krigshavn, som stadig kan ses i Det kongelige Biblioteks Have.

I 1731 rev man Københavns Slot ned og opførte det første, det andet og nu til sidste tredje Christiansborg.

I skal høre om slotsbrandene, hvor af den ene påstås at kunne ses fra Jylland, og om nogle mystiske tunneler, som i en labyrint ligger under hele Slotsholmen.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

7: Foredrag – Mirakler i Sankt Annæ By, Nyboder og Christian den 4.s forsvundne rundkirke

I 1600-tallet anlagde Christian den 4. en nye bydel i området mellem nutidens Kongens Nytorv og Esplanaden.

I skal høre om Sankt Annæ Kapel og miraklerne, der skete her, som siden gav navn til bydelen Sankt Annæ By, som i dag kaldes for Ny-København.Og hvad pokker pokker er.

Om Christian 4.s kæmpe rundkirke, Sankt Anna Rotunda, som aldrig blev bygget færdig.

Om toldboden og Lumskebugten med de lumske værtshuse, om Nyboder og den ulykkelige brand i operahuset på Sophie Amalienborg i 1687.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

8: Foredrag – Sømænd, købmænd og et forsvundet hoved i Nyhavn

Nyhavnskanalen fra 1673 blev aldrig blev gravet af svenske krigsfanger, selv om mange ynder at fortælle den skrøne.

I stedet blev Nyhavn lavet som en købmandskanalen med smalle, lange matrikler og købmandshuse på solsiden af Nyhavn.

Senere flyttede kunstnerne ind, fordi Nyhavns naboer blev Kunstakademiet og Det Kongelige Teater.

I 1800-tallet forvandlede Nyhavn sig til en havneplads med logihuse, værtshuse, sømænd og frække damer.

Men I skal selvfølgelig også høre om rovmordet på gnieren Tønder, hvis morders digte bragte 1800-tallets romantiske pigehjerter i brand. Og hvis hoved på mystisk vis forsvandt fra sin grav for senere at dukke op et helt andet sted.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

9: Foredrag – Det var på Frederiksberg: Hollændere, forlystelser og en sørgelig kærlighedshistorie

En rejse gennem Frederiksbergs historie med landsbyerne Solbjerg og Nyby og senere Hollænderbyen,der også hed Ny Amager – og hvor de lå henne.

I skal høre om landstederne, hvoraf flere stadig eksisterer som Rolighed, Lykkesholm og Forhåbningsholm, og hvor de finere københavnere ”lå på landet” om sommeren.

Om landstedet Sans Souci, hvor der i begyndelsen af 1800-tallet skete en ulykkelig kærlighedshistorie, der kan måle sig med Elvira Madigan og Sixten Sparres affære.Ja, faktisk er det meget bedre.

Og selvfølgelig om forlystelserne med sangerinderne og Georg Carstensens Tivoli Alhambra, der kun eksisterede i 12 år.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

10: Foredrag – Christianshavns historie: Skibsbyggere, købmænd og et skummelt fængsel

Christianshavn blev grundlagt i 1618 med Strandgade, som den nye bydels havnegade med fine købmandshuse, hvor af mange stadig eksisterer, og private købmandshavne foran husene.

I skal høre om den skotske skibsbygger David Balfour, der på grund af en mislykket jomfrurejse måtte en tur i fangekælderen på Dragsholm Slot, men som siden opfandt en skabelon til de danske orlogsskibe.

I skal høre om eventyreren Don Jørgen Ulrik, der endte sine dage på Knippels Bro, og hvorfor broen hedder Knippelsbro.

Og selvfølgelig skal I høre om fængslet Tugt, Rasp og Forbedringshuset, Kvindefængslet, Børnehusbroen og om en indemuret kvinde med sit barn i Vor Frelser Kirke.

Efter foredraget har Hanne lavet en historiequiz til jer, som I skal besvare, og måske vinde en præmie, hvis jeres arrangør har sørget for sådan en.

Foredrag: Istedgade overgi´r sig aldrig

Med udgangspunkt i sin bog Istedgade. Porten til Vesterbro tager Hanne Fabricius jer på en rejse gennem Istedgade historie fra gaden udsprang på hver side af Gasværksvej i 1858 og op til nutidens hipsterkvarter. Via gamle kort og billeder skal I høre om artistpensionaterne og de farverige artister fra alverdens lande. Om den nu rørlagte, stinkende Rosenå, som var garvernes og slagternes affaldsrende. Om de fornemme Skydebrødre, der prøvede at stoppe Istedgades udvikling med en bro, men i stedet fik en gotisk fupmiddelalder borgmur i Robin Hood stil. Om de barske slagtere og livlige værtshuse, som var tæt forbundne. Om opfinderen Ellehammer, der byggede sin første flyvemaskine i en baggård til Istedgade. Og selvfølgelig om Folkestrejken i 1944, hvorfra det påstås, at sloganet Istedgade aldrig overgi´r sig stammer fra.

Hanne Fabricius har flere andre foredrag om Istedgades historie samt to forskellige byvandringer.

Foredrag: Gæstgivere, gøglere og forlystelser på Vesterbro

I 1577 forbød rigshofmester Valkendorf de københavnske slagtere at slagte deres dyr indenfor den københavnske middelaldervold og sendte dem ud på Vesterbro. I kølvandet på slagterne fulgte en masse erhverv, som kunne bruge de døde dyr. Det var garvere, lysestøbere, skindere, skomagere og selvfølgelig værtshusejerne, fordi slagterne drak lidkøb efter hver endt handel. Flytningen af slagterne blev startskuddet til, at Vesterbro udviklede sig til et forlystelsernes paradis og fik øgenavnet Den lille Dyrehave. Omkring år 1800 lå værtshusene på Vesterbro nærmest side om side og ofte slået sammen med en slagtergård….. Så var der ikke så langt at gå.

Via sjove billeder skal I høre om gæstgiverierne, ølhallerne og de skumle knejper. Om danse- og, sangerindesalonerne. Om varieteerne og forlystelseshaverne med artisterne fra alverdens lande. Om Vesterbros Morskabsteater, hvor Pjerrot og pantomimen oprindelig hørte til. Og om Valencia, hvor en smuk artist for snart 100 år siden mistede livet i sine romerske ringe…. Og som stadig lister rundt i den gamle variete i sin grønne, pailletbesatte dragt.

Hanne Fabricius har flere foredrag og byvandringer om Vesterbros historie.

Ved brug af foto skal fotografen Bjarke Ørsted nævnes.

Hanne Fabricius booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular