Gunner Steenberg

Gunner Steenberg

Gunner Steenberg er cand, mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie som hovedfag og kristendomskundskab som bifag. 1968–70 underviste han på Historisk Institut ved Aarhus Universitet. Fra 1970 til 2003 underviste han på Skårup Seminarium ved Svendborg i historie, religion og samfundsfag. Sideløbende holdt han kurser i historie og samfundsfag på Danmarks Lærerhøjskole (i dag Danmarks Pædagogiske Universitet). I 1990erne var han leder af samarbejdet mellem Skårup Seminarium og Istituto Magistrale, et lærerseminarium i Pisa i Italien. 1994 underviste han på Universita Della Tuscia i Viterbo lidt nord for Rom. Efter han gik på pension 2003 holder han foredrag rundt i hele landet. I mange sammenhænge: folkeuniversitetet, højskoler, kirkelige fora, historiske foreninger, Odd Fellow loger, marineforeninger og biblioteker. Foredraget er altid tilpasset den aktuelle sammenhæng.

Foredrag af Gunner Steenberg:

Foredrag 1: DANSK VESTINDIEN – ”DET TABTE PARADIS” ?
Foredraget belyser historisk erobringen af de dansk vestindiske øer i Caribien, sukkerproduktionen på plantagerne, den atlantiske slavehandel og slaveriet på øerne. Slavernes modstand mod undertrykkelsen og specielt det sexuelle misbrug, oprørerene og endelig friheden givet af Peter von Scholten under et truende slaveoprør 1848. Spørgsmål om menneskesyn og kulturmøde rejses. Og spørgsmål om økonomi: gav slavehandelen overskud ? – og hvem tjente på slaveriet? Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer fortiden tæt på tilhørerne og gør den levende og vedkommende.

Foredrag 2: DENGANG DANMARK VAR SLAVENATION 1660 – 1848.
Danmark deltog i den atlantiske slavehandel, der overførte 12-­15 mill slaver fra Afrika til Caribien og Amerika. Over 100.000 slaver blev overført på danske slaveskibe. Denne uhyggelige menneskehandel belyses ved slaveskibet FREDENSBORG, der besejlede trekantruten 1767­-68 og overførte 265 slaver fra Guinea til Dansk Vestindien. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i hele slavehandelen. Slaveopkøb i Guinea ved afrikanske og danske slavekøbmænd belyses. Den lange overfart over Atlanten belyses: forholdene om bord for de mange slaver og mandskabet, bespisningen, sygdom og død – og den evige frygt for slaveoprør. Til slut: hvilken skæbne fik de overlevende slaver i Dansk Vestindien? Spørgsmål om menneskesyn og kulturmøde rejses. Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer fortiden tæt på tilhørerne og gør den levende og vedkommende.

Foredrag 3: GULDALDEREN I DANMARK – Samfundet og kunsten 1800 – 1850.
Foredraget indledes med det mærkelige PARADOKS: skønt ulykkerne vælter ind over landet – slaget på Rheden 1801, Københavns bombardement og tabet af flåden 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814 – så bobler guldalderkunsten frem: Oehlenschlægers ”Guldhornene” 1803 og malerne Eckersberg og hans elever Købke, Rørbye, Marstrand m. fl.

I foredraget betoner Gunner steenberg guldalderkunsten som BORGERLIG KUNST FOR DET RIGE BORGERSKAB i København. Guldalderen var jo et specifikt Københavner-fænomen. I byen færdedes her genierne side om side indenfor samme generation: H. C. Andersen, Søren Kierkegaard, Grundtvig, H. C. Ørsted samt Eckersberg m. fl. Han belyser også BAGSIDEN AF MEDALJEN : de elendige sociale forhold i København med fattigdom, sygdomme, børnedødelighed, prostitution – samt forbrydelse og straf i byens liv belyses. Foredraget kommer også ind på NATIONALISMEN i samfundet og NATIONALROMANTIKKEN i kunsten, som førte til krigen 1848-50 og til grundloven 1849. Den næste krig, katastrofen 1864, lukker og slukker guldalderen definitivt. Foredraget er ledsaget af talrige og smukke BILLEDER/MALERIER af guldmalerne, både hjemme og på rejse – især til Rom. Samt af mindre smuk, men realistisk dokumentation af den sociale elendighed i København.

Foredrag 4: REFORMATIONEN I DANMARK – Religion og politik 1500 – 1550
Den 31. okt. 2017 er det 500 år siden Luther opslog sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Dette blev den enkelthandling, der startede de voldsomme begivenheder i Nordeuropa, som vi kalder reformationen. Det runde jubilæum giver anledning til at besinde os på, hvad der skete dengang for længe siden. Foredraget indledes med Luthers dramatiske opgør med den katolske kirke.

Danmark er det første kongerige, som brød med den katolske pavekirke og gennemførte den lutherske reformation. 1. fase i denne proces forgik under kong Christian II 1513-23. Kongen førte en reformkatolsk linie, dvs. reform af kirken – ikke brud med kirken. 2. fase forløb under kong Frederik I 1523-33 med den egentlige kirkekamp mellem de lutherske prædikanter og den katolske kirke. Herunder den voldelige udsmidning af tiggermunkene fra deres klostre. Og 3. fase under Grevens Fejde, borgerkrigen 1534-36, der sluttede med hertug Christians statskup i København 1536: her øger han både sin politiske og økonomiske magt – samt afskaffer den katolske kirke i et hug. Denne genistreg uddybes i foredraget. 1537 blev hertug Christian og Dorothea kronet som konge og dronning. Samme år kom Kirkeordinansen for den ny lutherske kirke i Danmark og Norge.

I foredraget belyser han dramaets hovedpersoner: Christian II, Frederik I, Hertug Christian den senere Christian III, Hans Tausen, Poul Helgesen, Peder Palladius m. fl. Samt spørgsmålene: hvordan blev Luthers reformation gennemført i praksis i de enkelte sogne? – og hvad betød det at Danmark blev luthersk? Foredraget er ledsaget af talrige billeder fra samtiden, der sammen med det talte ord gør sagen tydelig og nærværende.

Foredrag med Gunner Steenberg booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen