Finn Nørbygård

Finn Nørbygård

Finn Nørbygaard Mine 12 vejeFinn Nørbygaard er aktuel med bogen Mine 12 veje til liv

Finn Nørbygaard har taget sit liv op til revision og fortæller personligt om 12 gode veje til et bedre liv. Fra opvæksten i Esbjerg, over det hårde slid på de små scener og det feterede og veltjenende liv som komiker, til mødet med Stein Bagger, den store konkurs og ægteskabelige udfordringer.

Finn Nørbygård er født i 1952 og er uddannet folkeskolelærer fra Esbjerg Seminarium (1975). Han har undervist i folkeskoler, ungdomsskoler og aftenskoler i 8 år. Har ernæret sig som entertainer siden 1986. Finn Nørbygård har desuden bifag fra Nordisk Institut på  Århus Universitet (1982) samt gennemført et 7-årigt uddannelsesforløb som terapeut på Institut for Gestaltanalyse.(2002-2009) Siden 2004 har Finn Nørbygaard praktiseret som psykoterapeut i Søllerød og i Århus. Har skrevet bogen ” Tillykke med din krise – en komiker bag facaden” som er udkommet på forlaget Høst og Søn (2008) og Mine 12 veje til liv (2020).

Foredrag af Finn Nørbygård

Foredrag 1: Rejs dig og kom igen, stærkere
Finn Nørbygaard fortæller ærligt og ligefrem om sit liv og sine drømme. Fra barndommen som adoptivbarn i Esbjerg hvor klassekammeraterne blev hans første publikum. I mødet med Jacob Haugaard startede en tour de force i dansk showbiz som foreløbig har varet i 25 år. Han fortæller åbent om berømmelsens for – og bagsider, om succeserne og fiaskoerne, om metaltrætheden og om den betydelige formue som fulgte i kølvandet på at være en af landets mest kendte entertainere. Et særligt afsnit handler om oplevelserne omkring IT Factorys kollaps og herunder reaktionerne på at miste hele sin formue på en enkelt dag. Med sin mangeårige uddannelse som psykoterapeut folder Finn Nørbygaard sine personlige erfaringer med af møde en voldsom krise ud så de komme til at omhandle almenmenneskelige erfaringer. “Foredraget er et foredrag om håb!” Foredraget findes både i en 60 min. version og en version som er delt op i 2 x 40 min. I det sidste tilfælde er de sidste 40 min med spørgsmål fra publikum.

”Finn Nørbygaard har en stærk historie, en ægte historie, som ingen andre kan fortælle, simpelthen fordi ingen har en lignende erfaring. Finns unikke fortælleevne, og det naturlige komiske talent gør, at historien bølger frem og tilbage mellem ægte fortællekunst, og sjove, sjove komiske højdepunkter. Foredraget er intelligent bygget op, med en teasende indledning, og derefter bygges op til et klimaks, hvor Finn får sandheden, virkeligheden, smidt i hovedet. Her falder stemningen, bevidst, til et lavpunkt, for så derfra igen at bygges op til et afsluttende klimaks endnu højere end tidligere. Feedback fra tilhører på arrangementerne har været overvældende positive. En del af pengeinstitutterne har afholdt flere arrangementer, end der i første omgang var planlagt, simpelthen fordi det var en stor succes. Kunderne har været udelt begejstret, med stor spørgelyst i sidste del af foredraget, og i flere tilfælde med stående ovation til følge. Der har været afholdt 50+ arrangementer med 15+ pengeinstitutter. Sparinvest har været meget tilfredse med forløbet af samarbejdet, og vi takker for en meget professionel og indlevende indsats”.
Med venlig hilsen / Best regards,Jesper Lundager, Senior Client Manager

Foredrag 2: Liv – om at få liv i livet
Foredraget er et vidensbaseret foredrag om psykologiske og terapeutiske temaer, formidlet på en personlig og underholdende måde.  Foredraget indeholder citater af både Jung, Jesus og Jacob Haugaard. Varighed: 2×45 eller 1×60+spørgsmål.

Foredrag 3: Humor
I dette foredrag tager Finn Nørbygård os på en rundrejse i humorens mangfoldigheder. Humor har et forunderligt væsen. Den kan være venlig, spids, provokerende, pjattet eller bare ligegyldig. Man kan sammenligne humor med olien på en bil. Bilen kan godt køre med lav oliestand, men hvis den er helt tom, brænder motoren sammen. Humoren er en overlevelsesmekanisme som vi alle sammen har brug for også selvom vi har sat den på lavt blus. Finn Nørbygaard fortæller også om sit personlige arbejde med humor. Han giver en række eksempler på hvordan hans fascination af de forskellige humorformer har ændret sig over årene. Et afsnit handler om humor i reklamer. Da Finn Nørbygård selv har medvirket i Tv-reklamer for Tuborg Squash gives en række eksempler på hvordan humor fungerer i reklamer. Humorens mål er oftest latter. I foredragets sidste del kommer Finn Nørbygård ind på nogle af de livgivende processer i kroppen som latteren udløser. Foredraget varer en times tid.

Foredrag 4: Inspiration og kreativitet
“Inspiration er kreativitetens moder”. Ud fra egne erfaringen efter 25 år i “inspirationens tjeneste” fortælles om inspiration som med-og modspiller. Om at skabe i inspirationens rus som opleves som den optimale lykketilstand hvad enten man er barn i en sandkasse eller en maler foran sit lærred. Men inspiration kan også blive et drug. Hudløs ærligt fortæller Finn Nørbygård om den rastløshed som kan blive følgen af “manglen på rusen”. Dette suppleres med en mængde eksempler fra litteraturen. Inspiration er nært forbundet med kreativitet. Hvis forholdet mellem inspiration og kreativitet er som et sundt, respektfuldt søster og bror forhold er der store muligheder for et godt liv. Er det derimod som et fjernt kusine/fætter forhold, og disse fætter/kusine sammenkomster er blevet sjældnere og sjældnere kan livet føles blodfattigt. Foredraget varer en times tid.

Foredrag 5: Engle og dæmoner
Himlen har sine engle og helvede har sine dæmoner. På samme måde er det med menneskesindet som er sat sammen af både gode og onde kræfter. Nogle mennesker lever deres liv uden nævneværdig at mærke nogle af delene mens andre tumler med dæmonernes besættelse uden oplevelse af englehjælp hele livet igennem. Nogen går til grunde, andre skaber stor kunst. Dæmonerne kan optræde i mange forskellige iklædninger. Finn Nørbygård fortæller bl.a. om hvordan hans materielle rigdom på forunderlig vis pustede til hans egen dæmon. Med en lang række eksempler – både fra Finn Nørbygårds eget og andre kendte danskeres liv – fortælles om dæmonernes rasen. Kun ved at lukke dem ud af skabet og se dem i øjnene kan de blive en integreret – og inspirerende – del af livet. Foredraget varer en times tid.

Foredrag 6: Samarbejde og kommunikation
Naturligvis handler samarbejde om den enkelte evne til at udvise fleksibilitet og om at være omstillingsparat. Men Finn Nørbygaard betragter “samarbejde” fra en helt anden synsvinkel , nemlig ved at sætte fokus på det vigtigste samarbejde i menneskelivet: samarbejdet mellem hoved og krop. Dette samarbejde har specielt det moderne, vesterlandske menneske vanskeligt ved. Og det er Finn Nørbygårds påstand, at en ubalance på dette område kan skabe stor ravage på de indre linjer. Han ved hvad han snakker om. I afgørende perioder i sit liv har Finn Nørbygård måtte erkende at misligholdelse af kontakten mellem hoved og krop har udløst et psykisk knockout. Hvor mennesker mødes kommunikerer vi. Bevidst eller ubevidst. For at få en oplevelse af at leve et meningsfuldt liv er det vigtigt at vi kommunikerer på en måde som virker rigtig for os. Og al forskning viser hvor afgørende det er at vi bruger vores evne til at udtrykke os. I et afsluttende afsnit bringer Finn Nørbygaard et eksempel fra det private erhvervsliv hvor et firma, i en periode hvor firmaets renomme var under pres, valgte en uhensigtsmæssig kommunikationsstrategi. Foredraget varer en times tid.

Foredrag med Finn Nørbygård booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen