Else Kathrine Relster

Else Kathrine Relster

Else Kathrine Relster er cand.psych. og Ph.D fra Københavns Universitet. Hun blev i 1978 ansat som den første psykolog i Arbejdstilsynet med psykisk arbejdsmiljø og stress som del af hendes arbejdsområde. Hun var fra 1986 til 1989 personalechef og uddannelseschef i Arbejdstilsynet . Fra 1989 til 1996 var hun adm. direktør i SFC (Statens Filmcentral, Kulturministeriet) i. Siden 1996 har jeg haft sit eget firma Nye Veje, hvor hun arbejder med sparring og coaching af ledere. Else Kathrine Relster har for år tilbage udgivet en del bøger: Grundbog i psykolog, Psykisk arbejdsmiljø, Drømmetydning for begyndere m.v.

Hun holder foredrag, som tager udgangspunkt i hendes bog Dybe samtaler om lederskab. Balance som leder og som menneske. (Gyldendal Business, januar 2018). Foredragene vil være relevant for alle, der interesserer sig for personlig udvikling, men
især for HR-grupper og ledergrupper, herunder direktioner og bestyrelsen, Vl-grupper m.v.

Else Relster holder foredrag og oplæg for lederteams og netværksgrupper vedr. ledelse, human ressource, personlig udvikling, stress og psykisk arbejdsmiljø.

Hvordan bliver vi til de mennesker, som vi er?

  • Hvordan skabes livsværdier og overlevelsesstrategier?
  • Hvordan skabes tænke-føle og adfærdsmønstre?
  • Hvilken rolle spiller hjernen i forandringsprocesser?
  • Hvordan kan man ændre gamle mønstre?
  • Kan alle ændre mønstre- uanset alder?
  • Hvordan ændrer man lederadfærd?
  • Kan lederudvikling og personlig udvikling adskilles?
  • Kan ubearbejdede hændelser fra fortiden spille ind i voksenlivet og også i lederadfærd?
  • Hvordan kan man starte en forandringsproces?
  • Hvor skal man starte?

Det er nogle af de spørgsmål, som Else Kathrine Relsters oplæg i mindre netværksgrupper og ledergrupper omhandler. Ideelt set med 10-20 deltagere. Gerne grupper, der kender hinanden i forvejen. Rammerne omkring møderne er mellem 2 og 4 timer – alt efter deltagernes aktive medvirken.

Oplægget varer ca. en time og tager udgangspunkt i Elses bog ’ Dybe samtaler om lederskab’ . Gyldendal Business 2018. I den resterende tid faciliterer hun dialog og også gerne dybe samtaler, hvor mere følsomme temaer kan tages op i gruppen.

Else Kathrine Relster booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen