Else Kathrine Relster

Else Relster

Else Kathrine Relster er cand.psych. og Ph.D fra Københavns Universitet. Hun blev i 1978 ansat som den første psykolog i Arbejdstilsynet med psykisk arbejdsmiljø og stress som del af hendes arbejdsområde. Hun var fra 1986 til 1989 personalechef og uddannelseschef i Arbejdstilsynet . Fra 1989 til 1996 var hun adm. direktør i SFC (Statens Filmcentral, Kulturministeriet) i. Siden 1996 har jeg haft sit eget firma Nye Veje, hvor hun arbejder med sparring og coaching af ledere. Else Kathrine Relster har for år tilbage udgivet en del bøger: Grundbog i psykolog, Psykisk arbejdsmiljø, Drømmetydning for begyndere m.v.

Hun holder foredrag, som tager udgangspunkt i hendes bog Dybe samtaler om lederskab. Balance som leder og som menneske. (Gyldendal Business, januar 2018). Foredragene vil være relevant for alle, der interesserer sig for personlig udvikling, men
især for HR-grupper og ledergrupper, herunder direktioner og bestyrelsen, Vl-grupper m.v.

Foredrag af Else Kathrine Relster:

Foredrag 1:
Foredraget tager udgangspunkt i Else Kathrine Relsters bog: Dybe samtaler om lederskab. (Gydendal Business 2018).
De 6 autentiske udviklingsforløb, som beskrives i bogen, uddybes. Når en leder mestrer de almindelige lederværktøjer, så handler det om, hvem lederen er som menneske. Hvilke værdier, tanke, føle og handlemønstre har lederen? Hvordan kan disse vanemønstre ændres i hensigtsmæssig retning? Ved brug af visualiseringer inddrages det ubevidste sind i processerne, og der kan skabes varige ændringer. Vaner er kredsløb i hjernen og forandring kræver nye hjernespor. Foredraget har den menneskelige biologi som udgangspunkt

Foredrag 2:
Udgangspunktet for foredraget er min bog: Dybe samtaler om lederskab. (Gyldendal Business 2018).
En god leder kender sig selv og sine vanemønstre. Hvor stammer disse mønstre fra, og hvornår og hvorfor er de skabt? Ofte er sådanne mønstre overlevelsesstrategier fra barndommen. Vanemønstre er kredsløb i hjernen, også kaldet hjernespor. God ledelse handler om, at få de forskellige hjernedele- reptilhjernen, den gamle pattedyrshjerne og den nye pattedyrshjerne – til at arbejde sammen. Både sansninger, følelser og tanker skal indgå i ligningen. Hvordan kan man arbejde med disse dele af den menneskelige biologi i forbindelse med en personlig udviklingsproces?

Foredrag 3:
Udgangspunktet for foredraget er undertitlen i min bog. Dybe samtaler om Lederskab. (Gyldendal Business 2018).
Undertitlen er: Balance som leder og som menneske. Hvordan bevarer man sin egen ro og balance og undgår stress, når man er udsat for pres.Vi har alle spejlneuroner, og vi læser hinanden. Stress smitter. Hvordan skaber man et godt psykisk arbejdsmiljø? Hvordan passer man på sig selv? De 6 autentiske udviklingsforløb uddybes og viser, hvordan arbejdsbetingelser og ens engen personlighed tilsammen skaber de vilkår, som man arbejder under og med. Hvor og hvordan starter man en forandringsproces?

Foredrag med Else Kathrine Relster booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen