De Vestindiske Øer

Ebbe Larsen

100 års jubilæum for overdragelse af Dansk Vestindien til USA. I 2017 er det 100 år siden, at De Dansk-Vestindiske Øer blev overdraget til USA. Via ARTE Booking kan du booke spændende foredragsholdere der kan holde foredrag om dette emne.

Der kan søges et tilskud til arrangementer om De Vestindiske Øer. Læs mere her.

 


 MICH VRAA

Haabet
Fra sommeren 2015 til foråret 2016 arbejdede Mich Vraa på en roman om Dansk Vestindien i slavetiden uden at tænke over at det i 2017 er 100 år siden Danmark solgte øerne til USA. Beretningerne fra de danske slaveøer er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med HAABET måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. HAABET fortæller historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker der levede og arbejdede dér.

Mich Vraa er født i 1954, uddannet journalist, 15 år på Ekstra Bladet. Forfatter til en snes bøger, bl.a. den anmelderroste HAABET. Den næste bog – PETERS KÆRLIGHED – udkommer 18. august 2017. Den handler om Peter von Scholten, men er også en selvstændig fortsættelse af HAABET. Oversætter til en lang række større romaner og et hav af børnebøger. Modtager af Dansk Oversætterforbunds ærespris 2014. Far til tre børn og p.t. tre katte. Bopæl i Odense.


 ULLA LUNN

Stedet fortæller om Dansk Vestindien. Arkitekturen er enestående men fortællingerne er grumme.

Arkitekt Ulla Lunn tilbyder 4 billedforedrag på baggrund af bogen, der udkom oktober 2016. Stedet fortæller fik 6 stjerner i Jyllands Posten

  • Kolonien bygges op
  • Plantagen, koloniens rygrad
  • Byerne i Dansk Vestindien
  • Forter og magtens bygninger

Emnet kan også formidles i ét billedforedrag

Min Vestindiske Historie
Historien starter på St. Croix i 1750 og ender på Knabstrup i Vestsjælland. I et billedforedrag fortæller Ulla Lunn om både om sit eget projekt med bevaring af den vestindiske arkitektur og hendes egen 4xtipoldefar Jens Michelsen Beck, hendes 4xtipoldefar . Beck var korttegner og ejer af både plantage og slaver. Ulla Lunn fortæller om St. Croix om slaverne og om de unge drenge som det var på mode at tage som kammertjenere. Kan vi tage moralsk stilling til det i dag?

Ulla Lunn (f. 1954) er arkitekt og har gennem mange år har arbejdet med såvel historien som formidlingen og bevaringen af den enestående arkitektur i den tidligere danske koloni, som i 1917 blev solgt til USA.


KÅRE LAURING

Slaverne dansede og holdt sig lystige
Kåre Lauring er uddannet historiker, og han var i årene 1983-2012 ansat som museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, hvor han særligt arbejdede med kolonihandel i 16-1800 tallet samt den danske handelsflåde efter 1900. Kåre Lauring har skrevet en del bøger, hvoraf den sidste er: ”Slaverne dansede og holdt sig lystige – En fortælling om den danske slavehandel.” Gyldendal 2014.

I årene 1450-1870 blev i alt 12,5 mill. afrikanske slaver lastet på skibe ud for Afrikas vestkyst og sejlet over Atlanten til Sydamerika, Vestindien eller USA. Af dem døde ca. 2 mill., medens ca. 250.000 europæiske søfolk heller ikke overlevede opholdet ud for Afrikas kyst og rejsen over Atlanterhavet. Af de ca. 12,5 mill. slaver blev omkring 86.000 transporteret på danske skibe, i en transport der foregik fra de danske forter på Guineakysten og til de danske og andre landes øer i Vestindien. 1802 forbød Danmark slavehandelen, medens selve slaveriet på plantagerne på de danske øer fortsatte frem til 1848.

Ud fra dette store og uhyggelige emne, fortæller Kåre Lauring om opkøbet af slaverne i Afrika, transporten over Atlanten samt salget af slaverne i Vestindien.

Kåre Lauring er født 1947 på Frederiksberg. Kåre Lauring blev oprindeligt uddannet som reklamefotograf hos reklamefotograf Vagn Gulbrandsen. Fra 1973 begyndte han at studere historie ved Københavns Universitet, medens han 1976 til 1981 var ansat som flyarbejder ved Sterling Airways i Kastrup Lufthavn. Fra 1983 til 2012, hvor han gik på pension, var Kåre Lauring ansat som inspektør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg nu M/S Museet for Søfart. I sit arbejde ved museet har Kåre Lauring især beskæftiget sig med dansk og international kolonihistorie i 1600 til 1800- tallet, den danske handelsflåde under Anden Verdenskrig samt handelsflådens historie efter 1945. Disse fagområder har da også lagt stof til Kåre Laurings imponerende række af historiebøger.

Ud over artikler i diverse videnskabelige tidsskrifter og årbøger har Kåre Lauring skrevet en række historiebøger, heriblandt ”Rejsen til Madagaskar” (1987), ”Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København” (1998), ”Byen brænder. Københavns Brand 1728” (2003), og ”Med bomber og torpedoer. Kaptajn Martin Bantz’ erindringer fra 1940 til 1945” (2004).

Senest har Kåre Lauring udgivet bøgerne: Københavnerliv 1857-1939 og Københavnerliv 1940-1945, og han arbejder p.t. på Københavnerliv 1945-1972, forventet udgivelsen 2018.

Derudover har Kåre Lauring været billedredaktør på syvbindsværket ”Dansk Søfartshistorie.” (1997-2001).


LARS HOVBAKKE SØRENSEN

100-året for afståelsen af De Dansk-vestindiske Øer
I 2016 er det 100 år siden, at danskerne ved en folkeafstemning vedtog at overdrage De Dansk-vestindiske Øer til USA. Men hvorfor havde vi overhovedet øerne? Hvordan var forholdet mellem danskerne og den lokale befolkning? Hvad var baggrunden for afgørelsen om at afstå dem? Og hvilke konsekvenser fik for øerne – og for Danmark – frem til dag? Lars Hovbakke Sørensen giver svaret i sit foredrag om dette ”eksotiske” kapitel i Danmarkshistorien.

Lars Hovbakke Sørensen er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk politik og andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund). Han underviser til daglig ved Københavns Universitet og har også undervist ved bl.a. Nordisk Journalistcenter, Danmarks Journalisthøjskole og Aarhus Universitet. Lars Hovbakke Sørensen har bl.a. skrevet bøgerne: “En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag” (2014), ”Et kontinent i krig. Europas historie gennem 1000 år” (2006) og ”Slagsbrødre eller broderfolk. Nordens historie gennem 1300 år” (2004). Han kan holde mange forskellige foredrag inden for dansk, nordisk og europæisk politik, historie og samfundsforhold (inkl. om kongehuset) og give sine foredrag en særlig vinkel, som passer specielt til det aktuelle publikum. Lars Hovbakke Sørensen har modtaget Statens Kunstfonds pris for bedste bogudgivelse 2014 for sin bog En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag (Gyldendal 2014).


EBBE LARSEN

TILBAGE I DANSK VESTINDIEN – foredrag med diasshow Foredraget baserer sig på Ebbe Larsens to bøger om Dansk Vestindien, Romanen, ”Den Vestindiske Arv” og guiden, ”Dansk Vestindien – en guide til historie og oplevelser”. Der indledes med et diasshow, der viser de tidligere danske øer, St. Thomas, St Jan og St Croix, som de kan o

pleves i dag. – Billedfortællinger slutter på St. Jan. Det var her på St. Jan – eller St John, som øen hedder i dag – at han fandt inspirationen til romanen ”Den Vestindiske Arv”. Det skete en dag i 2007, da han midt i noget, der lignede en jungle fandt to sarkofager, hvor indskriften på den ene sarkofag fortalte, at dette var gravplads for den danske familie, Hjardemaal, som i 1800-­tallet drev plantagen, ”Cinnamon Bay.” Ebbe Larsen måtte vide mere om familien, Hjardemaal og deres skæbne. Den viden fandt han de efterfølgende år under besøg i Det Vestindiske Arkiv på St. Thomas og i Rigsarkivet i København. Den viden, hanfandt blev til en roman og til foredraget, TILBAGE I DANSK VESTINDIEN. Foredragets indledende diasshow varer ca. 50 minutter. Gennem de efterfølgende ca. 50 minutter vil han fortælle om sin research og læse op fra sine to bøger om Dansk Vestindien. Han besvarer gerne spørgsmål efter foredraget.

Ebbe Larsen er født i Odense 1937. Har som kortfilminstruktør produceret en lang række kortfilm til bl.a. Statens Filmcentral, foruden flere programmer til dansk og udenlandsk tv. – Har modtaget 8 internationale filmpriser. Mange af mine kortfilm er præget af min historiske interesse. Det gælder ikke mindst 8 film i serien, ”Dengang”, hvor DENGANG I DANMARK 1945-­1970 udmærker sig ved at være Danmarks mest solgte historiske kortfilm. Er desuden forfatter til 7 bøger, omhandlende novellesamlinger, historiske romaner, samt en rejseguide.


 GUNNER STEENBERG

Foredrag 1: DANSK VESTINDIEN – ”DET TABTE PARADIS” ?
Foredraget belyser historisk erobringen af de dansk vestindiske øer i Caribien, sukkerproduktionen på plantagerne, den atlantiske slavehandel og slaveriet på øerne. Slavernes modstand mod undertrykkelsen og specielt det sexuelle misbrug, oprørerene og endelig friheden givet af Peter von Scholten under et truende slaveoprør 1848. Spørgsmål om menneskesyn og kulturmøde rejses. Og spørgsmål om økonomi: gav slavehandelen overskud ? – og hvem tjente på slaveriet? Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer fortiden tæt på tilhørerne og gør den levende og vedkommende.

Foredrag 2: DENGANG DANMARK VAR SLAVENATION 1660 – 1848.
Danmark deltog i den atlantiske slavehandel, der overførte 12-­15 mill slaver fra Afrika til Caribien og Amerika. Over 100.000 slaver blev overført på danske slaveskibe. Denne uhyggelige menneskehandel belyses ved slaveskibet FREDENSBORG, der besejlede trekantruten 1767-­68 og overførte 265 slaver fra Guinea til Dansk Vestindien. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i hele slavehandelen. Slaveopkøb i Guinea ved afrikanske og danske slavekøbmænd belyses. Den lange overfart over Atlanten belyses: forholdene om bord for de mange slaver og mandskabet, bespisningen, sygdom og død – og den evige frygt for slaveoprør. Til slut: hvilken skæbne fik de overlevende slaver i Dansk Vestindien ? Spørgsmål om menneskesyn og kulturmøde rejses. Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer fortiden tæt på tilhørerne og gør den levende og vedkommende.

Gunner Steenberg er cand, mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie som hovedfag og kristendomskundskab som bifag. 1968–70 underviste han på Historisk Institut ved Aarhus Universitet. Fra 1970 til 2003 underviste han på Skårup Seminarium ved Svendborg i historie, religion og samfundsfag. Sideløbende holdt han kurser i historie og samfundsfag på Danmarks Lærerhøjskole (i dag Danmarks Pædagogiske Universitet). I 1990erne var han leder af samarbejdet mellem Skårup Seminarium og Istituto Magistrale, et lærerseminarium i Pisa i Italien. 1994 underviste han på Universita Della Tuscia i Viterbo lidt nord for Rom. Efter han gik på pension 2003 holder han foredrag rundt i hele landet. I mange sammenhænge: folkeuniversitetet, højskoler, kirkelige fora, historiske foreninger, Odd Fellow loger, marineforeninger og biblioteker. Foredraget er altid tilpasset den aktuelle sammenhæng.


 

Foredrag booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk. Der kan søges et tilskud til arrangementerne. Læs mere her.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen