Christopher Schmitz

Christopher Schmitz

Christopher Schmitz har siden 2004 drevet firmaet Komphash ­ Navigation i hashmisbrug! der hjælper hashmisbrugere og deres pårørende. Desuden giver Komphash konkrete værktøjer til personalegrupper på skoler og institutioner, så de effektivt kan hjælpe de unge de møder, der ryger hash. Det handler om tidlig opsporing, hvordan samtalen etableres og hvordan skoler ud fra hvad virker­erfaringer kan arbejde forebyggende gennem en Beredskabsplan. Christopher var i 2014 initiativtager til et landsdækkende netværk af professionelle behandlere af hashmisbrugere. Den bærende idé er at løfte behandlingskompetencen i Danmark. Netværk af Danske Cannabis Behandlere tæller i dag 180 medlemmer. Hvert år i oktober afholder netværket en konference, der sætter fokus på evidens og praksiserfaring. Christopher underviser sammen med Thomas Lundqvist på HAP­uddannelsen, der udbydes gennem netværket.

Christopher har været ansat som SSP­konsulent med opgaver fra etablering af kommunal rusmiddelpolitik til opsøgende gadeplansarbejde ­ Leder på væresteder for misbrugere ­ Projektmager ift. udvikling af behandlingstilbud til unge hashmisbrugere ­ Klubmedarbejder ­ Projektleder på afklarings­ og aktiveringsprojekter samt Behandler på kurser for misbrugere. Han har desuden arbejdet flere år som leder indenfor behandling og psykiatri. Er uddannet indenfor systemisk løsningsfokuseret samtale, som voksenunderviser fra DPU og certificeret som coach. Desuden særlig kognitiv uddannelse ift. hashmisbrug “Afhængighedslære” ved Lunds Univeristet. 1. maj 2013 udkom bogen “Forælder Til Hashryger” på Forlaget edito (også som e­bog). Bogen er siden oversat til svensk.

Foredrag af Christopher Schmitz:

Foredrag 1: Fup og fakta om legalisering af hash
Debatten om en legalisering af hash raser igen. Få styr på fup & Fakta om legalisering af hash med dette foredrag. Hvilke erfaringer er der fra de steder i verden hvor hash er blevet legaliseret? Det ene øjeblik hører vi at erfaringerne er negative. Det næste øjeblik, at de er positive. Hvad kan du stole på? Hvordan kan du effektivt sortere blandt utroværdige og troværdige kilder til de informationer du hører om konsekvenserne af legalisering. I dette oplæg gennemgås konsekvenserne. Fra troværdige kilder. Som de er. Som bonus får du et kompendium på det forskerne er enige om. Oplægsholder er Christopher Schmitz, der har arbejdet med hashmisbrugsbehandling siden 2004. Han arbejder tæt sammen med forskere og videnskabsjournalister og har fakta fra 1. hånd. Han har holdt oplæg i folketinget, været i Go´aften Danmark, TV2 News og i de trykte medier, bl.a. Berlingske, Politiken og Jyllandsposten.

Foredrag 2: Myter og misforståelser om hash (Foredrag for elever)
Hver fjerde dreng i 9. klasse har prøvet at ryge hash! “Hash er en naturlig, uskadelig plante”, og “hash er ikke farligere end alkohol”…. dette er blot et par af de misforståelser, som mange unge har om hashrygning, og som dette dialogforedrag belyser med udgangspunkt i evidens, leveret på en let og tilgængelig måde. Herudover vil foredraget komme ind på de kort- og langsigtede problemer, der er forbundet med hashrygning, herunder risikoen for hashpsykoser og skizofreni.

Foredrag 3: Sådan får du en endnu bedre dialog med elever, der ryger hash (Foredrag for lærere)
Hashrygning blandt elever er ikke blot en realitet – det er også en ressourcekrævende udfordring, der ofte afstedkommer mistet fokus og indlæring i undervisningen. Når mere end hver 10. dreng og hver 20. pige i 9. klasse ryger regelmæssigt, sætter det sine spor i den daglige undervisning. I dette dialogforedrag får du konkrete værktøjer til dialogen med eleven der ryger hash og skaber en forandring.

Foredrag 4: 3 skridt: Sådan undgår du, at dit barn havner i et hashmisbrug (Foredrag for forældre)
Mange forældre har stået i situationen, hvor deres søn eller datter ryger hash og oplevet den magteløshed, det er ikke at kunne ændre det. For ikke at havne i den situation er der tre effektive skridt, du som forælder kan tage. Dette dialogforedrag giver dig konkrete anvisninger på de ting, du skal gøre for at opdage et hashmisbrug i tide, således at du er optimalt forberedt, og du med ro kan sige til dig selv, at du har gjort, hvad du kunne. Dialogforedraget giver dig også værktøjer til, hvad du som forælder kan gøre for at forberedre dialogen med din søn eller datter, der allerede ryger hash – og derigennem forebygge, at den dårlige dialog skubber Jer længere væk fra hinanden.

Foredrag med Christopher Schmitz booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen