Christoffer Boserup Skov

Christoffer Boserup Skov

Christoffer Boserup Skov er uddannet i filosofi og psykologi og forfatter til en række bøger. I 2020 udgiver han bogen ”Kritisk tænkning” på Forlaget Gyldendal.

Foredrag af Christoffer Boserup Skov:

Foredrag 1: Hvordan er det nu liiige, at vi bliver dannede?
Dannelse er kommet på mode. Hvor fokus de sidste tyve år har været på selvrealisering, selvpromovering på sociale medier og selfie-stænger, så står den nu på dannelse. Men hvad betyder dannelse egentlig – og hvordan kan vi arbejde med, at vi og vores børn bliver dannede? Dannelse er et af de begreber, der hurtigt fortaber sig og drukner i mange forskellige definitioner. Det er som et stykke håndsæbe; det kan hurtigt smutte ud af hænderne igen, lige når man troede, at man havde styr på det. Er det noget med at lære at opføre sig ordentligt, spise pænt og tiltale de voksne på en høflig måde? Er det noget med at lære kongerækken udenad og være i stand til at opremse alle de amerikanske stater? Er det en kompetence i forhold til at navigere i en globaliseret verden med mange valgmuligheder, hvor vi skal træffe gode, sunde valg?

En hjælp kan være forstå dannelse som en slags kritisk tænkning. Kritisk tænkning er et begreb, der er meget udbredt især i USA i pædagogiske kredse og inden for ledelsesteori. Kritisk tænkning handler bl.a. om at kunne undre sig, kunne tænke analytisk, kunne se en sag fra flere perspektiver, turde at stille spørgsmål og at kunne vurdere argumenter. På den måde er kritisk tænkning ikke bare et nyttigt analyseredskab, men også en vigtig egenskab i forhold til at træffe gode beslutninger. Kritisk tænkning giver nogle helt konkrete bud på, hvad det så er, man skal øve sig i for at blive en god kritisk tænkning eller blive dannet.

Foredrag 2: Forvirret?
Er du forvirret over det hele? Det er der god grund til at være: Vores liv, færden og eksistens er nemlig spændt ud mellem mange modstridende fakta. På den ene side lever vi på det bedste, mest sikre og rigeste tidspunkt i verdenshistorien. På den anden side truer mange forhold vores eksistens. Så spørgsmålet er, om alle vores teknologiske fremskridt og økonomiske vækst også giver os en eksistentiel ro og tilfredshed? Med dette foredrag får du et filosofisk blik på livet i al dets skønhed og forvirring.

Foredrag 3: Hvad hulen er meningen med det hele?
Har du nogensinde undret dig over, hvad meningen med livet er? Og om der overhovedet er en mening? Det har du højest sandsynligt, fordi du er et menneske – vi stiller jo netop den slags spørgsmål. I dette foredrag bliver du præsenteret for otte forskellige positioner, der hver giver et bud på et svar. Du bliver ført gennem idéhistorien på en anderledes, inspirerende og let måde, der stimulerer og aktiverer din undren over livet. Et tankevækkende foredrag og et must for alle nysgerrige sjæle! Christoffer Boserup Skov er kandidat i filosofi og har skrevet en række bøger om filosofi til både store og små.

CV:

Erhvervserfaring
2016- Leder af Forfatterlinjen, Dansk Talentakademi
2014- 2016 Animationskonsulent, Viborg Kommune.
2013 – Censor, AAU, Aalborg og København
2011-2014 Kommunikationsmedarbejder, EnergiMidt
2011 Ekstern lektor, Aalborg Universitet, Ballerup
2006 – 2011 Tekstforfatter, Danske Andelskassers Bank

Bøger
Kritisk tænkning, 2020
Basal videnskabsteori, Gyldendal, 2018
Bliv til!, Forlaget Mindspace, 2016
Meningen med livet – otte svar og en hulens masse spørgsmål, Forlaget Mindspace, 2014
Mennesket i verden – en grundbog i filosofi, Systime, 2014
Hvem bestemmer Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2012
Hvor kommer du fra, Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2011
Hvad skete der, Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2009
Sebastian og skrivemaskinen, Det Andersenske Forlag, 2008
Min far er soldat, Forsvarsakademiet, 2005

Uddannelse
Master i retorik og skriftlig formidling, Aarhus Universitet.
Cand.mag. i filosofi og psykologi, Roskilde Universitet.

Foredrag med Christoffer Boserup Skov booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen