Christin Walter

Christin Walter er forfatter, debatskaber, coach, sygeplejerske, rebel og foredragsholder om NY stresshåndtering, sundhedsvæsenet, sex, patientoplevelser, traumer, livets mørke…

Læs mere
Book Christin

Christin Walter er forfatter, debatskaber, coach, sygeplejerske, rebel og foredragsholder om NY stresshåndtering, sundhedsvæsenet, sex, patientoplevelser, traumer, livets mørke side og vores medfødte potentiale.

Foredrag af Christin Walter:

Foredrag 1: Undgå at pæren springer!
Forstå at bruge poweren fra stress til performance og resilience.
Og lad andre om sygdom og svækkelse fra stress.

Målgruppe: Kommuner- regioner og organisationer

Få en bedre bundlinje med mindre sygefravær og gladere, sundere, mere motiverede, medarbejdere. Ingen stress er lig ingen sygdom. Mange lægger ikke mærke til at de er stressede, men biofeedback målinger på celleplanet viser noget andet. Lær nogle simple teknikker, der nemt kan implementeres i den travle dagligdag.

Oplev hvordan den enkeltes energi og ydeevne vokser, teamet styrkes og effektiviteten øges samtidig med at sygefraværet falder.

Start med det inspirerende foredrag og suppler evt. med uddannelse af særligt udvalgte og dedikerede medarbejdere, der kan certificeres i at fastholde og sprede metoderne og teknikkerne i organisationen.

Varighed er mellem 45 minutter og 2 timer med pause. Det aftales ved booking. Send gerne en mail med yderligere spørgsmål, som ønskes afklaret og evt. dato og tidsforslag for et efterfølgende kort uforpligtende zoom møde.

Foredrag 2: Hullet i sundhedssystemet
Er det muligt at bygge bro til komplementære behandlingsmetoder?
Vil det give mening med et paradigmeskift i vores sundhedsvæsen?
Er der andre muligheder?
Er der behandlingsmetoder, som systemet måske overser?

Målgruppe: Patientforeninger, social- og sundhedsfaglige uddannelser, sundhedsforsikringer, fagforeninger

Der deles viden fra virkelighedens verden i form af konkrete fortællinger, dokumenteret viden fra film om patienters oplevelser og om de huller, der er blevet blotlagt i systemet. Der fremlægges også succeshistorier om, hvordan huller i systemet er blevet lukket for konkrete patienter.

Formålet er at vise at vi alle kan udvikle os og blive klogere af at lytte til andres oplevelser, og blive dygtigere / udvikle os ved at diskutere og videreudvikle vores metoder, på baggrund af virkelige cases fra det danske sundhedssystem og udlandet. Der er læring i fejl og huller, hvis vi tør gå ind i dem og ikke væk fra dem.

Hvad sker der, hvis vi bryder med ”plejer”, ser ud over landets grænser og er åbne for læring og nye tiltag i et gammelt konventionelt system. Giver det et tiltrængt paradigmeskift? Giver det taknemmelighed over det system vi har? Hvad hvis tilgangen er: ”Hver for sig er vi unikke, men sammen gør vi forskellen?”

Varighed er mellem 45 minutter og 2 timer med pause. Det aftales ved booking. Send gerne en mail med yderligere spørgsmål, som ønskes afklaret og evt. dato og tidsforslag for et efterfølgende kort uforpligtende zoom møde.

Foredrag 3: Opgrader samtaler med traumatiserede ved bevidst fokus på det usagte sprog
Det tavse sprog kan styres og styrkes med den rette viden og kunnen.

Målgruppe: CSM, regioner, kommuner, boformer, psykiatri)

Traumer behandles gerne med samtaleterapi. Men hvilke andre mulige tilgange er interessante eller effektive mod traumer og hvorfor.

Og hvorfor er det vigtigt for personale ved fx jobcentrene at forstå dette? Hvorfor er det vigtigt at forstå, hvordan man selv virker/fremstår/opleves/er, som personale – og hvordan man som personale kan styrke hinanden for at gøre det endnu bedre for borgerne/patienterne?

Det er simpelthen, fordi der foregår mere usagt i rummene end sagt.
Ønsker du, at I bliver bedre, som medarbejdere og som Institution, når I møder jeres sårbare klienter, beboer eller kunder? Ønsker du, at I her får en introduktion til forskellige bottom up metoder, som oftest foregår i det usagte, uanset om vi gør noget aktivt eller ej. Bl.a. ved hjælp af forskellige konkrete teknikker og metoder lærer du at styrke og styre det almindeligvis tavse, usagte, negligerede; men yderst vigtige sprog, for det er det, som i virkeligheden fylder mest i rummet.

Opnå en indre ro, og oplev, hvordan den spreder sig til kollegaer og dine klienter.

Varighed er ca. 1 time. Send gerne en mail med yderligere spørgsmål, som ønskes afklaret og evt. dato og tidsforslag for et efterfølgende kort uforpligtende zoom møde.

Foredraget kan bruges som appetizer til workshop, som I kan læse mere om her:

Det Praktiske
Vi foreslår at afholde 2 dags kurset i tidsrummet kl. 10-15 idet kurset kræver aktiv deltagelse, koncentration og nærvær for at få det bedste udbytte. Vi veksler mellem teori og praksis og der er løbende mulighed for dialog og spørgsmål fra deltagerne.
Prisen er inklusiv forberedelse, formøder, materiale og undervisningen.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

“Workshoppen som helhed var fuld af aha-oplevelser og alternative måder at tænke relationsarbejde på. Herligt!”

“Fokus på mere opmærksomhed på egen krop, vejrtrækning og hvordan at min væren sætter aftryk i den anden. At jeg kan bruge denne opmærksomhed til både at regulere mig selv (mit nervesystem) og også hjælpe den anden til selvregulering.”

“Fagligt: at min egen kropsbevidsthed vil smitte af på beboerens kropsbevidsthed, vil være mere opmærksom på ikke altid at sidde og snakke men også være i bevægelse, at visualisere den svære samtale.”

I forhold til os som undervisere blev vi beskrevet som:

“Fantastiske og lette at forstå”, “Energiske, velformuleret og dybt professionelle, befriende oplysende”, “I havde styr på materialet. Det opbyggede tillid til jer”, “Gode til at supplere hinanden. Rare og tryghedsskabende”, “Åbne og imødekommende”, “Nærværende og kompetente”, “Levende og engagerede” og “Kompetente og erfarne”.

Vi mødes gerne med dig/jer på fx zoom til en uforpligtende og klar forventningsafstemning – hvor vi så også har mulighed for at tilpasse workshoppen endnu bedre til jer, jeres udfordringer, ønsker og behov. For herved at udnytte tiden bedst muligt samt give jer mest muligt valuta for pengene.

Foredrag 4: Senfølgeramt efter seksuelle overgreb?
Konkret viden fra kvalitativt master speciale deles

Målgruppe: CMS-centrene, SPOR, synlighedsdagen, kommunerne, psykiatrien, somatikken, jobcentre og andre der kan møde senfølgeramte efter seksuelle overgreb

Du kommer tæt på viden og indsigter fra Master specialet, der omhandler senfølgeramte kvinder efter seksuelle overgreb i barndommen, og konkrete interviews, samt viden om HVAD der savnes, som kan løfte behandlingen af senfølgeramte efter seksuelle overgreb. Masterspecialet giver os viden om det hul, der opleves af kvinderne i dag, samt den oplevelse af re-traumatisering det også er med til at give og hvorfor.

Dette er muligt, fordi master specialet har klarlagt et kæmpe gab i behandlingen af senfølgeramte efter seksuelle overgreb i barndommen, og særligt på vidensområdet og særligt hos kommunerne. Foredraget er bygget op om masterspecialet, men er også proppet med vidensdeling, statistik og med hvilke valgmuligheder der ellers er for de senfølgeramte. Foredraget kan også lægge op til fremadrettet supervisering, rådgivning, støtte, samarbejde og vidensdeling til kommuner, personale og andre relevante.

Varighed 1 time eller andet efter aftale. Send gerne en mail med yderligere spørgsmål, som ønskes afklaret og evt. dato og tidsforslag for et efterfølgende kort uforpligtende zoom møde.

Foredrag 5: Kroppens skjulte power
Lær at forstå og udnytte din krops styrke fuldt ud.

Målgruppe: Alle der er interesseret i egen krop og egen heling. Dig der er interesseret i at connecte til din egen krop og ønsker at øge resilience, robusthed og empowerment

Dette er foredraget for dig, der ønsker at styrke og forstå din egen krop. For dig der ønsker at øge din resilience, robusthed og empowerment.

Forskellige konkrete metoder for at styrke kroppens systemer gennemgås og du får bl.a. indsigt i, hvordan vi via Heart Math biofeedback målinger kan få viden om vi virkelig kan lide det, eller det bare er noget, vi tror, at vi kan lide.

For er hjerne og krop altid enige? – Og hvilken af disse to styrer egentlig? Og hvilken påvirker egentlig mest vores kropslige systemer? Hvorfor overhovedet bruge din tid på dette? Jo, fordi når du begynder at tage kroppens ca. 90% ressource i brug, begynder du at bruge 100% af dig, og ikke kun hovedets ca. 10%, hvilket giver helt andre muligheder i dit liv.

Varighed 1 time. Send gerne en mail med yderligere spørgsmål, som ønskes afklaret og evt. dato og tidsforslag for et efterfølgende kort uforpligtende zoom møde.

Foredrag 6: Er det muligt? (sammen med Friederich)
Er det dig der styrer? Eller er du ’blot’ patient?

Er der andre muligheder? Er det overhovedet muligt at gå andre veje end det konventionelle system? Kan man få andre titler end patient? Kan man gå fra at være kroniker til at blive raskere, sundere og gladere? Er det muligt at bygge bro mellem det konventionelle og komplementerende system og behandlingsmetoder? Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Kan man forebygge sygdom og lidelse med andre tilgange end de vanligt anvendte?

Kom og hør mere om alt dette, når Friederich og Christin Walter giver indsigter i et yderst interaktivt foredrag – for det er jo din tid og du skal gerne have mest muligt valuta for pengene.

Udtalelser fra tidligere foredrag:

”Foredraget som helhed var fuld af AHA- oplevelser, og alternative måder at tænke sundhed, raskhed, sygdom og forebyggelse på. Herligt!”

”Fokus rykkes på, hvordan man kan få mere fokus på egen krop og hvordan ens handlinger og valg sætter sig som aftryk i ens sundhed og glæde.”

”Hvor meget vores vaner og adfærd afspejler sig i vores sundhed. Hvorfor jeg er min herre over egen krop- uanset om jeg er sund eller syg”

”Fagligt: om hul i systemet, om muligheder i dag i morgen og i fremtiden og mest af alt muligheden for brobygning”.

Om foredragsholderne:

”Fantastiske og lette at forstå”, ”Energiske, velformulerede og dybt professionelle, befriende oplysende”, ”I havde styr på materialet. Det opbyggede tillid til jer”, ”Gode til at supplere hinanden. Rare og tryghedsskabende”, ”Åbne og imødekommende”, ”Nærværende og kompetente”, ”Levende og engagerede” og ”Kompetente og erfarne”.

Om Christin Walter:

Christin Walter er Kattegatianer og født i de glade 70’er.

Hvilket har gjort, at hun er gået sine egne selvskabte veje. ”Det er tydeligt, at den skole hun har lært mest i, har hun ikke formået at få papir på sin læring” – hilsner fra Livets Skole.

Christin Walter har mange roller i sit liv, hvilket også øger alsidigheden og ønsket om læring. Hvilket klart hænger sammen med Christin’s top talent: hendes nysgerrighed! Det er lidt som med spørge Jørgen, for når hun har lært eller erfaret noget, eller taget endnu en uddannelse, finder hun (igen) ud af, at der virkelig er meget hun ikke ved, for hver gang bliver hun mødt af åbenbaringer, der åbner nye områder for læring. Så der er et hav af uddannelser at nævne her, så den undlades.

Christin Walter har en passion for at hjælpe andre mennesker, derfor har hun på vegne af patienterne skrevet debat- og undervisningsbogen: ”Patientens Stemme”, som bl.a. belyser, hvor der er potentiale for udvikling – og mulige besparelser i vores Danske Sundhedsvæsen.

Christin Walther har skrevet et kvalitativt Masterspeciale i Sexologi omkring kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og deres senfølger, samt klarlagt et gab i Danmarks nuværende behandling af denne sårbare gruppe.

Tabu, traumer, stress, seksuelle udfordringer, hormonelle forstyrrelser, kaos, angst og livets mørke sider er Christins favorit specialer, for som hun siger: ”Det hele hænger jo sammen – krop og hoved!”. Christin Walter sammensætter viden fra sygeplejefagets somatik og psykiatri, med det komplementære hormonterapi, fytoterapi, Orthomolekylær/funktionel medicin,naturvidenskabenskrop versus den neurovidenskabelige krop.

En PhD og flere bøger er på vej – og I kan godt glæde jer.

Christin Walter har siden 2016 hjulpet unge mennesker tilbage i job eller uddannelser ved sit CSR arbejde med Talentspejderne. Og Christin Walter bakker op omkring vores børn, unge og forældre ved at Gå for BørneTelefonen.

Foredragene er underholdende og lærerige – og de tager udgangspunkt i egne erfaringer, viden og de bøger, hun har skrevet.

Varighed og indhold kan tilpasses efter behov.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Christin Walter er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Christin Walter booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Vores nyhedsbrev

1-2 gange om måneden udsender vi et nyhedsbrev der indeholder aktuelle tilbud, nye forfattere, foredragsholdere, musikere, underholdere m.m.

Om Arte Booking

Siden 1946 har ARTE Booking formidlet foredrag, foredragsholdere, underholdning, stand-up komikere og musik.

Ring til os på 3848 1400 eller send en mail til booking@artebooking.dk. Vi tilbyder hurtig og professionel formidling. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den rette person til jeres næste arrangement.

Skriv til os via formular