Christian Dietrichsen

Christian Dietrichsen

Christian Dietrichsen er initiativtager til – og leder af – Center for Væredygtighed som bl.a. arrangerer VæredygtighedsKonferencen og faciliterer forandringsprocesser i virksomheder og kommuner.

Christian har bevæget sig vidt forskellige sfærer i sit arbejdsliv inden han startede Center for Væredygtighed i 2013. Han er uddannet musiker fra Det Jyske Musikkonservatoriet og stadig aktivt udøvende. Han har været primus motor i en lang række kulturprojekter, kreativ konsulent i erhvervslivet, kropsbehandler og har endda været et smut forbi DR2 som TV-vært. Fælles for det hele har været en søgen efter de dybereliggende svar på livets mysterier.

Foredrag af Christian Dietrichsen:

Væredygtighed & Verdensmål
Væredygtighed er ”indersiden” af bæredygtighed. Christian leder Center for Væredygtighed som bl.a. har udviklet 9 VæredygtighedsMål som et supplement til FN´s Verdensmål. I foredraget tager Christian det dybest mulige dyk ned i årsagerne bag de problemstillinger og kriser der ridses op i de 17 Verdensmål. Vi skal lede efter løsninger i os selv som mennesker – vores selvbillede, verdenssyn, drivkræfter og bevidsthed. Der vil blive lagt op til debat og refleksion i gruppen.

Emnet kan vinkles i retning af Ledelse, CSR, HR m.m. efter behov.

Det er muligt at koble forskellige workshopmoduler på foredraget, fx innovation af specifikke arbejdscases med brug af procesværktøjer udviklet af Center for Væredygtighed.

Christian Dietrichsen har kurateret og redigeret bogen “Væredygtighed – Indersiden af bæredygtighed”

Om bogen:

BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden.

Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling.

Men hvad med den menneskelige udvikling?

Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling.

VÆREDYGTIGHED peger indad og kan beskrives som indersiden af bæredygtighed.

Begrebet væredygtighed åbner for nye perspektiver, nye tilgange til menneskers væren i verden og ikke mindst vores bidrag til den nødvendige omstilling til en bæredygtig verden.

Væredygtighed er et nyt begreb og er som sådan ikke fasttømret eller fastlåst. I denne bog giver en række indsigtsfulde personer netop deres bud på væredygtighed ud fra deres faglige og personlige ståsted. Og vi kommer vidt omkring – fra meditation og natursyn, til digital dannelse og kvantefysik.

Bogen kan læses fra ende til anden, eller du kan gå til den som et puslespil af emner, du selv sammensætter. Håbet er, at du finder netop de emner og perspektiver, som inspirerer dig til at skabe din egen forståelse og brug af begrebet væredygtighed.

Bogens tekster er skrevet af: Jacob Aremark, P.C. Asmussen, Anders Holst Bodin, Stine Clasen, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Jeppe D. Graugaard, Camilla Gregersen, Finn Thorbjørn Hansen, Nina Tofte Hansen, Steen Hildebrandt, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja La Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Katherine Richardson, Shadman Salih, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Laura Storm

Foredrag med Christian Dietrichsen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen