Christian A. Nørgaard

Christian Nørgaard

Kommandør og kammerherre Christian A. Nørgaard, som indtil 31. januar 2019 gjorde tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog, fortæller om sit spændende dobbeltjob, om Kongeskibet og besætning – og om oplevelser under togter, ikke mindst ved Grønland, med det smukke skib – og dermed om et lille udpluk fra de knap 50.000 sømils sejlads, under hvilke han har haft ansvaret for Kongelige, besætning og skib. Kommandøren blev pensioneret pr. 1. Februar efter godt 42 års uafbrudt tjeneste i søværnet og Forsvaret, hvoraf de seneste 20 år i egentlige cheffunktioner.

Foredrag af Christian A. Nørgaard:

Foredrag 1: Tjenesten som chef for Kongeskibet og Dronningens Jagtkaptajn
Med udgangspunkt i sin tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog berettes om skib, besætning, togter og arbejdet for Kongehuset.

Foredrag 2: Søofficer gennem et langt arbejdsliv
Foredraget omhandler nedslag i mere end 42 år i Søværnet og Forsvaret, herunder udviklingen tilbage fra 1970’erne og frem til i dag, som aftryk af den politiske og sikkerhedspolitiske udvikling

Foredrag 3: Ledelse
Baseret på et langt arbejdsliv i Forsvaret, herunder over 20 år i egentligt chefvirke, gennemgås de vigtigste erfaringer i ledelse af mennesker.

CV:

Tjenesteforløb, kammerherre, kommandør Christian A. Nørgaard

 • 1982-83 Torpedobåde, tredjekommanderende og næstkommanderende (PREMIERLØJTNANT 1981)
 • 1984-86 Skoleofficer og våbenofficer, skoleskibene MØEN og FYEN (KAPTAJNLØJTNANT 1985)
 • 1986-88 Chefelev/næstkommanderende, fra november 1986 chef i torpedobåde (vandt i 1987 Torpedobådseskadrens torpedoskydningskonkurrence)
 • 1988-90 Chef i torpedobåde, divisionschef og operationsofficer i Torpedobådseskadren
 • 1991-94 Søværnets Officersskole, faggruppeleder våben (herunder NLO HAWK E, derefter designeret divisionschef DIV 44 (WILLEMOES-klassen)) (ORLOGSKAPTAJN 1991)
 • 1994-95 Forsvarsstaben, Forvaltningssektionen, officerer søværnet og forsvarets intendanturkorps samt værnepligtigt personel, sagsbehandler
 • 1995-96 Inspektionsskibet VÆDDEREN, næstkommanderende
 • 1996-98 Forsvarsstaben, Studiesektionen (PLU1), sagsbehandler
 • 1998 Forsvarsstaben, chef for Studiesektionen (PLU1)
 • 1998-00 Chef for inspektionsskibet VÆDDEREN (KOMMANDØRKAPTAJN 1998)
 • 2000-02 Søværnets Operative Kommando, chef for Personelsektionen, senere benævnt Personelforvaltningsafdelingen
 • 2002 Søværnets Operative Kommando, chef for Personelplanlægningsafdelingen
 • 2002-05 Forsvarsstaben, chef for Personeludviklingssektionen (ansvarlig for gennemførelse af undersøgelse vedr. kønskrænkende adfærd i Forsvaret og efterfølgende for de tiltag, der udsprang af undersøgelsen)
 • 2005 Forsvarets Personeltjeneste, chef for Personelpolitiksektionen (ansvarlig for udfærdigelse af Personelpolitik for Forsvaret, i samarbejde med personelorganisationerne)
 • 2005 Chef for Færøernes Kommando (KOMMANDØR 2005)
 • 2007 Chef for Søværnets Officersskole
 • 2011 Chef for 1. Eskadre
 • 2013 Pr. 15. april til tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og som chef for Kongeskibet DANNEBROG
 • 2007-11 Tillige formand for Bedømmelsesråd/søværnet (ledergruppen t.o.m. M322).
 • Fra 2013 Tillige formand for Forsvarets Skibshavarikommisson
 • Pensioneret med udgangen af januar 2019, udnævnt til kammerherre

Foredrag med Christian A. Nørgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen