Christian A. Nørgaard

Christian Nørgaard

Kommandør og kammerherre Christian A. Nørgaard, som indtil 31. januar 2019 gjorde tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog, fortæller om sit spændende dobbeltjob, om Kongeskibet og besætning – og om oplevelser under togter, ikke mindst ved Grønland, med det smukke skib – og dermed om et lille udpluk fra de knap 50.000 sømils sejlads, under hvilke han har haft ansvaret for Kongelige, besætning og skib. Kommandøren blev pensioneret pr. 1. Februar efter godt 42 års uafbrudt tjeneste i søværnet og Forsvaret, hvoraf de seneste 20 år i egentlige cheffunktioner.

Foredrag af Christian A. Nørgaard:

Foredrag 1: Tjenesten som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog
Med udgangspunkt i sin tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog berettes om skib, besætning, togter og arbejdet for Kongehuset.

Foredrag 2: Søofficer gennem et langt arbejdsliv
Foredraget omhandler nedslag i mere end 42 år i Søværnet og Forsvaret, herunder udviklingen tilbage fra 1970’erne og frem til i dag, som aftryk af den politiske og sikkerhedspolitiske udvikling

Foredrag 3: Ledelse
Baseret på et langt arbejdsliv i Forsvaret, herunder over 20 år i egentligt chefvirke, gennemgås de vigtigste erfaringer i ledelse af mennesker.

Foredrag 4: Skræddersyet foredrag
Christian Nørgaard tilbyder tillige – efter aftale – at sammensætte et foredrag baseret på elementer fra et eller flere af de nævnte foredrag.

Curriculum Vitae kommandør Christian Anders Nørgaard,
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og Chef for Kongeskibet Dannebrog

Fødselsdag- og år: 15. juli 1957
Fødested: Kregme ved Frederiksværk
Familie: Gift med Lilli Nørgaard, født Hansen, kontorfuldmægtig ved Naturstyrelsen Nordsjælland
Har to børn, Jonathan (1985) og Therese (1988)
Bopæl: København (Weidekampsgade ved Islands Brygge)

Militær uddannelse:
1977-1981 Officersuddannelse (taktik, A-linje), Søværnets Officersskole
1983-84 Våbenofficerskursus, Søværnets Våbenskole, Kampinformationskursus
1988 Stabskursus I, Forsvarsakademiet
1989 Maritime Tactical Course, England
1990-91 Stabskursus, VUT II/L STK, Forsvarsakademiet
1997 NATO Staff Officers Orientation Course, Oberammergau
1997 Crisis Response Cell Operations Course, Oberammergau
2000 Managementkursus, Forsvarsakademiet
2011 Kursus i helhedsledelse, Forsvarsakademiet

Karriereforløb:
Juli 1981 Premierløjtnant
April 1985 Kaptajnløjtnant
Juni 1991 Orlogskaptajn
August 1998 Kommandørkaptajn
August 2005 Kommandør

Tjenesteforløb:
1982-83 Torpedobåde, tredjekommanderende og næstkommanderende
1984-86 Skoleofficer og våbenofficer, skoleskibene MØEN og FYEN
1986-88 Chefelev/næstkommanderende, fra november 1986 chef i torpedobåde
1988-90 Chef i torpedobåde, divisionschef og operationsofficer i Torpedobådseskadren
1991-94 Søværnets Officersskole, faggruppeleder våben (herunder tillige forbindelsesofficer HAWK E, derefter designeret divisionschef DIV 44 (WILLEMOES-klassen))
1994-95 Forsvarsstaben, Forvaltningssektionen, officerer søværnet og forsvarets intendanturkorps samt værnepligtigt personel, sagsbehandler
1995-96 Inspektionsskibet VÆDDEREN, næstkommanderende
1996-98 Forsvarsstaben, Studiesektionen (PLU1), sagsbehandler
1998 Forsvarsstaben, chef for Studiesektionen (PLU1)
1998-00 Chef for inspektionsskibet VÆDDEREN
2000-02 Søværnets Operative Kommando, chef for Personelsektionen, senere benævnt Personelforvaltningsafdelingen
2002 Søværnets Operative Kommando, chef for Personelplanlægningsafdelingen
2002-05 Forsvarsstaben, chef for Personeludviklingssektionen
2005 Forsvarets Personeltjeneste, chef for Personelpolitiksektionen
2005 Chef for Færøernes Kommando
2007 Chef for Søværnets Officersskole
2011 Chef for 1. Eskadre
2007-2011 Tillige formand for Bedømmelsesråd/søværnet (ledergruppen t.o.m. orlogskaptajn M322)
2013 Pr. 15. april tiltrådt tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og som chef for Kongeskibet DANNEBROG
Fra samme dato tillige formand for Forsvarets Skibshavarikommission
I perioden 1. november – 31. december 2015 tillige chef for Arktisk Kommando (fg.)
2019 Pr. 31.januar 2020 pensioneret fra Forsvaret, udnævnt til kammerherre.
Fra 16. april 2020 ansat som kommandør af reserven tilknyttet Arktisk Kommando med henblik på jævnlig indkommandering.
Fra 1. juli 2020 deltidsansat arkivar ved Københavns Retshjælp.

Dekorationer:
Kommandørkorset af 1. Grad af Dannebrogordenen (2019) (R 1999, R1 2006, K 2012)
Kammerherre (29. januar 2019)
Den Kongelige Belønningsmedalje af 1. grad med krone og inskription (”Dannebrog – Grønland 2015”)
Erindringsmedalje, Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag (2015)
Erindringsmedalje, Regentparrets Guldbryllup (2017)
Prins Henriks Mindemedalje (2018)
Hæderstegnet for god tjeneste i Søetaten (2001), med egeløv (40 år) fra 2016
Islandske Falks Orden, Storridder med Stjerne (2017)
Aztekiske Ørns Orden ”Aguila Azteca”, Storofficer (2017)
Oranje-Nassau orden, Storofficer (2015)
Kong Carl XVI Gustaf’s 70 års Fødselsdagsmindetegn (2016)

Foredrag med Christian A. Nørgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen